hieuluat

Công văn 10315/BYT-DP đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:10315/BYT-DPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Trường Sơn
  Ngày ban hành:04/12/2021Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:04/12/2021Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, COVID-19
 • BỘ Y T
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số: 10315/BYT-DP
  V/v Đ
  y nhanh tiến độ tiêm chng vắc xin phòng COVID-19

  Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2021

   

   

   

  Kính gi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

   

  Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính Phủ và Ban Ch đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. thời gian qua Bộ Y tế đã phân b kịp thời vắc xin phòng COVID-19 đến các địa phương, đơn vị đ trin khai tiêm chng. Theo ghi nhận kết qu trin khai từ các địa phương, đơn vị, đến hết ngày 30/11/2021 đã tiêm được hơn 123 triệu liều vắc xin. Nhiều địa phương đã đạt được tỷ l bao ph vắc xin cho người từ 18 tuổi trở lên cao (trên 90% người từ 18 tui tr lên đã được tiêm mũi 1) và đang triển khai tiêm chủng cho nhóm đối tượng từ 12-17 tuổi. Tuy nhiên, còn một s địa phương tỷ lệ sử dụng vắc xin/s vc xin được phân bđộ bao phủ vắc xin còn thấp, còn nhiều người cao tuổi, người có bệnh nn chưa được tiêm vc xin có nguy cơ tử vong cao nếu nhiễm bệnh.

  Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1662/CĐ-TTg ngày 02/12/2021, để tăng cường công tác tiêm vc xin phòng COVID-19, Bộ Y tế đề nghị Đồng chí Chủ tịch y ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các nội dung sau:

  1. Khn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trong độ tui chỉ định: đảm bảo tiêm chng an toàn theo các quy định và hướng dn của Bộ Y tế, đặc biệt lưu ý và ưu tiên tiêm chủng cho đi tượng là người từ 50 tui tr lên, người mắc bnh nền. Hoàn thành việc bao ph mũi 1 cho 100% dân s từ 12 tui tr lên trong năm 2021 và tiêm mũi 2 cho những đi tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Đi với những địa phương đã đạt được độ bao ph vắc xin cao cần rà soát kĩ càng và t chức tiêm vét, đảm bảo tất cả người dân có đ điều kiện tiêm chủng được tiêm đ liều vắc xin.

  2. Xây dựng kế hoạch và triển khai việc tiêm mũi tăng cường, mũi b sung cho những người đã tiêm chủng đ liều cơ bản theo hướng dẫn tại công văn số 10225/BYT-DP ngày 01/12/2021 của Bộ Y tế.

  3. Thường xuyên kim tra, giám sát tình hình trin khai tiêm chủng tại địa phương và rà soát số lượng vắc xin đã được phân bổ để ch đạo, đôn đốc việc tiếp nhận vắc xin và trin khai tiêm chng kịp thời, không đ xy ra tình trạng thừa vắc xin với hạn dùng ngắn hoặc quá hạn sử dụng phải hủy bỏ gây lãng phí.

  4. Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng tăng cường thực hành an toàn tiêm chng, theo dõi người được tiêm ít nhất 30 phút sau tiêm tại đim tiêm; hướng dn người được tiêm theo dõi sức khe sau khi tiêm và liên hệ với cơ quan y tế gần nhất khi cần thiết; xử trí kịp thời các trường hợp tai biến nặng sau tiêm.

  5. Tăng cường công tác truyền thông về li ích, tính an toàn của vắc xin và những tác dụng không mong mun có th xảy ra sau khi tiêm đ người dân hiểu rõ, hiểu đúng, tránh hoang mang và hưởng ứng chiến dịch tiêm chng vc xin phòng COVID-19.

  Đây là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, đề nghị Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố quan tâm, ch đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ sử dng vắc xin đã được phân b và t lệ bao ph vắc xin tại địa phương.

  Bng tổng hợp phân bổ và sử dụng vắc xin đến hết ngày 30/11/2021 được gửi kèm.

  Trân trọng cảm ơn./.

   

   Nơi nhận:
  - Như trên;
  - TTCP. Phạm Minh Chính (đ
  báo cáo);
  - PTTg. V
  ũ Đức Đam (đ báo cáo);
  - Bộ trưởng (để báo cáo);
  - Các Đ/c Thứ trư
  ởng;
  - Các Viện VSDT/Pasteur;

  - Sở Y tế các tnh, thành phố;
  - TT. KSBT các t
  nh, thành phố;
  - Lưu: VT
  , DP.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Trường Sơn

   

   

   

  BẢNG PHÂN BỔ VÀ SỬ DỤNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CỦA 63 TỈNH, THÀNH PHỐ
  (Tính đến hết ngày 30/11/2021)

  (Kèm theo Công văn số 10315/BYT-DP ngày 04/12/2021 của Bộ Y tế)

   

   

  TT

  Tnh

  Dân s 18 tuổi trở lên

  Dân số t 12-17 tuổi

  Tổng số vắc xin phân bổ 94 đợt

  Tng Mũi 11

  Tng Mũi 2

  Tng số tiêm

  T lệ tiêm/tổng vắc xin được phân bổ 94 đợt

  T lệ tiêm ít nhất 1 liều/dân số từ 18 tuổi

  T lệ tiêm đủ 2 liều/dân số từ 18 tuổi

  T lệ tiêm ít nhất 1 liều/dân số từ 12-17 tuổi

  T lệ tiêm đủ 2 liều/dân số từ 12-17 tuổi

  1

  Hà Nội

  6.200.000

  778.075

  12.294.972[2]

  6.598.707

  5.554.158

  12.152.865

  98,8%

  100,0%

  89,6%

  38,8%

  0,0%

  2

  Hải Phòng

  1.580.000

  184.643

  2.767.400

  1.668.072

  1.254.897

  2.922.969

  105,6%

  100,0%

  79,4%

   

   

  3

  Thái Bình

  1.373.070

  185.000

  1.893.980

  1.126.471

  551.063

  1.677.534

  88,6%

  82,0%

  40,1%

   

   

  4

  Nam Định

  1.272.614

  122.612

  1.695.680

  1.105.962

  560.047

  1.666.009

  98,3%

  86,9%

  44,0%

   

   

  5

  Hà Nam

  612.219

  66.512

  1.213.520

  639.824

  544.812

  1.184.636

  97,6%

  93,2%

  89,0%

  104,5%

  0,0%

  6

  Ninh Bình

  695.394

  81.762

  1.239.970

  619.250

  469.368

  1.088.618

  87,8%

  84,3%

  67,5%

  40,1%

  0,0%

  7

  Thanh Hoá

  2.605.729

  417.252

  3.877.590

  2.008.000

  728.252

  2.736.252

  70,6%

  77,1%

  27,9%

   

   

  8

  Bắc Giang

  1.267.538

  145.967

  2.203.610

  1.318.184

  782.769

  2.100.953

  95,3%

  99,1%

  61,8%

  42,6%

  0,0%

  9

  Bắc Ninh

  985.257

  128.062

  1.865.510

  1.145.240

  817.599

  1.962.839

  105,2%

  100,0%

  83,0%

  39,6%

  0,0%

  10

  Phú Thọ

  1.029.489

  150.531

  1.729.400

  991.017

  684.288

  1.675.305

  96,9%

  92,6%

  66,5%

  25,2%

  0,0%

  11

  Vĩnh Phúc

  789.896

  126.825

  1.462.250

  769.728

  482.355

  1.252.083

  85,6%

  97,4%

  61,1%

   

   

  12

  Hải Dương

  1.367.571

  164.228

  2.025.640

  1.198.064

  777.694

  1.975.758

  97,5%

  87,6%

  56,9%

   

   

  13

  Hưng Yên

  992.340

  106.324

  1.686.572

  898.633

  621.618

  1.520.251

  90,1%

  90,6%

  62,6%

   

   

  14

  Thái Nguyên

  938.660

  100.121

  1.271.330

  791.208

  418.079

  1.209.287

  95,1%

  84,3%

  44,5%

   

   

  15

  Bắc Cạn

  222.390

  26.584

  343.170

  196.394

  121.765

  318.159

  92,7%

  88,3%

  54,8%

   

   

  16

  Quảng Ninh

  1.013.446

  118.979

  2.121.498

  1.090.998

  916.791

  2.007.789

  94,6%

  95,9%

  90,5%

  100,0%

  0,0%

  17

  Hoà Bình

  680.000

  80.321

  1.046.120

  516.559

  375.841

  892.400

  85,3%

  76,0%

  55,3%

   

   

  18

  Ngh An

  2.446.902

  316.527

  3.900.900

  2.024.983

  1.393.635

  3.418.618

  87,6%

  82,8%

  57,0%

   

   

  19

  Hà Tĩnh

  892.702

  122.133

  1 220.150

  792.471

  425.541

  1.218.012

  99,8%

  88,8%

  47,7%

   

   

  20

  Lai Châu

  282.600

  58.294

  517.840

  291.565

  223.094

  514.659

  99,4%

  91,5%

  78,9%

  56,7%

  0,0%

  21

  Lạng Sơn

  558.242

  72.812

  1.117.220

  544.603

  464.116

  1.008.719

  90,3%

  86,2%

  83,1%

  87,2%

  0,0%

  22

  Tuyên Quang

  535.735

  71.916

  930.610

  476.361

  200.301

  676.662

  72,7%

  88,9%

  37,4%

   

   

  23

  Hà Giang

  592.774

  105,690

  1.128.820

  469.251

  230.128

  699.379

  62,0%

  76,6%

  38,8%

  14,2%

  0,0%

  24

  Cao Bằng

  368.973

  46.352

  550.460

  323.378

  199.759

  523.137

  95,0%

  79,1%

  54,1%

  68,2%

  0,0%

  25

  Yên Bái

  670.421

  88.535

  1.034.300

  491.630

  454.597

  946.227

  91,5%

  73,3%

  67,8%

   

   

  26

  Lào Cai

  518.028

  87.148

  933.550

  498.851

  396.003

  894.854

  95,9%

  95,6%

  76,4%

  3,9%

  0,1%

  27

  Sơn La

  792.702

  149.636

  1.193.980

  641.108

  230.781

  871.889

  73,0%

  80,9%

  29,1%

   

   

  28

  Điện Biên

  336.229

  74.955

  629.460

  348.876

  224.255

  573.131

  91,1%

  96,2%

  66,7%

  33,8%

  0,0%

  29

  Qung Bình

  611.974

  84.194

  978.810

  533.115

  278.215

  811.330

  82,9%

  83,5%

  45,5%

  26,2%

  0,0%

  30

  Qung Tr

  463.442

  69.712

  848.182

  415.860

  321.424

  737.284

  86,9%

  89,7%

  69,4%

   

   

  31

  TT- Huế

  805.048

  93.101

  1.616.626

  784.346

  421.474

  1.205.820

  74,6%

  92,8%

  52,4%

  40,1%

  0,0%

  32

  Tp. Đà Nng

  885.070

  100.000

  1.720.782

  954.061

  712.475

  1.666.536

  96,8%

  96,6%

  75,7%

  99,0%

  42,6%

  33

  Qung Nam

  1.250.469

  127.769

  2.149.770

  1.011.534

  335.906

  1.347.440

  62,7%

  80,9%

  26,9%

   

   

  34

  Qung Ngãi

  883.502

  134.241

  1.562.604

  797.505

  570.993

  1.368.498

  87,6%

  90,3%

  64,6%

   

   

  35

  Bình Định

  1.110.818

  153.866

  1.902.530

  918.023

  515.093

  1.433.116

  75,3%

  82,6%

  46,4%

   

   

  36

  Phú Yên

  616.333

  86.632

  1.108.954

  590.316

  402.138

  992.454

  89,5%

  95,8%

  65,2%

   

   

  37

  Khánh Hòa

  901.731

  113.994

  1.886.770

  1.042.056

  896.795

  1.938.851

  102,8%

  100,0%

  99,4%

  83,5%

  0,2%

  38

  Ninh Thuận

  428.346

  62.771

  892.660

  468.178

  346.204

  814.382

  91,2%

  99,0%

  80,8%

  70,4%

  0,0%

  39

  Bình Thuận

  865.494

  114.389

  1.701.850

  876.649

  592.571

  1.469.220

  86,3%

  100,0%

  68,5%

  7,3%

  0,0%

  40

  Kon Tum

  372.446

  65.900

  621.200

  330.010

  226.637

  556.647

  89,6%

  88,6%

  60,9%

   

   

  41

  Gia Lai

  956.614

  165.730

  1.795.832

  843.206

  431.582

  1.274.788

  71,0%

  88,1%

  45,1%

   

   

  42

  Đc Lắc

  1.362.176

  215.220

  2.100.110

  1.214.876

  563.194

  1.778.070

  84,7%

  89,2%

  41,3%

   

   

  42

  Đk Nông

  404.872

  68.900

  819.420

  420.838

  323.247

  744.085

  90,8%

  100,0%

  79,8%

   

   

  44

  TP. HCM

  7.208.800

  742.368

  14.637.020

  7.940.725

  6.708.819

  14.649.544

  100,1%

  100,0%

  85,0%

  91,1%

  78,1%

  45

  BR-VT

  891.244

  117.755

  2.034.410

  1.013.101

  816.445

  1.829.548

  89,9%

  100,0%

  91,6%

  42,6%

  0,0%

  46

  Đồng Nai

  2.384.309

  295.738

  5.025.430

  2.722.084

  2.215.271

  4.937.355

  98,2%

  100,0%

  92,8%

  27,0%

  0,6%

  47

  Tin Giang

  1.488.185

  143.623

  2.927.020

  1.437.874

  1.118.013

  2.555.887

  87,3%

  87,0%

  75,1%

  99,3%

  0,1%

  48

  Long An

  1.361.733

  167.662

  2.998.000

  1.616.589

  1.409.948

  3.026.537

  101,0%

  100,0%

  100,0%

  60,7%

  0,1%

  49

  Lâm Đồng

  901.167

  132.000

  1.952.774

  964.997

  816.540

  1.781.537

  91,2%

  100,0%

  90,6%

  15,8%

  0,0%

  50

  Tây Ninh

  977.624

  88.220

  2.055.900

  941.371

  759.234

  1.700.605

  82,7%

  87,7%

  77,6%

  95,8%

  0,2%

  51

  Cn Thơ

  941.769

  100.509

  2.312.068

  1.004.521

  813.950

  1.818.471

  78,7%

  100,0%

  86,4%

   

   

  52

  Sóc Trăng

  861.361

  110.630

  2.114.660

  915.786

  673.918

  1.589.704

  75,2%

  96,1%

  77,8%

  79,9%

  3,6%

  53

  An Giang

  1.457.127

  188.268

  3.112.132

  1.475.220

  1.208.749

  2.683.969

  86,2%

  90,8%

  83,0%

  80,8%

  0,0%

  54

  Bến Tre

  980.652

  104.446

  1.862.520

  1.021.333

  679.489

  1.700.822

  91,3%

  98,9%

  69,3%

  49,0%

  0,1%

  55

  Trà Vinh

  734.794

  87.422

  1.353.410

  787.383

  423.462

  1.210.845

  89,5%

  100,0%

  57,6%

   

   

  56

  Vĩnh Long

  769.026

  87.313

  1.733.130

  844.135

  706.072

  1.550.207

  89,4%

  98,1%

  82,2%

  100,0%

  84,3%

  57

  Đng Tháp

  1.181.264

  155.495

  2.705.690

  1.089.245

  752.728

  1.841.973

  68,1%

  87,6%

  63,7%

  35,1%

  0,0%

  58

  Bình Dương

  2.381.252

  150.950

  4.772.470

  2.442.311

  1.778.998

  4.221.309

  88,5%

  95,0%

  74,6%

  76,2%

  1,7%

  59

  Bình Phước

  758.594

  131.058

  1.528.060

  837.374

  574.545

  1.411.919

  92,4%

  100,0%

  75,7%

  60,0%

  0,1%

  60

  Kiên Giang

  1.248.338

  189.132

  3.001.880

  1.257.099

  884.235

  2.141.334

  71,3%

  96,8%

  70,4%

  26,1%

  2,7%

  61

  Cà Mau

  857.571

  142.451

  1.677.630

  861.148

  831.779

  1.692.927

  100,9%

  88,6%

  90,9%

  71,4%

  36,7%

  62

  Bạc Liêu

  675.288

  90.822

  1.269.690

  644.021

  447.671

  1.091.692

  86,0%

  82,7%

  66,3%

  94,6%

  0,0%

  63

  Hu Giang

  536.163

  70.423

  1.190.250

  603.788

  517.361

  1.121.149

  94,263

  98,8%

  85,8%

  100,0%

  81,4%

   

   

  ------------------------

  1 Một số địa phương số tiêm mũi 1 cao hơn dân số từ 18 tuổi trở lên của địa phương do việc di biến động dân cư

  [2] Bao gồm số cấp cho CDC là 10.382.676 liều và số cấp cho các đơn vị Trung ương trên địa bàn là 1.912.296 liều

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Công văn 10225/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại
  Ban hành: 01/12/2021 Hiệu lực: 01/12/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X