hieuluat

Công văn 10537/SYT-KHTC 2021 chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Sở Y tế Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:10537/SYT-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Thị Nhị Hà
  Ngày ban hành:12/07/2021Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:12/07/2021Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, COVID-19
 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  SỞ Y TẾ
  ________

  Số: 10537/SYT-KHTC
  V/v:
  Thực hiện mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2021

   

   

   

  Kính gửi:

  - Các đơn vị công lập trực thuộc Sở Y tế Hà Nội;

  - Các đơn vị ngoài công lập.

   

  Thực hiện các văn bản của Bộ Y tế: Công văn số 5378/BYT-KHTC ngày 07/7/2021 về việc hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19; Công văn số 5452/BYT-KHTC ngày 09/7/2021 về việc chấn chỉnh việc thực hiện thu dịch vụ xét nghiệm Covid-19 (văn bản gửi kèm theo), Sở Y tế / yêu cầu các đơn vị nghiên cứu văn bản và tổ chức triển khai thực hiện, trong đó, lưu ý nội dung về mức giá xét nghiệm Covid-19 như sau:

  1. Các cơ sở y tế công lập thực hiện nghiêm mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 theo hướng dẫn tại Công văn số 4356/BYT-KHTC ngày 28/5/2021, Công văn số 5378/BYT-KHTC ngày 07/7/2021 và hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm tại Công văn số 5028/BYT-KHTC ngày 23/6/2021 của Bộ Y tế.

  - Tại mục VI Công văn số 4356/BYT-KH-TC ngày 28/5/2021, Bộ Y tế có hướng dẫn như sau:

  “Hiện nay, một số công ty trong nước đã sản xuất và được cấp số lưu hành test xét nghiệm nhanh phát hiện kháng thể và kháng nguyên virut, một số công ty cũng đã được cấp phép nhập khẩu các loại test xét nghiệm này. Do mức giá của các loại test hiện đang rất khác nhau. Do vậy, Bộ Y tế đề nghị trước mắt thực hiện thanh toán thực thanh, thực chi đối với các trường hợp xét nghiệm bằng test nhanh. Thời điểm áp dụng kể từ ngày 01/7/2021.".

  - Tại khoản 2.1 Công văn số 5378/BYT-KHTC ngày 07/7/2021, Bộ Y tế có hướng dẫn như sau:

  “2.1. Mức giá xét nghiệm nhanh: thực hiện theo hướng dẫn tại mục VI công văn số 4356/BYT-KH-TC ngày 28/5/2021 nêu trên, cụ thể như sau:

  a) Trước ngày 01/7/2021:

  - Đối tượng BHYT: thực hiện theo mức giá 238.000 đồng theo hướng dẫn tại công văn 4068/BYT-KHTC ngày 30/7/2020.

  - Đối tượng không thanh toán BHYT: thực hiện theo mức giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt tối đa là 238.000 đồng theo công văn số 5834/BYT-KHTC ngày 27/10/2020.

  b) Từ ngày 1/7/2021 thực hiện thực thanh thực chi, cụ thể:

  - Các chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm: vật tư tiêu hao, điện nước, nhân công: các đơn vị chỉ và quyết toán theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành về kinh phí phòng chống dịch.

  - Chi phí test xét nghiệm thực hiện thực thanh thực chi: chi và thanh toán với từng đối tượng người bệnh theo số lượng test xét nghiệm nhanh thực tế sử dụng cho người bệnh và giá mua test theo kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật. ”

  2. Các cơ sở y tế ngoài công lập đủ điều kiện xét nghiệm COVID-19 theo quy định: thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Công văn số 3025/VPCP-KTTH ngày 08/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về công tác điều hành giá năm 2021 như sau: “Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, điều hành giá..., vừa giữ n định mặt bằng giá để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân”, không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19, đồng thời phải thực hiện việc quyết định mức giá, kê khai giá, niêm yết giá theo đúng quy định.

  Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiên cứu thực hiện theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đơn vị kịp thời báo cáo Sở Y tế để xem xét, giải quyết./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Các Đ/c PGĐ Sở Y tế (để ph/hợp ch/đạo);

  - Lưu VT, QLHNYDTN, KHTC.

  GIÁM ĐỐC

   

   

   

  Trần Thị Nhị Hà

   

   

   
   
   

  BỘ Y TẾ
  _______

  Số: 5378/BYT-KHTC
  V/v:
  Hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2021

   

   

   

  Kính gửi:

  - Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố thuộc TW

  - Sở Y tế các tỉnh/thành phố thuộc Trung ương

  - Các cơ sở y tế thuộc Bộ Y tế

  - Y tế các Bộ/Ngành

   

  Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về tăng cường các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt chú trọng công tác xét nghiệm phát hiện các trường hợp mang virus SARS-CoV-2 để kịp thời cách ly, điều trị. Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đã ban hành một số văn bản chỉ đạo về công tác xét nghiệm như: Công điện số 615/CĐ-BYT ngày 07/5/2021 về việc nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất và chủ động xét nghiệm COVID-19 tại các bệnh viện; Công điện số 628/CĐ-BYT ngày 10/5/2021 về việc khẩn trương thực hiện giãn cách và tăng cường xét nghiệm tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, trường đại học và tuyến cuối. Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế:

  1. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác xét nghiệm, kịp thời phát hiện các ca dương tính để thực hiện các biện pháp cách ly và điều trị theo quy định; thực hiện thu và thanh toán đối với từng đối tượng theo pháp luật giá hiện hành và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

  2. Bộ Y tế đã ban hành công văn số 5028/BYT-KHTC ngày 23/6/2021 hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; công văn số 4356/BYT-KH-TC ngày 28/5/2021 hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19. Bộ Y tế nhận được ý kiến của một số đơn vị địa phương và phản ánh của báo chí về việc thực hiện mức thu xét nghiệm tại các cơ sở y tế; theo đó Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể như sau:

  2.1. Mức giá xét nghiệm nhanh: thực hiện theo hướng dẫn tại mục VI công văn số 4356/BYT-KH-TC ngày 28/5/2021 nêu trên, cụ thể như sau:

  a) Trước ngày 01/7/2021:

  - Đối tượng BHYT: thực hiện theo mức giá 238.000 đồng theo hướng dẫn tại công văn 4068/BYT-KHTC ngày 30/7/2020.

  - Đối tượng không thanh toán BHYT: thực hiện theo mức giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt tối đa là 238.000 đồng theo công văn số 5834/BYT-KHTC ngày 27/10/2020.

  b) Từ ngày 1/7/2021 thực hiện thực thanh thực chi, cụ thể:

  - Các chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm: vật tư tiêu hao, điện nước, nhân công: cơ sở y tế chi và quyết toán theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành về kinh phí phòng chống dịch.

  - Chi phí test xét nghiệm thực hiện thực thanh thực chi: chi và thanh toán với từng đối tượng người bệnh theo số lượng test xét nghiệm nhanh thực tế sử dụng cho người bệnh và giá mua test theo kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

  Ví dụ đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu thầu test nhanh là 135.000 đồng/test. Nếu người có thẻ BHYT đủ điều kiện được thanh toán BHYT và là đối tượng được hưởng mức 80% chi phí KCB thì được Quỹ BHYT chi trả theo phạm vi được hưởng và mức hưởng của một lần xét nghiệm nhanh là 135.000 đồng x 80% = 108.000 đồng. Phần đồng chi trả 27.000 đồng và các chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm do ngân sách nhà nước chi trả theo phân cấp hiện hành.

  2.2. Xét nghiệm kháng nguyên phát hiện SARS-CoV-2 trên máy miễn dịch:

  - Trường hợp phải thực hiện quy trình lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm tương tự như đối với trường hợp lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm đối với xét nghiệm Real-time PCR thì tạm thời thu và thanh toán chi phí dịch vụ “lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm” theo mức giá 100.000 đồng/mẫu.

  - Chi phí thực hiện xét nghiệm tạm thời thực hiện thực thanh thực chi; cụ thể: chi và thanh toán với từng đối tượng người bệnh theo số lượng test xét nghiệm thực tế sử dụng cho người bệnh và giá mua test theo kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật đấu thầu.

  - Các chi phí về vật tư, hóa chất, điện, nước, nhân công liên quan đến quá trình thực hiện xét nghiệm: cơ sở y tế chi và quyết toán theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành về kinh phí phòng chống dịch.

  2.3. Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng: Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4356/BYT-KH-TC ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế.

  Trên đây là hướng dẫn của Bộ Y tế về thanh toán chi phí xét nghiệm trong một số trường hợp. Đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện việc cung cấp dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 và thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

  - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - Các đ/c Thứ trưởng (để p/h);

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Bộ Tài chính, BHXHVN;

  - Các Vụ/ Cục: YTDP, KCB, PC, BHYT;

  - Lưu: VT, KH-TC.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Trần Văn Thuấn

   

   

   

  BỘ Y TẾ

  ______

  Số: 5452/BYT-KHTC

  V/v Chấn chỉnh việc thực hiện thu dịch vụ xét nghiệm COVID-19.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2021

   

   

   

   

  Kính gửi:

   

  - Sở Y tế các tỉnh/thành phố thuộc Trung ương;

  - Các cơ sở y tế thuộc Bộ Y tế;

  - Y tế các Bộ, ngành;

  - Các cơ sở y tế tư nhân.

   

  Hiện nay tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, đã có nhiều tỉnh, thành phố đã có ca lây nhiễm cộng đồng, nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu xét nghiệm COVID-19. Hiện đang có tình trạng một số cơ sở y tế tăng giá so với giá niêm yết, không kê khai, công khai minh bạch giá xét nghiệm COVID-19, gây bức xúc cho nhân dân và trong dư luận xã hội.

  Tại công văn số 325/VPCP-KTTH ngày 08/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về công tác điều hành giá năm 2021, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã có ý kiến chỉ đạo: "Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, điều hành giá..., vừa giữ ổn định mặt bằng giá để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân". Vì vậy, Bộ Y tế yêu cầu:

  1. Các cơ sở y tế công lập thực hiện nghiêm mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 theo hướng dẫn tại công văn số 4356/BYT-KHTC ngày 28/5/2021, công văn số 5378/BYT-KHTC ngày 07/7/2021 và hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm tại công văn số 5028/BYT- KHTC ngày 23/6/2021 của Bộ Y tế.

  2. Các cơ sở y tế ngoài công lập đủ điều kiện xét nghiệm COVID-19 theo quy định: thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại công văn số 3025/VPCP-KTTH ngày 08/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về công tác điều hành giá năm 2021 nêu trên, không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19, đồng thời phải thực hiện việc quyết định mức giá, kê khai giá, niêm yết giá theo đúng quy định.

  Về giá vật tư, hóa chất thực hiện xét nghiệm COVID-19, Bộ Y tế đã có công văn số 5121/BYT-KHTC ngày 25/6/2021 gửi các đơn vị sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro xét nghiệm vi rút Corona (đã được cấp số đăng ký, cấp giấy phép nhập khẩu tại Việt Nam), trong đó đã yêu cầu: Trên tinh thần chung tay cùng cả nước chống dịch, đề nghị các đơn vị sản xuất và kinh doanh xem xét giảm giá bán sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro xét nghiệm vi rút Corona để hỗ trợ cho các đơn vị chống dịch. Do vậy, các cơ sở y tế không được lấy lý do giá vật tư, hóa chất tăng để tăng giá xét nghiệm. Các trường hợp tăng giá xét nghiệm COVID-19 không đúng quy định phải điều chỉnh giá cho phù hợp.

  3. Trường hợp thực hiện xét nghiệm gộp mẫu các cơ sở y tế phải áp dụng mức giá gộp mẫu, không được áp mức giá mẫu đơn để thu thanh toán với người bệnh, người sử dụng dịch vụ.

  4. Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá đối với các cơ sở y tế trên địa bàn, nhất là các cơ sở y tế tư nhân, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, không để tình trạng lợi dụng dịch bệnh để tăng giá dịch vụ.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

  - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

  - Đ/c Bộ trưởng (để b/c);

  - Các đ/c Thứ trưởng (để p/h);

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Ban Tuyên giáo Trung ương;

  - Bộ Thông tin và Truyền thông;

  - Các Cục: YTDP, KCB;

  - Các Vụ: Pháp chế, BHYT; Thanh tra Bộ;

  - Lưu: VT, KH-TC.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Trần Văn Thuấn

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Công văn 5378/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19
  Ban hành: 07/07/2021 Hiệu lực: 07/07/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X