Công văn 1228/BXD-TCCB tăng cường phối hợp phòng chống bệnh sốt rét

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Xây dựngSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:1228/BXD-TCCBNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đỗ Đức Duy
  Ngày ban hành:21/06/2016Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 21/06/2016Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
 • BỘ XÂY DỰNG
  --------
  Số: 1228/BXD-TCCB
   V/v: Tăng cường phối hợp phòng chống bệnh sốt rét
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2016

   
   
  Kính gửi: Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng
   
   
  Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 3001/BYT-DP ngày 23/5/2016 của Bộ Y tế về việc tăng cường phối hợp phòng chống sốt rét, tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống sốt rét giảm mạnh số mắc bệnh và tử vong, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Bộ triển khai phòng chống sốt rét với các nội dung cụ thể như sau:
  1. Đối với chủ thẩu, nhà thầu, đơn vị thi công trên các công trình, công trường tại các vùng có nguy cơ sốt rét cao, chủ động thực hiện việc quản lý, khai báo cho cơ quan y tế địa phương về số lượng cán bộ, công nhân, người lao động bị mắc sốt rét; phối hợp với cơ quan y tế địa phương triển khai các hoạt động về phòng chống sốt rét.
  2. Các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến để nâng cao hiểu biết về phòng chống sốt rét của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là công nhân, lao động đang làm việc tại các công trình xây dựng ở vùng sâu, vùng xa. Cụ thể triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục sức kh e với nhiều loại hình thức khác nhau để mọi người chủ động phòng chống bệnh sốt rét; tập trung các hoạt động giám sát và ch đạo các biện pháp phòng chống sốt rét tại các khu vực trọng điểm; quản lý và giám sát chặt chẽ nhóm đối tượng di biến động, cấp thuốc tự điều trị cho người đi rừng, ngủ rẫy; tăng cường giám sát, báo cáo ca bệnh, giám sát muỗi truyền bệnh; bảo đảm người bị bệnh sốt rét và người có nguy cơ mắc bệnh sốt rét được tiếp cận với các dịch vụ chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời.
  3. Tổ chức y tế thuộc Bộ chuẩn bị các phương án y tế dự phòng về phòng chống sốt rét; tổ chức xét nghiệm phát hiện và điều trị triệt để sốt rét đúng phác đồ, đủ liều; phun hóa chất diệt muỗi tại các khu vực công trình, công trình xây dựng; cấp phát màn tẩm hóa chất tồn lưu lâu dài; vận động cán bộ, công nhân, người lao động có ý thức nâng cao hiệu quả phòng chống sốt rét bằng các biện pháp mua hương xua muỗi, bình xịt muỗi cá nhân… để sử dụng phòng chống sốt rét.
  4. Trung tâm thông tin, Báo Xây dựng đẩy mạnh công tác truyền thông, cung cấp thông tin về phòng, chống sốt rét để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động biết và chủ động phòng bệnh.
  5. Bệnh viện Xây dựng phối hợp với Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và hỗ trợ phòng chống sốt rét cho các đơn vị tại một số công trình xây dựng trọng điểm, công trường trọng điểm.
  Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phòng chống sốt rét cụ thể, thiết thực./.
   

   Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Bộ Y tế (để b/c);
  - CĐXDVN (để phối hợp);
  - KHTC;
  - Lưu: VT, TCCB.
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

  Đỗ Đức Duy

   
   
   
   
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới