hieuluat

Công văn 1299/BHXH-BT nhiệm vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thời gian phòng, chống Covid-19

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1299/BHXH-BTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Đình Liệu
  Ngày ban hành:27/04/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:27/04/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm
 • BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
  ___________

  Số: 1299/BHXH-BT
  V/v:
  Thực hiện nhiệm vụ công tác thu BHXH, BHYT trong thời gian phòng, chống đại dịch Covid-19

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2020

   

   

   

  Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

   

  Hiện nay, tình hình đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của nhân dân và triển khai các nhiệm vụ của Ngành; theo số liệu trên phần mềm hệ thống, tính đến ngày 23/4/2020, tổng số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc là 14,485 triệu người đạt 90,3% kế hoạch giao, giảm 355 nghìn người so với tháng 3 và giảm 714 nghìn người so với năm 2019; số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 543 nghìn người, đạt 45,2% kế hoạch giao giảm 26 nghìn người so với tháng 3 và giảm 30 nghìn người so với năm 2019; số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là 84,9 triệu người, đạt 96,4% kế hoạch giao, giảm 145 nghìn người so với tháng 3 và giảm 1,03 triệu người so với năm 2019; tổng số tiền thu là 98,3 nghìn tỷ đồng, đạt 24,3% kế hoạch giao, tổng số tiền nợ là 31,4 nghìn tỷ đồng. Để thực hiện nhiệm vụ kép theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là vừa tích cực phòng, chống dịch bệnh, vừa chủ động thực hiện các nhiệm vụ công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai một số nội dung trọng tâm sau:

  1. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, các cơ quan báo chí, cơ quan Bưu điện đẩy mạnh các hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (như phát thanh, truyền hình, báo, tạp chí...), mạng xã hội (như Zalo, Facebook, Youtube...) đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân. Duy trì, kịp thời gửi thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT (Mẫu số C12-TS) đến đơn vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý đối tượng. Gửi danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT (Mẫu D08a-TS) đến đại lý thu BHXH, BHYT để đôn đốc, vận động đối tượng tiếp tục tham gia.

  2. Căn cứ tình hình thực tế, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố liên quan đến giãn cách xã hội, trong thời gian tiếp tục phòng, chống đại dịch Covid-19 cho đến khi Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch, khi triển khai các nhiệm vụ phải trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp, BHXH các tỉnh, thành phố cần có giải pháp linh hoạt đảm bảo hiệu quả nhất, cụ thể:

  a) Đối với việc rà soát đơn vị, doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT, hoặc chưa tham gia BHXH, BHYT đầy đủ cho người lao động theo Công văn số 3045/BHXH-BT ngày 20/8/2019 của BHXH Việt Nam cần linh hoạt thực hiện bằng cách trực tiếp đến doanh nghiệp hoặc mời doanh nghiệp đến làm việc.

  b) Đối với hội nghị tuyên truyền, hội nghị khách hàng để tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia BHXH tự nguyện tạm thời không cố định phải có số người tham dự hội nghị từ 50 người trở lên như hướng dẫn tại điểm 4.2 Công văn số 2431/BHXH-BT ngày 05/7/2019 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn quy trình tổ chức hội nghị tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, mà phối hợp thực hiện tổ chức hội nghị có số khách hàng tham dự ít hơn (dưới 50 người) phù hợp với giãn cách xã hội, nhưng phải đảm bảo có từ 40% số khách hàng tham gia BHXH tự nguyện mới trở lên.

  3. Đối với việc thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT đột xuất, căn cứ dữ liệu thu trên phần mềm quản lý thu-Sổ, thẻ (TST), kịp thời ban hành quyết định và tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng (đột xuất) đối với đơn vị nợ kéo dài, đơn vị trốn đóng (trừ các đơn vị tạm dừng đóng) theo đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

  4. Kịp thời giải quyết việc tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam; đôn đốc doanh nghiệp đóng vào quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, BHYT, BHTN theo đúng quy định để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

  5. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố, phải tuân thủ nghiêm túc các quy định, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Trung ương và chính quyền địa phương về giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; kịp thời báo cáo kết quả và những vướng mắc về BHXH Việt Nam (qua Ban Thu)./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Tổng Giám đốc (để b/c);

  - Các Phó Tổng Giám đốc;

  - Các đơn vị: TT, TCKT, TTKT, CNTT;

  - Lưu: VT, BT

  KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

   

   

   

   

  Trần Đình Liệu

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X