hieuluat

Công văn 13441/QLD-CL xử lý thuốc chứa dược chất Valsartan

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Cục Quản lý DượcSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:13441/QLD-CLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Tất Đạt
  Ngày ban hành:13/07/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:13/07/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm
 • BỘ Y TẾ
  CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
  -------

  Số: 13441/QLD-CL
  V/v: Xử lý thuốc chứa dược chất

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2018

  Kính gửi:

  - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, phân phối, sử dụng thuốc.

  Ngày 10/7/2018, Cục Quản lý Dược đã có các công văn:

  - số 13125/QLD-CL thông báo thu hồi các thuốc chứa Valsartan được sản xuất từ nguyên liệu Valsartan do Công ty Zhejiang Huahai Pharmaceutical - Trung Quốc sản xuất.

  - số 13124/QLD-CL yêu cầu các cơ sở đăng ký thuốc, cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc rà soát và báo cáo về Cục Quản lý Dược về nguồn gốc nguyên liệu Valsartan được sử dụng trong sản xuất thuốc lưu hành sử dụng tại Việt Nam.

  Căn cứ kết quả rà soát việc cấp số đăng ký thuốc, sản xuất, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc và báo cáo của các cơ sở đăng ký thuốc, cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc nguyên liệu làm thuốc về nguồn gốc nguyên liệu Valsartan, nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đồng thời cung cấp thông tin về thuốc chứa Valsartan tiếp tục được sử dụng trong phòng bệnh, chữa bệnh, Cục Quản lý Dược thông báo:

  1. Đình chỉ lưu hành các thuốc thành phẩm được sản xuất từ nguyên liệu Valsartan do Công ty Zheijang Huahai sản xuất. Danh sách cập nhật các thuốc chứa Valsartan bị thu hồi đính kèm (Danh mục 1).

  Các cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu thuốc khẩn trương triển khai việc thu hồi thuốc theo đúng yêu cầu tại công văn số 13125/QLD-CL ngày 10/7/2018 của Cục Quản lý Dược.

  2. Tạm ngừng nhập khẩu, lưu hành, sử dụng các thuốc có tên trong Danh sách các thuốc chứa Valsartan chưa có báo cáo về nguồn gốc nguyên liệu bị tạm dừng nhập khẩu, lưu hành và sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam đính kèm (Danh mục 2).

  Yêu cầu các cơ sở nhập khẩu thuốc, cơ sở kinh doanh phân phối và cơ sở sử dụng thuốc tạm ngừng ngay việc nhập khẩu, phân phối, sử dụng các thuốc có tên trong Danh sách này.

  3. Tiếp tục sản xuất, nhập khẩu, lưu hành và sử dụng đối với các thuốc chứa Valsartan được nêu trong Danh sách các thuốc chứa Valsartan tiếp tục được lưu hành, sử dụng trong hoạt động phòng bệnh, chữa bệnh đính kèm (Danh mục 3).

  4. Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

  - Thông báo trên Trang Thông tin điện tử của Sở Y tế nội dung của các công văn số 13124/QLD-CL, số 13125/QLD-CL ngày 10/7/2018 nêu trên, công văn này và các danh sách đính kèm;

  - Thông báo cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc về việc:

  + Thu hồi, trả lại cơ sở cung cấp đối với các thuốc quy định tại Danh mục 1 công văn này;

  + Tạm ngừng nhập khẩu, lưu hành, sử dụng đối với các thuốc quy định tại Danh mục 2 công văn này;

  + Tiếp tục sản xuất, nhập khẩu, lưu hành đối với các thuốc quy định tại Danh mục 3 công văn này nhằm đảm bảo thuốc cho nhu cầu sử dụng của người bệnh.

  - Kiểm tra giám sát các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng thực hiện việc thu hồi, tạm ngừng lưu hành sử dụng đối với các thuốc được quy định tại Danh mục 1 và Danh mục 2 công văn này; xử lý đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

  Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để báo cáo);
  - Thanh tra Bộ Y tế (để phối hợp);
  - Cục Quản lý khám chữa bệnh (để phối hợp);
  - VKN thuốc TW, VKN thuốc Tp. HCM;
  - Cục Quân Y - Bộ quốc phòng; Cục Y tế - Bộ Công An;
  - Cục Y tế GTVT - Bộ GTVT; Tổng Cục hải quan - Bộ Tài chính;
  - Các phòng trong Cục, Tạp chí Dược MP; website Cục QLD;
  - Lưu: VT, CL.

  KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Nguyễn Tất Đạt

  DANH MỤC 1:

  CÁC THUỐC ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH VÀ THU HỒI
  (Đính kèm công văn số 13441/QLD-CL ngày 13/7/2018)

  1. Danh mục các thuốc thành phẩm trong nước được sản xuất từ nguyên liệu Valsartan do Công ty Zheijang Huahai sản xuất:

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất

  Số ĐK

  Nhà sản xuất

  1

  Pegianin

  Valsartan 160 mg; Hydroclorothiazid 25 mg

  VD-27012-17

  Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

  2

  Cardipino 80/12,5

  Valsartan 80mg; Hydroclorothiazid 12,5 mg

  VD-28328-17

  Công ty cổ phần SPM

  3

  Rusartin

  Valsartan 80 mg

  VD-11322-10

  Công ty Roussel Việt Nam

  4

  Divales

  Valsartan 160 mg

  VD-21500-14

  Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo

  5

  Divales

  Valsartan 80 mg

  VD-21501-14

  6

  Valsgim 160

  Valsartan 160 mg

  VD-23494-15

  Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

  7

  Valsgim-H 80

  Valsartan 80mg; Hydroclorothiazid 12,5 mg

  VD-23496-15

  8

  Valsgim 80

  Valsartan 80 mg

  VD-23495-15

  9

  Valsgim-H160/12.5

  Valsartan 160 mg; Hydroclorothiazid 12,5 mg

  VD-25129-16

  2. Danh mục các thuốc thành phẩm nước ngoài được sản xuất từ nguyên liệu Valsartan do Công ty Zheijang Huahai sản xuất:

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất, hàm lượng

  Số đăng ký

  Công ty đăng ký

  Nhà sản xuất

  Địa chỉ SX

  1

  Valsacard

  Valsartan 160 mg

  VN-17144-13

  Polfarmex S.A

  Polfarmex S.A

  9 Jozefow Street, 99-300 Kutno, Poland

  2

  Valsacard

  Valsartan 80 mg

  VN-17145-13

  Polfarmex S.A

  Polfarmex S.A

  9 Jozefow Street, 99-300 Kutno, Poland

  3

  Valbelis 160/25mg

  Valsartan 160 mg Hydrochlorothiazide 25 mg

  VN-17296-13

  Công ty cổ phần DP Phano

  Laboratorios Lesvi, S.L.

  Avda. Barcelona, 69 08970 Sant Joan Despi (Barcelona), Spain

  4

  Valbelis 80/12.5mg

  Valsartan 80 mg; Hydrochlorothiazide 12,5mg

  VN-17297-13

  Công ty cổ phần DP Phano

  Laboratorios Lesvi, S.L.

  Avda. Barcelona, 69 08970 Sant Joan Despi (Barcelona), Spain

  5

  Valzaar H

  Valsartan 80 mg; Hydrochlorothiazide 12,5 mg

  VN-17796-14

  Torrent Pharmaceuticals Ltd.

  Torrent Pharmaceuticals Ltd.

  Indrad-382721, Dist Mehsana, Gujarat, India

  6

  Tantordio 40

  Valsartan 40 mg

  VN-18475-14

  Torrent Pharmaceuticals Ltd.

  Torrent Pharmaceuticals Ltd.

  Indrad-382721, Dist. Mehsana, India

  7

  Sectum

  Valsartan 80 mg

  VN-18756-15

  Efroze Chemical Industries (Pvt) Ltd.

  Efroze Chemical Industries (Pvt) Ltd.

  146/23 Korangi Industrial Area, Karachi, Pakistan

  8

  Vasblock 80mg

  Valsartan 80 mg

  VN-19240-15

  Medochemie Ltd.

  Medochemie Ltd.

  1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Cyprus

  9

  Tantordio 80

  Valsartan 80 mg

  VN-19366-15

  Torrent Exports Ltd.

  Torrent Pharmaceuticals Ltd.

  Indrad-382721, Tal: Kadi, City: Indrad, Dist: Mehsana, India

  10

  Vasblock 160mg

  Valsartan 160 mg

  VN-19494-15

  Medochemie Ltd.

  Medochemie Ltd.

  1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Cyprus

  11

  Tantordio 160

  Valsartan 160 mg

  VN-19539-15

  Torrent Pharmaceuticals Ltd.

  Torrent Pharmaceuticals Ltd.

  Indrad-382721, Tal: Kadi, City: Indrad, Dist: Mehsana, India

  12

  Corosan

  Valsartan 80 mg

  VN-19595-16

  Công ty TNHH DP Việt pháp

  Balkanpharma -Dupnitsa AD

  3, Samokovsko shosse Str., Dupnitsa 2600, Bulgaria

  13

  Valdesar Plus

  Valsartan 160 mg Hydrochlorothiazid 25 mg

  VN-20724-17

  Công ty TNHH Dược Tâm Đan

  Balkanpharma -Dupnitsa AD

  3, Samokovsko shosse Str., Dupnitsa 2600, Bulgaria

  14

  Valdesar Plus

  Valsartan 80 mg; Hydrochlorothiazid 12,5 mg

  VN-20725-17

  Công ty TNHH Dược Tâm Đan

  Balkanpharma -Dupnitsa AD

  3, Samokovsko shosse Str., Dupnitsa 2600, Bulgaria

  DANH MỤC 2

  CÁC THUỐC TẠM NGỪNG NHẬP KHẨU, LƯU HÀNH, SỬ DỤNG
  (Đính kèm công văn số 13441/QLD-CL ngày 13/7/2018)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất + Hàm lượng

  Số ĐK

  Công ty đăng ký

  Nhà sàn xuất

  Địa chỉ SX

  1

  Valzaar H

  Valsartan; Hydrochlorothiazide - 80 mg/12,5 mg

  VN-6346-08

  Torrent Pharmaceuticals Ltd.

  Torrent Pharmaceuticals Ltd.

  Indrad-382721, Dist. Mehsana, India

  2

  Valzaar-40

  Valsartan - 40 mg

  VN-7399-08

  Torrent Pharmaceuticals Ltd.

  Torrent Pharmaceuticals Ltd.

  Indrad-382721, Dist. Mehsana, India

  3

  Valzaar-80

  Valsartan - 80 mg

  VN-7400-08

  Torrent Pharmaceuticals Ltd.

  Torrent Pharmaceuticals Ltd.

  Indrad-382721, Dist. Mehsana, India

  4

  Varsarley

  Valsartan - 80 mg

  VN-7685-09

  Germany Pharmaceutical Laboratory (macao) Limited

  Germany Pharmaceutical Laboratory (macao) Limited

  Parque Industrial Da Concórdia, Lote D1b, Macau

  5

  Valzaar- 160

  Valsartan - 160 mg

  VN-8944-09

  Torrent Pharmaceuticals Ltd.

  Torrent Pharmaceuticals Ltd.

  Indrad-382721, Dist. Mehsana, India

  6

  Cardival

  Valsartan 80 mg

  VN-5275-10

  Công ty TNHH TM và DP Hà An

  Drug International Limited

  252, Tongi Industrial Area, Tongi, Gazipur, Bangladesh

  7

  Angiotan - H Tablets

  Valsartan 160 mg; Hydrochlorothiazide 25 mg

  VN-10233-10

  Efroze Chemical Industries (Pvt) Ltd.

  Efroze Chemical Industries (Pvt) Ltd.

  146/23 Korangi Industrial Area, Karachi, Pakistan

  8

  Dizantan

  Valsartan 80 mg

  VN-11140-10

  Korea United Pharm. Inc.

  Korea United Pharm. Inc.

  404-10, Nojang-Ri, Jeondong- Myeon, Yeongi-kun, Chungnam, Korea

  9

  Veesar 80

  Valsartan 80 mg

  VN-12936-11

  Công ty cổ phần Huỳnh Tấn

  Vintanova Pharma Pvt Ltd

  IV/292 B, Velakkode, Mundur, Thrissur-680541, Kerala, India

  10

  V-Sartan 160

  Valsartan 160 mg

  VN-14443-12

  Amtec Healthcare Pvt., Ltd.

  Atoz Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

  No. 12 Balaji Nagar Ambattur, Chennai - 600053, India

  11

  V-Sartan 80

  Valsartan 80 mg

  VN-14444-12

  Amtec Healthcare Pvt., Ltd.

  Atoz Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

  No. 12 Balaji Nagar Ambattur, Chennai - 600053, India

  12

  Asectores 200mg

  Valsartan 80 mg; 200 mg

  VN-14534-12

  Công ty Cổ phần Dược phẩm Trang Minh

  Genome Pharmaceutical (Pvt) Ltd

  Plot No. 16/1, Phase IV, Industrial Estate Hattar, Pakistan

  13

  Angiotanb - H-Tablets

  Valsartan 160 mg; Hydrochlorothiazide 25 mg

  VN-20161-16

  Efroze Chemical Industries (Pvt) Ltd.

  Efroze Chemical Industries (Pvt) Ltd.

  146/23 Korangi Industrial Area, Karachi, Pakistan

  14

  Sagasartan - V 160

  Valsartan 160 mg

  VN-14141-11

  Công ty TNHH TM-DP Quốc tế Thiên Đan

  Baroque Pharmaceuticals Pvt. Ltd

  192/2 Sokhada-388620, Taluka-Khambhat, Dist: Anand (Gujarat), India

  DANH MỤC 3:

  CÁC THUỐC TIẾP TỤC SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU, LƯU HÀNH VÀ SỬ DỤNG
  (Đính kèm công văn số 13441/QLD-CL ngày 13/7/2018)

  1. Danh mục các thuốc trong nước không sử dụng nguyên liệu Valsartan do Công ty Zheijang Huahai sản xuất được tiếp tục sản xuất, nhập khẩu, lưu hành và sử dụng:

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất

  Số ĐK

  Nhà sản xuất

  1

  Valsita

  Valsartan 80 mg

  VD-16769-12

  Công ty Cổ phần BV Pharma

  2

  Cobidan 80

  Valsartan 80 mg

  VD-22086-15

  3

  Valsita

  Valsartan 80 mg

  VD-28770-18

  4

  Euvaltan Plus

  Valsartan 80 mg; Hydroclorothiazid 12,5 mg

  VD-29643-18

  Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2

  5

  Euvaltan plus

  Valsartan 80 mg; Hydroclorothiazid 12,5 mg

  VD-14211-11

  6

  Euvantal 40

  Valsartan 40 mg

  VD-15982-11

  7

  Amfatim 160

  Valsartan 160 mg

  VD-14927-11

  Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

  8

  Amfatim 80

  Valsartan 80 mg

  VD-14928-11

  9

  Vasebos

  Valsartan 80 mg

  VD-18261-13

  Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam

  10

  Vasebos 160

  Valsartan 160 mg

  VD-19328-13

  11

  Vasebos plus

  Valsartan 160 mg; Hydroclorothiazid 25 mg

  VD-20184-13

  12

  Tabarex

  Valsartan 80 mg

  VD-13166-10

  Công ty TNHH dược phẩm Đạt Vi Phú

  13

  Dembele

  Valsartan 80 mg; Hydroclorothiazid 12,5 mg

  VD-21051-14

  14

  Dembele-HCTZ

  Valsartan 160 mg; Hydroclorothiazid 25 mg

  VD-29716-18

  15

  Gliovan-H80

  Valsartan 80 mg

  VD-21272-14

  Công ty cổ phần dược phẩm Glomed

  16

  GIiovan-H 160

  Valsartan 160 mg

  VD-21271-14

  17

  Gliovan-Hctz 160/25

  Valsartan 160 mg; Hydroclorothiazid 25 mg

  VD-22133-15

  18

  Gliovan-Hctz 80/12.5

  Valsartan 80 mg; Hydroclorothiazid 12,5 mg

  VD-22457-15

  19

  Gliovan-Hctz 160/12.5

  Valsartan 160 mg; Hydroclorothiazid 12,5 mg

  VD-22456-15

  20

  Valsartan 80 mg

  Valsartan 80 mg

  VD-27909-17

  Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

  21

  Midatoren 160/12,5

  Valsartan 160 mg; Hydroclorothiazid 12,5 mg

  VD-26191-17

  Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

  22

  SaVi Valsartan 80

  Valsartan 80 mg

  VD-22513-15

  Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

  23

  SaVi Valsartan Plus HCT 80/12.5

  Valsartan 80 mg; Hydroclorothiazid 12,5 mg

  VD-23010-15

  24

  SaVi Valsartan 160

  Valsartan 160 mg

  VD-25269-16

  25

  SaVi Valsartan HCT 160/25

  Valsartan 160 mg; Hydroclorothiazid 25 mg

  VD-27051-17

  26

  SaVi Valsartan 160

  Valsartan 160 mg

  VD-13498-10

  27

  Meyervas 160

  Valsartan 160 mg

  VD-26480-17

  Công ty Liên doanh Meyer-BPC.

  28

  Meyervas 80

  Valsartan 80 mg

  VD-26481-17

  29

  Meyervasid F

  Valsartan 160 mg; Hydroclorothiazid 25 mg

  VD-26483-17

  30

  Meyervasid

  Valsartan 80 mg; Hydroclorothiazid 12,5 mg

  VD-26482-17

  31

  Meyervasid M

  Valsartan 160 mg; Hydroclorothiazid 12,5 mg

  VD-30052-18

  32

  Hapresval 160

  Valsartan 160 mg

  VD-27510-17

  Công ty TNHH Hasan-Dermapharm

  33

  Hapresval 80

  Valsartan 80 mg

  VD-27511-17

  34

  Hapresval plus 160/25

  Valsartan 160 mg; Hydroclorothiazid 25 mg

  VD-28545-17

  35

  Hapresval plus 80/12,5

  Valsartan 80 mg; Hydroclorothiazid 12,5 mg

  VD-28546-17

  36

  Hyval

  Valsartan 80 mg

  VD-23418-15

  Công ty TNHH United International Pharma

  37

  Hyval

  Valsartan 160 mg

  VD-23417-15

  2. Danh mục các thuốc nước ngoài không sử dụng nguyên liệu Valsartan do Công ty Zheijang Huahai sản xuất được tiếp tục sản xuất, nhập khẩu, lưu hành và sử dụng

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất + Hàm lượng

  Số ĐK

  Công ty đăng ký

  Nhà sản xuất

  Địa chỉ SX

  1

  Exforge 10/160mg

  Amlodipin besylate 10mg, Valsartan 160mg

  VN-5690-08

  Novartis AG.

  Novartis Pharma Stein AG

  Schaffhauserstrasse CH-4332 Stein, Switzerland

  2

  Exforge 5/160mg

  Amlodipine besylate 5mg, Valsartan 160mg

  VN-5691-08

  Novartis AG.

  Novartis Pharma Stein AG

  Schaffhauserstrasse CH-4332 Stein, Switzerland

  3

  Exforge 5/80mg

  Amlodipin besylate 5mg, Valsartan 80mg

  VN-5692-08

  Novartis AG.

  Novartis Pharma Stein AG

  Schaffhauserstrasse CH-4332 Stein, Switzerland

  4

  Diovan 160

  Valsartan - 160mg

  VN-7768-09

  Novartis AG.

  Novartis Farmaceutica S.A.

  Ronda de Santa Maria 158 08210 Barberà del Vallès, Barcelona, Spain

  5

  Diovan 40

  Valsartan - 40mg

  VN-7769-09

  Novartis AG.

  Novartis Farmaceutica S.A.

  Ronda de Santa Maria 158 08210 Barberà del Vallès, Barcelona, Spain

  6

  Diovan 80

  Valsartan - 80mg/viên

  VN-7770-09

  Novartis AG.

  Novartis Farmaceutica S.A.

  Ronda de Santa Maria 158 08210 Barberà del Vallès, Barcelona, Spain

  7

  Co-diovan

  Valsartan; Hydrochlorothiazide - 160mg/25mg

  VN-8856-09

  Novartis AG

  Novartis Pharma Stein AG

  Schaffhauserstrasse CH-4332 Stein, Switzerland

  8

  Co-Diovan

  Valsaran; Hydrochlorothiazide - 80mg;12,5mg

  VN-9324-09

  Novartis AG

  Novartis Pharma Stein AG

  Schaffhauserstrasse CH-4332 Stein, Switzerland

  9

  Co-Diovan 160/25

  Valsartan 160mg, Hydrochlorothiazide 25 mg

  VN-9768-10

  Novartis AG

  Novartis Farma S.p.A.

  Via Provinciale Schito, 131, Torre Annunziata (NA), Italy

  10

  Co-diovan 80/12.5

  Valsartan 80mg; Hydrochlorothiazide 12,5 mg

  VN-9769-10

  Novartis AG

  Novartis Farma S.p.A.

  Via Provinciale Schito, 131, Torre Annunziata (NA), Italy

  11

  Valsarfast 160

  Valsartan 160mg

  VN-12019-11

  S.I.A. (Tenamyd Canada) Inc.

  KRKA, D.D., Novo mesto, Slovenia

  Smarjeska Cesta 6, 8501 Novo Mesto, Slovenia

  12

  Valsarfast 80

  Valsartan 80mg

  VN-12020-11

  S.I.A. (Tenamyd Canada) Inc.

  KRKA, D.D., Novo mesto, Slovenia

  Smarjeska Cesta 6, 8501 Novo Mesto, Slovenia

  13

  Valsar-H

  Valsartan 80mg

  VN-13163-11

  Hetero Drugs Ltd.

  Hetero Drugs Ltd.

  22-110, l.D.A Jeedimetla, Hyderabad - 500055, India

  14

  Carwin HCT 160+25mg

  Valsartan 160 mg; Hydrochlorothiazide 25mg

  VN-15598-12

  Ranbaxy Laboratories Ltd.

  Ranbaxy Laboratories Ltd.

  Paonta Sahib District Sirmour, Himachal Pradesh 173 025, India

  15

  Carwin HCT 80+12.5mg

  Valsartan 80mg; Hydrochlorothiazide 12,5mg

  VN-15599-12

  Ranbaxy Laboratories Ltd.

  Ranbaxy Laboratories Ltd.

  Paonta Sahib District Sirmour, Himachal Pradesh 173 025, India

  16

  Exforge HCT 10mg/160mg /12.5mg

  Amlodipine besylate 10mg, Valsartan 160mg, Hydrochlorothiazide 12,5mg

  VN1-756-12

  Novartis Pharma Services AG

  Novartis Pharma Stein AG

  Schaffhauserstrasse CH-4332 Stein, Switzerland

  17

  Exforge HCT 10mg/160mg /25mg

  Amlodipine besylate 10mg, Valsartan 160mg, Hydrochlorothiazide 25mg

  VN1-757-12

  Novartis Pharma Services AG

  Novartis Pharma Stein AG

  Schaffhauserstrasse CH-4332 Stein, Switzerland

  18

  Exforge HCT 10mg/320mg /25mg

  Amlodipine besylate 10mg, Valsartan 320mg, Hydrochlorothiazide 25mg

  VN1-758-12

  Novartis Pharma Services AG

  Novartis Pharma Stein AG

  Schaffhauserstrasse CH-4332 Stein, Switzerland

  19

  Exforge HCT 5mg/160mg/ 12,5 mg

  Amlodipine besylate 5mg, Valsartan 160mg, Hydrochlorothiazide 12,5mg

  VN1-759-12

  Novartis Pharma Services AG

  Novartis Pharma Stein AG

  Schaffhauserstrasse CH-4332 Stein, Switzerland

  20

  Exforge HCT 5mg/160mg/ 25mg

  Amlodipine besylate 5mg, Valsartan 160mg, Hydrochlorothiazide 25mg

  VN1-760-12

  Novartis Pharma Services AG

  Novartis Pharma Stein AG

  Schaffhauserstrasse CH-4332 Stein, Switzerland

  21

  Exforge

  Amlodipine (dưới dạng Amlodipine besylate) 10mg; Valsartan 160mg

  VN-16342-13

  Novartis Pharma Services AG

  Novartis Farmaceutica S.A.

  Ronda de Santa Maria 158 08210 Barberà del Vallès, Barcelona, Spain

  22

  Exforge

  Amlodipine (dưới dạng Amlodipine besylate) 5mg; Valsartan 160mg

  VN-16343-13

  Novartis Pharma Services AG

  Novartis Farmaceutica S.A.

  Ronda de Santa Maria 158 08210 Barberà del Vallès, Barcelona, Spain

  23

  Exforge

  Amlodipine (dưới dạng Amlodipine besylate) 5mg; Valsartan 80mg

  VN-16344-13

  Novartis Pharma Sendees AG

  Novartis Farmaceutica S.A.

  Ronda de Santa Maria 158 08210 Barberà del Vallès, Barcelona, Spain

  24

  Exforge 10mg/320mg

  Amlodipine (dưới dạng Amlodipine besylate) 10mg; Valsartan 320mg

  VN-16346-13

  Novartis Pharma Services AG

  Novartis Pharma Stein AG

  Schaffhauserstrasse CH-4332 Stein, Switzerland

  25

  Valazyd 160

  Valsartan 160mg

  VN-16600-13

  Cadila Healthcare Ltd.

  Cadila Healthcare Ltd.

  Kundaim Industrial Estate, ponda, Goa-403 401, India

  26

  Valazyd 40

  Valsartan 40mg

  VN-16966-13

  Cadila Healthcare Ltd.

  Cadila Healthcare Ltd,

  Kundaim Industrial Estate, ponda, Goa-403 401, India

  27

  Valazyd 80

  Valsartan 80mg

  VN-16967-13

  Cadila Healthcare Ltd.

  Cadila Healthcare Ltd.

  Kundaim Industrial Estate, ponda, Goa-403 401, India

  28

  Valpres 80mg (Cơ sở xuất xưởng: Salutas Pharma GmbH, Đức)

  Valsartan 80mg

  VN-17449-13

  Hexal AG.

  Novartis Farmaceutica S.A.

  Ronda de Santa Maria 158 08210 Barberà del Vallès, Barcelona, Spain

  29

  Valthotan Film Coated Tablets 160 mg "Standard"

  Valsartan 160mg

  VN-17592-13

  Standard Chem & Pharm Co., Ltd.

  Standard Chem & Pharm Co., Ltd., 2nd Plant

  No. 154 Kai-Yuan Road, Hsin-Ying, Tainan, Taiwan

  30

  Valpres 160mg (Cơ sở xuất xưởng: Salutas Pharma GmbH, đ/c: Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Germany)

  Valsartan 160mg

  VN-17721-14

  Hexal AG.

  Novartis Farmaceutica S.A.

  Ronda de Santa Maria 158, 08210 Barberà del Vallès, Barcelona, Spain

  31

  Vastanlupi

  Valsartan 160mg

  VN-18012-14

  Lupin Limited

  Jubilant Life Sciences Limited

  Village Sikandarpur Bhainswal, Roorkee-Dehradoon Highway, Bhagwanpur, Roorkee, District Haridwar, Uttarakhand 247661, India

  32

  Exforge HCT 10mg/160mg /12.5mg

  Amlodipine (dưới dạng Amlodipine besylate) 10mg; Valsartan 160mg; Hydrochlorothiazide 12.5mg

  VN-18037-14

  Novartis Pharma Services AG

  Novartis Pharma Stein AG

  Schaffhauserstrasse, 4332 Stein, Switzerland

  33

  Exforge HCT 10mg/320mg /25mg

  Amlodipine (dưới dạng Amlodipine besylate) 10mg; Valsartan 320mg; Hydrochlorothiazide 25mg

  VN-18038-14

  Novartis Pharma Sendees AG

  Novartis Pharma Stein AG

  Schaffhauserstrasse, 4332 Stein, Switzerland

  34

  Exforge HCT 5 mg/160mg/ 12.5mg

  Amlodipine (dưới dạng Amlodipine besylate) 5mg; Valsartan 160mg; Hydrochlorothiazide 12,5mg

  VN-18039-14

  Novartis Pharma Services AG

  Novartis Pharma Stein AG

  Schaffhauserstrasse, 4332 Stein, Switzerland

  35

  Diovan 160

  Valsartan 160mg

  VN-18398- 14

  Novartis Pharma Services AG

  Novartis Farmaceutica S.A.

  Ronda de Santa Maria 158 08210 Barberà del Vallès, Barcelona, Spain

  36

  Diovan 80

  Valsartan 80mg

  VN-18399-14

  Novartis Pharma Services AG

  Novartis Farmaceutica S.A.

  Ronda de Santa Maria 158 08210 Barberà del Vallès, Barcelona, Spain

  37

  Valsar H 80

  Valsartan 80mg

  VN-18789-15

  Hetero Labs Limited

  Hetero Labs Limited

  Unit-V, Sy. No. 410, 411, APIICSEZ, Polepally Village, Jadcherla Mandal Mahaboognagar Dict-509301, India

  38

  Vastanlupi

  Valsartan 80mg

  VN-18790-15

  Lupin Limited

  Jubilant Life Sciences Limited

  Village Sikandarpur Bhainswal, Roorkee-Dehradoon Highway, Bhagwanpur, Roorkee, District Haridwar, Uttarakhand 247661, India

  39

  Disys

  Valsartan 80mg

  VN-19121-15

  Công ty TNHH thương mại dược phẩm Đông Phương

  Healthcare Pharmaceuticals Ltd.

  Rajendrapur, Gazipur, Bangladesh

  40

  Co-Diovan 160/25

  Valsartan 160mg; Hydrochlorothiazide 25mg

  VN-19285-15

  Novartis Pharma Services A G

  Novartis Farma S.p.A.

  Via Provinciale Schito 131 - Torre Annunziata (NA), Italy

  41

  Co-Diovan 80/12,5

  Valsartan 80mg; Hydrochlorothiazide 12,5mg

  VN-19286-15

  Novartis Pharma Services AG

  Novartis Farma S.p.A.

  Via Provinciale Schito 131 - Torre Annunziata (NA), Italy

  42

  Exforge HCT 10mg/160mg /12.5mg

  Amlodipin (dưới dạng amlodipin besilate) 10mg; Valsartan 160mg; Hydrochlorothiazide 12,5mg

  VN-19287-15

  Novartis Pharma Services AG

  Novartis Farmaceutica S.A.

  Ronda de Santa Maria 158 08210 Barberà del Vallès, Barcelona, Spain

  43

  Exforge HCT 10mg/320mg /25mg

  Amlodipin (dưới dạng amlodipin besilate) 10mg; Valsartan 320mg; Hydrochlorothiazide 25mg

  VN-19288-15

  Novartis Pharma Services AG

  Novartis Farmaceutica S.A.

  Ronda de Santa Maria 158 08210 Barberà del Vallès, Barcelona, Spain

  44

  Exforge HCT 5 mg/160mg/ 12.5mg

  Amlodipin (dưới dạng amlodipin besilate) 5mg; Valsartan 160mg; Hydrochlorothiazide 12,5mg

  VN-19289-15

  Novartis Pharma Services AG

  Novartis Farmaceutica S.A.

  Ronda de Santa Maria 158 08210 Barberà del Vallès, Barcelona, Spain

  45

  Valcickeck H

  Valsartan 80mg; Hydrochlorothiazid 12,5mg

  VN-20011-16

  Lupin Limited

  Mepro Pharmaceuticals Pvt. Ltd- Unit IÏ

  Q road, Phase IV, GIDC, Wadhwancity-363035, Dist. Surendranagar, Gujarat, India

  46

  Valcickeck H2

  Valsartan 160mg; Hydrochlorothiazid 12,5mg

  VN-20012-16

  Lupin Limited

  Mepro Pharmaceuticals Pvt. Ltd- Unit II

  Q road, Phase IV, GIDC, Wadhwancity-363035, Dist Surendranagar, Gujarat, India

  47

  Cardival 80

  Valsartan 80 mg

  VN-20739-17

  Công ty TNHH TM DP Đông Phương

  Drug International Limited

  252, Tonggi industrial area, Tonggi, Gazipur, Bangladesh

  48

  Dizantan

  Valsartan 80mg

  VN-21042-18

  KOREA UNITED PHARM INC

  Korea United Pharm. Inc.

  25-23, Nojanggongdan-gil, Jeondong-myeon, Sejong-si, Korea

  49

  Uperio 100mg (Cơ sở đóng gói và xuất xưởng: Novartis Farma SpA; địa chỉ: Via Provinciale Schito 131, 80058 Torre Annunziata (NA), Italy)

  Sacubitril 48,6mg và Valsartan 51,4mg (dưới dạng muối phức hợp sacubitril valsartan natri 113,103mg)

  VN3-48-18

  Novartis Pharma Services AG

  Novartis Singapore Pharmaceutical Manufacturing Pte. Ltd

  10Tuas Bay Lane, 637461 Singapore

  50

  Uperio 200mg (Cơ sở đóng gói và xuất xưởng: Novartis Farma SpA; địa chỉ: Via Provinciale Schito 131, 80058 Torre Annunziata (NA), Italy)

  Sacubitril 97,2mg và Valsartan 102,8mg (dưới dạng muối nhức hợp sacubitril valsartan natri 226,206mg);

  VN3-49-18

  Novartis Pharma Services AG

  Novartis Singapore Pharmaceutical Manufacturing Pte. Ltd

  10Tuas Bay Lane, 637461 Singapore

  51

  Uperio 50mg (Cơ sở đóng gói và xuất xưởng: Novartis Farma SpA; địa chỉ: Via Provinciale Schito 131, 80058 Torre Annunziata (NA), Italy)

  Sacubitril 24,3mg và Valsartan 25,7mg (dưới dạng muối phức hợp sacubitril valsartan natri 56,55 lmg);

  VN3-50-18

  Novartis Pharma Services AG

  Novartis Singapore Pharmaceutical Manufacturing Pte. Ltd

  10Tuas Bay Lane, 637461 Singapore

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X