hieuluat

Công văn 14028/QLD-KD xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 14028/QLD-KD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Đỗ Văn Đông
  Ngày ban hành: 19/08/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 19/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ

  CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  ---------------

  Số: 14028/QLD-KD

  V/v Triển khai thí điểm công cụ

  xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia
  về
  GCN ĐĐKKDD và CCHND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -------------

  Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2019

   

   

   

  Kính gửi: Các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

   

  Nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (GCN ĐĐKKDD) và Chứng chỉ hành nghề dược (CCHND), Cục Quản lý Dược đang xây dựng và triển khai thí điểm công cụ tổng hợp dữ liệu trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Cục (http://kd- hnduoc.dav.gov.vn) để đảm bảo tính thống nhất trong việc tiếp nhận thông tin từ các Sở Y tế, tiến tới cắt giảm báo cáo giấy theo các quy định hiện hành.

  Cục Quản lý Dược gửi đến Quý Sở tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ trên để thực hiện nhập dữ liệu về giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và chứng chỉ hành nghề dược đã được cấp và còn hiệu lực trên địa bàn. Kính đề nghị Quý Sở nghiên cứu tài liệu và hoàn thiện việc cập nhật dữ liệu trước ngày 05/9/2019.

  Trong giai đoạn đầu sử dụng thí điểm công cụ trên, các Sở Y tế có khó khăn, vướng mắc hay ý kiến đóng góp xin phản ánh về Cục Quản lý Dược để Cục Quản lý Dược khắc phục và hoàn thiện phần mềm tốt hơn và thuận tiện hơn.

  Mọi thông tin liên hệ Phòng Quản lý kinh doanh Dược, Cục Quản lý Dược (DS.Nguyễn Huy Ngọc/0904190240, DS.Vũ Thanh Bình/0975769520, Email: qlkinhdoanh.qld@moh.gov.vn.)

  Trân trọng cảm ơn sự hợp tác./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - Các Thứ trưởng (để b/c);

  - Cục trưởng (để b/c);

  - Cục CNTT(đểp/h);

  - Website Cục QLD;

  - Lưu: VT, KD.

  KT. CỤC TRƯỞNG

  PHÓ CỤC TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Đỗ Văn Đông

   

  MỤC LỤC

  1 Dữ liệu hành nghề dược…………………………………………………………………………………….. 2

  1.1 Đăng nhập ………………………………………………………………………………………… 2

  1.2 Chứng chỉ hành nghề dược ……………………………………………………………………...2

  1.2.1 Thêm mới……………………………………………………………………………… 2

  1.2.2 Nhập dữ liệu từ file excel…………………………………………………………….. 3

  1.2.3 Sửa thông tin …………………………………………………………………………..4

  1.2.4 Xóa thông tin  ………………………………………………………………………….5

  1.3 Cơ sở kinh doanh dược bán lẻ ………………………………………………………………… 6

  1.3.1 Thêm mới ……………………………………………………………………………... 6

  1.3.2 Nhập liệu từ excel ……………………………………………………………………..7

  1.3.3 Sửa thông tin …………………………………………………………………………..7

  1.3.4 Xóa thông tin …………………………………………………………………………..8

  1.4 Cơ sở kinh doanh dược bán buôn ………………………………………………………………9

  1.4.1 Thêm mới ………………………………………………………………………………9

  1.4.2 Nhập liệu từ excel ……………………………………………………………………10

  1.4.3 Sửa thông tin ……………………………………………………………………….  11

  1.4.4 Xóa thông tin …………………………………………………………………………12

  2 Tra cứu ……………………………………………………………………………………………………….13

   

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CỤC DƯỢC

   

  1. Dữ liệu hành nghề dược

  1.1 Đăng nhập

  Bước 1: Vào trang http:/ kd-hnduoc.dav.gov.vn/login

  Bước 2: Nhập tài khoản và mật khẩu người dùng có quyền quản trị sở.

   

  Bước 3: Đăng nhập

  1.2 Chứng chỉ hành nghề dược

  1.2.1 Thêm mới

  Bước 1: Di chuột vào phần dữ liệu hành nghề dược/chứng chỉ hành nghề dược/thêm mới

  Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin có dấu * trong form thêm mới

   

   

  Bước 3: Lưu lại

  1.2.2 Nhập dữ liệu từ file excel

  Bước 1: Di chuột vào phần dữ liệu hành nghề dược/chứng chỉ hành nghề dược/Nhập dữ liệu từ excel

  Bước 2: Lấy file mẫu về

   

   

   

  Bước 3: Nhập dữ liệu vào file mẫu

  Bước 4: Up file đã nhập liệu/cập nhật

  Lưu ý: Trong file mẫu tải về không xóa dữ liệu trong file và những cột nhập ngày tháng thì phải đúng định dạng dd/mm/yy

  1.2.3 Sửa thông tin

  Bước 1: Click biểu tượng sửa trong danh sách

   

  Bước 2: Thay đổi thông tin

                     

  Bước 3: Lưu lại thông tin

  1.2.4 Xóa thông tin

  Bước 1: Click biểu tượng xóa                                                                                                          

                 

  Bước 2: Nhập lý do xóa

   Bước 3: Lưu lại
  1.3 Cơ sở kinh doanh dược bán lẻ

  1.3.1 Thêm mới

  Bước 1: Di chuột vào phần dữ liệu hành nghề dược/cơ sở kinh doanh dược bán lẻ/thêm mới

   

  Bước 2: Nhập thông tin bắt buộc vào form thêm mới

  Bước 3: Lưu lại thông tin
  1.3.2 Nhập liệu từ excel

  Bước 1: Di chuột vào phần dữ liệu hành nghề dược/cơ sở kinh doanh dược bán lẻ/Nhập dữ liệu từ excel

   

  Bước 2:

   

  Bước 3: Nhập thông tin vào file mẫu

  Lưu ý: Trong file mẫu tải về không xóa dữ liệu trong file và những cột nhập ngày tháng thì phải đúng định dạng dd/mm/yy

  1.3.3 Sửa thông tin

  Bước 1: Click biểu tượng sửa trong danh sách


  Bước 2: Thay đổi thông tin

   

  Bước 3: Lưu lại thông tin

  1.3.4 Xóa thông tin

  Bước 1: Click biểu tượng xóa

   

  Bước 2: Nhập lý do xóa

  Bước 3: Lưu lại

   

  1.4 Cơ sở kinh doanh dược bán buôn

  1.4.1 Thêm mới

  Bước 1: Di chuột vào phần dữ liệu hành nghề dược/cơ sở kinh doanh dược bán lẻ/thêm mới

   

  Bước 2: Nhập thông tin bắt buộc vào form thêm mới

   

  Bước 3: Lưu lại thông tin

   

  1.4.2 Nhập liệu từ excel

  Bước 1: Di chuột vào phần dữ liệu hành nghề dược/cơ sở kinh doanh dược bán lẻ/Nhập dữ liệu từ excel

   

  Bước 2: Lấy file mẫu

   

  Bước 3: Nhập thông tin vào file mẫu

  Lưu ý: Trong file mẫu tải về không xóa dữ liệu trong file và những cột nhập ngày tháng thì phải đúng định dạng dd/mm/yy

   

   

   

   

   

  1.4.3 Sửa thông tin

  Bước 1: Click biểu tượng sửa trong danh sách

   

  Bước 2: Thay đổi thông tin

  Bước 3: Lưu lại thông tin

   

   

   

  1.4.4 Xóa thông tin

  Bước 1: Click biểu tượng xóa

   

  Bước 2: Nhập lý do xóa

  Bước 3: Lưu lại

  2 Tra cứu

  Bước 1: Click menu Tra cứu

  Bước 2: Tìm kiếm theo chứng chỉ hành nghệ hoặc cở sở kinh doanh

   

   

  Bước 3: Nhập từ khóa để tìm kiếm/enter

   

   

  Bước 4: Tìm kiếm theo trạng thái

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 14028/QLD-KD xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược
  Số hiệu: 14028/QLD-KD
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 19/08/2019
  Hiệu lực: 19/08/2019
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Đỗ Văn Đông
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới