hieuluat

Công văn 19242/SYT-NVY Hà Nội điều chỉnh khoảng cách tối thiểu giữa 02 mũi AstraZeneca

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Sở Y tế Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:19242/SYT-NVYNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Vũ Cao Cương
  Ngày ban hành:12/11/2021Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:12/11/2021Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, COVID-19
 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  SỞ Y TẾ
  _______

  Số: 19242/SYT-NVY
  V/v: Điều chỉnh khoảng cách tối thiểu giữa 02 mũi vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2021

   

   

   

  Kính gửi:

  - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội;

  - Các bệnh viện trong và ngoài công lập;

  - Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã.

   

   

  Sở Y tế nhận được tờ trình số 4264/Ttr-KSBT ngày 11/11/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về việc điều chỉnh khoảng cách tiêm tối thiểu giữa mũi 01 và mũi 02 của vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca; Công văn 2515/VSDTTƯ-TCQG ngày 10/11/2021 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

  Về việc này Sở Y tế có ý kiến như sau:

  - Nhất trí với đề xuất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tại tờ trình số 4262/TTr-KSBT về việc điều chỉnh khoảng cách tiêm tối thiểu giữa mũi 01 và mũi 02 của vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca theo hướng dẫn của Công văn 2515/VSDTTƯ-TCQG.

  - Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội hướng dẫn chuyên môn, đôn đốc và giám sát các đơn vị triển khai lịch tiêm này.

  Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên; (để thực hiện)

  - Giám đốc Sở Y tế; (để báo cáo)

  - Lưu: VT, NVY.

  KT. GIÁM ĐỐC

  PHÓ GIÁM ĐỐC

   

   

   

  Vũ Cao Cương

   

   

   

   

  SỞ Y TẾ

  TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
  _______

  Số: 4264/Ttr-KSBT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2021

   

   

   

  TỜ TRÌNH

  Về việc điều chỉnh khoảng cách tiêm tối thiểu giữa mũi 01 và mũi 02 của vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca

  ____________

  Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

   

  Thực hiện phương án số 170/PA-UBND ngày 21/7/2021 của Ủy ban nhân dân về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân ngày 20/9/2021 về điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong tình hình mới.

  Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố ngày càng diễn biến phức tạp: đợt dịch thứ 04, Hà Nội đã ghi nhận tổng số 5.373 bệnh nhân, đặc biệt từ 11/10/2021 đến nay có 1.356 trường hợp. Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 01 cho người trên 18 tuổi đạt 92,5%, tuy nhiên mới chỉ có 69,1% đối tượng này được tiêm mũi 02.

  Căn cứ công văn số 2515/VSDTTƯ ngày 10/11/2021 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, trong đó nêu rõ: với vắc xin của AstraZeneca sẽ triển khai tiêm trả mũi 02 sau mũi 01 từ 04 tuần trở lên. Để có thể để hoàn thành việc tiêm mũi 02 cho người dân trên địa bàn Thành phố nhanh nhất, an toàn và hiệu quả, đáp ứng công tác phòng chống dịch, tạo miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đề xuất Sở Y tế về việc thống nhất lịch tiêm của vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca trên toàn thành phố. Cụ thể: khoảng cách giữa 02 mũi vắc xin thứ 01 và thứ 02 vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca tối thiểu 04 tuần.

  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội kính trình và xin ý kiến chỉ đạo.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - TS. Vũ Cao Cương - PGĐ SYT (để báo cáo);

  - Lưu: VT, PCBTN.

  KT. GIÁM ĐỐC

  PHÓ GIÁM ĐỐC

   

   

   

  Trương Quang Việt

   
   
   
   

  BỘ Y TẾ

  VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG
  ______

  Số: 2515/VSDTTƯ-TCQG

  V/v: Triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2021

   

   

   

   

  Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 63 tỉnh/thành phố

   

  Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19, khẩn trương triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 nhằm tăng độ bao phủ đủ mũi vắc xin cho các đối tượng. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 63 tỉnh/thành phố chỉ đạo, thực hiện cụ thể như sau:

  - Huy động tối đa nguồn nhân lực tổ chức triển khai càng sớm càng tốt và tăng cường an toàn tiêm chủng chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 ngay khi được cung ứng vắc xin.

  - Để đáp ứng kịp thời công tác phòng chống dịch, việc sử dụng hiệu quả các vắc xin phòng COVID-19 phải tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất, hướng dẫn của Bộ Y tế, Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Đối với vắc xin Astra Zeneca đề nghị triển khai tiêm trả mũi 2 sau mũi 1 từ 4 tuần trở lên.

  - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các đơn vị trên địa bàn trong quá trình triển khai đảm bảo đúng đối tượng, tổ chức buổi tiêm chủng theo đúng quy định và tuân thủ các quy trình thực hành tiêm chủng an toàn.

  Trân trọng cảm ơn.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);

  - Các Thứ trưởng (để báo cáo);

  - Cục Y tế dự phòng (để báo cáo);

  - Sở Y tế 63 tỉnh/thành phố (để phối hợp);

  - Các Viện VSDT/Pasteur (để phối hợp);

  - Lưu: HCVT, TCQG.

  VIỆN TRƯỞNG

   

   

   

   

  Đặng Đức Anh

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X