Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2369/BHXH-DVT về việc hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia đối với thuốc sử dụng trong lĩnh vực bảo hiểm y tế

Văn bản liên quan

Văn bản mới