hieuluat

Công văn 2507/BYT-TB-CT triển khai Nghị quyết 60/NQ-CP công khai năng lực sản xuất của các doanh nghiệp

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2507/BYT-TB-CTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trương Quốc Cường
  Ngày ban hành:07/05/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:07/05/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, Doanh nghiệp
 • BỘ Y TẾ

  ________

  Số: 2507/BYT-TB-CT

  V/v Triển khai Nghị quyết 60/NQ-CP về công khai danh sách, năng lực sản xuất của các doanh nghiệp và đảm bảo chất lượng khẩu trang y tế

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2020

   

   

   

   

  Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, kinh doanh khẩu trang y tế

  (sau đây gọi tắt là các Doanh nghiệp)

   

  Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 29/4/2020 về việc xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19.

  Để đảm bảo chất lượng khẩu trang y tế nói riêng và các vật tư trang thiết bị nói chung cung cấp cho nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu ra thị trường quốc tế tận dụng thời cơ sản xuất, xuất khẩu khẩu trang y tế cho các doanh nghiệp nhưng đồng thời phải bảo đảm cung ứng đủ nhu cầu sử dụng trong nước (kể cả dự trữ), Bộ Y tế đề nghị các Doanh nghiệp:

  1. Nâng cao trách nhiệm đối với cộng đồng, đạo đức kinh doanh, chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch bệnh và có trách nhiệm ưu tiên cho nhu cầu trong nước, cân đối tỷ lệ số lượng cung cấp cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu theo năng lực sản xuất đã kê khai với Bộ Y tế và có trách nhiệm thực hiện, hoàn thành các hợp đồng đã và sẽ ký cung cấp khẩu trang y tế cho các cơ sở y tế. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 29/4/2020 về nội dung “Các doanh nghiệp khi xuất khẩu chịu trách nhiệm về chất lượng khẩu trang y tế và cam kết bán cho cơ sở y tế khi có yêu cầu”.

  2. Để đảm bảo chất lượng và tính hợp lệ của hàng hóa: Đề nghị các Doanh nghiệp rà soát, kiểm tra các hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất và tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A thực hiện phải đáp ứng các quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018, theo đó lưu ý phải đáp ứng một số quy định sau:

  - Doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485:2016 và chứng nhận đó được cấp bởi các tổ chức chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc đăng ký tiêu chuẩn chứng nhận tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh đánh giá sự phù hợp. Danh sách các tổ chức này được công bố và cập nhập trên trang web của Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: https://tcvn.gov.vn.

  - Về tiêu chuẩn của khẩu trang y tế đáp ứng tối thiểu một trong các tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010, TCVN 8989-2:2010, TCVN 8389-3:2010. Phải có giấy chứng nhận hợp chuẩn theo quy định hoặc bản tiêu chuẩn sản phẩm do chủ sở hữu trang thiết bị y tế công bố kèm theo kết quả đánh giá các thông số hóa, lý, vi sinh và các thông số khác do cơ sở đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đánh giá sự phù hợp cấp đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước, kết quả đánh giá phải phù hợp với tiêu chuẩn mà chủ sở hữu công bố.

  - Phải có Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế và Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A do Sở Y tế cấp, được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Quản lý trang thiết bị y tế tại địa chỉ https://dmec.moh.gov.vn.

  - Nhãn khẩu trang y tế phải thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và các văn bản hướng dẫn liên quan.

  3. Đối với khẩu trang y tế và các vật tư, trang thiết bị y tế xuất khẩu: Các Doanh nghiệp cần nghiên cứu, tìm hiểu kỹ các yêu cầu của nước nhập khẩu về tiêu chuẩn quy cách sản phẩm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định, yêu cầu pháp lý, chất lượng để có kế hoạch xuất khẩu phù hợp, tránh trường hợp sản phẩm không đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu của nước nhập khẩu sẽ bị trả về, bị buộc phải tiêu hủy khi đã đến nước nhập khẩu hoặc cấm xuất khẩu vào thị trường nước nhập khẩu gây ảnh hưởng đến uy tín về sản phẩm và thị trường Việt Nam, trong đó quan tâm các nội dung sau:

  - Bảo đảm nguồn gốc và chất lượng nguồn nguyên liệu sản xuất, thực hiện và áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn đã công bố.

  - Giấy chứng nhận về chất lượng sản phẩm phải được cấp bởi các tổ chức đánh giá có uy tín được nước nhập khẩu chấp nhận.

  4. Ngày 13/4/2020, Bộ Y tế đã có công văn số 2063/BYT-TB-CT gửi các doanh nghiệp về việc báo cáo năng lực và khả năng cung cấp khẩu trang y tế, trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế, Bộ Y tế đã tổng hợp danh sách theo Phụ lục 1, đề nghị các Doanh nghiệp khẩn trương rà soát, cập nhật thông tin đã kê khai để đảm bảo tính chính xác (nếu có). Đối với các Doanh nghiệp chưa kê khai đề nghị thực hiện theo mẫu Phụ lục 2 và gửi về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) chậm nhất trong ngày 12/5/2020, đồng thời gửi file mềm về địa chỉ email: dmec@moh.gov.vn để công khai danh sách, năng lực sản xuất của các doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ.

  Trong quá trình thực hiện, nếu doanh nghiệp mới sản xuất hoặc có thay đổi thông tin trong báo cáo năng lực và nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị gửi về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế), SĐT: 024.62732272, email: dmec@moh.gov.vn để được cập nhật, xem xét, hướng dẫn giải quyết.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);

  - Các đ/c Thứ trưởng (để ph/hợp);

  - Văn phòng Chính phủ (Vụ: KTTH, KGVX);

  - Các Bộ: Công Thương, Tài chính;

  - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Lưu: VT, TB-CT

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Trương Quốc Cường

   

   

   

   

  Phụ lục 1: Danh sách Doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế

  (kèm theo Công văn số … ngày … tháng 5 năm 2020 của Bộ Y tế)

   

  I. Khẩu trang y tế (loại 3,4 lớp)1:

  STT

  Tỉnh thành

  Tên Công ty

  Địa chỉ cơ sở Sản xuất

  Năng lực sản xuất khi đủ nguyên liệu (chiếc/ngày)

  Thông tin liên hệ

  Ghi chú

  1

  Tỉnh Phú

  Thọ

  Công ty TNHH

  Vikore Phú Thọ

  Lô B6, Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

  600.000

  Ông Phùng Ngọc Anh

  0969505057

  0964522999

  02103812999 vikorephutho@gmail .com

   

  2

  Tỉnh Vĩnh

  Phúc

  Công ty Cổ phần Dược phẩm Minh Tâm

  Số 51B, Đường 204, Phố Chùa Hà, Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

  10.000

  Ông Đỗ Quang Trung

  0966555568

  0912423887

  02113500450

  thauminhtam@gmail.com

   

  3

  Thành phố

  Hà Nội

  Công ty Cổ phần Á Long

  - Miền Bắc: Lô A2 CN 8 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

  - Miền Nam: Lô B8/II-B9/II, Đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

  450.000

  Ông Trần Xuân Vinh

  0976565555

  02437805022-số máy lẻ 15

  tranvinh@along.vn

   

  4

  Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế Hoàng Gia

  Thôn Phù Trì, Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

  384.000

  Ông Hoàng Trung Huấn

  0906258820

  0898911999

  89thongap@gmail.com

   

  5

  Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại KJ VINA

  Km19 Đường 32, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

  1.200.000

  Ông Nguyễn Nam Tiến

  0916328899

  0766666666

  02228520386

  namtien.mba@gm ail.com

   

  6

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thương mại Ngôi Sao Việt

  Khu 72ha Thạch Thất - Quốc Oai, Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

  62.000

  Bà Nguyễn Thị Thanh Hà

  0904015580

  02462865457

  vsp@truonganpt.com.vn

   

  7

  Công ty Cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế An Phú

  Lô B5C khu CN Hapro, Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

  25.000

  Ông Trần Đình Thăng

  0903480868

  02435626781

  tranthangvm@gmail.com

   

  8

  Công ty Cổ phần Dược phẩm Elaphe

  Số 162 Đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

  25.000

  Bà Phạm Thu Trà

  0904322829

  02436425187

  phamtra.elaphe@gmail.com

   

  9

  Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Sun

  Health

  Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, tổ 28, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

  250.000

  Ông Hoàng Ngọc Cường

  0826699663

  huevu@myphamkc.com

  thuyngapham7@gmail.com

   

  10

  Công ty Cổ phần Tanaphar

  Cụm Công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

  70.000

  Ông Đào Đình Khoa

  0913230491

  02433534989

  kehoach@tanaphar.com

   

  11

  Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Việt Hàn

  Nông trường An Khánh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

  600.000

  Ông Nguyễn Thế Hưng

  0986757777

  vietnhat.auto@yahoo.com

   

  12

  Công ty TNHH

  Dược phẩm

  Cường Thủy

  Cụm CN Vân La, Xã Hồng Vân,

  Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

  12.500

  Phạm Văn Cường

  0982356679

  cuongthuyminh@gmail.com

   

  13

  Công ty TNHH

  Dược phẩm

  ORANGE

  - Cụm công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

  - Km12, Quốc lộ 18, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

  2.500.000

  Ông Nguyễn Văn Hoành

  0946658688

  02473003880

  bichnguyen.nt68@gmail.com

  Năng lực sản xuất dự kiến tăng lên

  7.500.000 chiếc/ngày

  trong tháng 05/2020

  14

  Công ty TNHH

  Sản xuất Thương mại

  Dịch vụ Lưu Gia

  Thôn Xâm Hồ, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

  690.000

  Bà Lưu Thị Lập

  0982213099

  quynhanh10308@gmail.com

   

  15

  Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu TH

  Đội 7, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

  150.000

  Ông Nguyễn Minh Hồng

  0984259355

  02422315699

  hongminh1903@gmail.com

   

  16

  Tổng công ty May 10 - Công ty Cổ phần

  765 Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

  1.000.000

  Ông Thân Đức Việt

  02438276923

  thaonp@garco10.com.vn

  Năng lực sản xuất từ 25/4 đến 30/5:

  - khẩu trang 3 lớp: 250.000 chiếc/ngày;

  - khẩu trang 4 lớp:

  750.000 chiếc/ngày.

  Năng lực sản xuất từ

  - 01/06 trở đi: khẩu trang 3 lớp: 2.500.000 chiếc/ngày;

  khẩu trang 4 lớp: 500.000 chiếc/ngày.

  17

  Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế DEVOTE Hoa Kỳ

  Lô A2 CN6 Cụm Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

  20.000

  Ông Trần Duy Phượng

  0912215126

  phamviencd@gmail.com

   

  18

  Công ty Cổ phần tập đoàn CKT

  41 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

  345.600

  Ông Lê Quang Hùng

  0982448866

  Hungle.ckt@ttvngroup.vn

   

  19

  Công ty Cổ phần quốc tế Royal Việt Nam

  Số 20-16 B1 làng Việt Kiều Châu

  Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà

  Đông, Thành phố Hà Nội

  250.000

  Ông Nguyễn Duy Hoàng

  0942686898

  nguyenhieu1906@gmail.com

  Sản xuất tại Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ mới Hải Thịnh

  20

  Công ty Cổ phần năng lượng Bảo Quang

  Nhà số 4 Lô G Khu nhà ở Ban Đảng TW đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

  76.800

  Ông Nguyễn Văn Hòa

  0902869669

  Ông Cao Đình Tuấn

  0983201679

  bstuan2009@gmail.com

  Sản xuất tại Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương

  21

  Công ty TNHH

  Sản xuất và Dịch vụ Hồng Minh

  Thôn Trán Voi, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

  25.000

  Ông Phạm Đức Ánh

  0936336501

  02433501603

  ctyhongminhhm@gmail.com

   

  22

  Công ty Cổ phần dược và thiết bị y tế Phúc Hà

  Tổ dân phố Thượng 1, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

  172.800

  Ông Hà Ngọc Dũng

  0964596368

  02432303555

  phuchajsc.vn@gmail.com

   

  23

  Công ty Cổ phần đầu tư Thịnh Phát Thế kỷ mới

  Số 3 An Trạch, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

  100.000

  Bà Nguyễn Thị Thu

  Hiền0966981188hoangthu890@gmail.com

   

  24

  Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Uy

  Lô CN1, Khu công nghiệp Phú

  Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện

  Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

  50.000

  Ông Nguyễn Văn Thắng

  0982290109

  02436587359

  nguyenthangvcu@yahoo.com

   

  25

  Tỉnh Bắc

  Ninh

  Công ty TNHH

  Dược phẩm

  Thiên Ân

  Lô II-8.3 Khu công nghiệp Quế Võ 2, Xã Ngọc xá, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

  200.000

  Ông Ngô Trọng Đức

  0912816097

  02223623058

  tatrapharma@yahoo.com ductatra@gmail.com

   

  26

  Công ty TNHH

  Sản xuất và

  Thương mại

  Thông Chắc

  Đội 4, Thôn Quế Ổ, Xã Chi Lăng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

  65.000

  Ông Nguyễn Văn Thông

  0936536431

  02413631447

  nguyenthuy0695@gmail. com

   

  27

  Công ty Cổ phần giải pháp Xuân Lai

  Khu 10, phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

  200.000

  Ông Lê Văn Sơn

  0965221222

  02223506999 info@xuanlai.com

   

  28

  Công ty Cổ phần thiết bị y tế SHB Hà Nội

  KCN Đại Đồng, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

  1.000.000

  Ông Nguyễn Phan Trung Kiên

  0902266866

  02433551555

  nptk82@gmail.com

   

  29

  Tỉnh Thái

  Bình

  Công ty Cổ phần Đại Dương

  Lô đất 195.282,3 m2, Thôn Quang Lang Đoài, Xã Thụy Hải, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

  600.000

  Ông Lê Văn Khoa

  0982646666

  02273710885

  corp.vice.bs@daiduongjsc.com.vn

   

  30

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen

  Số 18 phố Trần Thái Tông, Phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

  12.500.000

  Ông Trần Minh Công

  0978579998

  02276250166

  huongsengroup.jsc@huongsen.com.vn

   

  31

  Tỉnh Hải

  Dương

  Công ty Cổ phần Thương mại dụng cụ y tế

  Tomihu Việt Nam

  Thôn Vũ Xá, Xã Thượng Vũ, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

  130.000

  Ông Tô Tiến Dũng

  0976796872

  tomihuvietnam@gmail.com

   

  32

  Công ty Cổ phần Đầu tư Development

  The World

  Khu 19/8, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

  2.500.000

  Ông Nguyễn Thanh Bình 0

  915586999

  02435625999

  goldenkey6868@gmail.com

   

  33

  Tỉnh Hưng

  Yên

  Công ty Cổ phần D2pharm Việt Nam

  Đường D1, KCN Yên Mỹ 2, Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

  125.000

  Ông Trịnh Minh Hùng

  0986315286

  02466609833

  hungtrinhth@gmail.com

   

  34

  Tỉnh Hà

  Nam

  Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ mới Hải Thịnh

  Xóm 5, xã Liêm Chung, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

  2.200.000

  Bà Phạm Thị Hoài

  0375286888

  nguyensinh2006@gmail.com

   

  35

  Công ty TNHH in và Dịch vụ-

  Thương mại

  Quang Trung

  Cụm công nghiệp Cầu Giát, Thị trấn Hòa Mạc, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

  600.000

  Ông Nguyễn Thành Trung

  0936789798

  ketoaninquangtrung@gmail.com

   

  36

  Tỉnh Ninh Bình

  Công ty Cổ phần Nhựa Y tế Việt Nam

  Lô B5 - Khu công nghiệp Tam Điệp, Xã Quang Sơn, Thành phố

  Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình

  2.500.000

  Ông Nguyễn Văn Hảo

  0914940988

  0293777588

  hoaqc@mpv.vn

   

  37

  Tỉnh Thanh

  Hóa

  Công ty Cổ phần Dược phẩm y tế Mỹ Đức

  Lô 07 Khu CN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa

  100.000

  Ông Trịnh Hữu Dinh

  02373215999

  0395388858

  dinhbxd@gmail.com

   

  38

  Tỉnh Thừa

  Thiên Huế

  Chi nhánh Công ty TNHH Kim

  Sora

  Cụm Công nghiệp Hương Hòa, Xã

  Hương Hòa, Huyện Nam Đông,

  Tỉnh Thừa Thiên Huế

  940.000

  Bà Lê Thị Thùy Trâm

  0939062277

  0905553429

  tram@kimsora.com.vn

   

  39

  Thành phố

  Đà Nẵng

  Công ty Cổ phần y tế AME

  Đường số 11 KCN Hòa Cầm,

  Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm

  Lệ, Thành phố Đà Nẵng

  500.000

  Ông Phan Đăng Thành

  0903945186

  02363789525

  ame.cpyt@gmail.com

   

  40

  Tổng công ty Cổ phần y tế

  Danameco

  12 Trịnh Công Sơn, Phường Hòa

  Cường Nam, Quận Hải Châu,

  Thành phố Đà Nẵng

  1.700.000

  Bà Huỳnh Thị Li Li

  0901984499

  02363818478

  info@danameco.com

  Năng lực sản xuất

  - Từ 17-29/4:

  1.700.000 chiếc/ngày;

  - Từ 01-15/05:

  3.200.000 chiếc/ngày;

  - Từ 15/05: 7.000.000 chiếc/ngày.

  41

  Công ty Cổ phần vật tư và thiết bị y tế Mem-co

  Đường số 3, KCN Hòa Cầm, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm

  Lệ, Thành phố Đà Nẵng

  48.000

  Ông Nguyễn Minh Quang

  0914080999

  02363787888

  kinhdoanh@memco.vn

   

  42

  Tỉnh Bình Định

  Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

  498 Nguyễn Thái Học, Phường

  Quang Trung, Thành phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định

  100.000

  Bà Phạm Thị Thanh Hương

  0903513518

  02563846500

  huongptt@bidiphar.com

   

  43

  Tỉnh Bình

  Dương

  Công ty Cổ phần thiết bị y tế Bảo Thạch

  Tổ 20 quốc lộ 13, Ấp Lai Khê, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

  100.000

  Ông Nguyễn Văn Ninh

  0919049626

  02838839868-38839869

  info@baothach.com.vn

  kimcuc bt@yahoo.com

   

  44

  Công ty TNHH

  Dược phẩm

  Hoàng An

  69/3 Nguyễn Văn Thành, Khu phố

  1, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

  200.000

  Ông Nguyễn Đình Thụy

  0932768679

  0888583872

  ndt2102@gmail.com

   

  45

  Công ty Cổ phần Thương mại thiết bị Khánh An

  Thửa đất số 2160, tờ bản đồ số 70, Khu phố Đông Tác, Phường Tân

  Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

  150.000

  Ông Lưu Thái Quan

  0903964865

  0975551252

  khautrangkhanhan@gmail.com

   

  46

  Công ty TNHH

  Vật tư y tế Sen

  Việt

  Ô 27, Lô DC 10, Đường 15, Khu dân cư Việt Sing, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

  360.000

  Ông Nguyễn Vũ Thành

  0938396266 06503777567 ytesenviet123@gmail.com

   

  47

  Công ty TNHH

  Sản xuất Thương mại Đỉnh Hưng Phát

  Thửa Đất Số 491, Tờ Bản Đồ Số 3, Ấp Cầu Sắt, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

  200.000

  Ông Lê Thế Hải

  0917555588

  vattuytedinhhung@gmail.com

   

  48

  Thành phố Hồ Chí

  Minh

  Chi nhánh Công ty TNHH

  Thương mại trang thiết bị y tế Việt Đức

  19B Đường 427, Ấp 1, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

  30.000

  Ông Lê Ngọc Hiếu

  0977723456

  phuongvungsps@gmail.com

   

  49

  Công ty Cổ phần SAMAKI POWER

  Lô A2 KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

  2.000.000

  Ông Chung Minh

  0972214138

  02836207029

  samakichungminh@gmail.com

  dangthiluyenvb2ktbg@gmail.com

   

  50

  Công ty Cổ phần Dược phẩm và Sinh học y tế

  Lô III - 18, đường số 13, khu công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

  40.000

  Ông Trương Việt Dũng

  0903451234

  02838150974

  truongvietdung@mebiphar.vn

   

  51

  Công ty Cổ phần Volga VN

  E8-1, Đường D7, Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân 3, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

  25.000

  Ông Phan Châu Tấn

  0916847168

  0907872509

  02866845934

  thoangsmp@gmail.com

   

  52

  Công ty TNHH

  IGG Việt Nam

  44/8 Đường số 16, P. Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

  120.000

  Ông Lê Xuân Hoài

  0909738636

  0866808336

  iggvina2013@gmail.com

  Năng lực sản xuất tính từ tháng 5/2020

  53

  Công ty TNHH

  Sản xuất Dụng cụ y tế Đông

  Pha

  88/11 Quốc lộ 1k, Khu Phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

  40.000

  Ông Lê Tuấn Quốc

  0909334347

  02837241344

  quocle.dophaco@gmail .com

   

  54

  Công ty TNHH

  Sản xuất Thương mại Dịch vụ Lê Hằng

  102/25B Bình Long, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

  70.000

  Ông Dương Phú Tân

  0937656474

  0918661671

  khanhduonglaw@gmail. com

   

  55

  Công ty TNHH

  Sản xuất

  Thương mại quốc tế Việt

  Thắng

  17/1A Đường Tam Bình, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức,

  Thành phố Hồ Chí Minh

  40.000

  Ông Nguyễn Công Thắng

  0888011112

  2837266029

  0989606989

  khautrangytevietthang@gmail.com nguyenthang8@gmail.com

   

  56

  Công ty TNHH

  Sản xuất Thương mại

  Song Thiên

  67/18 Đường Trần Văn Kỷ, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

  60.000

  Ông Nguyễn Ngọc Lâm

  0933971234

  0862728114

  songthienmed@gmail.com

   

  57

  Công ty TNHH

  Sản xuất

  Thương mại thiết bị Nam Anh

  Số 618A đường Trần Đại Nghĩa, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

  2.000.000

  Ông Nguyễn Đình Hồng Quyết

  0912722566 02836367688

  namanhltd3@gmail.com

  Năng lực sản xuất tính từ tháng 5/2020

  58

  Công ty TNHH

  Sản xuất

  Thương mại thiết bị Minh An

  17/18/15/18 Đường Liên khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

  150.000

  Ông Lê Bá Hưng

  0916877638

  02836367688

  quochungbn638@gmail.com

   

  59

  Công ty TNHH

  Thực phẩm Vi Na

  Số 31, đường 121, Ấp 5, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

  30.000

  Ông Từ Ngọc Thọ

  02838100835

  02838100837 qttc.nht@gmail.com

   

  60

  Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Đặng Khang

  36A Đường Số 7, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

  250.000

  Ông Đặng Phan Giang

  0944838737

  02866812956

  dangkhangmedical@gmail.com

   

  61

  Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Thời Thanh

  Bình

  185/22 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

  150.000

  Ông Lê Quang Hiền

  0908462442

  02838686896

  lequanghien57@gmail.com thoithanhbinh@gmail.com

   

  62

  Công ty TNHH

  Usasen Việt Nam

  Số 9 đường 14E, khu phố 3, Phường Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

  25.000

  Ông Nguyễn Hồng Sâm

  0906734444 0919860129 phuongdungtp85@gmail. com

   

  63

  Công ty TNHH một thành viên

  Sản xuất- Thương mại Gia Bảo Phương

  240/13/23 Đường Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

  70.000

  Ông Quách Ngô Gia Bảo

  0913602020 0913898786 giabaophuong123@gmail.com

   

  64

  Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại dược phẩm

  Minh Nhiên

  C11/2X Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành phố

  Hồ Chí Minh

  70.000

  Ông Huỳnh Trọng Minh

  0907403057

  haonhienngo@yahoo.com minhnhien1980@yahoo.com

   

  65

  Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd

  Lô 17 Đường số 3, KCN Tân tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

  360.000

  Ông Lã Thành Lê

  0938150575

  0837700707

  lathanhle@tenamydpharma.com

   

  66

  Công ty Cổ phần đầu tư ECOM NET

  164 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

  20.000

  Bà Phạm Phương Anh

  0932114360

  02873056789

  thitan1312@gmail.com

   

  67

  Công ty TNHH

  Sản xuất, Thương mại thiết bị y tế Sài Gòn Medi-Life

  Số 78 đường 5A, Phường Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

  50.000

  Bà Trần Thị Thu Hương

  0938886188

  0933331354

  hoangvinh072@gmail.com

   

  68

  Công ty TNHH

  Dệt kim Đoàn

  Tất Thành

  7B59/1 Ấp 7, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

  100.000

  Ông Phạm Văn Thuấn

  0931876363

  2836365658

  p.buoi@yahoo.com.vn

   

  69

  Công ty Cổ phần Thiết bị Đại Tây Dương

  D22A Liên Ấp 3-4-5, Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

  40.000

  Ông Phan Tiến Lộc

  0943216438

  02838312224

  tstienloc@gmail.com

   

  70

  Tỉnh Long An

  Công ty Cổ phần Dược phẩm BIDOPHARMA USA - Chi nhánh Long An

  Đường số 6 Kho K2-1, Khu công nghiệp Tân Kim mở rộng, Huyện Cẫn Giuộc, Tỉnh Long An

  100.000

  Ông Trần Văn Trung

  0911182227

  contact@bidopharmausa.com chileatv@gmail.com

   

  71

  Công ty Cổ phần LIWORLDCO

  Lô I 13 đường số 4, KCN Hải Sơn, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

  1.125.000

  Ông Nông Tiến Liêm

  0915465559

  02837657885

  liemnt.liworldco@gmail.com

   

  72

  Công ty TNHH

  CSMEDI

  Lô I13 Đường số 4, KCN Hải Sơn (Giai đoạn 3+4), ấp Bình Tiền, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

  1.125.000

  Ông Lê Hoài Nam

  0936919999

  csmedi2018@gmail.com

   

  73

  Chi nhánh Công ty TNHH Tập đoàn Phú Bảo

  Lô C21, Đường D2, KCN Cầu Tràm, Ấp Cầu Tràm, Huyện Cần

  Đước, Tỉnh Long An

  518.400

  Ông Ngô Đức Trung

  0918681198

  02723723523

  linh.nguyen@phubaogroup.com.vn

   

  II. Khẩu trang N95 hoặc tương đương:

  1

  Tỉnh Bình

  Dương

  Công ty TNHH

  NTI VINA

  33 VSIP II đường số 7, Khu Công

  Nghiệp Việt Nam-Singapore II,

  Phường Hoà Phú, Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

  3300

  Ông LEE YOONG HA

  0767090865

  charleslee@ntivina.com

  Bà Nguyễn Thị Thu Trinh 0909994801

  nt.thutrinh@ntivina.com

  Bà Cao Thị Kim Liên

  0908615045

  kimlien@ntivina.com

   

               
   

   

  1 Nhà máy đạt ISO 13485, đã công bố đủ điều kiện sản xuất và công bố tiêu chuẩn áp dụng

   

   

  Phụ lục 2: Mẫu báo cáo năng lực sản xuất khẩu trang y tế

   

  Tên Doanh nghiệp

  ___________

  Số: .......

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  1..., ngày... tháng...năm 20

   

   

  Kính gửi: Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

   

  STT

  Tên Doanh nghiệp

  Địa chỉ cơ sở sản xuất

  Tên khẩu trang y tế2

  Chủng loại

  (model)3

  Số lưu hành4

  Tiêu chuẩn sản phẩm5

  Công suất sản xuất (Chiếc/ngày)

  Người liên hệ

  (họ tên, số điện thoại, Email)

  Ghi chú

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Doanh nghiệp cam kết: Chịu trách nhiệm các thông tin về chất lượng, chủng loại khẩu trang y tế. Nếu vi phạm xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

   

   

  Lãnh đạo Doanh nghiệp

  (Họ, tên, chữ ký, đóng dấu)

   

   

   

   

   

  _______________________________________

  1 Địa danh

  2 Ghi tên khẩu trang y tế thể hiện trên nhãn và số lưu hành, ví dụ: Khẩu trang y tế 3 lớp

  3 Ghi tên chủng loại thể hiện trên nhãn và số lưu hành, ví dụ: KT 03

  4 Số lưu hành là Số phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A do Sở Y tế cấp

  5 Tiêu chuẩn sản phẩm Là Giấy chứng nhận hợp chuẩn theo quy định hoặc bản tiêu chuẩn sản phẩm do chủ sở hữu trang thiết bị y tế công bố

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế
  Ban hành: 15/05/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Nghị định 107/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp
  Ban hành: 01/07/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa
  Ban hành: 14/04/2017 Hiệu lực: 01/06/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Nghị định 169/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
  Ban hành: 31/12/2018 Hiệu lực: 31/12/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Công văn 2063/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc báo cáo năng lực và khả năng cung cấp khẩu trang y tế
  Ban hành: 13/04/2020 Hiệu lực: 13/04/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Nghị quyết 60/NQ-CP của Chính phủ về việc xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19
  Ban hành: 29/04/2020 Hiệu lực: 29/04/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 2507/BYT-TB-CT triển khai Nghị quyết 60/NQ-CP công khai năng lực sản xuất của các doanh nghiệp

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Y tế
  Số hiệu:2507/BYT-TB-CT
  Loại văn bản:Công văn
  Ngày ban hành:07/05/2020
  Hiệu lực:07/05/2020
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, Doanh nghiệp
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Trương Quốc Cường
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X