hieuluat

Công văn 276/KCB-QLCL&CĐT kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Cục Quản lý khám, chữa bệnhSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:276/KCB-QLCL&CĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lương Ngọc Khuê
  Ngày ban hành:18/03/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:18/03/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, Cán bộ-Công chức-Viên chức
 • BỘ Y TẾ
  CỤC QUẢN LÝ
  KHÁM, CHỮA BỆNH
  ________

  Số: 276/KCB-QLCL&CĐT
  V/v Hướng dẫn một số nội dung KT, đánh giá CLBV và khảo sát HLNB, NVYT năm 2021

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  _________________

  Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2022

   

   

  Kính gửi:

  - Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
  - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Y tế các Bộ, ngành;
  - Các bệnh viện trực thuộc trường Đại học.

  Thực hiện Quyết định số 85/QĐ-BYT ngày 14/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2021, các Sở Y tế và bệnh viện đã và đang triển khai hoạt động kiểm tra, đánh giá theo Công văn số 16/KCB- QLCL&CĐT ngày 7/1/2021 (tương tự năm 2020-2021). Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hướng dẫn bổ sung một số nội dung sau:

  Các cơ quan quản lý thực hiện kiểm tra, đánh giá các đơn vị trực thuộc và gửi báo cáo kiểm tra, đánh giá về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 30/06/2021. Các Sở Y tế lưu ý, ưu tiên số 1 công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, hết sức cân nhắc tổ chức đoàn kiểm tra trong thời gian dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp. Địa phương nào có số ca mắc lớn, các bệnh viện đang quá tải đề nghị Sở Y tế lùi thời gian kiểm tra sang Quý II.

  Kết quả kiểm tra, đánh giá được sử dụng cho công tác thi đua, khen thưởng của các địa phương, đơn vị năm 2022.

  Các nội dung kiểm tra được quy về điểm với tổng điểm tối đa 200 và điểm thưởng 50 điểm (ưu tiên dành cho các nội dung trọng tâm là công tác hồi sức tích cực và phát triển công nghệ thông tin, khám, chữa bệnh từ xa), chi tiết như sau:

  STT

  Nội dung đánh giá

  Cách tính

  Điểm tối đa

  1

  Thông tin, số liệu hoạt động bệnh viện

  - Nhập đầy đủ thông tin: 20 điểm

  - Nhập thiếu: 5 điểm

  - Không nhập: 0 điểm

  20 điểm

  2

  Đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện

  Kết quả đánh giá nhân với 20

  100 điểm

  3

  Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế

  - Tỷ lệ % hài lòng NB nội trú quy ra theo thang điểm 10 (ví dụ 80% thì được 8 điểm)

  10 điểm

  - Tỷ lệ % hài lòng NB ngoại trú quy ra thang điểm 10

  10 điểm

  - Tỷ lệ % hài lòng NVYT quy ra thang điểm 10

  10 điểm

  Trong trường hợp bệnh viện chỉ tập trung khảo sát hài lòng nhân viên y tế: tỷ lệ hài lòng theo thang điểm 10 nhân với 3

   

  4

  Kiểm tra công tác an toàn phòng chống dịch COVID-19

  - Có rà soát đánh giá và nhập số liệu trên phần mềm trực tuyến ít nhất 6 lần trong năm

  10 điểm

  - Kết quả đánh giá theo Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn, tỷ lệ % quy ra thang điểm 10

  10 điểm

  5

  Kiểm tra công tác thu dung, điều trị COVID-19 và sự sẵn sàng tham gia cấp cứu, hồi sức tích cực người bệnh COVID-19

  1. Báo cáo số liệu triển khai Đề án 3616

  - Có báo cáo số liệu đầy đủ theo công văn số 1534/KCB-QLCL&CĐT ngày 26/11/2021 trước 31/12/2021: 10 điểm

  - Có báo cáo số liệu đầy đủ theo công văn số 1534/KCB-QLCL&CĐT ngày 26/11/2021 trước 31/3/2022: 3 điểm

  - Không báo cáo số liệu trên phần mềm trực tuyến: 0 điểm.

  Lưu ý: toàn bộ các bệnh viện, kể cả bệnh viện tư nhân, bệnh viện chưa được giao triển khai Đề án 3616 đều phải báo cáo.

  10 điểm

   

   

  2. Triển khai công tác hồi sức

  Có khoa hồi sức tích cực hoặc thành lập mới đơn vị (khoa, trung tâm) hồi sức tích cực theo Đề án 3616. Đơn vị có ít nhất 3 bác sỹ hồi sức tích cực trở lên và có tham gia điều trị COVID-19 (nếu không có đủ 3 bác sỹ HSTC chấm đạt 10 điểm).

  20 điểm

  6

  Điểm thưởng

  6.1 Về HSTC

  - Có cử nhân viên y tế vào làm việc tại các trung tâm hồi sức tích cực COVID-19

  10 điểm

  - Số lượng cử trên 10 bác sỹ hoặc trên 30 điều dưỡng vào làm việc tại các trung tâm hồi sức tích cực COVID-19

  10 điểm

  - Có trung tâm hồi sức tích cực quốc gia hoặc được giao vận hành trung tâm hồi sức tích cực của thành phố hoặc vùng.

  10 điểm

   

  6.2. Về áp dụng CNTT trong CCHC

  Kiểm tra bổ sung các nội dung liên quan đến phát triển CNTT như sau:

  - Đặt lịch hẹn khám chữa bệnh trực tuyến;

  - Việc sử dụng dịch vụ KCB từ xa;

  - Việc áp dụng hồ sơ sức khoẻ điện tử, kê đơn điện tử.

  Thực hiện:

   

  - Tốt

  20 điểm

  - Trung bình

  10 điểm

  - Kém, không áp dụng, không phát triển

  0 điểm

  Đề nghị các Sở Y tế và Y tế Bộ, ngành phổ biến và nghiêm túc tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021 theo hướng dẫn và báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đầy đủ, đúng quy định.

  Nếu các đơn vị có vướng mắc về nội dung, phương pháp kiểm tra, đánh giá và các vấn đề có liên quan tới Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện, đề nghị đăng tải câu hỏi vào mục “Hỏi và Trả lời” theo đường dẫn:

  https://chatluongbenhvien.vn/hoi-dap

  Trong trường hợp khẩn cấp, đề nghị các đơn vị liên hệ Phòng Quản lý chất lượng và Chỉ đạo tuyến theo số điện thoại 024.62.733.028.

  Trân trọng cảm ơn./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/c);
  - Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);
  - Các Vụ, Cục, Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ (để p/h);
  - Các đ/c Phó Cục trưởng (để p/h chỉ đạo);
  - Cổng TTĐT BYT, Trang TTĐT Cục QLKCB;
  - Lưu: VT, QLCL&CĐT.

  CỤC TRƯỞNG
  Lương Ngọc Khuê

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X