hieuluat

Công văn 3354/BYT-DP triển khai các vắc xin trong tiêm chủng mở rộng tại Bệnh viện

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:3354/BYT-DPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thanh Long
  Ngày ban hành:13/06/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:13/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ
  -------

  Số:3354 /BYT-DP
  V/v: Triển khai các vắc xin trong tiêm
  chủng mở rộng tại Bệnh viện

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2018

  Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Ngày 01/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng bao gồm các quy định về quy trình tiêm chủng, quản lý vắc xin, điều kiện của cơ sở tiêm chủng, điều kiện bảo đảm công tác tiêm chủng, thủ tục công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng, hệ thống cung ứng dịch vụ tiêm chủng, trong đó quy định cơ sở y tế nhà nước theo chức năng nhiệm vụ được giao phải thực hiện tiêm chủng vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng chống dịch và phải đảm bảo các điều kiện tiêm chủng theo quy định tại Nghị định trên.

  Để nâng cao tỷ lệ tiêm chủng cho các đối tượng thuốc tiêm chủng mở rộng kể cả những trường hợp có nguy cơ cao, cần theo dõi chặt chẽ hơn, đảm bảo an toàn tiêm chủng, Bộ Y tế đề nghị Đồng chí Giám đốc Sở Y tế triển khai thực hiện một số nội dung sau:

  1. Chỉ đạo, hướng dẫn các bệnh viện từ tuyến huyện trở lên do địa phương quản lý tổ chức tiêm chủng vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng, đảm bảo mỗi một huyện có ít nhất một điểm tiêm tại bệnh viện để tăng tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch.

  2. Chỉ đạo cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tư vấn, khuyến cáo đưa trẻ có nguy cơ cao đến các điểm tiêm chủng mở rộng tại bệnh viện trên địa bàn, đặc biệt là các trẻ bị mắc bệnh bẩm sinh, tiền sử bị bệnh mạn tính, dị ứng, có nguy cơ cao hoặc cần theo dõi chặt chẽ hơn (trừ các trường hợp chống chỉ định), trẻ cần được khám, xem xét chỉ định tiêm chủng và theo dõi tại bệnh viện để xử trí kịp thời phản ứng sau tiêm chủng (nếu có).

  3. Chỉ đạo các bệnh viện triển khai tiêm vắc xin trong tiêm chủng mở rộng bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và thực hiện các hoạt động bảo quản, sử dụng vắc xin, quản lý đối tượng tiêm chủng, giám sát phản ứng sau tiêm chủng, báo cáo theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các hướng dẫn của Bộ Y tế.

  4. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, phối hợp với Ban Điều hành Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia và khu vực dự trù nhu cầu vắc xin để được cung ứng đầy đủ, kịp thời vắc xin và hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động tiêm chủng mở rộng tại Bệnh viện; tổ chức kiểm tra, giám sát tại các bệnh viện trong quá trình triển khai thực hiện để đảm bảo tiêm chủng an toàn và hiệu quả.

  5. Yêu cầu các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc khám sàng lọc trước khi tiêm chủng và hướng dẫn đầy đủ cho các bà mẹ cách theo dõi, chăm sóc trẻ tại nhà ít nhất 24 giờ sau tiêm chủng, thông báo kịp thời cho cán bộ y tế trong trường hợp trẻ có biểu hiện bất thường. Khi có tai biến nặng sau tiêm chủng khẩn trương họp Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế để đánh giá kết luận và báo cáo theo quy định, thực hiện phản hồi thông tin cho tuyến dưới về giám sát phản ứng sau tiêm chủng.

  6. Tiếp tục tổ chức truyền thông vận động người dân đưa trẻ đi tiêm vắc xin phòng bệnh đúng lịch, đủ liều.

  Đề nghị Đồng chí Giám đốc Sở Y tế triển khai thực hiện.

  Trân trọng cảm ơn.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
  - Các đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
  - Cục KCB;
  - Dự án TCMRQG-Viện VSDTTƯ;
  - Viện VSDTViện Pasteur,
  - TTYTDP/TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố;
  - Lưu: VT, DP.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Thanh Long

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng
  Ban hành: 01/07/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X