hieuluat

Công văn 3535/BYT-DP tăng cường công tác tiêm chủng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:3535/BYT-DPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thanh Long
  Ngày ban hành:21/06/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:21/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe

  Tóm tắt văn bản

  Ngày 21/6/2018, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 3535/BYT-DP về việc tăng cường công tác tiêm chủng.

  Trong tình hình một số vắc xin được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2018, vì vậy, để công tác tiêm chủng được triển khai hiệu quả, Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

  - UBND các cấp phối hợp với ngành y tế thống kê, tổng hợp, quản lý chặt chẽ các đối tượng tiêm chủng trên địa bàn, đảm bảo các cơ sở tiêm chủng áp dụng Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia.

  - Sở Y tế lập kế hoạch và tổ chức tiêm chủng mở rộng đạt tỷ lệ cao và an toàn.

  - Bố trí đủ kinh phí, nhân lực để triển khai hiệu quả và giám sát chặt chẽ công tác tiêm chủng tại địa phương.

  - Tuyên truyền về lợi ích của tiêm chủng phòng bệnh, cách chăm sóc, theo dõi người được tiêm chủng sau khi tiêm…

 • B Y TẾ
  -------

  Số: 3535/BYT-DP
  V/v
  : Tăng cường công tác tiêm chủng.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2018

  Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Thời gian qua công tác tiêm chủng đã được các cấp chính quyền địa phương tích cực phối hợp với ngành y tế triển khai thực hiện. Trong đó sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố là yếu tố quan trọng để công tác tiêm chủng phòng bệnh đạt được những thành tựu đáng kể vừa qua cũng như sắp tới.

  Thực hiện Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020, công tác tiêm chủng mở rộng tiếp tục là hoạt động cần được ưu tiên thực hiện. Đặc biệt trong năm 2018 sẽ có một số vắc xin mới được đưa vào tiêm chủng mở rộng như vắc xin ComBE Five thay thế vắc xin Quinvaxem để tiêm cho trẻ 2,3,4 tháng tuổi, vắc xin IPV bổ sung thêm cho trẻ 5 tháng tuổi, vắc xin MRVAC do Việt Nam sản xuất thay thế cho vắc xin MR do Ấn Độ sản xuất sử dụng cho trẻ 18-24 tháng tuổi... Để công tác tiêm chủng tiếp tục được triển khai hiệu quả, đạt tỷ lệ cao và từng bước bổ sung các vắc xin mới vào tiêm chủng mở rộng theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bộ Y tế kính đề nghị Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau:

  1. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với ngành y tế trong việc điều tra, thống kê, tổng hợp, quản lý chặt chẽ các đối tượng tiêm chủng trên địa bàn bao gồm cả đối tượng sử dụng vắc xin tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ. Đảm bảo tất cả các cơ sở tiêm chủng áp dụng Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia kể cả các cơ sở tiêm chủng dịch vụ và cơ sở y tế có phòng sinh, 100 % trẻ sinh ra đều được quản lý trên Hệ thống. Định kỳ rà soát, sàng lọc tránh hiện tượng trùng lặp các đối tượng.

  2. Chỉ đạo Sở Y tế thực hiện việc lập kế hoạch và tổ chức tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ cao và an toàn, tổ chức tiêm bù ngay trong tháng đối với các trường hợp trì hoãn tiêm chủng mở rộng và có kế hoạch tiêm vét cho tất cả các đối tượng thuộc tiêm chủng mở rộng chưa được tiêm chủng đầy đủ, tránh bỏ sót đối tượng, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt trên 95% theo quy mô xã, phường.

  3. Chỉ đạo Sở, Ban ngành liên quan bố trí đủ kinh phí, nhân lực để triển khai hiệu quả và giám sát chặt chẽ công tác tiêm chủng tại địa phương đặc biệt là khi triển khai các vắc xin mới trong tiêm chủng mở rộng. Trong thời gian dịch bệnh có xu hướng gia tăng cần bố trí kinh phí mua vắc xin tiêm chủng bổ sung, tiêm chủng chống dịch ở vùng nguy cơ cao. Có biện pháp hỗ trợ người dân khi sử dụng một số loại vắc xin không thuộc tiêm chủng mở rộng tùy theo tình hình từng địa phương.

  4. Tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về lợi ích của việc tiêm chủng phòng bệnh, những phản ứng có thể gặp sau khi tiêm chủng và cách theo dõi, chăm sóc người được tiêm chủng, khuyến cáo người dân tích cực tham gia tiêm chủng phòng bệnh.

  Kính đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo.

  Trân trọng cảm ơn./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
  - Các Đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
  - Các Viện VSDT, Pasteur;
  - Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
  - TTYTDP/TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
  - Lưu: VT, DP.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Thanh Long

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X