hieuluat

Công văn 4095/UBND-KGVX Hà Nội hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà cho F1

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:4095/UBND-KGVXNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Chử Xuân Dũng
  Ngày ban hành:19/11/2021Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:19/11/2021Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, COVID-19
 • ỦY BAN NHÂN DÂN

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  ____________

  Số: 4095/UBND-KGVX

  V/v hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần (F1)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ___________

  Hà Nội, ngày 19  tháng 11 năm 2021

   

   

  Kính gửi:

   

  - Các Sở, ban, ngành Thành phố;

  -y ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

   

   

  Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp trong những tuần gần đây trên địa bàn, có nhiều ca mắc mới ngoài cộng đồng, số lượng người tiếp xúc gần tăng rất nhanh. Ngày 16/11/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Công điện số 23/CĐ-UBND về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới.

  Thực hiện Thông báo số 565-TB/TU ngày 18/11/2021 của Thành ủy Hà Nội về kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy và Hướng dẫn thực hiện cách ly tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần (F1) tại Công văn 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19; nhằm chủ động phòng, chống dịch COVID-19 và giảm nguy cơ lây nhiễm, Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai việc tổ chức thực hiện cách ly y tế (F1) tại nhà như sau:

  1. Đối tượng áp dụng

  1.1. Những người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (sau đây gọi là F1);

  - Người ở cùng nhà với (F1) được cách ly cùng với (F1) tại nhà;

  - Người trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ (F1) được cách ly cùng với (F1) tại nhà.

  1.2. Những người đang cách ly tập trung đủ 07 ngày, có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 07 âm tính với SARS-CoV-2 được chuyển về cách ly tại nhà.

  2. Phạm vi áp dụng

  Thực hiện trên địa bàn Thành phố trừ 04 quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng.

  3. Các điều kiện đảm bảo

  Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà, người ở cùng nhà, cán bộ y tế và các đơn vị liên quan: Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19. (Hướng dẫn tạm thời về cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch COVID-19 cho người tiếp xúc gần (F1) kèm theo)

  4. Quy trình thực hiện

  - Khi người tiếp xúc gần (F1) có nguyện vọng được cách ly y tế tại nhà phải có Đơn đăng ký gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã, phường, thị trấn (qua Trạm Y tế) tại nơi cư trú.

  - Trạm Y tế xã, phường, thị trấn sau khi tiếp nhận Đơn đăng ký gửi danh sách về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã, phường, thị trấn.

  - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã, phường, thị trấn nơi tiếp nhận cử Tổ thẩm định xuống xác minh, đánh giá, đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất nơi cách ly y tế mà (F1) đăng ký. Tổ thẩm định bao gồm các đơn vị sau: Đại diện cán bộ Ủy ban nhân dân, Công an, cán bộ y tế Trạm Y tế của xã, phường, thị trấn; đại diện Tổ dân phố, thôn xóm/Tổ COVID cộng đồng.

  - Tổ thẩm định tiến hành xác minh, đánh giá điều kiện cách ly y tế tại nhà mà người tiếp xúc gần (F1) đăng ký. Tiêu chí đánh giá điều kiện cách ly y tế tại nhà thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế (có biên bản thẩm định).

  - Biên bản thẩm định được Tổ thẩm định gửi về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã, phường, thị trấn để cấp “Giấy xác nhận đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cách ly y tế tại nhà” theo phụ lục tại Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế và báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quận, huyện, thị xã.

  - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch xã, phường, thị trấn ban hành Quyết định cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp (F1) (trong Quyết định cách ly phải nêu rõ được trách nhiệm của Chính quyền địa phương trong việc giám sát người cách ly tại nhà).

  - Khi người tiếp xúc gần (F1) thực hiện cách ly tại nhà thì sẽ áp dụng đúng quy định được hướng dẫn tại Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế.

  5. Tổ chức thực hiện

  5.1. Sở Y tế

  Chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc triển khai các biện pháp chuyên môn, hướng dẫn và giám sát việc tổ chức thực hiện cách ly y tế tại nhà cho đối tượng (F1); đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả triển khai thực hiện.

   5.2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

  - Khẩn trương chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện ngay việc rà soát tại từng hộ gia đình/nơi cư trú đảm bảo các điều kiện thực hiện cách ly (tại mục 3 của Công văn số 5599/BYT-MT kèm theo) tại nhà để chủ động khi có các trường hợp F1 có nguyện vọng cách ly tại nhà, báo cáo kết quả rà soát trước ngày 26/11/2021 (qua Sở Y tế) tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Thành ủy Hà Nội.

  - Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các lực lượng chức năng trên địa bàn, Tổ COVID cộng đồng thực hiện điều tra, truy vết triệt để các trường hợp (Fl1) để phân loại và quyết định đủ điều kiện để cách ly tại nhà/cách ly tại khách sạn (khi người cách ly có nguyện vọng có đơn cam kết)/cách ly tập trung; xây dựng phương án cách ly (F1) tại nhà trên địa bàn quản lý, phân công cụ thể và triển khai các nhiệm vụ theo quy định, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện cách ly tại nhà.

  - Người đứng đầu các cấp chính quyền địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác tổ chức, triển khai, giám sát, kiểm tra việc thực hiện cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần (F1); tuyệt đối không được để dịch bệnh lây ra cộng đồng; đảm bảo các công tác phòng chống dịch trên địa bàn; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Trung ương và Thành phố; phát huy vai trò của Tổ COVID cộng đồng trong việc giám sát người cách ly tại nhà.

  5.3. Sở Thông tin và Truyền thông

  Phối hợp với Sở Y tế triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý tốt việc tuân thủ cách ly y tế tại nhà cho đối tượng F1.

  Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên, trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc, khó khăn báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Y tế) để tổng hợp báo cáo./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19;

  - Các Bộ, Ban, ngành, cơ quan TU trên địa bàn;

  - Đồng chí Bí thư Thành ủy;

  - Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;

  - Ban Thường vụ Thành ủy;

  - Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố;

  - Thường trực HĐND Thành phố;

  - Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

  - Các ban Đảng thuộc Thành ủy;

  - Các Sở, ban, ngành Thành phố;

  - Các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố;

  - Văn phòng Thành ủy;

  - VPUB: CVP, các PCVP;

  - Phòng: KGVX, KT, TKBT;

  - Lưu: VT, KGVX.

   

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT.CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH
  Chử Xuân Dũng

   

   

  HƯỚNG DẪN TẠM THỜI VỀ CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CHO NGƯỜI TIẾP XÚC GẦN (F1) CỦA BỘ Y TẾ TẠI CÔNG VĂN SỐ 5599/BYT-MT NGÀY 14/7/2021

   

  1. Đối tượng

  1.1. Những người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (sau đây gọi là F1);

  - Người ở cùng nhà với F1 được cách ly cùng với (F1) tại nhà;

  - Người trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ (F1) được cách ly cùng với F1 tại nhà.

  1.2. Những người đang cách ly tập trung đủ 07 ngày, có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 07 âm tính với SARS-CoV-2 được chuyển về cách ly tại nhà.

  2. Thời gian

  - Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú (sau đây gọi chung là cách ly tại nhà) 14 ngày liên tục kể từ ngày bắt đầu cách ly. Riêng người đã được cách ly tập trung 07 ngày thì tiếp tục cách ly tại nhà 07 ngày.

  - Sau cách ly y tế, tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo.

  3. Yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị

  - Là nhà ở riêng lẻ; căn hộ trong khu tập thể, khu chung cư.

  - Trước cửa nhà có biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng: “ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19”; có thùng màu vàng có biểu tượng chất thải lây nhiễm có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS- CoV-2” để đựng trang phục phòng hộ cá nhân của nhân viên y tế thải bỏ.

  - Phải có phòng cách ly riêng, khép kín và tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình.

  - Khuyến khích lắp camera để giám sát người cách ly.

  - Phòng cách ly phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  + Phải có nhà vệ sinh, nhà tắm dùng riêng, có đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân, xà phòng rửa tay, nước sạch, dung dịch sát khuẩn tay chứa ít nhất 60% cồn (sau đây gọi tắt là dung dịch sát khuẩn tay). Có dụng cụ đo thân nhiệt cá nhân trong phòng.

  + Trong phòng cách ly có thùng đựng chất thải, có màu vàng, có nắp đậy, mở bằng đạp chân, có lót túi màu vàng để đựng chất thải gồm khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng, có dán nhãn “CHẤT THAI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2” (sau đây được gọi tắt là thùng đựng chất thải lây nhiễm); thùng đựng chất thải sinh hoạt, có nắp đậy, mở bằng đạp chân và có lót túi màu xanh để đựng chất thải sinh hoạt khác (sau đây được gọi tắt là thùng đựng chất thải sinh hoạt),

  + Không được dùng điều hòa trung tâm, có thể dùng điều hòa riêng; Đảm bảo thông thoáng khí, tốt nhất nên thường xuyên mở cửa sổ.

  + Có máy giặt hoặc xô, chậu đựng quần áo để người cách ly tự giặt.

  + Có chổi, cây lau nhà, giẻ lau, 02 xô và dung dịch khử khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường để người cách ly tự làm vệ sinh khử khuẩn phòng. Phòng cách ly phải được vệ sinh khử khuẩn hằng ngày.

  - Phải trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân phòng, chống lây nhiễm (khẩu trang y tế, găng tay y tế, giày, kính bảo hộ, quần, áo) để người nhà sử dụng khi bắt buộc phải tiếp xúc gần với người cách ly.

  - Bố trí bàn trước cửa phòng cách ly để cung cấp suất ăn riêng, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho người cách ly. Nghiêm cấm không được mang đồ dùng, vật dụng của người cách ly ra khỏi nhà.

  4. Yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà

  - Chấp hành nghiêm các quy định về thời gian cách ly y tế tại nhà; có cam kết với chính quyền địa phương theo mẫu tại Phụ lục 1.

  - Không ra khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly, không tiếp xúc với người trong gia đình cũng như những người khác. Không tiếp xúc với động vật nuôi.

  - Luôn thực hiện Thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

  - Cài đặt, bật và khai báo y tế hàng ngày trến ứng dụng VHD hoặc Bluezone trong suốt thời gian cách ly.

  - Tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe và cập nhật hàng ngày trên ứng dụng VHD hoặc Bluezone. Trường hợp không có điện thoại thông minh thì phải thông báo cho cán bộ y tế hàng ngày qua số điện thoại được cung cấp. Đặc biệt khi có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, đau rát họng, khó thở thì phải cập nhật ngay trên ứng dụng VHD hoặc Bluezone và báo ngay cho cán bộ y tế. Trường hợp không thể tự đo thân nhiệt thì cán bộ y tế hoặc người chăm sóc, hỗ trợ (nếu có) sẽ đo cho người cách ly.

  - Không dùng chung các đồ dung, vật dụng cá nhân như bát, đũa, thìa, cốc, bàn chải đánh răng, khăn mặt với người khác.

  - Tự thực hiện các biện pháp vệ sinh khử khuẩn nơi ở hàng ngày theo hướng dẫn tại Phụ lục 3.

  - Phân loại chất thải theo hướng dẫn tại Phụ lục 3.

  - Sau khi hết thời gian cách ly, phải thực hiện tiếp việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định.

  - Phải được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 03 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi bắt đầu cách ly.

  5. Yêu cầu đối với người ở cùng nhà

  - Có cam kết với chính quyền địa phương theo mẫu tại Phụ lục 1 và cùng ký cam kết với người chăm sóc, hỗ trợ người cách ly theo mẫu tại Phụ lục 2.

  - Không để người già, người có bệnh nền cần chăm sóc y tế ở cùng nhà với người cách ly.

  - Không tiếp xúc với người cách ly, hạn chế đi ra ngoài khi không cần thiết, thực hiện Thông điệp 5K và phải ghi chép đầy đủ các mốc tiếp xúc trong thời gian có người cách ly tại nhà.

  - Nếu trường hợp F1 là trẻ em hoặc người già yếu, có bệnh nền cần người chăm sóc, hỗ trợ thì cho phép bố trí người chăm sóc, hỗ trợ cách ly cùng và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch. Người chăm sóc, hỗ trợ người cách ly phải có cam kết với chính quyền địa phương theo mẫu tại Phụ lục 2.

  - Cung cấp suất ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết riêng cho người cách ly hàng ngày.

  - Báo ngay cho cán bộ y tế khi người cách ly tự ý rời khỏi nhà hoặc có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như ho, sốt, đau rát họng, khó thở.

  - Thu gom chất thải từ phòng cách ly theo hướng dẫn tại Phụ lục 3.

  - Không cho người khác vào nhà trong suốt thời gian thực hiện cách ly y tế (trừ người ở cùng nhà, nhân viên y tế và người có thẩm quyền giám sát cách ly y tế).

  - Tự theo dõi sức khỏe. Khi có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, đau rát họng, khó thở thì phải báo ngay cho cán bộ y tế.

  - Thực hiện vệ sinh khử khuẩn nhà ở hàng ngày.

  - Tất cả người ở cùng nhà được lấy mẫu gộp xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 03 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi người cách ly bắt đầu cách ly (trừ người ở cùng nhà đã chuyển đi ở nơi khác), sắp xếp một khu vực trong nhà để nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm và giám sát y tế khi có yêu cầu.

  - Trường hợp có người chăm sóc, hỗ trợ người cách ly thì người chăm sóc, hỗ trợ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo thời gian và số lần xét nghiệm giống như người cách ly.

  6. Yêu cầu đối với cán bộ y tế

  - Hàng ngày tiếp nhận thông tin và kiểm tra tình trạng sức khỏe người cách ly, người chăm sóc, hỗ trợ người cách ly. Hỗ trợ người cách ly đo thân nhiệt nếu người cách ly không tự đo được. Ghi chép kết quả giám sát vào phiếu theo dõi sức khỏe hàng ngày.

  - Thực hiện lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người cách ly người chăm sóc, hỗ trợ và người ở cùng nhà theo quy định. Việc lấy mẫu xét nghiệm có thể thực hiện trong phòng cách ly hoặc chọn khu vực thông thoáng, cuối hướng gió, đảm bảo không tiếp xúc với người khác, gần phòng cách ly, đảm bảo không làm lây lan dịch bệnh. Vệ sinh khử khuẩn và thu gom chất thải trong quá trình lấy mẫu để xử lý theo quy định.

  - Hướng dẫn người cách ly, người chăm sóc, hỗ trợ và người ở cùng nhà thu gom chất thải theo hướng dẫn tại Phụ lục 3.

  - Báo cáo ngay cho y tế tuyến trên và chính quyền địa phương khi người cách ly, người chăm sóc, hỗ trợ và người ở cùng nhà có biểu hiện mắc bệnh như sốt, ho, khó thở và các biểu hiện sức khỏe khác.

  - Nếu người cách ly, người chăm sóc, hỗ trợ và người ở cùng nhà có kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định.

  7. Yêu cầu đối vói UBND cấp xã

  -y ban nhân dân cấp xã chỉ cho phép thực hiện cách ly tại nhà sau khi đã kiểm tra, xác nhận đảm bảo đủ điều kiện cách ly tại nhà theo mẫu tại Phụ lục 4.

  - Cung cấp cho người cách ly và người ở cùng nhà thông tin (họ tên, số điện thoại) của cán bộ y tế chịu trách nhiệm theo dõi sức khỏe để liên hệ.

  - Tổ chức quản lý, giám sát nghiêm việc cách ly y tế tại nhà, không để người được cách ly đi ra khỏi phòng cách ly; giám sát y tế đối với người cách ly trong thời gian cách ly và sau khi kết thúc cách ly;

  - Yêu cầu người ở cùng nhà với người cách ly hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, hạn chế đi ra ngoài khi không cần thiết, thực hiện nghiêm Thông điệp 5K và phải ghi chép đầy đủ các mốc tiếp xúc trong thời gian có người cách ly tại nhà.

  - Tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải của người cách ly tại nhà để xử lý theo quy định.

  - Trường hợp cả gia đình người cách ly đều là F1, đề nghị bố trí hỗ trợ cung cấp thực phẩm, các nhu yếu phẩm và các yêu cầu cần thiết khác đên tận nhà ở/hộ gia đình của người cách ly.

   

  PHỤ LỤC 1

  MẪU BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------

  BẢN CAM KẾT

  Thực hiện các biện pháp cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch COVID-19

   

  Họ và tên người cách ly:.............................................................................................

  Số CMT/CCCD:..................................................... Điện thoại:.....................................

  Họ và tên chủ hộ/đại diện người ở cùng nhà:...................................................................

  Số CMT/CCCD: .................................... Điện thoại:..................................

  Địa chỉ nhà ở (nơi thực hiện cách ly y tế):.....................................................................

  I. NGƯỜI CACH LY

  Tôi xin cam kết thực hiện tốt các biện pháp cách ly y tế tại nhà cụ thể như sau:

  1. Chấp hành nghiêm quy định về cách ly y tế tại nhà. Cách ly đủ số ngày theo quy định. Tiếp tục thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà sau khi kết thúc cách ly y tế theo quy định.

  2. Tuyệt đối không ra khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly.

  3. Thực hiện đầy đủ Thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn và khuyến cáo của Bộ Y tế. Cài đặt và sử dụng các phần mềm khai báo y tế điện tử. Thực hiện khai báo y tế hàng ngày và thông báo cho cán bộ y tế khi có biểu hiện ho, sốt, đau rát họng, khó thở...

  4. Phối hợp với cán bộ y tế để được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong quá trình cách ly theo quy định.

  Nếu vi phạm cam kết, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và đền bù các chi phí phát sinh do việc tôi không tuân thủ các quy định về cách ly y tế tại nhà.

  II. CHỦ HỘ/ĐẠI DIỆN NGƯỜI Ở CÙNG NHÀ

  Tôi xin cam kết:

  1. Đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu cách ly y tế tại nhà đối với người cách ly. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn và thu gom rác thải hàng ngày theo quy định.

  2. Theo dõi, giám sát, nhắc nhở người cách ly thực hiện đúng các yêu cầu về cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19, không ra khỏi nhà và cách ly đủ thời gian theo quy định.

  3. Không tiếp xúc gần với người cách ly;

  4. Không cho người khác vào nhà trong suốt thời gian thực hiện cách ly y tế (trừ người ở cùng nhà, nhân viên y tế và người có thẩm quyền giám sát cách ly y tế).

  5. Báo ngay cho cán bộ y tế khi người cách ly tự ý rời khỏi nhà hoặc có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như ho, sốt, đau rát họng, khó thở.

  6. Tự theo dõi sức khỏe. Khi có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, đau rát họng, khó thở thì phải báo ngay cho cán bộ y tế.

  7. Phối hợp với cán bộ y tế để được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định.

  8. Người ở cùng nhà hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết, thực hiện Thông điệp 5K và ghi chép đầy đủ các mốc tiếp xúc trong thời gian có người cách ly tại nhà.

  Nếu vi phạm cam kết, tôi xin chịu mọi trách nhiệm theo quy định của pháp luật./.

   ......., ngày.... tháng.... năm 202...

   

  Người cách ly

  Chủ hộ/Đại diện
  người ở cùng nhà

  Tổ dân phố/thôn

  UBND cấp xã

   

   

   

   

  PHỤ LỤC 2
  MẪU BẢN CAM KẾT CHO NGƯỜI CHĂM SÓC, HỖ TRỢ NGƯỜI CÁCH LY

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc
  -------------------

  BẢN CAM KẾT

  Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

   

  Họ và tên người cách ly:.......................................................................

  Số CMT/CCCD:..................... ........................................ Điện thoại:...................................

  Họ và tên người chăm sóc, hỗ trợ:.............................................................

  Số CMT/CCCD:........................................... Điện thoại:.............................. ........

  Tôi là người chăm sóc, hỗ trợ người cách ly tại nhà tại địa chỉ:........................................

  ........................................................................................................................... xin cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chng dịch COVID-19 cụ thể như sau:

  1. Hướng dẫn cho người cách ly và bản thân thực hiện nghiêm Thông điệp 5K, các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

  2. Cài đặt và sử dụng các phần mềm khai báo ỵ tế điện tử. Thực hiện theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt cho người cách ly và bản thân. Thực hiện khai báo y tế hàng ngày và thông báo cho cán bộ y tế hàng ngày và khi bản thân hoặc người cách ly có ho, sốt, đau rát họng, khó thở.

  3. Tuyệt đối không ra khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly.

  4. Phối hợp với cán bộ y tế để được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong quá trình cách ly theo quy định.

  5. Chủ động vệ sinh khử khuẩn phòng cách ly, quần áo, đồ dùng cá nhân và của người cách ly. Nếu vi phạm cam kết, tôi xin chịu mọi trách nhiệm theo quy định của pháp luật./.

   ....., ngày.... tháng.... năm 202...

   

  Người cách ly

  Chủ hộ/Đại diện
  người ở cùng nhà

  Tổ dân phố/thôn

  UBND cấp xã

   

  PHỤ LỤC 3

  VỆ SINH KHỬ KHUẨN, QUẢN LÝ CHẤT THẢI

   

  1. Vệ sinh khử khuẩn môi trường

  - Thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn tối thiểu 2 lần/ngày tại các vị trí: Sàn nhà, sàn khu vệ sinh và bề mặt thường xuyên tiếp xúc như bàn, ghế, thành giường, tủ quần áo, tủ lạnh, tay nắm cửa, bồn cầu, lavabo, vòi nước,...

  - Phải làm sạch bề mặt, đồ dùng, vật dụng trước khi tiến hành khử khuẩn. Người chăm sóc trẻ phải được hướng dẫn thực hiện và đeo khẩu trang, găng tay khi thực hiện làm sạch, khử khuẩn bề mặt môi trường.

  - Dung dịch làm sạch và khử trùng bàng chất tẩy rửa thông thường và cồn 70 độ. Thường xuyên sử dụng cồn 70 độ để lau các bề mặt các thiết bị điện, điện tử như công tắc đèn, điều khiển ti vi, điện thoại,... Trước khi lau phải tắt nguồn điện.

  2. Khử khuẩn quần áo, đồ dùng của người cách ly

  - Giặt riêng quần áo của người cách ly. Tốt nhất giặt ngay trong phòng cách ly và phơi khô tự nhiên hoặc sấy.

  - Trước khi giặt, phải ngâm đồ vải với xà phòng giặt trong tối thiểu 20 phút.

  3. Quản lý chất thải từ phòng cách ly

  - Phân loại: chất thải là khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng phát sinh từ phòng cách ly tại nhà, nơi lưu trú phải được bỏ vào túi đựng chất thải, sau đó xịt cồn 70 độ để khử trùng và buộc chặt miệng túi, tiếp tục bỏ vào thùng đựng chất thải lây nhiễm có lót túi, có nắp đậy kín, có biểu tượng cảnh báo chất thải có chứa chất gây bệnh đặt ở trong phòng cách ly. Bên ngoài túi, thùng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”.

  - Thu gom: trước khi thu gom, túi đựng chất thải phải buộc kín miệng túi và tiếp tục bỏ vào túi đựng chất thải lây nhiễm thứ 2, buộc kín miệng túi, sau đó bỏ vào thùng thu gom chất thải lây nhiễm. Thùng thu gom chất thải lây nhiễm phải có thành cứng, có nắp đậy kín, có bánh xe đẩy, bên ngoài thùng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”. Các chất thải khác thực hiện thu gom và xử lý theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các thùng đựng chất thải phải được thu gom riêng. Trong quá trình thu gom, thùng đựng chất thải phải đậy nắp kín, đảm bảo không bị rơi, rò rỉ chất thải ra ngoài. Trường hợp người cách ly xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2 thì tất cả chất thải tại phòng cách ly của người này phải được thu gom và xử lý như chất thải lây nhiễm. Sau đó phải thực hiện khử trùng và xử lý môi trường theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

  - Vận chuyển, xử lý chất thải: UBND quận, huyện, thị xã căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương để quy định tần suất thu gom, người chịu trách nhiệm thu gom, phương tiện vận chuyển, biện pháp xử lý chất thải của người cách ly bảo đảm yêu cầu.

   

  PHỤ LỤC 4

  MẪU GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ ĐẢM

  BẢO CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ

   

  UBND....

  -------------

  Số:       /GXN-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -------------

   ......., ngày    tháng    năm 20....

   

   

   

  GIẤY XÁC NHẬN

  ĐỦ ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ ĐẢM BẢO

  CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ

  ỦY BAN NHÂN DÂN ........................ - XÁC NHẬN

   

  I. THÔNG TIN CHUNG

  Họ và tên người cách ly:.............................................................................

  Số CMT/CCCD: .............................. Điện thoại:...................................

  Họ và tên chủ hộ/đại diện người ở cùng nhà:....................................................................

  Số CMT/CCCD: ........................................................... Điện thoại:..........................

  Địa chỉ nhà ở (nơi thực hiện cách ly y tế):........................................................................

  II. NỘI DUNG XÁC NHẬN

  Xác nhận Nhà ở tại địa chỉ nêu trên có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện cách ly y tế tại nhà.

  Cụ thể:

  -..............

  -..............

  -..............

  Nơi nhận:

  -
  - Lưu

  CHỦ TỊCH

  (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 4095/UBND-KGVX Hà Nội hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà cho F1

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu:4095/UBND-KGVX
  Loại văn bản:Công văn
  Ngày ban hành:19/11/2021
  Hiệu lực:19/11/2021
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, COVID-19
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Chử Xuân Dũng
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X