hieuluat

Công văn 7242/QLD-GT cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị cúm mùa

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Cục Quản lý DượcSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:9075/VPCP-KGVXNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thành Lâm
  Ngày ban hành:13/11/2014Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:13/11/2014Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 9075/VPCP-KGVX
  V/v: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2014

   

   

  Kính gửi:

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
  - Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Quốc phòng, Công an, Y tế, Xây dựng;
  - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

   

  Triển khai ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 (công văn số 2512/TB-VPQH ngày 29 tháng 10 năm 2014), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

  1. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm ứng hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở tại văn bản số 2106/TTg-KTTH ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

  2. Bộ Nội vụ khẩn trương đôn đốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thẩm định các hồ sơ đã được xác lập đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2014.

  3. Các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục nghiên cứu và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công.

  Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu việc thực hiện chế độ ưu đãi giáo dục cho người có công và con của người có công theo hướng một cơ quan chủ trì thực hiện, trình Thủ tướng Chính phủ vào quý I năm 2015.

  4. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đẩy nhanh tiến độ đầu tư nâng cấp các trung tâm giám định ADN xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, bảo đảm thực hiện mục tiêu đề ra.

  5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và các địa phương tiếp tục triển khai việc giải quyết hồ sơ tồn đọng đối với người có công với cách mạng; tổ chức sơ kết, đánh giá vào đầu quý II năm 2015.

  Tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực người có công theo quy định của pháp luật; chỉ đạo ngành Lao động - Thương binh và Xã hội ứng dụng đồng bộ công nghệ thông tin trong công tác quản lý và thực hiện chính sách ưu đãi người có công.

  6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực người có công.

  Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

   

   Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/cáo);
  - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: NC, KTTH, KTN, PL, V.I, V.III, TH;
  - Lưu: VT, KGVX (3)

  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ CHỦ NHIỆM
  Nguyễn Khắc Định

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược
  Ban hành: 08/05/2017 Hiệu lực: 01/07/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X