hieuluat

Công văn 7834/BGTVT-VT 2021 ưu tiên tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người đảm bảo lưu thông

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:7834/BGTVT-VTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Anh Tuấn
  Ngày ban hành:01/08/2021Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:01/08/2021Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, Giao thông, COVID-19
 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  ____________

  Số: 7834/BGTVT-VT
  V/v: Đề nghị ưu tiên tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người đảm bảo lưu thông, vận tải hàng hóa.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ____________

  Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2021

   

  Kính gửi:

  - Thủ tướng Chính phủ;
  - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19;
  - Bộ Y tế.

   

  Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được Công văn số 4580/BCT-CN ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc đề nghị ưu tiên tiêm vắc-xin cho một số đối tượng trong đó có nội dung: “phản ánh, kiến nghị của các Hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp về việc quy định về các biện pháp phòng chống dịch, phân luồng và hạn chế lưu thông hàng hóa của nhiều địa phương còn phức tạp, không thống nhất, làm phát sinh thêm rất nhiều chi phí và thời gian cho việc vận chuyển hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.”. Về vấn đề này, Bộ GTVT kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

  Theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện nay công tác tiêm chủng đang được tập trung triển khai và cũng là một trong các biện pháp phòng, chống lây lan dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Tuy nhiên, việc Chính quyền và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp tại một số địa phương chưa thực hiện tiêm vắc-xin ưu tiên cho những người lao động đang hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, logistics (đặc biệt là người điều khiển phương tiện, người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hóa, nhân viên vận tải liên tỉnh, đội ngũ lao động tại cảng biển…) là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiếu đội ngũ lao động vận chuyển hàng hóa khiến cho hàng hóa bị tồn đọng, không thể giải phóng tại cảng biển, cửa khẩu… và ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

  Việc tiêm vắc-xin ưu tiên cho người lao động đang hoạt động trong lĩnh vực đảm bảo lưu thông, vận tải hàng hóa, logistics đặc biệt là hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân cần được thực hiện như đối với các lực lượng tuyến đầu chống dịch sẽ đảm bảo cho việc lưu thông hàng hóa, khắc phục tình trạng ách tắc vận tải hàng hóa tại cảng biển, cửa khẩu…và phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân tại các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, Bộ GTVT kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

  1. Ưu tiên tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho đối tượng lao động trong các ngành lưu thông, vận tải và logistics (người điều khiển phương tiện,người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hóa, nhân viên vận tải liên tỉnh, đội ngũ lao động tại cảng biển…) để tạo điều kiện thuận lợi lưu thông hàng hóa, không để xảy ra tình trạng ách tắc phương tiện vận tải.

  2. Chỉ đạo việc thống kê số lượng người lao động trong các ngành vận tải và logistics trên địa bàn để Bộ Y tế có cơ sở phân bổ vắc-xin; thông tin công khai các địa điểm tiêm, vị trí tiêm cho đối tượng lao động trong các ngành vận tải và logistics (người điều khiển phương tiện, người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hóa, nhân viên vận tải liên tỉnh, đội ngũ lao động tại cảng biển…) biết và triển khai tiêm vắc-xin trong thời gian nhanh nhất, bảo vệ đội ngũ những người lao động này, đảm bảo yêu cầu vừa thuận lợi lưu thông hàng hóa và phòng chống dịch, bệnh Covid-19 hiệu quả.

  Bộ GTVT kính báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng (để b/cáo);
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Các Bộ: QP, CA, CT, NN&PTNT;
  - TCĐBVN;
  - Các Cục: HKVN, ĐSVN, ĐKVN, HHVN, ĐTNĐVN, Y tế GTVT;
  - Lưu VT, VTải (Tu2).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Lê Anh Tuấn

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
  Ban hành: 31/03/2020 Hiệu lực: 31/03/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X