hieuluat

Công văn 980/BYT-DP tiêm vét các vắc xin trong tiêm chủng mở rộng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:980/BYT-DPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Trường Sơn
  Ngày ban hành:01/03/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:01/03/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, COVID-19
 • BỘ Y TẾ
  ______

  Số: 980/BYT-DP
  V/v Tiêm vét các vắc xin trong tiêm chủng mở rộng

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2022

   

   

  Kính gửi:

  - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur.

   

  Bộ Y tế nhận được Công văn số 312/VSDTTƯ-TCQG ngày 16/02/2022 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc tiêm vét và tiêm bổ sung vắc xin bOPV và vắc xin sởi, rubella (MR) cho trẻ em. Theo báo cáo của Viện, do ảnh hưởng của tình hình dịch COVID-19, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi trong 11 tháng năm 2021 mới đạt 84,3%; tỷ lệ tiêm chủng nhiều loại vắc xin khác cũng chưa đạt tiến độ theo kế hoạch năm 2021 như vắc xin bại liệt uống (bOPV), bại liệt tiêm (IPV), DPT-VGB-Hib, sởi, sởi-rubella (MR).

  Để tăng cường công tác tiêm chủng mở rộng, đảm bảo đạt tỷ lệ tiêm vắc xin trong tiêm chủng mở rộng trong tình hình dịch COVID-19 hiện nay, không để tình trạng dịch chồng dịch; Bộ Y tế đề nghị các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur và Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

  1. Rà soát, thống kê tỷ lệ tiêm chủng trên địa bàn và chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tiêm vét cho các đối tượng trong tiêm chủng mở rộng năm 2021 chưa được tiêm chủng đầy đủ. Tổ chức tiêm chủng đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế.

  2. Xây dựng kế hoạch tiêm chủng năm 2022 đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho các đối tượng; Rà soát các huyện có tỷ lệ tiêm chủng vắc xin MR và vắc xin bOPV thấp dưới 90% để xem xét, đề xuất triển khai tiêm bổ sung vắc xin bOPV, MR cho đối tượng từ 1-5 tuổi tại các vùng nguy cơ cao trong trường hợp cần thiết. Văn bản đề xuất đề nghị gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur trước ngày 10/3/2022 để tổng hợp gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

  3. Tiếp tục tăng cường truyền thông về lợi ích tiêm chủng phòng bệnh trên các phương tiện thông tin và sự cần thiết của tiêm chủng để phòng các bệnh truyền nhiễm khác ngoài dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay, khuyến cáo người dân đưa con em tham gia tiêm chủng thường xuyên và tiêm vét phù hợp ngay khi đủ điều kiện tiêm chủng.

  Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện.

  Trân trọng cảm ơn./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - BT. Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
  - Các Đ/c Thứ trưởng;
  - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố;
  - Trung tâm KSBT tỉnh, thành phố;
  - Lưu: VT, DP.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Trường Sơn

   

   

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X