hieuluat

Kế hoạch 108/KH-UBND Hà Nội lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2020 cho cơ sở y tế công lập

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:108/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Ngô Văn Quý
  Ngày ban hành:01/06/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:01/06/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số: 108/KH-UBND

  Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020

   

   

   

  KẾ HOẠCH

  TRIỂN KHAI CÔNG TÁC LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC NĂM 2020 CHO CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

  __________

   

  Ngày 11/7/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 15/2019/TT-BYT quy định về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập, thay thế Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế, có hiệu lực từ ngày 01/10/2019.

  Để việc triển khai công tác đấu thầu thuốc năm 2020 phù hợp với các quy định, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn như sau:

  I. Mục đích, yêu cầu

  1. Mục đích

  - Cung ứng kịp thời thuốc có chất lượng, giá hợp lý trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Thành phố đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác khám, chữa bệnh.

  - Đảm bảo công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thực hiện đúng các quy định theo Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế, khắc phục kịp thời các tồn tại, bất cập trong công tác đấu thầu thuốc.

  2. Yêu cầu

  - Đảm bảo tất cả các cơ sở Khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kỹ thuật, nhân sự đáp ứng được việc triển khai công tác đấu thầu thuốc bảo đảm tiến độ, chất lượng.

  - Tổ chức kiểm tra giám sát, nhằm bảo đảm việc tổ chức triển khai thực hiện công tác đấu thầu cung cấp thuốc và chế độ báo cáo của các đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.

  - Kiểm tra, giám sát các nhà thầu thực hiện đúng các nội dung, cam kết thực hiện khi tham gia đấu thầu; các nội dung của Hợp đồng khi trúng thầu.

  II. Nội dung

  1. Đấu thầu tập trung cấp địa phương

  - Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm thực phẩm Hà Nội là đơn vị mua thuốc tập trung, thực hiện đấu thầu tập trung.

  - Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 của Bộ Y tế cho các cơ sở y tế thuộc thành phố Hà Nội và các cơ sở y tế của Trung ương, Bộ, ngành trên địa bàn.

  a) Xây dựng, tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc

  - Các cơ sở y tế thuộc thành phố Hà Nội và các cơ sở y tế của Trung ương, Bộ, ngành trên địa bàn: gửi nhu cầu sử dụng thuốc năm 2020 - 2022 (số lượng sử dụng 24 tháng) về đơn vị mua thuốc tập trung để tổng hợp.

  - Đơn vị mua thuốc tập trung: Tổng hợp nhu cầu mua thuốc của các cơ sở.

  b) Lập, thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

  - Đơn vị mua thuốc tập trung: Xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc tập trung, trình Sở Y tế thẩm định.

  - Sở Y tế phối hợp Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội: Tổ chức thẩm định, lập báo cáo thẩm định, dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc tập trung, trình UBND Thành phố phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc tập trung.

  c) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

  - Đơn vị mua thuốc tập trung căn cứ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, xây dựng Hồ sơ mời thầu.

  - Sở Y tế chủ trì, phối hợp Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu.

  d) Tổ chức lựa chọn nhà thầu

  Đơn vị mua thuốc tập trung: Tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thương thảo hợp đồng, đề xuất trúng thầu, trình Sở Y tế thẩm định.

  e) Thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu

  - Sở Y tế chủ trì, phối hợp Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội: Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

  - Đơn vị mua thuốc tập trung: Thông báo và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu đúng quy định.

  f) Hoàn thiện, ký kết thỏa thuận khung

  Đơn vị mua thuốc tập trung: Hoàn thiện, ký kết thỏa thuận khung với các nhà thầu trúng thầu, công khai thỏa thuận khung đã ký trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố, Trang Thông tin điện tử Sở Y tế, Báo Đấu thầu, thông báo đến các cơ sở y tế thuộc phạm vi cung cấp của thỏa thuận khung đúng quy định.

  g) Hoàn thiện, ký kết hợp đồng cung cấp thuốc

  Các cơ sở y tế: Ký kết hợp đồng với các nhà thầu và mua thuốc theo hợp đồng ký kết.

  h) Báo cáo tình hình thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu tập trung cấp địa phương

  Trước ngày 10 tháng đầu tiên của mỗi quý hoặc đột xuất theo yêu cầu, các cơ sở y tế, nhà thầu gửi báo cáo thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu tập trung cấp địa phương về Đơn vị mua sắm tập trung thuốc địa phương để tổng hợp.

  i) Giám sát, điều tiết quá trình thực hiện thỏa thuận khung

  Đơn vị mua thuốc tập trung: Giám sát, điều tiết việc cung ứng thuốc tại các cơ sở y tế thực hiện thỏa thuận khung theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

  k) Thanh toán, quyết toán hợp đồng cung cấp thuốc

  Các cơ sở y tế: Thanh toán, quyết toán với nhà cung cấp thuốc đúng quy định pháp luật và Thành phố và các điều khoản trong hợp đồng đã ký.

  2. Đấu thầu tại các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế Hà Nội

  a) Xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu

  - Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc năm 2020-2021 (12 tháng) theo quy định của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế, trình Sở Y tế thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt.

  - Danh mục đấu thầu tại đơn vị là danh mục thuốc sử dụng tại đơn vị (trừ danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia/cấp địa phương và của cơ quan Bảo hiểm xã hội đang thực hiện hoặc đã có kết quả còn hiệu lực), bao gồm cả những hoạt chất thuộc danh mục đấu thầu thuốc tập trung/đàm phán giá mà đơn vị mua sắm thuốc tập trung không lựa chọn được nhà thầu hoặc bị hủy kết quả lựa chọn nhà thầu.

  - Thời gian trình: các cơ sở y tế căn cứ số lượng tồn kho, số lượng thực hiện hợp đồng, số lượng thuốc sử dụng; thời gian thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thời gian để hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu phù hợp thời gian trình để đảm bảo đủ thuốc phục vụ bệnh nhân, nhưng chậm nhất là 03 tháng trước khi hợp đồng cung cấp thuốc đã ký trước đó hết hiệu lực.

  b) Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

  Sở Y tế chủ trì, phối hợp Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội: Thẩm định Kế hoạch của từng đơn vị, lập báo cáo thẩm định, dự thảo Quyết định phê duyệt, trình UBND Thành phố phê duyệt.

  c) Tổ chức lựa chọn nhà thầu, thực hiện cung ứng thuốc

  Các cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện cung ứng thuốc theo quy định của Luật Đấu thầu, các văn bản hiện hành có liên quan đảm bảo không để thiếu thuốc phục vụ người bệnh.

  d) Đấu thầu thuốc điều chỉnh, bổ sung

  - Danh mục thuốc mua điều chỉnh, bổ sung bao gồm: các thuốc không lựa chọn được nhà thầu trong đấu thầu tại đơn vị, đấu thầu tập trung cấp địa phương/quốc gia hoặc bị hủy kết quả lựa chọn nhà thầu; các thuốc cần thiết phải mua bổ sung để đáp ứng nhu cầu điều trị tại cơ sở (trường hợp này phải có giải trình cụ thể).

  - Thời gian trình Kế hoạch: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày có kết quả lựa chọn nhà thầu.

  3. Kiểm tra, giám sát

  Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội tổ chức kiểm tra giám sát các đơn vị khám, chữa bệnh việc cung ứng thuốc theo kết quả trúng thầu, giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Sở Y tế

  - Là Cơ quan Thường trực phối hợp Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội triển khai công tác đấu thầu thuốc.

  - Chỉ đạo đơn vị mua thuốc tập trung, các cơ sở y tế trong việc xây dựng Kế hoạch đấu thầu, tổ chức đấu thầu và cung ứng thuốc theo kết quả đấu thầu.

  - Chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, đơn vị tổ chức đấu thầu, tổ chức thẩm định, kiểm tra việc thực hiện kết quả đấu thầu đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, nhà thầu cung ứng thuốc. Xử lý các đơn vị chưa nghiêm túc triển khai đấu thầu theo Kế hoạch, trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo UBND thành phố hoặc Bộ Y tế để xử lý theo thẩm quyền.

  - Tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch, báo cáo kết quả triển khai với Ban Chỉ đạo, UBND Thành phố.

  2. Bảo hiểm xã hội Thành phố

  - Phối hợp với Sở Y tế triển khai công tác đấu thầu mua thuốc theo quy định.

  - Cử cán bộ tham gia toàn bộ quá trình đấu thầu gồm: Lập kế hoạch, thẩm định kế hoạch đấu thầu, Tổ chuyên gia, thẩm định tại các Hội đồng đấu thầu tập trung, cơ sở theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế.

  3. Các cơ sở y tế công lập trên địa bàn

  a) Đơn vị mua thuốc tập trung

  Tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc, lập và trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, xây dựng Hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu, trình Sở Y tế thẩm định và ra Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết thỏa thuận khung, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, giám sát điều tiết thuốc trúng thầu và thực hiện các nhiệm vụ khác đúng quy định Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế.

  b) Các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế

  - Xây dựng Kế hoạch đấu thầu mua thuốc đúng quy định, đúng thời gian.

  - Rà soát lại nhu cầu sử dụng thuốc, xây dựng danh mục thuốc đấu thầu sát với nhu cầu sử dụng thực tế, phù hợp thời điểm hiện tại, chịu trách nhiệm về những số liệu trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc trình Sở Y tế.

  - Có phương án đảm bảo kinh phí thanh toán cho nhà thầu trúng thầu.

  - Thực hiện ký hợp đồng, cung ứng thuốc theo đúng Kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và Thỏa thuận khung đã ký.

  - Tổ chức đấu thầu tại cơ sở theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo tiến độ thời gian và cung ứng đủ thuốc phục vụ bệnh nhân.

  - Cử cán bộ tham gia vào các Tổ thẩm định, Tổ chuyên gia theo yêu cầu của Sở Y tế, bố trí công việc để cán bộ tham gia đầy đủ.

  c) Các cơ sở y tế của Trung ương, Bộ, ngành trên địa bàn

  - Gửi danh mục thuốc đấu thầu tập trung tới Đơn vị mua thuốc tập trung đúng thời gian quy định, mua thuốc theo Hợp đồng đã ký kết.

  - Cử cán bộ tham gia các Tổ thẩm định, Tổ chuyên gia theo yêu cầu của Thường trực Ban Chỉ đạo công tác đấu thầu thuốc Thành phố, bố trí công việc để cán bộ tham gia đầy đủ.

  Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế công lập năm 2020, đề nghị các Sở, ngành: Y tế, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, Thủ trưởng các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế, các cơ sở y tế của Trung ương, Bộ, ngành đóng trên địa bàn Thành phố triển khai thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Bộ Y tế;
  - Đồng chí Bí thư Thành ủy;
  - Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;
  - Chủ tịch UBND Thành phố;
  - Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn Toàn
  - Thành viên Ban Chỉ đạo Thành phố;
  - Các Sở: Y tế, Tài chính, KH&ĐT;
  - BHXH Thành phố;
  - Công an Thành phố;
  - Các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Thành phố;
  - VPUB: CVP, P.CVP: Đ.H. Giang, V.T. Anh ; Phòng: KGVX, KT, TKBT;
  - Lưu VT, KGVX.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Ngô Văn Quý

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đấu thầu của Quốc hội, số 43/2013/QH13
  Ban hành: 26/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
  Ban hành: 26/06/2014 Hiệu lực: 15/08/2014 Tình trạng: Không còn phù hợp
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Thông tư 09/2016/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá
  Ban hành: 05/05/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Thông tư 11/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
  Ban hành: 11/05/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Thông tư 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
  Ban hành: 11/07/2019 Hiệu lực: 01/10/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Kế hoạch 108/KH-UBND Hà Nội lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2020 cho cơ sở y tế công lập

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu:108/KH-UBND
  Loại văn bản:Kế hoạch
  Ngày ban hành:01/06/2020
  Hiệu lực:01/06/2020
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Ngô Văn Quý
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X