hieuluat

Kế hoạch 245/KH-UBND Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:245/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Chử Xuân Dũng
  Ngày ban hành:30/10/2021Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:30/10/2021Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, COVID-19
 • ỦY BAN NHÂN DÂN

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  __________

  Số: 245/KH-UBND

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ____________________

  Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2021

   

   

   

  KẾ HOẠCH

  Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021-2022

  _______________

   

  Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022; Công văn số 8688/BYT-DP ngày 14/10/2021 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 từ 12-17 tuổi.

  Căn cứ Công điện số 22/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ngày 20/10/2021 về việc triển khai các biện pháp tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn Thành phố; Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 07/5/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2022; Phương án số 170/PA-UBND ngày 21/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2022, cụ thể như sau:

  I. MỤC TIÊU

  1. Mục tiêu chung: Phòng, chống dịch COVID-19 chủ động cho trẻ em từ 12-17 tuổi bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

  2. Mục tiêu cụ thể

  - Trên 95% trẻ em từ 12-17 tuổi sống trên địa bàn thành phố Hà Nội được tiêm chủng đủ mũi vắc xin COVID-19 theo từng đợt phân bổ vắc xin của Bộ Y tế.

  - Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

  II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

  1. Nguyên tắc

  - Huy động sự vào cuộc của tất cả các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các Ban, ngành, đoàn thể... tham gia chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đồng thời huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng bao gồm các cơ sở y tế trên toàn Thành phố, cơ sở đào tạo về y tế để tổ chức chiến dịch tiêm chủng theo Phương án số 170/PA-UBND ngày 21/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  - Tổ chức triển khai tiêm chủng ngay sau khi tiếp nhận vắc xin đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu.

  - Đảm bảo tỷ lệ bao phủ cao, an toàn tiêm chủng và tiếp cận công bằng.

  2. Thời gian:

  Quý IV/2021 - quý I/2022. Thời gian cụ thể theo các đợt phân bổ vắc xin của Bộ Y tế.

  3. Đối tượng triển khai

  Toàn bộ trẻ em trong độ tuổi từ 12-17 tuổi (bao gồm cả trẻ đi học hoặc không đi học) có chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến cáo của nhà sản xuất và Bộ Y tế.

  4. Phạm vi triển khai:

  Trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  Phụ thuộc vào lượng vắc xin được cung ứng, phạm vi triển khai sẽ thực hiện theo đề xuất của ngành Y tế, cụ thể:

  - Khi nguồn vắc xin chưa đủ: Phân bổ số lượng vắc xin cho các quận, huyện, thị xã theo thứ tự ưu tiên: có ca F0 mới, có mật độ dân cư cao, có nhiều địa điểm thường tập trung đông người, nhiều ngành nghề dịch vụ, nhiều trường học, giáp ranh các tỉnh có dịch bệnh diễn biến phức tạp, cửa ngõ giao thông đi lại, có khu cách ly tập trung...

  - Khi có đủ vắc xin: Triển khai đồng loạt trên toàn Thành phố.

  Ngoài ra căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế tại thời điểm triển khai chiến dịch sẽ có điều chỉnh, ưu tiên cụ thể cho từng địa phương nhằm đảm bảo tối ưu nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh với nguyên tắc: Ưu tiên tiêm trước cho các nhóm đối tượng trẻ em ở các quận, huyện đang có dịch.

  5. Hình thức triển khai

  - Tổ chức triển khai lộ trình theo lứa tuổi từ cao đến thấp (tiêm trước cho lứa tuổi từ 16-17 tuổi và hạ dần độ tuổi) theo tiến độ cung ứng vắc xin và tình hình dịch của Thành phố.

  - Tổ chức theo hình thức tiêm chủng chiến dịch tại các các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động theo Phương án số 170/PA-UBND ngày 21/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  - Địa điểm triển khai tại cộng đồng hoặc trường học tùy thuộc vào tình hình dịch và thời điểm học sinh quay lại trường học.

  - Tổ chức tiêm chủng theo hình thức tiêm chủng thường xuyên.

  6. Lộ trình triển khai

  - Triển khai tiêm ngay khi tiếp nhận vắc xin và tùy theo tiến độ cung ứng vắc xin của Bộ Y tế.

  - Dự kiến triển khai trong quý IV/2021 đến hết quý I/2022.

  III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

  1. Công tác chỉ đạo

  - Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng Kế hoạch chỉ đạo các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã triển khai công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi đảm bảo an toàn trong tiêm chủng và đúng tiến độ.

  - Trên cơ sở Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã xây dựng Kế hoạch tiêm chủng để chỉ đạo tổ chức tiêm chủng trên địa bàn.

  2. Truyền thông về triển khai vắc xin phòng COVID-19

  - Xây dựng Kế hoạch truyền thông về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi; hình thức truyền thông đa dạng qua các thông điệp, phóng sự, tài liệu truyền thông thông tin về vắc xin phòng COVID-19 nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin và vận động cha mẹ, người giám hộ của trẻ, đối tượng tiêm chủng, huy động xã hội tham gia tiêm chủng.

  - Chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí để tuyên truyền cho người dân về lợi ích của vắc xin, lịch tiêm chủng, tính an toàn của vắc xin, các sự cố bất lợi sau tiêm.

  - Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội tổ chức truyền thông các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đối tượng tiêm chủng và thông tin về vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

  - Xây dựng phương án kịp thời xử lý với các tình huống khủng hoảng truyền thông liên quan đến chiến dịch tiêm chủng (nếu có).

  - Thiết lập các đường dây nóng (của Thành phố, Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn) và Tổng đài trả lời tự động để tư vấn, hướng dẫn tiêm chủng.

  3. Tập huấn cho cán bộ y tế về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

  - Tập huấn về mục đích, nội dung, cách thức tổ chức tiêm chủng, giám sát tiêm chiến dịch vắc xin COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi, cho 100% cán bộ tham gia công tác chỉ đạo, giám sát.

  - Tập huấn về xây dựng kế hoạch chi tiết, điều tra lập danh sách đối tượng, tiếp nhận, bảo quản, hướng dẫn sử dụng vắc xin, tổ chức điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 an toàn, phòng và xử trí phản vệ, giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng, thống kê báo cáo.

  - Tập huấn về tiêm chủng cho nhân viên y tế tham gia tiêm chủng theo quy định về cách thức tổ chức, kỹ thuật, quy trình tiêm chủng đối với vắc xin COVID-19.

  4. Công tác tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin và vật tư tiêm chủng

  - Rà soát đảm bảo đủ trang thiết bị vận chuyển, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng.

  - Việc tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin và vật tư tiêm chủng phải thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các hướng dẫn khác của Bộ Y tế.

  5. Công tác điều tra đối tượng

  - Lập danh sách và thống kê đối tượng tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi (độ tuổi đủ sinh nhật tính theo ngày triển khai tiêm chủng tại trường học và tại cộng đồng theo quy định).

  - ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra đối tượng cần tiêm chủng, tổng hợp đối tượng cần tiêm, nhập thông tin đối tượng và mũi tiêm lên phần mềm tiêm chủng COVID-19.

  - Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm công tác tổ chức tiêm chủng, rà soát đối tượng và lập danh sách đối tượng cần tiêm chủng trên địa bàn.

  6. Tổ chức buổi tiêm chủng

  - Căn cứ đối tượng cần tiêm, tình hình dịch trên địa bàn và phương án mở cửa trường học trở lại, tổ chức các điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại trạm Y tế xã, phường, thị trấn và các điểm tiêm chủng lưu động tại trường học... huy động các điểm tiêm chủng tại tại bệnh viện, phòng khám trong và ngoài công lập, các bệnh viện Bộ, ngành đóng trên địa bàn, các cơ sở tiêm chủng dịch vụ và tăng cường hỗ trợ nhân viên có chứng nhận an toàn tiêm chủng tăng cường tại các điểm tiêm.

  - Triển khai các điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, chất lượng và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tiêm chủng đúng đối tượng được lựa chọn, đảm bảo chất lượng và an toàn theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng.

  - Tổ chức các đội cấp cứu kịp thời xử trí các sự cố bất lợi sau tiêm chủng.

  7. Giám sát và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng

  Giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Khi xảy ra sự cố tai biến nặng sau tiêm chủng thực hiện điều tra, báo cáo, xử lý trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế và Công văn số 3886/BYT-DP ngày 11/5/2021 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn giám sát sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng COVID-19.

  8. Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau tiêm chủng

  Thực hiện hủy lọ vắc xin sau khi sử dụng và bơm kim tiêm theo quy định tại Công văn số 102/MT-YT ngày 04/3/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, Công văn số 5679/BYT-MT ngày 21/7/2021 của Bộ Y tế về việc tiếp tục quản lý xử lý vỏ lọ vắc xin COVID-19 và theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.

   9. Công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo

  - Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị, tổ chức tiêm chủng.

  - Thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định.

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Ban Chỉ đạo Thành phố phòng, chống dịch bệnh COVID-19

  - Xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  - Tổ chức họp báo thông tin về tình hình tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng chống dịch COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội cho cơ quan thông tin truyền thông.

  2. Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố phòng, chống dịch bệnh COVID-19)

  - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tiêm phù hợp với tình hình dịch và triển khai thực hiện việc tiếp nhận, sử dụng vắc xin phòng COVID-19 theo kế hoạch của Bộ Y tế (theo từng đợt phân bổ).

  - Xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành Sở Y tế - Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi khi triển khai tiêm chủng tại trường học.

  - Chỉ đạo và hướng dẫn tiếp nhận bảo quản vắc xin, tổ chức buổi tiêm tại các cơ sở, giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng và kế hoạch truyền thông về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi, biểu mẫu lập danh sách đối tượng cần tiêm, thu thập ý kiến đối tượng tiêm chủng, biểu mẫu báo cáo, theo dõi tiến độ triển khai kế hoạch sau khi phê duyệt.

  - Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo và các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan trong hoạt động truyền thông, xây dựng nội dung thông điệp truyền thông, thông cáo báo chí, phóng sự truyền thông về chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Chủ động cung cấp thông tin về triển khai Kế hoạch để công tác thông tin, truyền thông kịp thời, hiệu quả.

  - Chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện tốt các họat động chuyên môn trong công tác triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12- 17 tuổi; tổ chức tiêm, giám sát và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm, thống kê báo cáo theo quy định...

  - Kiểm tra công tác tổ chức các đợt tiêm vắc xin phòng, chống COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi tại các điểm tiêm chủng trước, trong và sau tiêm.

  - Tổng hợp báo cáo tình hình triển khai chiến dịch về Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân Thành phố.

  3. Sở Giáo dục và Đào tạo

  - Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế xây dựng Kế hoạch liên ngành trong việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi khi triển khai tiêm chủng tại trường học; chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế địa phương trong việc xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện.

  - Chủ trì, phối hợp với ngành Y tế và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trong việc rà soát lập danh sách đối tượng trẻ từ 12-17 tuổi theo từng lớp học.

  - Chủ trì, phối hợp với ngành Y tế trong công tác tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của chiến dịch cho cán bộ, giáo viên, cha mẹ, học sinh tham gia chiến dịch; phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát trước trong và sau khi triển khai chiến dịch (trong trường hợp thực hiện tiêm tại trường học).

  4. Sở Thông tin và Truyền thông

  - Chủ trì, phối hợp Sở Y tế và các Sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động truyền thông; hướng dẫn các cơ quan báo chí Thành phố, cơ quan báo chí Trung ương ký chương trình phối hợp công tác với Thành phố và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền về mục đích, tầm quan trọng, đối tượng ưu tiên, mục tiêu của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi; thông tin về nội dung và công tác triển khai Kế hoạch trên địa bàn Thành phố.

  5. Sở Tài chính

  - Căn cứ Kế hoạch Ủy ban nhân dân Thành phố, trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế. Sở Tài chính phối hợp Sở Y tế tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định.

  - Hướng dẫn thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

  6. Các Sở, ngành Thành phố

  Theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với ngành Y tế và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trong tổ chức triển khai tiêm chủng.

  7. UBND các quận, huyện, thị xã

  - Xây dựng kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi, chịu trách nhiệm về việc tổ chức tiêm vắc xin trên địa bàn.

  - Huy động các ban, ngành, đoàn thể tham gia công tác rà soát lập danh sách đối tượng cần tiêm theo thứ tự ưu tiên theo đúng quy định, phối hợp trong tổ chức triển khai tiêm chủng, truyền thông, vận động cho chiến dịch tiêm chủng.

  - Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức rà soát đối tượng cần tiêm chủng, chịu trách nhiệm về lập danh sách đối tượng cần tiêm vắc xin phòng COVID-19 của các đơn vị cơ quan, các nhóm nguy cơ đóng trên địa bàn, phê duyệt danh sách đối tượng cần tiêm theo thứ tự ưu tiên tại địa phương. Phối hợp các ban, ngành với các đơn vị Y tế trên địa bàn tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo Kế hoạch.

  - Huy động sự tham gia của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội địa phương tới tận các Tổ dân phố, thôn, xóm... tham gia trong công tác tuyên truyền, vận động cha mẹ đồng thuận cho con đi tiêm chủng, tham gia trong công tác tổ chức, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tiêm chủng.

  - Tổ chức công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiêm chủng.

  - Bố trí kinh phí cho việc triển khai tại địa phương.

  - Tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Y tế).

  8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các đoàn thể

  - Phối hợp với ngành Y tế và các Sở, ngành Thành phố trong chỉ đạo tổ chức, kiểm tra giám sát việc triển khai công tác tiêm chủng.

  - Tổ chức truyền thông sâu rộng cho thành viên, hội viên các cấp Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể về đối tượng tiêm chủng, lợi ích, ý nghĩa của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19.

  V. KINH PHÍ

  - Kinh phí Trung ương (do Bộ Y tế mua và phân bổ cho Thành phố).

  - Kinh phí từ nguồn ngân sách Thành phố: mua vắc xin theo hướng dẫn của Bộ Tài chính (ngoài phần vắc xin do Bộ Y tế phân bổ theo từng giai đoạn); vận chuyển và bảo quản vắc xin; hoạt động tập huấn; mua bơm kim tiêm, các dụng cụ, vật tư tiêm chủng; hoạt động truyền thông; in ấn biểu mẫu, báo cáo; công tiêm, kiểm tra giám sát tiêm chủng.

  - Nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và nguồn vốn hợp pháp khác.

  - Nguồn do các tổ chức, cá nhân sử dụng vắc xin tự nguyện chi trả.

  - Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức đoàn thể trực thuộc; yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua sở Y tế để tổng hợp).

   

  Nơi nhận:

  - Đồng chí Bí thư Thành ủy;

  - Bộ Y tế;

  - Chủ tịch UBND Thành phố;

  - Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

  - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố HN;

  - Ban Tuyên giáo Thành ủy;

  - Các Sở, ngành Thành phố;

  - UBND các quận, huyện, thị xã;

  - Đài PT&THHN, Báo: HNM, KT&ĐT, ANTĐ, TTXVN - Phân xã HN;

  - VPUB: CVP, các PCVP;

  Phòng KGVX, KT, ĐT, NC, TKBT;

  - Lưu VT, KGVXan.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

   

   

  Chử Xuân Dũng

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của Bộ Y tế của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế
  Ban hành: 31/12/2015 Hiệu lực: 01/04/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Nghị định 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng
  Ban hành: 01/07/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Thông tư 34/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng
  Ban hành: 16/11/2018 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19
  Ban hành: 26/02/2021 Hiệu lực: 26/02/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Công văn 3886/BYT-DP của Bộ Y tế về việc hướng dẫn giám sát sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng COVID-19
  Ban hành: 11/05/2021 Hiệu lực: 11/05/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Quyết định 3355/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 - 2022
  Ban hành: 08/07/2021 Hiệu lực: 08/07/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Phương án 170/PA-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
  Ban hành: 21/07/2021 Hiệu lực: 21/07/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Công văn 8688/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi
  Ban hành: 14/10/2021 Hiệu lực: 14/10/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Phương án 263/PA-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đáp ứng thu dung điều trị "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn Thành phố Hà Nội
  Ban hành: 23/11/2021 Hiệu lực: 23/11/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Kế hoạch 245/KH-UBND Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu:245/KH-UBND
  Loại văn bản:Kế hoạch
  Ngày ban hành:30/10/2021
  Hiệu lực:30/10/2021
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, COVID-19
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Chử Xuân Dũng
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X