hieuluat

Quyết định 2155/QĐ-BYT Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td)

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2155/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Xuân Tuyên
  Ngày ban hành:25/05/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:25/05/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ
  ______

  Số: 2155/QĐ-BYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _________________________

  Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván – Bạch hầu giảm liều (Td) năm 2020-2021

  _______________

  BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

   

  Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Căn cứ Quyết định số 5444/QĐ-BYT ngày 20/11/2019 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch hoạt động bằng nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 giao cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thuộc Dự án Tiêm chủng mở rộng;

  Căn cứ Quyết định số 233/QĐ-BYT ngày 30/01/2020 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động bằng nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 của Dự án 2-Tiêm chủng mở rộng thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số;

  Xét đề nghị của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tại Công văn số 319/VSDTƯ-TCQG ngày 16/3/2020 và Công văn số 534/VSDTƯ-TCQG ngày 27/4/2020.

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) năm 2020-2021”.

  Điều 2. Kế hoạch này là căn cứ để các địa phương có nguy cơ cao năm 2020 xây dựng Kế hoạch và tổ chức tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) năm 2020-2021.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

  Điều 4. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng các Cục: Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ trưởng các Vụ: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố có nguy cơ cao năm 2020 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
  - Các Viện VSDT, Viện Pasteur (để thực hiện);
  - Viện KĐQGVX&SPYT;
  - IVAC (để thực hiện);
  - UBND các tỉnh, thành phố theo danh sách đính kèm;
  - TTYTDP/TTKSBT tỉnh, thành phố theo danh sách đính kèm (để thực hiện);
  - Lưu: VT, DP.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Đỗ Xuân Tuyên

   

   

  DANH SÁCH GỬI

  (Kèm theo Quyết định số 2155/QĐ-BYT ngày 25/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  Ủy ban Nhân dân, Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng/Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố:

  1. Thanh Hóa

  2. Quảng Ninh

  3. Lai Châu

  4. Tuyên Quang

  5. Hà Giang

  6. Cao Bằng

  7. Yên Bái

  8. Lào Cai

  9. Sơn La

  10. Điện Biên

  11. Quảng Bình

  12. Quảng Nam

  13. Quảng Ngãi

  14. Bình Định

  15. Phú Yên

  16. Khánh Hòa

  17. Ninh Thuận

  18. Kon Tum

  19. Gia Lai

  20. Đắk Lắk

  21. Đắk Nông

  22. Tp. Hồ Chí Minh

  23. Bà Rịa Vũng Tàu

  24. Long An

  25. Lâm Đồng

  26. Tây Ninh

  27. Sóc Trăng

  28. An Giang

  29. Đồng Tháp

  30. Bình Dương

  31. Bình Phước

  32. Kiên Giang

  33. Cà Mau

  34. Bạc Liêu

  35. Vĩnh Long

   

   

  BỘ Y TẾ
  ______

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

  KẾ HOẠCH

  TIÊM BỔ SUNG VẮC XIN UỐN VÁN - BẠCH HẦU GIẢM LIỀU (TD) NĂM 2020-2021
  (Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-BYT ngày    /    /2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  I. SỰ CẦN THIẾT

  1. Tình hình bệnh bạch hầu và uốn ván sơ sinh tại Việt Nam

  - Việt Nam loại trừ bệnh uốn ván sơ sinh (UVSS) năm 2005 và liên tục duy trì thành quả này cho đến nay. Tuy nhiên, hàng năm vẫn ghi nhận khoảng 30 trường hợp mắc UVSS rải rác ở nhiều địa phương. Năm 2019 cả nước có 35 ca UVSS ở 28 huyên cua 15 tỉnh, đặc biệt 6 tỉnh có số mắc cao là Lai Châu (5 ca), Sơn La (5 ca), Lào Cai (4 ca), Điện Biên, Hà Giang và Bình Phước (mỗi tỉnh có 3 ca mắc).

  - Trong giai đoạn 2004-2012 bệnh bạch hầu cơ bản được khống chế ở Việt Nam với số ca mắc trung bình hàng năm là 21 trường hợp, không có ca tử vong. Tuy nhiên, giai đoạn 2013-2019 ghi nhận các ổ dịch bệnh bạch hầu xảy ra rải rác ở một số địa phương. Năm 2013, dịch bạch hầu xảy ra ở tỉnh Gia Lai với 07 trường hợp mắc và dịch tiếp tục xuất hiện trong năm 2014 với 10 trường hợp mắc, năm 2015 với 9 trường hợp mắc. Năm 2016 ghi nhận dịch bạch hầu tại tỉnh Bình Phước, tỉnh Kon Tum cũng xuất hiện dịch năm 2018. Năm 2019 toàn quốc ghi nhận 53 trường hợp bạch hầu tại 7 tỉnh, trong đó dịch xảy ra tại 4 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Kon Tum. Từ 2014-2019, hàng năm nước ta đều ghi nhận trường hợp tử vong sau nhiều năm liên tục không có ca tử vong do bạch hầu. Phân tích tình hình mắc bệnh năm 2019 cho thấy nhóm trẻ lớn và người lớn (từ 10 tuổi trở lên) chiếm đa số ca mắc bệnh (67,9%) và 85 % số trường hợp có tiền sử chưa tiêm chủng, chưa tiêm đủ mũi vắc xin hoặc không rõ tiền sử tiêm chủng.

  2. Tình hình sử dụng vắc xin Td trên thế giới và tại Việt Nam

  - Trên thế giới đã có 103 nước triển khai tiêm vắc xin uốn ván - bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ lớn, người lớn trong đó tại khu vực Tây Thái Bình Dương đã có 13 nước triển khai tiêm vắc xin này. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), để chủ động phòng bệnh bạch hầu hiệu quả các quốc gia cần tiêm vắc xin có thành phần bạch hầu cho trẻ em với lịch tiêm chủng 6 mũi lần lượt là trước 1 tuổi tiêm 3 mũi, lúc 12-23 tháng tiêm mũi 4, lúc 4-7 tuổi tiêm mũi 5 và khi 9-15 tuổi tiêm mũi 6. Các nước nên triển khai vắc xin phối hợp uốn ván - bạch hầu giảm liều thay vì dùng vắc xin bạch hầu đơn giá sẽ giúp phòng hiệu quả đồng thời hai bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Đối với lịch tiêm vắc xin uốn ván, WHO khuyến cáo các quốc gia thực hiện lịch tiêm 3 mũi vắc xin uốn ván bổ sung cho trẻ đã được tiêm 3 mũi cơ bản trước 1 tuổi khi trẻ từ 12-23 tháng, 4-7 tuổi và 9-15 tuổi.

  - Tại Việt Nam, vắc xin Td chủ yếu được sử dụng để tiêm chủng chống dịch bạch hầu từ nguồn ngân sách địa phương khi xảy dịch. Ngày 26 tháng 8 năm 2019 Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3777/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin uốn ván - bạch hầu giảm liều (Td) năm 2019 tại 30 tỉnh, thành phố nguy cơ cao. Trong năm 2019 đã có 699.560/739.352 trẻ tại 28 tỉnh, thành phố được tiêm bổ sung 01 liều vắc xin Td, đạt tỷ lệ 94,6% (chi tiết tại Phụ lục 1). Riêng 2 tỉnh Tuyên Quang và Đồng Tháp sẽ triển khai tiêm vắc xin Td khi trẻ đi học trở lại. Không ghi nhận các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng. Triển khai tiêm vắc xin Td cho trẻ 7 tuổi có vai trò quan trọng giúp củng cố miễn dịch của trẻ để chủ động phòng bệnh bạch hầu và uốn ván. Việc triển khai này cần tiếp tục được duy trì và mở rộng trong năm 2020, tiến tới đưa triển khai tiêm vắc xin Td vào tiêm chủng mở rộng thường xuyên.

  3. Căn cứ để xây dựng kế hoạch

  - Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc Hội.

  - Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

  - Quyết định số 1125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/7/2017 phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế dân số giai đoạn 2016-2020.

  - Thông tư 38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017 của Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc.

  - Quyết định số 74/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 08/01/2018 về việc phê duyệt kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 của Dự án Tiêm chủng mở rộng thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số.

  - Thông tư số 26/2018/TT-BYT ngày 21/3/2018 của Bộ Y tế quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016-2020.

  - Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

  - Quyết định số 233/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 30/01/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động bằng nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 của Dự án 2 - Tiêm chủng mở rộng thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số.

  II. MỤC TIÊU

  1. Mục tiêu chung

  Tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh bạch hầu, uốn ván trong cộng đồng nhằm chủ động phòng ngừa dịch bệnh, giảm tỷ lệ tử vong do bệnh bạch hầu, uốn ván tại các vùng nguy cơ cao.

  2. Mục tiêu cụ thể

  - Đạt tỷ lệ ≥ 90% trẻ 7 tuổi tại cộng đồng và trẻ học lớp 2 thuộc các địa phương triển khai được tiêm bổ sung 01 mũi vắc xin Td.

  - Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

  III. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI

  1. Thời gian triển khai: Quý IV năm 2020 - Quý I năm 2021.

  2. Đối tượng triển khai

  Tất cả trẻ học lớp 2 trong trường học (không kể lứa tuổi) và trẻ 7 tuổi (trẻ sinh từ 01/01/2013 đến 31/12/2013) không đi học tại cộng đồng ở vùng nguy cơ cao sẽ được tiêm 01 mũi vắc xin Td ngoại trừ hai trường hợp sau:

  - Trẻ đã tiêm vắc xin có chứa thành phần uốn ván hoặc bạch hầu trong thời gian 01 tháng trước khi triển khai tiêm bổ sung vắc xin Td.

  - Trẻ đã được tiêm vắc xin Td tại 30 tỉnh, thành phố nguy cơ cao năm 2019 theo Quyết định số 3777/QĐ-BYT ngày 26/8/2019 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) năm 2019.

  3. Phạm vi triển khai

  Tại 35 tỉnh, thành phố nguy cơ cao năm 2020 (chi tiết tại Phụ lục 2). Tiêu chí lựa chọn tỉnh, thành phố triển khai vắc xin Td như sau:

  a) Tiếp tục triển khai tiêm vắc xin Td tại 30 tỉnh, thành phố nguy cơ cao năm 2019 theo Quyết định 3777/QĐ-BYT ngày 26/8/2019 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) năm 2019.

  b) Mở rộng triển khai tiêm vắc xin Td tại 05 tỉnh, thành phố nếu có một trong các tiêu chí sau:

  - Có ca bệnh bạch hầu hoặc uốn ván sơ sinh trong năm 2019 (gồm 2 tỉnh/thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu).

  - Theo công văn đề xuất triển khai tiêm vắc xin Td của Viện Vệ sinh dịch t, Viện Pasteur tại các địa phương có nguy cơ cao (gồm 3 tỉnh Khánh Hòa, Bình Dương và Vĩnh Long).

  Bảng 1: Phạm vi, đối tượng tiêm vắc xin Td năm 2020

  TT

  Khu vực

  Số tỉnh triển khai

  Dự kiến số đối tượng (trẻ)

  1

  Miền Bắc

  10

  260.115

  2

  Miền Trung

  7

  143.620

  3

  Tây Nguyên

  4

  108.608

  4

  Miền Nam

  14

  494.199

  Cộng

  35

  1.006.542

  IV. NỘI DUNG

  1. Điều tra, lập danh sách đối tượng

  - Thời gian triển khai: Trước khi triển khai tiêm chủng tối thiểu 1 tháng.

  - Đầu mối thực hiện: Trạm y tế xã/phường

  - Đơn vị phối hợp: Các trường Tiu hc, Y tế thôn bản, cộng tác viên dân số, trưởng thôn, quân dân Y, Bộ đội biên phòng. Nếu cần thiết có thể huy động sự hỗ trợ của mạng lưới chính quyền, quản lý tạm trú để phát hiện và lập danh sách trẻ tránh bỏ sót trẻ đối tượng vùng nguy cơ cao.

  - Nội dung thực hiện:

  + Điều tra trong trường học: Trạm Y tế cấp xã phối hợp, trao đổi với Ban Giám hiệu nhà trường cùng cấp lập danh sách theo lớp đối với trẻ học lớp 2, đề nghị nhà trường bố trí giáo viên, cán bộ thống kê, đăng ký đầy đủ học sinh trong độ tuổi tại lớp học (theo hướng dẫn tại Phụ lục 3).

  + Điều tra tại cộng đồng: Trạm Y tế cấp xã phối hợp với Y tế thôn bản, cộng tác viên dân số, trưởng thôn, quân dân Y, Bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương rà soát nhóm trẻ 7 tuổi không đi học tại cộng đồng. Đối tượng là trẻ sinh từ 01/01/2013 đến 31/12/2013 đang có mặt tại địa phương. Danh sách bao gồm cả đối tượng vãng lai, lưu ý những trẻ chưa được quản lý tại vùng sâu, vùng xa, vùng giáp ranh và nơi có biến động dân cư (theo hướng dẫn tại Phụ lục 4).

  2. Truyền thông

  - Thời gian triển khai: Quý III năm 2020 - Quý I năm 2021 (trước và trong khi triển khai hoạt động tiêm vắc xin Td).

  - Tuyến tỉnh, huyện: Thực hiện truyền thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng như Đài phát thanh, truyền hình, đài truyền thanh, báo chí… để người dân biết sự cần thiết tiêm chủng vắc xin Td và chủ động đưa con em đi tiêm chủng. Khuyến cáo gia đình cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi tham gia buổi tiêm chủng.

  - Tuyến xã: Thông báo hàng ngày trên loa, đài về đối tượng, thời gian, địa điểm tổ chức buổi tiêm chủng.

  - Các trường Tiểu học: Trạm Y tế cấp xã phối hợp với nhà trường thực hiện truyền thông trực tiếp cho các bậc phụ huynh và học sinh về sự cần thiết tiêm chủng vắc xin Td, gửi giấy mời cho phụ huynh học sinh thông báo thời gian, địa điểm tiêm chủng.

  - Truyền thông trực tiếp thực hiện trước và trong thời gian triển khai kết hợp với điều tra đối tượng.

  3. Cung ứng vắc xin Td và vật tư tiêm chủng

  3.1. Dự trù vắc xin Td và vật tư tiêm chủng

  - Vắc xin Td sử dụng trong kế hoạch là vắc xin do Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) sản xuất đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam, lọ 10 liều, dạng dung dịch.

  - Dựa trên số đối tượng cần tiêm chủng, tỷ lệ tiêm chủng mục tiêu và hệ số sử dụng, các tuyến dự trữ nhu cầu vắc xin và vật tư tiêm chủng cần thiết theo công thức dưới đây:

  + Số vắc xin Td (liều) = Số đối tượng x Tỷ lệ tiêm chủng dự kiến (≥90%) x Hệ số sử dụng vắc xin (1,3)

  + Số bơm kim tiêm tự khóa 0,5ml (cái) = Số đối tượng x Tỷ lệ tiêm chủng dự kiến (≥90%) x Hệ số hao phí sử dụng (1,1)

  + Số hộp an toàn 5 lít (cái) = (Tổng số bơm kim tiêm/100) x Hệ số hao phí sử dụng (1,1)

  Bảng 2: Dự kiến nhu cầu vắc xin Td, vật tư tiêm chủng*

  TT

  Khu vực

  Số đối tượng (trẻ)

  Vắc xin Td (liều)

  Bơm kim tiêm tự khóa 0,5ml (cái)

  Hộp an toàn 5 lít (cái)

  1

  Miền Bắc

  260.115

  311.400

  257.600

  2.830

  2

  Miền Trung

  143.620

  179.100

  150.000

  1.660

  3

  Tây Nguyên

  108.608

  134.100

  107.500

  1.170

  4

  Miền Nam

  494.199

  581.400

  492.100

  5.430

  Tổng số

  1.006.542

  1.206.000

  1.007.200

  11.090

  * Vắc xin và vật tư tiêm chủng được ước tính theo tỷ lệ mục tiêu tối thiểu cần đạt được là 90%. Tỷ lệ này có thể cao hơn tùy thuộc địa phương.

  3.2. Tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin Td

  - Viện Vệ sinh dch tễ Trung ương - Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia phân bổ vắc xin và vật tư tiêm chủng cho các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur khu vực ít nhất là 01 tháng trước khi tổ chức tiêm chủng.

  - Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur cấp phát vắc xin Td và vật tư tiêm chủng cho các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố ít nhất là 02 tuần trước khi tổ chức tiêm chủng dựa trên kế hoạch triển khai cụ thể của từng tỉnh, thành phố.

  - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Trung tâm Y tế dự phòng tnh, thành phố tiếp nhn và bo qun vắc xin Td ti kho của tnh và thực hiện cp phát vắc xin Td cho Trung tâm Y tế cấp huyện ít nht là 01 tun trưc khi t chc tiêm chủng.

  - Trung tâm Y tế cấp huyện tiếp nhn vắc xin t kho tnh v kho qun/huyn đ bo qun và cp phát cho các xã 1-2 ngày trưc khi tiêm chủng hoc ngay trưc bui tiêm chủng.

  - Tuyến xã tiếp nhận vắc xin t tuyến huyện, bo qun và vận chuyn vắc xin cho các đim tiêm chủng.

  4. Tổ chức tiêm chủng

  4.1. Hình thức triển khai

  - Tổ chức triển khai dưới hình thức tiêm chủng bổ sung ti nhà trưng kết hợp vi tiêm chủng ti cơ s y tế, tiêm chủng ngoài trạm.

  - Triển khai tại trường học: Tiêm chủng cho đối tưng là trẻ em đang học lớp 2.

  - Triển khai tại trạm y tế: Tiêm chủng cho đối tưng là trẻ 7 tuổi không đi học và thực hiện tiêm vét.

  - Triển khai tại các điểm tiêm chủng ngoài trạm: Tiêm chủng cho đối tượng là trẻ 7 tuổi không đi học tại các địa phương là vùng sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận.

  4.2. Tổ chức bui tiêm chủng

  - Trạm y tế cấp xã phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, các trường tiểu học để bố trí điểm tiêm chủng, tổ chức triển khai tiêm vắc xin Td cho các đối tượng là tr hc lớp 2. Đối với vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cần phối hợp với lực lượng Quân Y, Bộ đội biên phòng.

  - Quy trình tổ chức buổi tiêm chủng thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định v hot đng tiêm chủng và Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của B Y tế quy định chi tiết mt số điều ca Nghđịnh số 104/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 ca Chính ph quy đnh vhoạt đng tiêm chng.

  - Số buổi tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm phụ thuộc vào số đối tượng trên địa bàn, không quá 100 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm cho riêng vắc xin Td hoc không quá 50 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm nếu tiêm cùng các vắc xin khác.

  - Khuyến cáo gia đình cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi tham gia buổi tiêm chủng.

  - Bố trí các đội cấp cứu lưu động tại các điểm tiêm chủng để xử trí kịp thời các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng nếu có.

  - Rà soát và tiêm vét: Những trẻ thuộc diện đối tượng đã được đăng ký hoặc chưa được đăng ký có mặt tại địa bàn ở thời điểm triển khai cần được tiêm vét ngay cuối đợt hoặc trong các buổi tiêm chủng thường xuyên, đảm bảo không để bỏ sót đi tượng.

  - Đối với các trường hợp tạm hoãn: Cần có kế hoạch tiêm vét vào ngày tiêm chủng thường xuyên trong tháng ngay sau đó.

  4.3. Kế hoạch đảm bảo an toàn tiêm chủng, xử trí phản ứng sau tiêm chủng

  - Phòng xử trí cấp cứu phản vệ: B trí trang bị, nhân lực tại chỗ, sự hỗ trợ và tham gia công tác phòng chống sốc của hệ điều trị (có bảng phân công cơ sở điều trị/đội cấp cứu lưu động hỗ trợ cho từng huyện/xã).

  - Giám sát, báo cáo phản ứng sau tiêm: Trong thời gian triển khai, thực hiện giám sát và báo cáo nhanh các trường hợp phản ứng nặng, cụm phản ứng sau tiêm chủng theo quy định.

  5. Theo dõi, giám sát và báo cáo

  5.1. Kim tra, giám sát

  - Mc đích: Htrợ các tuyến xây dng kế hoch trin khai và tchức thực hin đt mc tiêu đ ra.

  - Thi gian: Quý III năm 2020 - Quý I năm 2021 (trưc, trong và sau khi trin khai tiêm vc xin Td).

  - Các tuyến quc gia, khu vc, tnh, huyn ch đng c các đoàn kim tra, giám sát các tuyến trưc, trong và sau khi trin khai kế hoch và htrợ cơ s tiêm chng thc hin đúng các quy đnh ca BY tế, đm bo cht lượng và an toàn tiêm chng.

  - Các tuyến tỉnh, huyện, xã phi hợp vi ngành giáo dc các tuyến thc hin giám sát công tác chun b, trin khai tiêm chng ti trưng hc.

  5.2. Theo dõi, báo cáo

  - Thực hiện báo cáo kết quả tiêm vắc xin Td lên tuyến trên hàng tuần trong thi gian tổ chức tiêm chủng (theo Phụ lục 5) và báo cáo tổng hợp kết qu trong vòng 3 ngày sau khi kết thúc hoạt đng đi vi tuyến xã, 7 ngày đi vi tuyến huyn và 14 ngày đi vi tuyến tnh (theo Phụ lục 6).

  - Theo dõi, báo cáo tình hình phản ứng sau tiêm vắc xin theo thường quy, báo cáo kết qu cùng vi báo cáo tiêm chủng. Các trường hợp tai biến nng được điu tra và báo cáo theo quy định. Dự án Tiêm chủng m rng quc gia tổng hợp kết qu trin khai, tình hình phn ứng sau tiêm vắc xin Td ti các tnh, thành ph và báo cáo B Y tế trong vòng 01 tháng sau khi kết thúc hot đng.

  6. Kinh phí thực hiện

  6.1. Kinh phí mua vắc xin Td, vật tư tiêm chủng

  Nguồn kinh phí Trung ương: Sử dụng nguồn kinh phí Dự án tiêm chủng mở rộng thuộc Chương trình mục tiêu Y tế Dân số giai đoạn 2016-2020 để mua vắc xin Td, vật tư tiêm chủng. Đảm bảo cung ứng đủ vắc xin, vật tư tiêm chủng cho các địa phương triển khai. Tổng kinh phí dự kiến là 9.819.538.270 đồng trong đó kinh phí mua vắc xin là 7.873.974.000 đồng và kinh phí mua vật tư tiêm chủng là 1.945.564.270 đồng.

  Bảng 3: Dự kiến kinh phí mua vắc xin Td, vật tư tiêm chủng

  Nội dung

  Số lượng

  Giá (đồng)

  Thành tiền (đồng)

  Vắc xin Td (liều)

  1.206.000

  6.529

  7.873.974.000

  Bơm kim tiêm tự khóa 0,5 ml (cái)

  1.007.200

  1.805

  1.817.996.000

  Hộp an toàn 5 lít (cái)

  11.090

  11.503

  127.568.270

  Cộng

  9.819.538.270 đồng

  6.2. Chi phí triển khai các hoạt động tại địa phương

  Kinh phí cho các hoạt động như tập huấn, điều tra, truyền thông, in ấn biểu mẫu, báo cáo, vận chuyển và bảo quản vắc xin, công tiêm, kiểm tra giám sát... do địa phương có trách nhiệm chi trả theo Quyết định 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020, bao gồm:

  - Điều tra và lập danh sách đối tượng.

  - Tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin từ tỉnh đến huyện, từ huyện đến xã, từ trạm y tế đến các điểm tiêm chủng.

  - Tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển bơm kim tiêm và hộp an toàn từ khu khu vực đến tỉnh, huyện, xã, điểm tiêm chủng.

  - In sao biểu mẫu (giấy mời, giấy xác nhận đã tiêm vắc xin, mẫu lập danh sách, mẫu báo cáo) và đĩa truyền thông.

  - Công thực hiện mũi tiêm.

  - Giám sát trước và trong khi triển khai.

  - Truyền thông vận động cộng đồng.

  - Các chi phí khác.

  V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Tuyến Trung ương

  1.1. Các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế có nhiệm vụ:

  - Cc Y tế d phòng chỉ đạo triển khai Kế hoạch và chỉ đạo các đơn vliên quan triển khai thực hin vic giám sát, theo dõi, báo cáo kết quthực hin.

  - Cc Qun lý Dược làm đu mi phi hp vi Vin Kim định Quc gia Vắc xin và Sinh phm y tế chu trách nhim bo đm cht lưng vắc xin Td.

  - Cc Qun lý Khám, chữa bnh chỉ đạo các cơ s khám, cha bnh phi hp tchức thực hiện vic khám sàng lc trưc tiêm chủng, tổ chức cp cu và xử trí kp thi các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng.

  - V Truyn thông và Thi đua khen thưng có nhim vthông tin, tuyên truyn, ph biến Kế hoch trên các phương tin thông tin đi chúng.

  - V Kế hoch Tài chính phi hp vi Dự án Tiêm chủng m rng quc gia và các đơn v liên quan b trí đ kinh phí thực hiện Kế hoch.

  1.2. Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Vin Pasteur theo lĩnh vc đưc phân công có kế hoch triển khai các hot đng: Cung ng vắc xin theo kế hoạch, kiểm tra, giám sát h trkỹ thut đm bo tiêm chủng an toàn, đc bit trong điu tra, x lý các trưng hp phn ng sau tiêm chủng.

  1.3. Vin Kim đnh Quc gia Vắc xin và Sinh phm y tế có trách nhim kiểm định, đm bo đúng tiến đ và giám sát cht lưng vắc xin ti các tuyến.

  1.4. Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế đảm bảo cung ứng đủ vắc xin theo Kế hoạch.

  1.5. Dự án Tiêm chng m rng quc gia có trách nhiệm xây dng vàng dn triển khai vic thực hiện Kế hoạch. Dự án Tiêm chủng mở rộng các khu vc phi hp vi đa phương lp kế hoạch và giám sát t chc triển khai Kế hoạch. Đm bảo cung ng đvắc xin Td và vt tư tiêm chủng cho các tnh, thành ph. Kiểm tra, giám sát, đôn đc vic thực hiện các hot đng theo Kế hoạch, tng hp tình hình thực hiện và báo cáo thưng xuyên theo quy đnh.

  2. Tuyến đa phương

  - Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt hoặc ủy quyền cho Sở Y tế phê duyệt Kế hoạch và chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin Td năm 2020-2021 tại địa phương. Đảm bảo nguồn lực cho việc triển khai kế hoạch tiêm vắc xin Td đt mc tiêu đ ra.

  - Sở Y tế tỉnh, thành phố xây dựng Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về hot đng tiêm chủng bổ sung vắc xin Td, bố trí đủ nhân lực, trang thiết bị cho điểm tiêm chủng bao gồm cả các đội cấp cứu lưu động, tổ chức buổi tiêm chủng và theo dõi, xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng. Chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường giám sát tổ chức triển khai thực hiện.

  - Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của hoạt động tiêm bổ sung vắc xin Td đến đội ngũ cán bộ, giáo viên khối Tiểu học; vận động phụ huynh cho con em tham gia tiêm vắc xin. Đồng thời hỗ trợ việc điều tra, lập danh sách đối tượng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi triển khai tiêm bổ sung vắc xin Td, đặc biệt tại các trường hc. Sở Giáo dục và Đào tạo có công văn chỉ đạo Phòng Giáo dục cấp huyện về phối hợp với ngành y tế trong triển khai tiêm vắc xin.

  - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai tiêm bsung vắc xin Td theo Quyết định của Bộ Y tế. Phối hợp với ngành giáo dục trong công tác chỉ đạo, điều tra đối tượng tại các trường Tiểu học. Tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của hoạt động tiêm bổ sung vắc xin Td trong Quý III năm 2020 - Quý I năm 2021. Chỉ đạo các Trung tâm Y tế cấp huyện tổ chức thực hiện kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo theo quy định. Lưu ý chỉ đạo và giám sát tiêm vét sau khi kết thúc đợt tiêm chính để đạt mục tiêu đề ra.

  - Trung tâm y tế cấp huyện tổ chức thực hiện kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo theo quy định.

  - Trạm Y tế cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện hoạt động tiêm bsung vắc xin Td theo kế hoạch và báo cáo theo quy định.

  - Các bệnh viện đa khoa, bệnh viện Nhi, Sản Nhi tỉnh, thành phố, bệnh viện cấp huyện chịu trách nhiệm bố trí cán bộ phối hợp với cơ sở tiêm chủng thực hiện việc khám sàng lọc trước tiêm chủng, cấp cứu và xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng.

   

   

  Phụ lục 1: Kết quả triển khai tiêm vắc xin Td năm 2019

  (Theo Quyết định s3777/QĐ-BYT ngày 26/8/2019 của BY tế)

   

  TT

  Tỉnh/TP

  Số đối tưng (tr)

  Kết quả tiêm (trẻ)

  Tỷ l(%)

  Ghi chú

  1

  Thanh Hóa

  77.924

  75.861

  97,4

   

  2

  Quảng Ninh

  30.457

  24.048

  79,0

  Dự kiến triển khai tiêm vét khi tr đi hc tr li.

  3

  Lai Châu

  12.591

  12.146

  96,5

   

  4

  Tuyên Quang

   

   

   

  Chưa triển khai. Sẽ triển khai khi tr đi hc tr li. S đi tưng d kiến là 19.000 tr.

  5

  Hà Giang

  21.882

  21.457

  98,1

   

  6

  Cao Bằng

  10.856

  10.644

  98,0

   

  7

  Yên Bái

  18.391

  17.582

  95,6

   

  8

  Lào Cai

  17.990

  17.365

  96,5

   

  9

  Sơn La

  32.104

  29.163

  90,8

   

  10

  Đin Biên

  16.057

  15.632

  97,4

   

  11

  Qung Bình

  19.573

  18.427

  94,1

   

  12

  Qung Nam

  31.423

  30.046

  95,6

   

  13

  Qung Ngãi

  23.006

  22.613

  98,3

   

  14

  Bình Đnh

  28.823

  27.847

  96,6

   

  15

  Phú Yên

  18.222

  16.694

  91,6

   

  16

  Ninh Thuận

  14.006

  13.368

  95,4

   

  17

  Kon Tum

  14.179

  13.816

  97,4

   

  18

  Gia Lai

  39.048

  38.330

  98,2

   

  19

  Đắk Lắk

  42.372

  40.418

  95,4

   

  20

  Đắk Nông

  16.823

  16.242

  96,5

   

  21

  Long An

  33.133

  31.695

  95,7

   

  22

  Lâm Đng

  29.628

  28.600

  96,5

   

  23

  Tây Ninh

  22.883

  21.535

  94,1

   

  24

  Sóc Trăng

  25.754

  24.768

  96,2

   

  25

  An Giang

  34.128

  32.862

  96,3

   

  26

  Đng Tháp

   

   

   

  Chưa triển khai. Sẽ triển khai khi tr đi hc tr li. S đi tưng d kiến là 24.469 tr.

  27

  Bình Phước

  23.419

  20.533

  87,7

  Hai huyện có tỷ lệ tiêm thấp chưa triển khai được tiêm vét do dịch Covid-19.

  28

  Kiên Giang

  37.382

  35.858

  95,9

   

  29

  Mau

  28.710

  26.874

  93,6

   

  30

  Bc Liêu

  18.588

  15.136

  81,4

  1 huyện chưa triển khai và các huyện có tỷ lệ thấp tiếp tục tiêm vét

   

  Miền Bắc

  238.252

  223.898

  94,0

   

   

  Miền Trung

  135.053

  128.995

  95,5

   

   

  Tây Nguyên

  112.422

  108.806

  96,8

   

   

  Miền Nam

  253.625

  237.861

  93,8

   

   

  Toàn quốc

  739.352

  699.560

  94,6

   

   

   

  Phụ lục 2: Danh sách tỉnh, thành phố triển khai tiêm vắc xin Td năm 2020

   

  TT

  TỈNH

  Dự kiến số đối tượng

  Vắc xin Td (liu)

  BKT 0,5ml (chiếc)

  HAT (chiếc)

  1

  Thanh Hóa

  77.434

  95.600

  76.700

  840

  2

  Quảng Ninh

  30.457

  37.600

  30.200

  330

  3

  Lai Châu

  13.022

  15.200

  12.900

  140

  4

  Tuyên Quang

  19.000

  22.200

  18.800

  210

  5

  Hà Giang

  22.800

  26.700

  22.600

  250

  6

  Cao Bằng

  9.789

  11.500

  9.700

  110

  7

  Yên Bái

  19.196

  22.500

  19.000

  210

  8

  Lào Cai

  17.927

  21.000

  17.700

  200

  9

  Sơn La

  34.433

  40.300

  34.100

  370

  10

  Điện Biên

  16.057

  18.800

  15.900

  170

  11

  Quảng Bình

  16.561

  20.500

  17.300

  190

  12

  Quảng Nam

  28.639

  35.400

  29.900

  330

  13

  Quảng Ngãi

  19.345

  23.900

  20.200

  230

  14

  Bình Định

  28.399

  35.100

  29.700

  330

  15

  Phú Yên

  16.670

  22.200

  17.400

  190

  16

  Khánh Hòa

  20.000

  24.700

  20.900

  230

  17

  Ninh Thuận

  14.006

  17.300

  14.600

  160

  18

  Kon Tum

  14.100

  17.400

  14.000

  150

  19

  Gia Lai

  39.017

  48.200

  38.600

  420

  20

  Đắk Lắk

  38.574

  47.600

  38.200

  420

  21

  Đắk Nông

  16.917

  20.900

  16.700

  180

  22

  Tp. Hồ Chí Minh

  117.293

  137.200

  116.100

  1.280

  23

  Bà Rịa Vũng Tàu

  23.197

  27.100

  23.000

  250

  24

  Long An

  33.186

  38.800

  32.900

  360

  25

  Lâm Đồng

  29.289

  34.300

  29.000

  320

  26

  Tây Ninh

  21.765

  25.500

  21.500

  240

  27

  Sóc Trăng

  25.504

  33.200

  28.100

  310

  28

  An Giang

  42.925

  50.200

  42.500

  470

  29

  Đồng Tháp

  24.469

  28.600

  24.200

  270

  30

  Bình Dương

  48.250

  56.500

  47.800

  530

  31

  Bình Phước

  24.469

  28.600

  24.200

  270

  32

  Kiên Giang

  38.659

  45.200

  38.300

  420

  33

  Cà Mau

  28.710

  33.600

  28.400

  310

  34

  Bạc Liêu

  16.360

  19.100

  16.200

  180

  35

  Vĩnh Long

  20.123

  23.500

  19.900

  220

  Miền Bắc

  260.115

  311.400

  257.600

  2.830

  Miền Trung

  143.620

  179.100

  150.000

  1.660

  Tây Nguyên

  108.608

  134.100

  107.500

  1.170

  Miền Nam

  494.199

  581.400

  492.100

  5.430

  Toàn quốc

  1.006.542

  1.206.000

  1.007.200

  11.090

   

   

  Phụ lục 3:

  THỐNG KÊ DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG HỌC LỚP 2 CẦN TIÊM VẮC XIN Td TẠI TRƯỜNG HỌC(1)

   

  Tỉnh/TP................................................ Huyện.........................................................

  Xã/phường/thị trấn............................... Trường......................................Lớp(2):.......

  TT

  Họ và tên(3)

  Ngày tháng  năm sinh(4)

  Họ tên bố (mẹ)

  Địa chỉ nơi ở (Thôn/Ấp/Tổ, xã)

  Điện thoại

  Ngày tiêm vắc xin Td(5)

  Ghi chú(6)

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

  Người lập danh sách

  …………, ngày    tháng    năm 2020

  Ban Giám hiệu
  (Ký tên, đóng dấu)

   

   

   

   

   

  HƯỚNG DẪN GHI DANH SÁCH TRẺ CẦN TIÊM VẮC XIN Td TẠI TRƯỜNG HỌC

   

  1. Đối tượng là tất cả học sinh đang học lớp 2 niên học 2020-2021.

  2. Danh sách đối tượng được lập theo từng lớp.

  3. Các đối tượng: Mới được tiêm vắc xin chứa thành phần uốn ván hoặc bạch hầu trong vòng 1 tháng tính đến ngày tiêm; hoặc tiêm vắc xin Td trong đợt bổ sung năm 2019 vẫn đưa vào danh sách nhưng ghi rõ ngày tiêm liều vắc xin (không tính vào số đối tượng). Khuyến khích ng mc khác màu khi lp danh sách cho nhng tr này đ d phân bit, đng thi ghi vào ct “Ghi chú” loi vắc xin nào đã tiêm.

  4. Viết theo định dạng 2 ký tự ngày, 2 ký tự tháng, 2 ký tự năm. Ví dụ: ngày sinh 02/03/13.

  5. Cột ngày tiêm sẽ do cán bộ y tế điền ngay sau khi đối tượng được tiêm vắc xin.

  6. Nếu đối tượng bị hoãn tiêm, vắng mặt, chuyển nơi ở, chuyển trường/lớp, bị ốm, bị mắc bất cứ bệnh nào tại thời điểm tiêm vắc xin hoặc có tiền sử phản ứng với mũi tiêm uốn ván, bạch hầu trước đó thì ghi thông tin vào cột ghi chú.

   

   

  Phụ lục 4:

  DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG 7 TUỔI CẦN TIÊM VẮC XIN Td TẠI CỘNG ĐỒNG(1)

   

  Tỉnh/TP................................................ Huyện........................................................

  Xã......................................................... Thôn/ấp/tổ(2)..............................................

  TT

  Họ và tên(3)

  Ngày tháng năm sinh(4)

  Họ tên bố (hoặc mẹ)

  Địa chỉ nơi ở (Thôn/ Ấp/Tổ, xã)

  Số điện thoại

  Ngày tiêm vắc xin Td(5)

  Ghi chú(6)

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

   

  /  /

   

   

  Cộng

   

   

   

   

   

   

   

  Người lập danh sách

  …………, ngày  tháng  năm 2020

  Trạm Y tế
  (Ký tên, đóng dấu)

   

   

   

   

   

  HƯỚNG DẪN THỐNG KÊ DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG 7 TUỔI CẦN TIÊM VẮC XIN Td TẠI CỘNG ĐỒNG

   

  1. Đối tượng 7 tuổi bao gồm cả nam và nữ, sinh từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013.

  2. Danh sách điều tra đối tượng được lập theo từng thôn/ấp/tổ.

  3. Các đối tượng: Mới được tiêm vắc xin chứa thành phần uốn ván hoặc bạch hầu trong vòng 1 tháng tính đến ngày tiêm; hoặc tiêm vắc xin Td trong đợt bổ sung năm 2019 vẫn đưa vào danh sách nhưng ghi rõ ngày tiêm liều vắc xin (không tính vào số đối tượng). Khuyến khích ng mc khác màu khi lp danh sách cho nhng tr này đ d phân bit, đng thi ghi vào ct “Ghi chú” loi vắc xin nào đã tiêm.

  4. Viết theo định dạng 2 ký tự ngày, 2 ký tự tháng, 2 ký tự năm. Ví dụ: ngày sinh 02/03/13.

  5. Cột ngày tiêm sẽ do cán bộ y tế điền sau khi đối tượng được tiêm vắc xin.

  6. Nếu đối tượng bị hoãn tiêm, vắng mặt, chuyển nơi ở, bị ốm, bị mắc bất cứ bệnh nào tại thời điểm tiêm vắc xin hoặc có tiền sử phản ứng với mũi tiêm uốn ván, bạch hầu trước đó thì ghi thông tin vào cột ghi chú.

   

   

  Phụ lục 5:

  BỘ Y TẾ
  DỰ ÁN TCMR

  BÁO CÁO TUẦN KẾT QUẢ TIÊM BỔ SUNG VẮC XIN Td NĂM 2020-2021

  Từ ngày   /   /    đến ngày    /   /  

   

  Khu vực:

  Tỉnh/thành phố:

  Huyện/Quận/Thị xã:

  Phường/Xã:

  TT

  Địa phương

  Vắc xin Td (Liều)

  Kết qu tiêm vắc xin Td

  Số trường hợp phản ứng sau tiêm chủng

  Snhn

  S sdụng (tính theo liều các lọ đã mở)

  Sđối tượng

  Số tiêm được

  Số chống chỉ định

  Số tạm hoãn

  Số tiêm vãng lai

  Phản ứng thông thường

  Tai biến nặng sau tiêm chủng

  Số trường hợp*

  Sốt39°C

  Sưng, đau tại chỗ tiêm

  Các triệu chứng khác

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cộng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cộng dồn

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (*) Tổng hợp số trường hợp phản ứng thông thường sau tiêm chủng (có trường hợp >1 triệu chứng)

   

  Người lập báo cáo
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  Ngày   tháng   năm
  Thủ trưởng cơ quan
  (Ký tên, đóng dấu)

   

   

   

   

  Phụ lục 6:

  TỈNH
  _____

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _________________________

  …….., ngày  tháng  năm 20…

   

   

  BÁO CÁO

  KẾT QUẢ TRIỂN KHAI HOẠT ĐNG TIÊM BỔ SUNG VẮC XIN Td CHO TRẺ 7 TUỔI NĂM 2020-2021

  _________________

   

  I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI

  Kết quả chung:

  Tuổi

  Số đối tượng

  Số trẻ đã tiêm

  Tỷ lệ (%)

  Ghi chú

  7 tuổi

   

   

   

   

  <7 tuổi

   

   

   

   

  >7 tuổi

   

   

   

   

  Tổng

   

   

   

   

  Trẻ vãng lai

   

   

   

   

  Kết quả theo địa phương:

  Huyện

  Số đối tượng

  Kết qutriển khai

  Số trẻ vãng lai

  Phn ứng sau tiêm chủng

  Tại trưng hc

  Ti TYT

  Nơi khác

  Tổng số trẻ

  Tỷ lệ (%)

   

  Thông thường

  Tai biến nặng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tiêm chủng vùng nguy cơ cao:

  - Số thôn/ấp/bản/tổ vùng khó khăn: ……………..

  - Nhóm đối tượng khó tiếp cận: …………………

  - Số đối tượng vùng khó tiếp cận: ………………… Số tiêm được:………………… đạt ………….. %

  - Lý do không tiêm chủng: ……………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………

  - Số xã/phường có tỷ lệ tiêm chủng thấp:

  o <50%: …………………(đơn vị)

  o 50-80%: …………………..(đơn vị)

  o 80-<90%: ………………….(đơn vị)

  II. PHẢN ỨNG SAU TIÊM VẮC XIN Td, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ TẠM HOÃN

  1. Liệt kê những dấu hiệu thường gặp sau khi tiêm vắc xin Td

  Số ca

   

  ………… (trường hp)

   

  ………… (trường hp)

   

  ………… (trường hp)

  2. Số trường hợp phải chống chỉ định

  ………… (trường hp)

  3. Số trường hợp tạm hoãn

  ………… (trường hp)

  Lý do: ………………………………………………………………….

  ………… (trường hp)

  …………………………………………………………………………

  ………… (trường hp)

  …………………………………………………………………………

  ………… (trường hp)

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Công tác chỉ đạo

  -

  -

  -

  2. Tổ chức thực hiện

  2.1. Thời gian triển khai

  - Thời gian chung triển khai tiêm vắc xin tại ……. xã/ ……. huyện: Từ ngày  tháng  năm 20 đến ngày  tháng  năm 20

  - Tổng số điểm tiêm chủng: ……….., trong đó:

  o Số điểm tiêm chủng tại trạm: ……..;

  o Số điểm tiêm chủng tại trường học: ……..;

  o Số điểm tiêm chủng khác: …..…;

  2.2. Hoạt động truyền thông

  a. Lễ phát động: … Có; … Không

  - Tuyến tỉnh (ngày tổ chức): ……………………..

  - Tuyến huyện: ……./……. huyện tổ chức lễ phát động

  - Tuyến xã: ………../…….. xã tổ chức lễ phát động

  b. Công tác tuyên truyền

  Công tác thực hiện

  Số lượt

  Tổng số lượt tuyên truyền trên báo, đài địa phương

   

  Số buổi phát thanh trên loa truyền thanh xã/thị trấn

   

  Tổng số lớp huấn luyện đã mở tại địa phương

   

  Tổng số người tham dự

   

  Các tài liệu do địa phương phát hành

   

  Các hình thức tuyên truyền khác

   

  2.3. Hậu cần

  a. Số phương tiện đã sử dụng:

  Ô tô:……….; Xe máy: ………; Xe đạp: ………;

  Ghe: ………; Thuyền: ………; Ngựa: …….; Khác: …………………

  b. Vắc xin, vật tư tiêm chủng

  Vật tư, vắc xin

  Có sẵn/ Tồn

  Được cấp trong TCMR

  Tự mua

  Sử dụng*

  Hủy

  Tồn

  Dây chuyền lạnh

   

   

   

   

   

   

  Tủ lạnh (cái)

   

   

   

   

   

   

  Tủ đá (cái)

   

   

   

   

   

   

  Hòm lạnh (cái)

   

   

   

   

   

   

  Phích vắc xin (chiếc)

   

   

   

   

   

   

  Bình tích lạnh (cái)

   

   

   

   

   

   

  Số đá lạnh sử dụng (kg)

   

   

   

   

   

   

  Vắc xin, vật tư

   

   

   

   

   

   

  Vắc xin Td (liều)

   

   

   

   

   

   

  BKT 0,5ml (cái)

   

   

   

   

   

   

  Hộp an toàn (chiếc)

   

   

   

   

   

   

  Vật tư khác:

   

   

   

   

   

   

  *: Số liều vắc xin đã tiêm cho trẻ và số liều còn lại trong các lọ đã mở nhưng không sử dụng hết được tính vào số sử dụng.

  2.4. Kinh phí

  Nguồn kinh phí

  Số kinh phí (đồng)

  1. Ngân sách Trung ương cấp (nếu có)

   

  2. Ngân sách địa phương cấp

   

  - Tỉnh:

   

  - Huyện:

   

  - Xã:

   

  3. Các nguồn khác (ghi cụ thể)

   

  4. Các hình thức hỗ trợ khác (ghi cụ thể)

   

  Tổng cộng

   

  2.5. Công tác giám sát và nhân lực triển khai

  a. Công tác giám sát

  - Tuyến tỉnh: Số lượt giám sát: ………lượt; Số người giám sát: ……. người; số điểm giám sát: ……. điểm

  - Tuyến huyện: Số lượt giám sát: ……. lượt; Số người giám sát: …… người; số điểm giám sát: …….. điểm.

  b. Nhân lực trực tiếp tham gia chiến dịch

  Cán bộ y tế

  Lượt người

   

  Người tình nguyện

  Lượt người

  Khối cơ quan quản lý

   

   

  Giáo dục

   

  Khối bệnh viện

   

   

  Hội chữ Thập đỏ

   

  Khối trường Y

   

   

  Hội phụ nữ

   

  Khối Y học Dự phòng

   

   

  Mặt trận Tổ quốc

   

  Quân Y và Y tế các ngành khác

   

   

  Đoàn Thanh niên

   

   

  Ban, Ngành, đoàn thể khác

   

  Tng số

   

   

  Tổng số

   

  IV. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

  1. Thuận lợi

  -

  -

  -

  -

  -

  2. Khó khăn

  -

  -

  -

  -

  -

  V. NHẬN XÉT

  -

  -

  -

  -

  -

   

  Người tổng hợp
  (ký ghi rõ họ tên)

  LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
  (ký ghi rõ họ tên)

   

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 75/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
  Ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực: 20/06/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 21/11/2007 Hiệu lực: 01/07/2008 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Nghị định 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng
  Ban hành: 01/07/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Quyết định 1125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020
  Ban hành: 31/07/2017 Hiệu lực: 31/07/2017 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Thông tư 38/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc
  Ban hành: 17/10/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Thông tư 26/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020
  Ban hành: 21/03/2018 Hiệu lực: 07/05/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Thông tư 34/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng
  Ban hành: 16/11/2018 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2155/QĐ-BYT Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td)

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Y tế
  Số hiệu:2155/QĐ-BYT
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:25/05/2020
  Hiệu lực:25/05/2020
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Đỗ Xuân Tuyên
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X