hieuluat

Quyết định 2545/QĐ-BYT Kế hoạch uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2545/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Xuân Tuyên
  Ngày ban hành:17/06/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:17/06/2020Tình trạng hiệu lực:Đã sửa đổi
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ
  ______

  Số: 2545/QĐ-BYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc phê duyệt Kế hoạch uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi tại vùng nguy cơ cao năm 2020

  ____________

  BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

   

  Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt “Kế hoạch uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi tại vùng nguy cơ cao năm 2020”.

  Điều 2. Kế hoạch này là căn cứ để các đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi tại vùng nguy cơ cao năm 2020.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 4. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng các Cục: Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia và khu vực, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 4;

  - PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);

  - Các Thứ trưởng Bộ Y tế;

  - UBND 25 tỉnh, thành phố;

  - Các Viện VSDT, Viện Pasteur (để thực hiện);

  - Sở Y tế 25 tỉnh/thành phố (để thực hiện);

  - TTYTDP/TTKSBT 25 tỉnh/thành phố (để thực hiện);

  - Lưu: VT, DP.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Đỗ Xuân Tuyên

   

   

   

   

  BỘ Y TẾ
  ______

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

   

  KẾ HOẠCH

  UỐNG BỔ SUNG VẮC XIN BẠI LIỆT CHO TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TẠI VÙNG NGUY CƠ CAO NĂM 2020

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2545/QĐ-BYT ngày 17/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

   I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

  1. Sự cần thiết xây dựng kế hoạch

  Cùng với các nước Khu vực Tây Thái Bình Dương, Việt Nam đã thanh toán bệnh bại liệt từ năm 2000. Tuy nhiên, bệnh bại liệt vẫn chưa được thanh toán trên quy mô toàn cầu. Thực hiện chiến lược của Tổ chức Y tế Thế giới, Bộ Y tế đã phê duyệt Kế hoạch Bảo vệ thành quả thanh toán bại liệt ở Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 tại Quyết định số 1358/QĐ-BYT ngày 14/4/2016.

  Để đảm bảo duy trì tỷ lệ miễn dịch cao phòng bệnh bại liệt xâm nhập, ngoài việc duy trì tỷ lệ uống đủ 3 liều vắc xin bại liệt uống nhị liên 2 typ (bOPV: týp 1 và 3) và tiêm 1 mũi vắc xin IPV cho trẻ 5 tháng tuổi trong tiêm chủng thường xuyên cho trẻ dưới 1 tuổi đạt tỷ lệ trên 95% trên toàn quốc, trong các năm 2016, 2018- 2019 Việt Nam đã chủ động lựa chọn vùng nguy cơ cao và triển khai chiến dịch uống vắc xin bại liệt bổ sung cho gần 2 triệu trẻ em dưới 5 tuổi đạt tỷ lệ trên 95%.

  Theo thông bao của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong năm 2019 trên toàn cầu có 3 quốc gia vẫn còn lưu hành dịch bại liệt hoang dại (typ 1) Ia Pakistan, Afghanistan và Nigeria với tổng số 17637 trường hợp xác định và tiếp tục ghi nhận sự gia tăng số ca mắc bại liệt týp 1 và týp 2 ở trẻ em do vi rút có nguồn gốc vắc xin biến đổi di truyền. Khu vực Tây Thái Bình Dương có ba quốc gia là Papua New Guinea (PNG), Trung Quốc và Philippines cũng đã ghi nhận dịch bại liệt do vi rút vắc xin biến đổi di truyền, chủ yếu là týp 1, 2. Tại Philippines đã công bố dịch bại liệt sau 19 năm Thanh toán bệnh Bại liệt. WHO đánh giá đây là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp, nguyên nhân của tình trạng này là do tỷ lệ tiêm chủng thấp và tình trạng vệ sinh kém trong nhiều năm qua tại các vùng này. Trước tình hình trên, WHO cũng khuyến cáo các quốc gia trong khu vực cần tăng cường tiêm chủng thường xuyên cho trẻ dưới 1 tuổi và tiêm chủng bổ sung phòng bệnh bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi

  Nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ dịch bại liệt quay trở lại và đảm bảo giữ vững thành quả Thanh toán bệnh bại liệt, song song với việc tăng cường công tác tiêm chủng thường xuyên vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 1 tuổi, tổ chức tiêm bù vắc xin IPV cho các đối tượng chưa được tiêm từ khi chuyển đổi vắc xin bOPV, việc triển khai uống bổ sung vắc xin bại liệt bOPV cho trẻ dưới 5 tuổi vùng nguy cơ cao bao gồm cac vung có tỷ lệ uống vắc xin bOPV3 trong tiêm chủng thường xuyên thấp dưới 90% là hết sức cần thiết.

  2. Căn cứ để xây dựng kế hoạch

  - Quyết định số 1358/QĐ-BYT ngày 14/4/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ thành quả thanh toán bại liệt ở Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020.

  - Quyết định số 3191/QĐ-BYT ngày 12/07/2017 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh Quyết định số 1358/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch bảo vệ thành quả thanh toán bại liệt ở Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020.

  - Quyết định số 233/QĐ-BYT ngày 30/1/2020 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động bằng nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 của dự án 2 - Tiêm chủng mở rộng thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số

  II. MỤC TIÊU

  1. Mục tiêu chung

  Trẻ dưới 5 tuổi tại vùng nguy cơ cao được uống bổ sung vắc xin bại liệt góp phần bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt tại Việt Nam

  2. Mục tiêu cụ thể

  - Trẻ em dưới 5 tuổi vùng nguy cơ cao được uống đủ 2 liều vắc xin bại liệt uống nhị liên trong 2 vòng, đạt tỷ lệ ≥ 95% trên quy mô huyện.

  - Đảm bảo an toàn tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng.

  III. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI

  1. Thời gian: Quý III-IV/2020.

  Tổ chức 2 vòng uống vắc xin bại liệt bổ sung cách nhau 1 tháng

  2. Đối tượng

  Tất cả trẻ dưới 5 tuổi (dưới 60 tháng tuổi) đang có mặt tại vùng nguy cơ đã được lựa chọn, bao gồm cả những trẻ đã từng uống hoặc tiêm vắc xin bại liệt trước đó (trừ trường hợp mới uống vắc xin bại liệt trong vòng 1 tháng trước ngày triển khai tiêm chủng).

  3. Phạm vi triển khai

  Tiêu chí chọn huyện nguy cơ là huyện có tỷ lệ uống vắc xin bại liệt thấp dưới 90% trong ít nhất 1 năm từ 2016 đến 2018.

  Vùng nguy cơ cao được lựa chọn tổ chức uống vắc xin bổ sung 2020 bao gồm 112 huyện thuộc 25 tỉnh, thành phố. Danh sách các quận, huyện tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch.

  Bảng 1: Đối tượng uống bổ sung vắc xin bại liệt nhị liên cho trẻ dưới 5 tuổi vùng nguy cơ cao

  Khu vực

  Số tỉnh

  Số huyện

  Số đối tượng trẻ dưới 5 tuổi

  Miền Bắc

  4

  17

  55.549

  Miền Trung

  1

  4

  8.025

  Tây Nguyên

  4

  19

  142.405

  Miền Nam

  16

  72

  831.015

  Tổng cộng

  25

  112

  1.036.994

   

   

  III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

  1. Điều tra, lập danh sách đối tượng

  - Trạm Y tế cấp xã với sự hỗ trợ của Y tế thôn bản, khu phố, cộng tác viên dân số, rà soát danh sách trẻ dưới 5 tuổi cần được uống vắc xin bOPV bổ sung trên địa bàn tại thời điểm triển khai kể cả đối tượng vãng lai, đặc biệt chú trọng vùng sâu, vùng xa, vùng giáp ranh và nơi có biến động dân cư.

  - Thời gian hoàn thành: Trước khi thực hiện kế hoạch 1-2 tuần.

  2. Cung ứng vắc xin bOPV, bơm kim tiêm, hộp an toàn

  - Vắc xin bOPV sử dụng trong kế hoạch là vắc xin do Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế (POLYVAC) sản xuất, đóng gói lọ 20 liều, dạng dung dịch.

  - Đầu mối thực hiện: Dự án TCMR quốc gia.

  - Đơn vị phối hợp: Các Viện VSDT/Viện Pasteur, Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế, Trung tâm Y tế dự phòng/Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (TTYTDP/TTKSBT) tỉnh, thành phố.

  - Nội dung triển khai:

  + Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia thực hiện mua sắm và cung ứng cho các Viện khu vực phân bổ vắc xin bOPV cho các tỉnh, thành phố dựa trên số đối tượng và dự trù nhu cầu vắc xin .

  + Vắc xin bOPV sẽ được vận chuyển tới các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur. Các Viện sẽ vận chuyển vắc xin tới Trung tâm KSBT/YTDP tỉnh, thành phố. Trung tâm KSBT/YTDP tỉnh, thành phố thực hiện cấp phát vắc xin cho Trung tâm Y tế các huyện ít nhất 3 ngày trước khi tiêm chủng.

  + Trung tâm Y tế cấp huyện tiếp nhận vắc xin từ kho tỉnh về kho cấp huyện để bảo quản và cấp phát cho các xã ít nhất 01 ngày trước khi tiêm chủng hoặc ngay trước buổi tiêm chủng.

  + Trạm Y tế cấp xã nhận vắc xin từ tuyến huyện bảo quản vắc xin và vận chuyển cho các điểm tiêm chủng.

  Bảng 2. Dự kiến nhu cầu vắc xin bOPV cho chiến dịch

  TT

  Khu vực

  Đối tượng dự kiến (trẻ)

  Số vắc xin bOPV dự kiến (liều)

  1

  Miền Bắc

  55.549

  169.600

  2

  Miền Trung

  8.025

  21.600

  3

  Tây Nguyên

  142.405

  433.600

  4

  Miền Nam

  831.015

  2.042.200

   

  Tổng cộng

  1.036.994

  2.667.000

   

   

  3. Tổ chức tiêm chủng

  3.1. Hình thức triển khai:

  - Tổ chức uống bổ sủng vắc xin bOPV có thể cùng với buổi tiêm chủng thường xuyên hoặc bố trí vào ngày khác tùy theo từng địa phương. Khuyến khích tổ chức uống vào ngày riêng cho kế hoạch này.

  - Tổ chức 2 vòng uống bổ sủng vắc xin bOPV cách nhau một tháng. Mỗi trẻ sẽ được uống 02 liều vắc xin bOPV (mỗi liều hai giọt). Thực hiện cho uống vét cho những trẻ bị sót ngay cuối mỗi đợt hoặc trong tiêm chủng thường xuyên.

  3.2. Tổ chức buổi tiêm chủng

  a) Tổ chức buổi tiêm chủng theo đúng quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng. Đối với vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cần phối hợp với lực lượng Quân Y, Bộ đội biên phòng.

  b) Rà soát và uống vét

  Những trẻ thuộc diện đối tượng đã được đăng ký hoặc chưa được đăng ký có mặt tại địa bàn ở thời điểm triển khai cần được uống vét. Uống vét là hoạt động bắt buộc cần được dự kiến trong kế hoạch.

  Để hạn chế số trẻ bị bỏ sót cần thực hiện các nội dung sau:

  - Trong buổi tiêm chủng: Phối hợp với các cộng tác viên cơ sở để thông báo và vận động cha mẹ đưa trẻ đến uống vắc xin. Bổ sung thêm vào danh sách các trẻ vãng lai và thống kê riêng theo mẫu ghi chép và báo cáo.

  - Vào cuối mỗi buổi tiêm chủng: đánh dấu và xác định các trẻ chưa uống trong danh sách đã đăng ký ban đầu cũng như trẻ vãng lai mới phát hiện. Kịp thời thông báo trên loa truyền thanh hoặc tìm cách thông báo cho gia đình những trẻ chưa được uống để đưa trẻ đến.

  - Cuối đợt: Tổng hợp số lượng trẻ chưa uống cần được uống vét để bố trí đội tiêm chủng, xác định thời gian và hậu cần vật tư cho uống vét. Phân công cán bộ liên hệ với các hộ gia đình thông báo lại địa điểm và thời gian uống vét và huy động trẻ đối tượng ra uống.

  Có thể tiến hành nhiều lần uống vét và chú trọng cho nhóm đối tượng khó tiếp cận để đạt tỷ lệ tiêm chủng chiến dịch 95%.

  Đối với các trường hợp tạm hoãn: cần có kế hoạch uống vét vào ngày tiêm chủng thường xuyên trong tháng.

  4. Truyền thông

  - Cấp tỉnh, huyện: thực hiện truyền thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng như báo, đài truyền hình, đài phát thanh của địa phương để người dân biết và chủ động đưa trẻ đi uống vắc xin bại liệt đủ hai vòng.

  - Cấp xã: thông báo trên loa, đài về đối tượng, thời gian, địa điểm tổ chức uống vắc xin bại liệt bổ sung.

  - Truyền thông trực tiếp thực hiện trước và trong thời gian triển khai kết hợp với điều tra đối tượng.

  5. Theo dõi, giám sát và báo cáo

  - Các tuyến quốc gia, khu vực, tỉnh, huyện chủ động cử các đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động trước, trong và sau khi triển khai Kế hoạch. Cán bộ giám sát có trách nhiệm theo dõi giám sát và hỗ trợ cơ sở tiêm chủng thực hiện đúng các quy định của Bộ Y tế, đảm bảo chất lượng và an toàn tiêm chủng.

  - Thực hiện báo cáo kết quả uống vắc xin ngay sau khi kết thúc hoạt động, TTYTDP/TTKSBT tỉnh, thành phố tổng hợp và gửi báo cáo kết quả uống bổ sung vắc xin bOPV trên địa bàn tỉnh cho Dự án Tiêm chủng mở rộng khu vực, Tiêm chủng mở rộng quốc gia và Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế.

  Lưu ý không đưa vào báo cáo chiến dịch đối với những trường hợp thuộc diện tiêm chủng thường xuyên vào thời gian triển khai chiến dịch để tránh trùng lặp đối tượng, kết quả tiêm chủng.

  6. Kinh phí thực hiện

  6.1. Nguồn kinh phí trung ương

  Nguồn kinh phí Trung ương: Sử dụng nguồn kinh phí NSNN dành cho Dự án TCMR để mua 2.667.000 liều vắc xin

  6.2. Nguồn kinh phí địa phương

  Kinh phí cho các hoạt động điều tra và lập danh sách đối tượng, in sao biểu mẫu, truyền thông vận động cộng đồng, công thực hiện cho uống vắc xin, giám sát trước và trong khi triển khai... do địa phương hỗ trợ.

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố: có trách nhiệm phê duyệt hoặc ủy quyền cho Sở Y tế phê duyệt kế hoạch và chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai kế hoạch tại địa phương. Đảm bảo nguồn lực cho việc triển khai kế hoạch.

  2. Sở Y tế tỉnh, thành phố: Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố về kế hoạch uống bổ sung vắc xin bOPV và đề xuất hỗ trợ kinh phí triển khai tại các vùng nguy cơ cao, bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị cho điểm tiêm chủng bao gồm cả các đội cấp cứu lưu động, tổ chức buổi tiêm chủng và theo dõi, xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng. Chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường giám sát công tác tổ chức kế hoạch.

  3. Bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố, bệnh viện cấp huyện chịu trách nhiệm bố trí cán bộ phối hợp với cơ sở tiêm chủng thực hiện việc khám sàng lọc trước tiêm chủng, cấp cứu và xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng.

  4. Các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế có nhiệm vụ:

  - Cục Y tế dự phòng chỉ đạo triển khai Kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc giám sát, theo dõi và báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện.

  - Cục Quản lý khám, chữa bệnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh phối hợp tổ chức thực hiện việc khám sàng lọc trước tiêm chủng, cấp cứu và xử trí kịp thời các phản ứng sau tiêm chủng.

  - Vụ Kế hoạch Tài chính có nhiệm vụ phối hợp với Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia và các đơn vị liên quan bố trí đủ kinh phí cung ứng vắc xin, vật tư tiêm chủng để thực hiện Kế hoạch.

  5. Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế có trách nhiệm kiểm định, đảm bảo đúng tiến độ và giám sát chất lượng vắc xin tại các tuyến.

  6. Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur khu vực theo lĩnh vực được phân công hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai. Chỉ đạo, giám sát chiến dịch tiêm chủng bổ sung để đạt tỷ lệ cao ở vùng khó tiếp cận, điều tra, xử lý các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng.

  7. Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia và khu vực có trách nhiệm hướng dẫn triển khai việc thực hiện kế hoạch tại các địa phương. Đảm bảo cung ứng đủ vắc xin bOPV và vật tư tiêm chủng cho các tỉnh triển khai. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch, tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo theo quy định.

  8. Trung tâm Y tế dự phòng/Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế cấp xã chịu trách nhiệm thực hiện tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo theo quy định.

  9. Trung tâm Nghiên cứu sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm y tế đảm bảo cung ứng đủ vắc xin bOPV theo kế hoạch.

   

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

  Đỗ Xuân Tuyên

   

   

  Phụ lục:

  DANH SÁCH HUYỆN TRIỂN KHAI UỐNG BỔ SUNG VẮC XIN BẠI LIỆT (bOPV) NĂM 2020

   

  TT

  Tỉnh

  Huyện

  Số xã

  Số trẻ <5 tuổi cần uống vắc xin bOPV

  Dự kiến số lượng vắc xin

  1

  Lai Châu

  1

  Sìn Hồ

  17

  2.201

  6.700

  2

  Tam Đường

  14

  2.950

  9.000

  3

  Tân Uyên

  6

  1.706

  5.200

  2

  Lạng Sơn

  4

  TP. Lạng Sơn

  6

  964

  3.000

  3

  Yên Bái

  5

  TP. Yên Bái

  7

  140

  500

  6

  Lục Yên

  17

  600

  1.900

  7

  Mù Căng Chải

  12

  580

  1.800

  8

  Trấn Yên

  9

  140

  500

  9

  Trạm Tấu

  12

  320

  1.000

  10

  Văn Chấn

  24

  260

  800

  11

  Yên Bình

  22

  740

  2.300

  4

  Điện Biên

  12

  Tủa Chùa

  12

  6.348

  19.300

  13

  Tuần Giáo

  19

  8.003

  24.400

  14

  Mường Nhé

  11

  6.293

  19.200

  15

  Mường Chà

  12

  6.375

  19.400

  16

  Nậm Pồ

  15

  7.633

  23.300

  17

  Điện Biên

  25

  10.296

  31.300

  5

  Quảng Nam

  18

  Đông Giang

  4

  1.815

  4.900

  19

  Tây Giang

  5

  1.554

  4.200

  20

  Nam Giang

  6

  1.821

  4.900

  21

  Bắc Trà My

  5

  2.835

  7.600

  6

  Kon Tum

  22

  Đăk Tô

  9

  6.850

  20.900

  23

  Tu Mơ Rông

  11

  3.645

  11.100

  24

  Sa Thầy

  11

  6.040

  18.400

  25

  Kon Rẫy

  7

  3.585

  10.900

  7

  Gia Lai

  26

  Đăk Đoa

  17

  11.600

  35.300

  27

  Krông Pa

  14

  9.800

  29.800

  28

  Tp.Pleiku

  23

  15.000

  45.600

   

   

  29

  Ia Pa

  9

  4.427

  13.500

  30

  Ayun Pa

  8

  3.000

  9.200

  8

  Đắc Lắc

  31

  Lăk

  8

  6.475

  19.700

  32

  M'Drak

  8

  4.330

  13.200

  33

  EaKar

  11

  9.510

  29.000

  34

  Buôn Hồ

  6

  6.265

  19.100

  9

  Đắc Nông

  35

  Đăk G'Long

  7

  7.872

  24.000

  36

  Jut

  8

  8.941

  27.200

  37

  Đăk Mil

  10

  10.878

  33.100

  38

  Tuy Đức

  6

  6.956

  21.200

  39

  Đăk R'Lấp

  11

  10.326

  31.400

  40

  TX Gia Nghĩa

  8

  6.905

  21.000

  10

  TP Hồ Chí Minh

  41

  Quận 8

  16

  27.400

  62.500

  42

  Quận 10

  15

  10.680

  24.400

  43

  Quận 12

  11

  45.295

  103.300

  44

  Bình Thạnh

  20

  29.940

  68.300

  45

  Phú Nhuận

  15

  10.390

  23.700

  11

  Bà Rịa Vũng Tàu

  46

  Vũng Tàu

  17

  30.810

  82.000

  47

  Châu Đức

  16

  12.695

  33.800

  48

  Bà Rịa

  11

  8.335

  22.200

  49

  Đất Đỏ

  8

  6.025

  16.100

  12

  Đồng Nai

  50

  TP. Biên Hòa

  28

  81.955

  218.100

  51

  Xuân Lộc

  6

  19.635

  52.300

  52

  Long Thành

  9

  17.530

  46.700

  53

  Cẩm Mỹ

  9

  10.455

  27.900

  54

  Thống Nhất

  7

  14.100

  37.600

  55

  Định Quán

  12

  16.845

  44.900

  56

  Vĩnh Cửu

  5

  11.425

  30.400

  57

  Tân Phú

  8

  11.840

  31.500

  58

  TP. Long Khánh

  6

  8.930

  23.800

  59

  Nhơn Trạch

  5

  19.585

  52.100

  13

  Tiền Giang

  60

  Cái Bè

  25

  21.000

  47.900

  61

  Mỹ Tho

  17

  14.000

  32.000

  14

  Long An

  62

  Thủ Thừa

  13

  6.940

  15.900

  63

  Cần Đước

  17

  14.075

  32.100

  64

  Đức Huệ

  11

  5.609

  12.800

  65

  Thạnh Hóa

  11

  4.690

  10.700

  66

  Tân Thạnh

  13

  6.202

  14.200

  67

  Mộc Hóa

  7

  2.465

  5.700

  68

  Kiến Tường

  8

  3.340

  7.700

  69

  Vĩnh Hưng

  10

  4.239

  9.700

  70

  Tân Hưng

  11

  4.609

  10.600

  15

  Tây Ninh

  71

  Bến Cầu

  9

  5.945

  15.900

  72

  Châu Thành

  15

  11.345

  30.200

  73

  Tân Biên

  10

  6.635

  17.700

  16

  An Giang

  74

  Long Xuyên

  10

  17.278

  39.400

  75

  Tịnh Biên

  10

  7.373

  16.900

  76

  Thoại Sơn

  16

  12.471

  28.500

  77

  Phú Tân

  17

  12.682

  29.000

  78

  Tân Châu

  13

  10.830

  24.700

  79

  An Phú

  13

  13.928

  31.800

  80

  Tri Tôn

  15

  10.324

  23.600

  17

  Trà Vinh

  81

  Càng Long

  2

  1.410

  3.300

  82

  Cầu Kè

  3

  2.193

  5.100

  83

  Châu Thành

  3

  2.024

  4.700

  84

  Trà Cú

  3

  2.164

  5.000

  85

  Cầu Ngang

  2

  1.077

  2.500

  18

  Vĩnh Long

  86

  Trà ôn

  14

  9.900

  22.600

  19

  Bình Dương

  87

  Thủ Dầu Một

  14

  27.000

  71.900

  88

  Bắc Tân Uyên

  10

  6.000

  16.000

   

   

  89

  Dầu Tiếng

  12

  9.000

  24.000

  20

  Kiên Giang

  90

  Phú Quốc

  10

  10.370

  23.700

  91

  Giang Thành

  6

  2.539

  5.800

  92

  Hà Tiên

  7

  3.852

  8.800

  93

  An Biên

  11

  9.186

  21.000

  21

  Cà Mau

  94

  Thới Bình

  12

  10.855

  24.800

  95

  Trần Văn Thời

  13

  16.880

  38.500

  96

  Đầm Dơi

  16

  12.995

  29.700

  97

  Ngọc Hiền

  7

  5.745

  13.100

  22

  Sóc Trăng

  98

  Tp. Sóc Trăng

  10

  5.540

  12.700

  99

  Kế Sách

  13

  7.176

  16.400

  100

  Châu Thành

  8

  5.035

  11.500

  101

  Trần Đề

  11

  5.967

  13.700

  102

  Vĩnh Châu

  10

  7.571

  17.300

  103

  Thạnh Trị

  10

  4.250

  9.700

  23

  Lâm Đồng

  104

  Đam Rông

  8

  7.750

  23.600

  24

  Bình Phước

  105

  Phú Riềng

  10

  5.600

  14.900

  106

  Chơn Thành

  9

  8.013

  21.400

  107

  Đồng Xoài

  8

  9.010

  24.000

  108

  Phước Long

  7

  4.700

  12.600

  25

  Đồng Tháp

  109

  Tam Nông

  12

  8.743

  20.000

  110

  Hồng Ngự

  11

  9.634

  22.000

  111

  Lai Vung

  12

  11.226

  25.600

  112

  Tân Hồng

  9

  7.760

  17.700

  Miền Bắc (4 tỉnh, 17 huyện)

  240

  55.549

  169.600

  Miền Trung (1 tỉnh, 4 huyện)

  20

  8.025

  21.600

  Tây Nguyên (4 tỉnh, 19 huyện)

  192

  142.405

  433.600

  Miền Nam (16 tỉnh, 72 huyện)

  640

  831.015

  2.042.200

  TOÀN QUỐC (25 tỉnh, 112 huyện)

  1.092

  1.036.994

  2.667.000

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 75/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
  Ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực: 20/06/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Quyết định 4710/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi tại vùng nguy cơ cao năm 2020
  Ban hành: 12/11/2020 Hiệu lực: 12/11/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản sửa đổi, bổ sung
  03
  Quyết định 1358/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt giai đoạn 2016-2020
  Ban hành: 14/04/2016 Hiệu lực: 14/04/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Nghị định 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng
  Ban hành: 01/07/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Quyết định 3191/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc điều chỉnh Quyết định 1358/QĐ-BYT ngày 14/04/2016 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt giai đoạn 2016 - 2020
  Ban hành: 12/07/2017 Hiệu lực: 12/07/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Thông tư 34/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng
  Ban hành: 16/11/2018 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2545/QĐ-BYT Kế hoạch uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Y tế
  Số hiệu:2545/QĐ-BYT
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:17/06/2020
  Hiệu lực:17/06/2020
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Đỗ Xuân Tuyên
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Đã sửa đổi
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X