hieuluat

Quyết định 3092/QĐ-BYT hướng dẫn cách ly y tế người nhập cảnh

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:3092/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Xuân Tuyên
  Ngày ban hành:25/06/2021Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:25/06/2021Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, Xuất nhập cảnh, COVID-19
 • BỘ Y TẾ
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 3092/QĐ-BYT

  Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM “HƯỚNG DẪN CÁCH LY Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI NGƯỜI NHẬP CẢNH”

  __________

  BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

   

  Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

  Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

  Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

  Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia ngày 8/6/2021;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Triển khai thí điểm “Hướng dẫn cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh” kèm theo Quyết định này như sau:

  Địa điểm: tỉnh Quảng Ninh.

  Thời gian: Từ 01/7/2021 đến 31/7/2021.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng y tế các Bộ, ngành; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
  - PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
  - Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
  - Các đ/c Thứ trưởng BYT;
  - Các thành viên BCĐ QG PCD COVID-19;
  - Các Bộ: Ngoại giao, GTVT, CA, QP, TTTT;
  - UBND các tỉnh, thành phố;
  - Lưu: VT, MT.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

  Đỗ Xuân Tuyên

   

   

  HƯỚNG DẪN

  CÁCH LY Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI NGƯỜI NHẬP CẢNH
  (Kèm theo Quyết định số 3092/QĐ-BYT ngày 25 tháng 06 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  I. MỤC ĐÍCH

  Quản lý cách ly y tế đối với người nhập cảnh nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng.

  II. PHẠM VI ÁP DỤNG

  1. Hướng dẫn này quy định các yêu cầu cách ly y tế đối với người nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam (cảng hàng không, biên giới đất liền, cửa khẩu cảng) và việc tổ chức thực hiện.

  2. Hướng dẫn này không quy định việc cho phép nhập cảnh; việc thiết lập, điều hành và quản lý cơ sở cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà; các đối tượng nhập cảnh để khám chữa bệnh, nhập cảnh do tình trạng bất khả kháng.

  III. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

  1. Người nhập cảnh theo quy định của Chính phủ Việt Nam và Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

  2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, cách ly y tế, tự theo dõi sức khỏe đối với người nhập cảnh.

  3. Không áp dụng đối với người nhập cảnh làm việc dưới 14 ngày.

  IV. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN CÁCH LY Y TẾ

  1. Cách ly y tế tập trung

  1.1. Địa điểm, đối tượng cách ly y tế

  a) Cách ly y tế tập trung tại khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng (sau đây gọi chung là khách sạn) và người nhập cảnh tự nguyện chi trả toàn bộ chi phí:

  - Người nhập cảnh có giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 do cơ quan có thẩm quyền tại nước tiêm vắc xin cấp (vắc xin tiêm phòng phải được Tổ chức Y tế Thế giới hoặc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ, Cơ quan quản lý dược phẩm Châu Âu hoặc Việt Nam cấp phép sử dụng); Liều cuối cùng tiêm vắc xin trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến lúc nhập cảnh.

  - Người nhập cảnh có giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19 do cơ quan có thẩm quyền của nước điều trị cấp. Thời gian từ lúc xuất viện tính đến ngày nhập cảnh không quá 12 tháng.

  - Chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật tay nghề cao (sau đây gọi chung là chuyên gia) và thân nhân; học sinh, sinh viên quốc tế; vận động viên.;

  - Khách ngoại giao, công vụ nêu tại Khoản 3, Mục II, Chương III Hướng dẫn này.

  b) Cách ly y tế tại cơ sở cách ly y tế tập trung do quân đội quản lý:

  - Công dân Việt Nam không thuộc đối tượng thuộc Điểm 1.1. Khoản 1 Mục IV Chương I Hướng dẫn này.

  - Công dân Việt Nam thuộc đối tượng tại Điểm 1.1. Khoản 1 Mục IV Chương I Hướng dẫn này nhưng không đăng ký cách ly y tế tập trung tại khách sạn.

  1.2. Thời gian cách ly y tế

  a) Cách ly y tế tập trung 07 ngày đối với những người đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  - Đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.

  - Có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 và xét nghiệm kháng thể kháng SARS-CoV-2 dương tính vào ngày thứ nhất sau khi nhập cảnh;

  b) Cách ly y tế tập trung 14 ngày đối với những đối tượng còn lại.

  2. Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú (sau đây gọi chung là tại nhà)

  2.1. Cách ly y tế tại nhà 07 ngày đối với các trường hợp sau:

  - Những người thuộc đối tượng nêu tại Điểm 1.1, Khoản 1, Mục IV, Chương I Hướng dẫn này và đã hoàn thành cách ly y tế tập trung 07 ngày;

  - Những người thuộc đối tượng nêu tại Tiết b, Điểm 1.2 Khoản 1, Mục VII, Chương II Hướng dẫn này.

  2.2. Cách ly y tế tại nhà 14 ngày đối với những người thuộc đối tượng nêu tại Điểm 2.2, Khoản 2, Mục VII, Chương II Hướng dẫn này.

  3. Tự theo dõi sức khỏe

  3.1. Những người thuộc đối tượng cách ly y tế tập trung 14 ngày và đã hoàn thành cách ly y tế tập trung, tiếp tục về tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

  3.2. Những người thuộc đối tượng cách ly y tế tập trung 07 ngày, cách ly y tế tại nhà 07 ngày và đã hoàn thành cách ly y tế, tiếp tục về tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

  3.3. Những người thuộc đối tượng nêu tại Tiết a, Điểm 1.2, Khoản 1, Mục VII, Chương II Hướng dẫn này, tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày kể từ khi nhập cảnh.

  3.4. Những người thuộc đối tượng nêu tại Tiết b, Điểm 1.2 Khoản 1, Mục VII, Chương II Hướng dẫn này sau khi hoàn thành cách ly y tế tại nhà 07 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ trong 07 ngày tiếp theo.

   

  Chương II. HƯỚNG DẪN CÁCH LY Y TẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI NHẬP CẢNH

   

  I. TRƯỚC KHI NHẬP CẢNH

  Người nhập cảnh bắt buộc thực hiện các nội dung sau:

  1. Khai báo y tế qua ứng dụng VHD/Bluezone trên điện thoại thông minh hoặc trên trang web https://tokhaiyte.vn trong vòng 36 giờ trước giờ dự kiến khởi hành tại cửa khẩu đi, lưu mã QR code trên điện thoại thông minh hoặc in mã QR code ra giấy (đối với trường hợp đặc biệt: người già, trẻ nhỏ, người khuyết tật không sử dụng điện thoại thông minh) để xuất trình tại cửa khẩu.

  2. Đăng ký khách sạn cách ly y tế tập trung, địa điểm cách ly y tế tại nhà, địa điểm lưu trú trong thời gian tự theo dõi sức khỏe qua ứng dụng VHD hoặc trên trang web https://tokhaiyte.vn:

  - Đối với chuyên gia và thân nhân, học sinh, sinh viên quốc tế: đăng ký khách sạn cách ly y tế tập trung, địa điểm cách ly y tế tại nơi lưu trú theo phương án đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt.

  - Đối với khách ngoại giao, công vụ và thân nhân: đơn vị mời đoàn vào thực hiện đăng ký khách sạn cách ly y tế tập trung, địa điểm cách ly y tế tại nhà theo phương án do Bộ Ngoại giao phê duyệt.

  - Đối với người Việt Nam thuộc các trường hợp nêu tại Tiết a, Điểm 1.1. Khoản 1, Mục IV, Chương I Hướng dẫn này: đăng ký khách sạn cách ly y tế tập trung (nếu có nguyện vọng), địa điểm cách ly y tế tại nhà, địa điểm lưu trú trong thời gian tự theo dõi sức khỏe.

  - Các đối tượng còn lại: đăng ký địa điểm cách ly y tế tại nhà, địa điểm lưu trú trong thời gian tự theo dõi sức khỏe.

  3. Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận (bằng tiếng Anh) với kết quả âm tính (bắt buộc đối với chuyên gia và thân nhân, học sinh, sinh viên quốc tế).

  4. Người tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 cần chuẩn bị thêm giấy tờ sau bằng tiếng Anh:

  - Giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19;

  - Giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19.

  5. Trường hợp nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đất liền, cửa khẩu cảng: nếu người nhập cảnh không sử dụng điện thoại thông minh và không có người khai báo y tế hộ thì thực hiện khai báo y tế tại cửa khẩu nơi nhập cảnh.

  II. KHI NHẬP CẢNH TẠI CỬA KHẨU

  1. Người nhập cảnh:

  - Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là Thông điệp 5K.

  - Xuất trình các giấy tờ nêu tại Khoản 5, Mục I Chương II Hướng dẫn này cho cán bộ kiểm dịch và cán bộ kiểm soát xuất nhập cảnh.

  - Di chuyển theo phân luồng đến khu vực chờ tiếp nhận về cơ sở cách ly y tế.

  - Nhận, lắp SIM điện thoại, cài đặt và bật các ứng dụng VHD và Bluezone (luôn bật bluetooth và GPS), nhận và đeo vòng tay thông minh (đối với trường hợp không sử dụng điện thoại thông minh); luôn sử dụng các ứng dụng này kể từ khi nhập cảnh đến hết 28 ngày tiếp theo.

  - Thực hiện khai báo y tế đối với người nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đất liền, cửa khẩu cảng không sử dụng điện thoại thông minh và không có người khai báo y tế hộ.

  - Tuân thủ các biện pháp cách ly y tế ngay tại cửa khẩu nếu có dấu hiệu nghi ngờ mắc COVID-19

  2. Cán bộ kiểm dịch y tế:

  - Kiểm tra khai báo y tế và các giấy tờ nêu tại Khoản 5 Mục I Chương II Hướng dẫn này; đo thân nhiệt, khám sàng lọc COVID-19 đối với người nhập cảnh và xử lý theo quy định; kiểm tra đối chiếu số lượng, danh sách người nhập cảnh và xác nhận hoàn thành việc khai báo y tế.

  - Hướng dẫn người nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đất liền, cửa khẩu cảng chưa khai báo y tế điện tử thì thực hiện khai báo y tế.

  3. Cán bộ kiểm soát xuất nhập cảnh:

  Làm thủ tục nhập cảnh, kiểm tra xác nhận hoàn thành việc khai báo y tế và phân luồng người nhập cảnh ra khu vực chờ tiếp nhận về cơ sở cách ly y tế.

  4. Cán bộ thuộc đơn vị cung cấp ứng dụng CNTT:

  Phát SIM điện thoại hoặc vòng tay thông minh và hướng dẫn cài đặt, sử dụng các ứng dụng, sử dụng vòng tay thông minh tại khu vực chờ tiếp nhận về cơ sở cách ly y tế.

  III. BÀN GIAO VÀ VẬN CHUYỂN NGƯỜI NHẬP CẢNH TỪ CỬA KHẨU VỀ ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY Y TẾ

  1. Cán bộ kiểm soát xuất nhập cảnh/cán bộ kiểm dịch y tế:

  Bàn giao người nhập cảnh cho cán bộ đón người nhập cảnh tại khu vực chờ tiếp nhận về cơ sở cách ly y tế.

  2. Cán bộ đón người nhập cảnh:

  Tiếp nhận và hướng dẫn người nhập cảnh di chuyển theo phân luồng ra từng phương tiện vận chuyển; kiểm tra và nhấn nút xác nhận đúng, đủ người trên ứng dụng VHD trước khi xe khởi hành; theo dõi sức khỏe và thông báo, phối hợp xử lý theo quy định đối với các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong quá trình di chuyển.

  3. Lái xe:

  Vận chuyển người nhập cảnh theo đúng kế hoạch, lịch trình được duyệt; không dừng, đỗ dọc đường. Trường hợp đặc biệt/khẩn cấp phải dừng đỗ dọc đường thì phải thông báo cho cán bộ đón người nhập cảnh để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Nên dừng đỗ tại các điểm dừng nghỉ hoặc trạm dừng nghỉ có khu vực dành riêng cho phòng, chống dịch đã được Bộ Giao thông Vận tải hoặc UBND cấp tỉnh cho phép (nếu có thể). Nên bố trí khu vực vệ sinh hoặc thiết bị vệ sinh trên xe.

  IV. TRONG THỜI GIAN CÁCH LY Y TẾ TẠI CƠ SỞ CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG

  1. Cán bộ quản lý cơ sở cách ly y tế tập trung:

  - Tiếp nhận và hướng dẫn người cách ly y tế quét mã QR code điểm kiểm dịch tại nơi tiếp đón (đối với người đeo vòng tay thông minh thì hỗ trợ quét mã QR code); Kiểm tra đối chiếu số lượng, danh sách người cách ly và xác nhận việc tiếp nhận đủ người trên trang web https://tokhaiyte.vn hoặc trên VHD.

  - Phổ biến, hướng dẫn người cách ly các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là việc thực hiện nghiêm Thông điệp 5K; yêu cầu người cách ly nhận diện khuôn mặt/giọng nói trên ứng dụng VHD 03 lần/ngày theo 03 khung giờ (7h-9h, 13h-15h, 19h-21h) và cập nhật khai báo y tế nếu có trường hợp bất thường về sức khỏe.

  - Bố trí những người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 vào khu vực riêng trong phân khu cách ly.

  - Năm (05) ngày trước khi người cách ly hoàn thành cách ly y tế tập trung: gửi danh sách gồm các thông tin về tên người cách ly, thời gian kết thúc cách ly y tế tập trung, địa điểm cách ly y tế tại nhà, địa điểm lưu trú trong thời gian tự theo dõi sức khỏe cho Sở Y tế địa phương nơi tiếp nhận để bố trí người tiếp nhận, giám sát và tổ chức kiểm tra và xác nhận đủ điều kiện đối với địa điểm cách ly y tế tại nhà đối với người về cách ly y tế tại nhà. Trường hợp địa điểm dự kiến không đủ điều kiện cách ly y tế tại nhà thì Sở Y tế nơi tiếp nhận thông báo cho cơ sở cách ly y tế tập trung để yêu cầu người cách ly tiếp tục cách ly tập trung đủ 14 ngày hoặc tìm địa điểm khác.

  - Hai (02) ngày trước khi người cách ly hoàn thành cách ly y tế tập trung: gửi thông tin qua tin nhắn và danh sách trên VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn cho đơn vị vận chuyển về tên người cách ly, thời gian kết thúc cách ly y tế tập trung, địa điểm cách ly y tế tại nhà, địa điểm lưu trú trong thời gian tự theo dõi sức khỏe để bố trí phương tiện vận chuyển;

  - Vào ngày người cách ly hoàn thành cách ly y tế tập trung: phổ biến các quy định về cách ly y tế tại nhà, tự theo dõi sức khỏe cho người hoàn thành cách ly y tế tập trung; kiểm tra các điều kiện và cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung cho người cách ly;

  2. Cán bộ y tế/quân y:

  - Đo thân nhiệt, xét nghiệm sàng lọc cho người cách ly ngay khi tiếp nhận về cơ sở cách ly y tế tập trung và xử lý theo quy định;

  - Hằng ngày theo dõi thân nhiệt và nhắc nhở người cách ly cập nhật thông tin sức khỏe trên VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn (hỗ trợ cập nhật thông tin đối với người đeo vòng tay thông minh) khi có bất thường về sức khỏe;

  - Lấy mẫu xét nghiệm cho người cách ly và cập nhật kết quả trên VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn (đối với cơ sở cách ly y tế tập trung do quân đội quản lý nếu không đủ khả năng lấy mẫu xét nghiệm thì chủ động phối hợp, hợp đồng với cơ sở y tế dân sự để lấy mẫu, xét nghiệm) theo quy định tại Phụ lục 1 Hướng dẫn này.

  - Xử lý các trường hợp mắc hoặc nghi mắc COVID-19 theo quy định; chăm sóc y tế hoặc chuyển đến cơ sở y tế đối với những trường hợp có các bệnh lý khác.

  3. Cán bộ giám sát:

  Nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định phòng, chống dịch của người cách ly, người phục vụ trong khu cách ly bằng phương pháp trực tiếp, qua camera giám sát và qua việc sử dụng các ứng dụng VHD, Bluezone/vòng đeo tay thông minh.

  4. Người cách ly:

  - Chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và các quy định về cách ly y tế tại Hướng dẫn này.

  - Sáu (06) ngày trước khi hoàn thành cách ly y tế tập trung: cập nhật trên ứng dụng VHD những thông tin về địa điểm, phương tiện di chuyển về cách ly y tế tại nhà, địa điểm lưu trú trong thời gian tự theo dõi sức khỏe, cam kết tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian cách ly y tế tại nhà hoặc tự theo dõi sức khỏe (đối với những người không sử dụng điện thoại thông minh thì cán bộ quản lý cơ sở cách ly y tế tập trung hỗ trợ cập nhập lên ứng dụng VHD).

  - Vào ngày kết thúc cách ly y tế tập trung: nhận giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung và di chuyển về nhà/nơi lưu trú bằng phương tiện đã được bố trí để tiếp tục cách ly y tế tại nhà hoặc tự theo dõi sức khỏe.

  5. Sở Y tế địa phương nơi tiếp nhận người hoàn thành cách ly y tế tập trung:

  Gửi danh sách, địa điểm người cách ly y tế tại nhà, tự theo dõi sức khỏe cho UBND cấp xã nơi tiếp nhận người cách ly trên VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn để tổ chức kiểm tra điều kiện cách ly y tế tại nhà và giám sát.

  6. Chủ tịch UBND cấp xã:

  - Đối với trường hợp cách ly y tế tại nhà: kiểm tra các điều kiện cách ly y tế tại nhà theo quy định tại Phụ lục 2 Hướng dẫn này, xác nhận đủ hay không đủ điều kiện cách ly y tế tại nhà và đồng ý tiếp nhận trên VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn; ra quyết định cách ly y tế tại nhà; tạo và dán mã QR code điểm kiểm dịch nơi cách ly y tế tại nhà 01 ngày trước khi người hoàn thành cách ly y tế tập trung trở về.

  - Đối với người về tự theo dõi sức khỏe thì đồng ý tiếp nhận trên VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn sau khi nhận được danh sách người về tự theo dõi sức khỏe.

  - Phân công cán bộ tiếp nhận, giám sát người cách ly y tế tại nhà, người về tự theo dõi sức khỏe.

  7. Đơn vị vận chuyển

  Sau khi nhận được thông tin về người cách ly qua ứng dụng VHD thì:

  - Đối với phương tiện ô tô: bố trí và gửi thông tin về lái xe, biển số xe cho người quản lý cơ sở cách ly y tế tập trung và người cách ly trên ứng dụng VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn ít nhất 01 ngày trước khi người cách ly hoàn thành cách ly y tế tập trung.

  - Đối với phương tiện tàu thủy hoặc máy bay: bố trí chỗ ngồi, khu vực riêng cho người cách ly đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19.

  V. BÀN GIAO VÀ VẬN CHUYỂN VỀ ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ HOẶC TỰ THEO DÕI SỨC KHỎE

  1. Sở Y tế nơi thực hiện cách ly y tế tập trung:

  Nhấn nút xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung trên ứng dụng VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn sau khi đơn vị vận chuyển tiếp nhận người hoàn thành cách ly y tế tập trung.

  2. Lái xe vận chuyển người hoàn thành cách ly y tế tập trung:

  - Hướng dẫn người hoàn thành cách ly y tế tập trung di chuyển ra phương tiện vận chuyển; yêu cầu quét mã QR code dán tại cửa xe trước khi lên xe.

  - Kiểm tra và nhấn nút xác nhận đúng, đủ người trên ứng dụng VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn trước khi xe khởi hành.

  - Di chuyển theo đúng kế hoạch, lịch trình đã được phê duyệt; không dừng, đỗ dọc đường. Trường hợp đặc biệt/khẩn cấp phải dừng đỗ dọc đường thì phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Nên dừng đỗ tại các điểm dừng nghỉ hoặc trạm dừng nghỉ có khu vực dành riêng cho phòng, chống dịch đã được Bộ Giao thông Vận tải hoặc UBND cấp tỉnh cho phép (nếu có thể).

  3. Người cách ly y tế tại nhà: thực hiện Thông điệp 5K, đặc biệt đeo khẩu trang; mặc trang phục phòng hộ cá nhân phòng, chống dịch COVID-19 trong suốt quá trình di chuyển và thực hiện biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; mở ứng dụng truy vết (Bluezone) liên tục.

  4. Người tự theo dõi sức khỏe sau khi kết thúc cách ly tập trung 14 ngày: thực hiện Thông điệp 5K, đặc biệt đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển, sử mở ứng dụng truy vết (Bluezone) liên tục.dụng thường xuyên dung dịch sát khuẩn tay khi lên, xuống phương tiện vận chuyển và trong suốt quá trình di chuyển;

  VI. TIẾP NHẬN VÀ CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ/TỰ THEO DÕI SỨC KHỎE

  1. Cách ly y tế tại nhà:

  1.1. Chủ tịch UBND cấp xã:

  - Ký xác nhận trên bản cam kết thực hiện cách ly y tế tại nhà của người cách ly.

  - Quản lý, theo dõi, giám sát việc tuân thủ cách ly y tế tại nhà.

  - Ra quyết định kết thúc cách ly y tế tại nhà và xác nhận người cách ly đã hoàn thành cách ly y tế tại nhà trên VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn.

  1.2. Người được phân công tiếp nhận, giám sát người cách ly y tế tại nhà:

  - Hướng dẫn người cách ly quét mã QR code điểm kiểm dịch tại nhà.

  - Giám sát thường xuyên và hằng ngày việc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch, việc sử dụng các ứng dụng VHD, Bluezone, nhận diện khuôn mặt/giọng nói, báo cáo kịp thời nếu có vi phạm; hỗ trợ cập nhật tình trạng sức khỏe người cách ly trên ứng dụng VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn nếu có bất thường đối với người đeo vòng tay thông minh.

  1.3. Cán bộ y tế:

  Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của người cách ly y tế tại nhà vào ngày thứ 7 kể từ khi về cách ly y tế tại nhà và cập nhật kết quả xét nghiệm trên VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn. Nếu kết quả dương tính thì xử lý theo quy định.

  1.4. Người cách ly y tế tại nhà:

  - Quét mã QR code điểm kiểm dịch tại nhà ngay khi về; ký cam kết thực hiện cách ly y tế tại nhà và chuyển cho người giám sát.

  - Không được ra khỏi nhà và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch, đặc biệt là Thông điệp 5K, nhận diện bằng khuôn mặt/giọng nói trên ứng dụng VHD 03 lần/ngày theo 03 khung giờ (7h-9h, 13h-15h, 19h-21h); đeo vòng tay thông minh đối với người không sử dụng điện thoại thông minh.

  - Tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khoẻ; khai báo y tế khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe trên ứng dụng VHD (đối với người đeo vòng tay thông minh thì báo cho người giám sát để được hỗ trợ) và báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử trí.

  2. Tự theo dõi sức khỏe:

  2.1. Đối với trường hợp đã hoàn thành cách ly y tế tập trung 14 ngày

  a. Chủ tịch UBND xã:

  - Tổ chức theo dõi, giám sát việc tuân thủ trong thời gian tự theo dõi sức khỏe.

  - Xác nhận kết thúc thời gian tự theo dõi sức khỏe trên VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn.

  b. Người được phân công tiếp nhận, giám sát:

  - Hướng dẫn người tự theo dõi sức khỏe quét mã QR code điểm kiểm dịch tại nhà ngay khi trở về;

  - Trường hợp người tự theo dõi sức khỏe phải ra khỏi nhà hoặc di chuyển đến địa phương khác trong thời gian tự theo dõi sức khỏe thì xác nhận đồng ý hay không đồng ý trên ứng dụng VHD và phải thông báo cho Sở Y tế địa phương để thông báo cho Sở Y tế nơi đến (nếu di chuyển đến địa phương khác) để phối hợp giám sát.

  - Giám sát thường xuyên việc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch , báo cáo kịp thời nếu có vi phạm; hỗ trợ cập nhật tình trạng sức khỏe (nếu có bất thường) của người tự theo dõi sức khỏe trên ứng dụng VHD đối với người đeo vòng tay thông minh.

  c. Người đã hoàn thành cách ly y tế tập trung 14 ngày:

  - Tiếp tục sử dụng ứng dụng VHD và Bluezone đến hết 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Cập nhật khai báo y tế trên ứng dụng VHD khi có bất thường về sức khỏe. Trường hợp bắt buộc phải ra khỏi nhà thì phải thông báo cho người giám sát qua ứng dụng VHD và được người giám sát xác nhận đồng ý; không đến nơi đông người, không tụ tập ăn uống, giao lưu, văn nghệ… và luôn thực hiện Thông điệp 5K.

  - Trường hợp phải di chuyển tới địa phương khác thì trước 03 ngày phải thông báo cho người giám sát, chủ tịch UBND xã qua ứng dụng VHD để xác nhận đồng ý.

  2.2. Đối với trường hợp đã hoàn thành cách ly y tế tại nhà:

  a. Người đã hoàn thành cách ly y tế tại nhà:

  Luôn thực hiện Thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch chung của địa phương; tiếp tục sử dụng ứng dụng VHD và Bluezone đến hết 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Cập nhật khai báo y tế trên ứng dụng VHD khi có bất thường về sức khỏe. Trường hợp di chuyển tới địa phương khác thì phải báo cho người giám sát qua ứng dụng VHD trước khi di chuyển.

  b. Người được phân công tiếp nhận, giám sát:

  Tiếp tục giám sát việc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch của người đã hoàn thành cách ly y tế tại nhà; báo cáo kịp thời khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe để xử trí theo quy định.

  c. Chủ tịch UBND cấp xã: xác nhận kết thúc thời gian tự theo dõi sức khỏe trên ứng dụng VHD.

  VII. HƯỚNG DẪN CÁCH LY Y TẾ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP NHẬP CẢNH ĐẶC BIỆT

  1. Đối với đoàn đi công tác nước ngoài về Việt Nam

  1.1. Thành viên đoàn công tác từ cấp Thứ trưởng và tương đương trở lên:

  - Xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng RT-PCR) 01 lần trước khi đi công tác 01 ngày và 03 lần sau khi về nước (lần 01 ngay sau khi nhập cảnh, lần 02 vào ngày thứ 06 và lần 03 vào ngày thứ 14 kể từ khi nhập cảnh); Nếu kết quả xét nghiệm dương tính hoặc thuộc trường hợp nghi mắc COVID-19 thì thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

  - Không phải cách ly y tế;

  - Thực hiện tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày kể từ khi nhập cảnh và thực hiện Thông điệp 5K.

  1.2. Các thành viên khác của Đoàn:

  a. Các thành viên đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19

  - Xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng RT-PCR) 01 lần trước khi đi công tác 01 ngày và 03 lần sau khi về nước (lần 01 ngay sau khi nhập cảnh, lần 02 vào ngày thứ 06, lần 03 vào ngày thứ 14 kể từ khi nhập cảnh); Nếu kết quả xét nghiệm dương tính hoặc thuộc trường hợp nghi mắc COVID-19 thì thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

  - Không phải cách ly y tế và tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày kể từ khi nhập cảnh.

  - Cài đặt và luôn sử dụng các ứng dụng VHD, Bluezone và thực hiện khai báo y tế khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

  b. Các thành viên chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19

  - Xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng RT-PCR) 01 lần trước khi đi công tác 01 ngày và 03 lần sau khi về nước (lần 1 ngay sau khi nhập cảnh, lần 2 vào ngày thứ 6 và lần 3 vào ngày thứ 14 kể từ khi nhập cảnh); Nếu kết quả xét nghiệm dương tính hoặc thuộc trường hợp nghi mắc COVID-19 thì thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

  - Cách ly y tế tại nhà hoặc tại cơ sở cách ly y tế tập trung do cơ quan tổ chức đoàn đi bố trí trong thời gian 07 ngày kể từ khi về nước; tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo và thực hiện Thông điệp 5K.

  - Cài đặt và luôn sử dụng các ứng dụng VHD, Bluezone và thực hiện khai báo y tế khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

  2. Đối với khách ngoại giao, công vụ

  2.1. Đối với các đoàn khách ngoại giao vào thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hoặc các Bộ ngành, cơ quan Trung ương:

  Thực hiện theo Đề án đón đoàn do Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ hoặc các Bộ ngành, cơ quan trung ương trình và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  2.2. Đối với khách ngoại giao cao cấp nước ngoài:

  Thực hiện cách ly y tế tại nơi cư trú hoặc trụ sở cơ quan đại diện theo thông báo của Bộ Ngoại giao sau khi đã thống nhất với UBND cấp tỉnh với điều kiện nơi cư trú hoặc trụ sở cơ quan đại diện đáp ứng đủ các điều kiện cách ly y tế tại nhà theo Phụ lục 2.

  2.3. Đối với cán bộ ngoại giao, công vụ khác:

  Thực hiện theo các quy định tại Phần I đến VI Chương II Hướng dẫn này. Địa điểm cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà theo thông báo của Bộ Ngoại giao sau khi đã thống nhất với UBND cấp tỉnh về địa điểm cách ly y tế. Đối với những cán bộ ngoại giao, công vụ được hưởng các quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam, khuyến khích sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

   

  Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   

  1. Đề nghị các Bộ, ngành có liên quan:

  1.1. Bộ Ngoại giao

  - Thông báo cho Bộ Y tế, UBND cấp tỉnh và các Bộ liên quan về danh sách người nhập cảnh theo kế hoạch được duyệt để triển khai Hướng dẫn.

  - Chỉ đạo cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam thông báo cho người nhập cảnh thực hiện theo Hướng dẫn và cập nhật danh sách người nhập cảnh lên trang web https://tokhaiyte.vn (trừ đối tượng do UBND cấp tỉnh phê duyệt); thông báo khuyến khích công dân Việt Nam tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại nước sở tại trước khi nhập cảnh.

  - Thống nhất với Bộ Quốc phòng, UBND cấp tỉnh về địa điểm cách ly y tế tập trung cả dân sự và quân đội quản lý và chỉ đạo cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam cập nhật lên trang web https://tokhaiyte.vn.

  - Thông báo cho cơ quan mời đón khách ngoại giao, công vụ các địa điểm cách ly y tế đã thống nhất với UBND cấp tỉnh để hướng dẫn khách ngoại giao, công vụ lựa chọn địa điểm cách ly.

  - Thông báo cho UBND cấp tỉnh về các khách ngoại giao cao cấp được cách ly tại nơi lưu trú để UBND cấp tỉnh bố trí cán bộ theo dõi, giám sát và cập nhật lên trang web https://tokhaiyte.vn hoặc VHD.

  - Yêu cầu cơ quan đại diện của khách ngoại giao, công vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Sở ngành có liên quan tại các tỉnh, thành phố hoặc chính quyền địa phương để quản lý người nhập cảnh.

  - Chỉ đạo thực hiện các nội dung trong Hướng dẫn.

  1.2. Bộ Giao thông Vận tải

  - Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải bố trí các điểm hoặc trạm dừng nghỉ trên đường vận chuyển người cách ly đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch và cập nhật lên ứng dụng VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn.

  - Chỉ đạo thực hiện các nội dung trong Hướng dẫn.

  1.3. Bộ Thông tin và Truyền thông

  - Cung cấp các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý cách ly y tế đối với người nhập cảnh các quy định tại Hướng dẫn; xây dựng tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn cho tất cả các đối tượng tham gia triển khai Hướng dẫn.

  - Chỉ đạo thực hiện các nội dung trong Hướng dẫn.

  - Thông báo cho UBND cấp tỉnh và Bộ Quốc phòng về hãng vận chuyển có sử dụng công nghệ thông tin tham gia triển khai Hướng dẫn và cập nhật lên trang web https://tokhaiyte.vn.

  1.4. Bộ Quốc phòng

  - Thiết lập, bố trí cơ sở cách ly y tế tập trung do quân đội quản lý tham gia triển khai Hướng dẫn;

  - Chủ trì và phối hợp với Sở Y tế địa phương lấy mẫu xét nghiệm cho người cách ly tại cơ sở cách ly y tế tập trung do quân đội quản lý theo quy định tại Phụ lục 1 Hướng dẫn này và chỉ đạo thực hiện các nội dung trong Hướng dẫn.

  1.5. Bộ Công an:

  Chỉ đạo công an các cấp đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở cách ly y tế tập trung do dân sự quản lý, cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đối với người nhập cảnh;

  2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

  - Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã triển khai Hướng dẫn;

  - Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cập nhật danh sách các khách sạn, khu nghỉ dưỡng được sử dụng là cơ sở cách ly y tế tập trung cho người nhập cảnh lên trang web https://tokhaiyte.vn; cập nhật danh sách người nhập cảnh lên trang web https://tokhaiyte.vn đối với những đối tượng do UBND cấp tỉnh phê duyệt.

  - Chỉ đạo đơn vị y tế địa phương lấy mẫu xét nghiệm cho người cách ly tại cơ sở cách ly y tế tập trung dân sự và phối hợp lấy mẫu tại các cơ sở cách ly y tế tập trung do quân đội quản lý (nếu có yêu cầu) theo quy định tại Phụ lục 1 Hướng dẫn này.

  - Căn cứ vào đăng ký địa điểm cách ly y tế tại nhà/ tự theo dõi sức khỏe của người cách ly, thông báo cho UBND các tỉnh, thành phố liên quan để phối hợp triển khai Hướng dẫn;

  - Phối hợp chặt chẽ với các Bộ liên quan để triển khai Hướng dẫn.

  - Chỉ đạo thực hiện các nội dung trong Hướng dẫn.

   

   

  PHỤ LỤC 1

  HƯỚNG DẪN XÉT NGHIỆM TẠI CƠ SỞ CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NHẬP CẢNH
  (Kèm theo Quyết định số 3092/QĐ-BYT ngày 25 tháng 06 năm 2021 của Bộ Y tế)

   

  1. Bước 1: Lấy mẫu xét nghiệm ngay khi tới cơ sở cách ly y tế:

  - Xét nghiệm tìm vật chất di truyền (có thể sử dụng mẫu gộp) hoặc xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 và đồng thời thực hiện xét nghiệm kháng thể (ELISA, máy miễn dịch…) để tìm kháng thể vi rút SARS-CoV-2.

  - Phiên giải kết quả:

  + Nếu xét nghiệm tìm vật chất di truyền/ xét nghiệm kháng nguyên cho kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2 và xét nghiệm kháng thể với vi rút SARS-CoV-2 dương tính thì thực hiện cách ly 7 ngày nếu có kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR (mẫu đơn) vào ngày thứ 6 âm tính với SARS-CoV-2;

  + Nếu xét nghiệm tìm vật chất di truyền/ xét nghiệm kháng nguyên cho kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2 và xét nghiệm kháng thể với vi rút SARS-CoV-2 âm tính thì thực hiện cách ly theo quy định hiện hành;

  + Nếu kết quả xét nghiệm tìm vật chất di truyền/ xét nghiệm kháng nguyên dương tính thì khẳng định lại bằng xét nghiệm Realtime RT-PCR (nếu chưa thực hiện trong lần xét nghiệm đầu); âm tính thì xử lý như là trường hợp không phát hiện SARS- CoV-2, nếu kết quả Realtime RT-PCR dương tính thì xử lý cách ly theo quy định đối với trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

  2. Bước 2:

  - Lấy mẫu xét nghiệm Realtime RT-PCR (mẫu đơn) vào ngày thứ 6;

  - Phiên giải kết quả: Nếu kết quả dương tính thì xử lý theo quy định, nếu kết quả âm tính thì chuyển cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú từ ngày thứ 8 đến ngày thứ 14 (trong thời gian này, tùy theo điều kiện, nhu cầu có thể tiến hành xét nghiệm kháng nguyên nhanh hoặc xét nghiệm Realtime RT-PCR mẫu gộp. Nếu kết quả dương tính thì xét nghiệm lại bằng Realtime RT-PCR mẫu đơn, nếu kết quả Realtime RT-PCR mẫu đơn dương tính thì xử lý theo quy định. Nếu kết quả âm tính thì tiếp tục cách ly).

  3. Bước 3:

  - Lấy mẫu xét nghiệm Realtime RT-PCR (mẫu đơn) vào ngày thứ 13;

  - Phiên giải kết quả: Nếu kết quả âm tính thì tiếp tục cách ly đến hết 14 ngày, nếu kết quả dương tính thì xử lý theo quy định.

   

   

  PHỤ LỤC 2

  ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ
  (Kèm theo Quyết định số 3092/QĐ-BYT ngày 25 tháng 06 năm 2021 của Bộ Y tế)

   

  - Nhà ở phải có phòng cách ly riêng, khép kín, tách biệt với khu sinh hoạt của gia đình. Nếu nhà riêng có nhiều tầng thì sử dụng một tầng riêng để thực hiện cách ly y tế. Nếu là ký túc xá, nhà ở tập thể... thì bố trí phòng cách ly ở cuối dãy, xa khu sinh hoạt chung, ít người qua lại; hạn chế các đồ đạc vật dụng trong phòng.

  - Đảm bảo thông thoáng khí, tốt nhất nên thường xuyên mở cửa sổ (nếu có), hạn chế dùng điều hòa nếu có lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm.

  - Trước cửa nhà có biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng: “ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19”.

  - Có nhà vệ sinh riêng, có xà phòng rửa tay, nước sạch hoặc có dung dịch sát khuẩn tay nhanh;

  - Phòng cách ly có thùng đựng rác màu vàng có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi đựng chất thải lây nhiễm, có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS- CoV-2” và được thu gom rác thải hàng ngày.

  - Đối với trẻ em, người già yếu, người khuyết tật... không tự chăm sóc được thì người chăm sóc phải trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân phòng, chống lây nhiễm (khẩu trang y tế, găng tay y tế, giày, kính bảo hộ, quần, áo) để sử dụng trong quá trình chăm sóc.

  - Thực hiện vệ sinh khử khuẩn bề mặt tối thiểu 2 lần/ngày tại các vị trí: sàn nhà, sàn khu vệ sinh và bề mặt thường xuyên tiếp xúc như bàn, ghế, thành giường, tủ quần áo, tủ lạnh, tay nắm cửa, bồn cầu, lavabo, vòi nước,...

  - Trong phòng cách ly có dụng cụ vệ sinh cá nhân; xô, chậu đựng quần áo và để người cách ly tự giặt sạch. Quần áo phải được giặt riêng với những người khác. Trước khi giặt, phải ngâm đồ vải với xà phòng giặt tối thiểu 20 phút. Nếu sử dụng máy giặt thì máy phải có chế độ giặt ở nhiệt độ 60°C-70°C. Phơi quần áo tại nơi riêng, có nhiều ánh nắng.

  - Phòng cách ly có thùng đựng chất thải có màu vàng, có nắp đậy, mở bằng đạp chân và có lót túi đựng chất thải lây nhiễm; bên ngoài túi, thùng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2” và được thu gom để xử lý hàng ngày.

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 3092/QĐ-BYT hướng dẫn cách ly y tế người nhập cảnh

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Y tế
  Số hiệu:3092/QĐ-BYT
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:25/06/2021
  Hiệu lực:25/06/2021
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, Xuất nhập cảnh, COVID-19
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Đỗ Xuân Tuyên
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X