hieuluat

Quyết định 3449/QĐ-BYT tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phẫu thuật Tạo hình - thẩm mỹ

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:3449/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Viết Tiến
  Ngày ban hành:07/06/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:07/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ
  -------

  Số: 3449/QĐ-BYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2018

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHẪU THUẬT TẠO HÌNH - THẨM MỸ

  --------

  BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

   

  Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

  Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Xét Biên bn họp ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng nghiệm thu Hướng dẫn Quy trình k thuật Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ của Bộ Y tế;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phẫu thuật Tạo hình- thẩm mỹ”, gồm 223 quy trình kỹ thuật.

  Điều 2. Tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ” ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình k thuật Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ phù hợp để thực hiện tại đơn vị.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
  - Các Thứ trưởng BYT;
  - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (đ
  phối hợp);
  - Cổng thông tin điện tử BYT;
  - Website Cục KCB;
  - Lưu VT, KCB.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Viết Tiến

   

   

  DANH SÁCH 223 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHẪU THUẬT TẠO HÌNH - THẨM MỸ
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 3449/QĐ-BYT ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  TT

  TÊN QUY TRÌNH KỸ THUẬT

  1.

  Kỹ thuật Cắt lọc - khâu vết thương da đầu mang tóc

  2.

  Phẫu thuật che phủ vết thương khuyết da đầu mang tóc bng vạt tại chỗ

  3.

  Phẫu thuật che phủ vết thương khuyết da đu mang tóc bằng vạt lân cận

  4.

  Phẫu thuật che phủ vết thương khuyết da đầu mang tóc bằng vạt tự do

  5.

  Phẫu thuật điều trị lột da đầu bán phần

  6.

  Phẫu thuật điều trị da đu đứt rời không sử dụng kỹ thuật vi phẫu

  7.

  Phẫu thuật cắt bỏ u da lành tính vùng da đầu từ 2cm trở lên

  8.

  Phẫu thuật cắt bỏ ung thư da vùng da đầu dưới 2cm

  9.

  Phẫu thuật cắt bỏ ung thư da vùng da đầu từ 2cm trở lên

  10.

  Kỹ thuật Tạo hình khuyết da đầu bằng ghép da mỏng

  11.

  Kỹ thuật Tạo hình khuyết da đầu bng ghép da dày

  12.

  Phẫu thuật tạo vạt da lân cận che phủ các khuyết da đầu

  13.

  Phẫu thuật tạo vạt da tự do che phủ các khuyết da đu

  14.

  Phẫu thuật tạo hình che phủ khuyết phức hợp vùng đu bằng vạt da cân xương có cuống nuôi

  15.

  Phẫu thuật tạo hình che phủ khuyết phức hợp vùng đu bằng vạt da cân xương tự do

  16.

  Phẫu thuật đặt túi giãn da vùng da đầu

  17.

  Kỹ thuật bơm túi giãn da vùng da đầu

  18.

  Phẫu thuật tạo vạt giãn da vùng da đu

  19.

  Phẫu thuật giãn da cấp tính vùng da đầu

  20.

  Phẫu thuật ghép mỡ trung bì vùng trán

  21.

  Phẫu thuật độn khuyết xương sọ bằng sụn tự thân

  22.

  Phẫu thuật độn khuyết xương sọ bằng xương tự thân

  23.

  Phẫu thuật độn khuyết xương sọ bằng chất liệu nhân tạo

  24.

  Phẫu thuật ghép mỡ tự thân coleman vùng trán

  25.

  Phẫu thuật tái tạo trán lõm bằng xi măng xương

  26.

  Phẫu thuật lấy mảnh xương sọ hoại tử

  27.

  Phẫu thuật ghép bộ phận mũi đứt rời không sử dụng vi phẫu

  28.

  Phẫu thuật tạo hình môi toàn bộ bằng vạt tại chỗ

  29.

  Phẫu thuật tạo hình môi toàn bộ bằng vạt tự do

  30.

  Phẫu thuật tạo hình môi từng phần bằng vạt tại chỗ

  31.

  Phẫu thuật tạo hình môi từng phần bằng vạt lân cận

  32.

  Phẫu thuật tạo hình môi từng phần bằng vạt từ xa

  33.

  Phẫu thuật tạo hình môi kết hợp các bộ phận xung quanh bằng kỹ thuật vi phẫu

  34.

  Phu thuật chỉnh sửa lệch miệng do liệt thần kinh VII

  35.

  Phu thuật phục hồi, tái tạo dây thn kinh VII (đoạn ngoài s)

  36.

  Phu thuật khâu vết thương thấu má và ống tuyến nước bọt

  37.

  Phu thuật khâu vết thương ống tuyến nước bọt

  38.

  Phu thuật khâu vết thương thn kinh

  39.

  Phu thuật ghép lại mảnh da mặt đt rời không bng vi phẫu

  40.

  Phẫu thuật vết thương vùng hàm mặt do hỏa khí

  41.

  Phẫu thuật tạo hình khe h sọ mặt số 7

  42.

  Phẫu thuật tạo hình khe h sọ mặt số 8

  43.

  Phẫu thuật tạo hình khe hở sọ mặt 2 bên

  44.

  Phẫu thuật tạo hình thiểu sản bẩm sinh nửa mặt bằng ghép mỡ coleman

  45.

  Phẫu thuật tạo hình thiểu sản bẩm sinh toàn bộ mặt bằng ghép mỡ coleman

  46.

  Phẫu thuật sửa sẹo vùng cổ, mặt bng vạt da tại chỗ

  47.

  Phẫu thuật sửa sẹo vùng cổ, mặt bằng vạt da lân cận

  48.

  Phẫu thuật Ghép da dầy toàn bộ, diện tích dưới 10cm2

  49.

  Phẫu thuật Ghép da dầy toàn bộ, diện tích trên 10cm2

  50.

  Phẫu thuật Cắt u máu vùng đầu mặt cổ

  51.

  Phẫu thuật Cắt dị dạng bạch mạch đầu mặt cổ

  52.

  Phẫu thuật Cắt dị dạng tĩnh mạch đầu mặt cổ

  53.

  Kỹ thuật Tiêm xơ dị dạng tĩnh mạch đầu mặt cổ

  54.

  Phẫu thuật cắt ung thư da vùng cổ mặt dưới 5cm và tạo hình bng ghép da tự thân

  55.

  Phẫu thuật cắt ung thư da vùng cổ mặt dưới 5cm và tạo hình bằng vạt da tại chỗ

  56.

  Phẫu thuật cắt ung thư da vùng cổ mặt trên 5cm và tạo hình bằng vạt da lân cận

  57.

  Phẫu thuật cắt ung thư da vùng cổ mặt trên 5cm và tạo hình bằng vạt da bng kỹ thuật vi phẫu

  58.

  Phẫu thuật Cắt u mỡ hệ thống lan tỏa vùng hàm mặt

  59.

  Phẫu thuật lấy bỏ chất silicon lỏng vùng mặt cổ

  60.

  Phẫu thuật lấy bỏ chất liệu độn vùng mặt cổ

  61.

  Phẫu thuật thu nhỏ vú phì đại

  62.

  Phẫu thuật Cắt bỏ khối u da lành tính dưới 5cm

  63.

  Phẫu thuật Cắt bỏ khối u da lành tính trên 5cm

  64.

  Phẫu thuật ghép da tự thân các khuyết phần mềm cánh tay

  65.

  Phẫu thuật ghép da tự thân các khuyết phần mềm cẳng tay

  66.

  Phẫu thuật tạo hình các khuyết phần mềm phức tạp cánh tay bằng vạt tại ch

  67.

  Phẫu thuật tạo hình các khuyết phần mềm phức tạp cẳng tay bng vạt tại chỗ

  68.

  Phẫu thuật tạo hình các khuyết phần mm phức tạp cẳng tay bng vạt lân cận

  69.

  Phẫu thuật tạo hình các khuyết phần mềm phức tạp cánh tay bằng vạt da có sử dụng vi phẫu thuật

  70.

  Phu thuật điều trị vết thương bàn tay bằng ghép da tự thân

  71.

  Phẫu thuật điều trị vết thương bàn tay bng các vạt da tại chỗ

  72.

  Phẫu thuật điều trị vết thương bàn tay bằng các vạt da lân cận

  73.

  Phẫu thuật điều trị vết thương bàn tay bng các vạt da từ xa

  74.

  Phẫu thuật điều trị vết thương bàn tay bằng vạt có sử dụng vi phẫu thuật

  75.

  Phẫu thuật điều trị vết thương ngón tay bng ghép da tự thân

  76.

  Phẫu thuật điều trị vết thương ngón tay bằng các vạt da tại chỗ

  77.

  Phẫu thuật điều trị vết thương ngón tay bng các vạt da lân cận

  78.

  Phẫu thuật điều trị vết thương ngón tay bng các vạt da từ xa

  79.

  Phu thuật điều trị vết thương ngón tay bng vạt có sử dụng vi phẫu thuật

  80.

  Phẫu thuật Nối gân gấp

  81.

  Phẫu thuật ghép gân gấp không sử dụng vi phẫu thuật

  82.

  Phẫu thuật ghép gân gấp có sử dụng vi phẫu thuật

  83.

  Phẫu thuật Nối gân duỗi

  84.

  Phẫu thuật Gỡ dính gân

  85.

  Phẫu thuật Khâu nối thần kinh không sử dụng vi phẫu thuật

  86.

  Phẫu thuật Khâu nối thn kinh sử dụng vi phẫu thuật

  87.

  Phẫu thuật Gỡ dính thn kinh

  88.

  Phẫu thuật tái tạo ngón cái bằng kỹ thuật vi phẫu

  89.

  Phẫu thuật cái hóa

  90.

  Phẫu thuật Chuyển ngón có cuống mạch nuôi

  91.

  Phẫu thuật tạo hình kẽ ngón cái

  92.

  Phẫu thuật Rút nẹp vít và các dụng cụ khác sau phẫu thuật

  93.

  Phẫu thuật Thay khớp bàn tay

  94.

  Phẫu thuật Thay khớp liên đốt các ngón tay

  95.

  Phẫu thuật tách dính 2 ngón tay

  96.

  Phẫu thuật tách dính 3 ngón tay

  97.

  Phẫu thuật tách dính 4 ngón tay

  98.

  Phẫu thuật cắt ngón tay thừa

  99.

  Phẫu thuật cắt b ngón tay cái thừa

  100.

  Phẫu thuật tạo hình ngón tay cái xẻ đôi

  101.

  Phẫu thuật sa sẹo co nách bằng ghép da tự thân

  102.

  Phẫu thuật sửa sẹo co khuỷu bằng ghép da tự thân

  103.

  Phẫu thuật sửa sẹo co nách bằng vạt da tại chỗ

  104.

  Phẫu thuật sửa sẹo co khuỷu bằng vạt tại chỗ

  105.

  Phẫu thuật sửa sẹo co nách bằng vạt da cơ lân cận

  106.

  Phẫu thuật sửa sẹo co khuỷu bằng vạt da từ xa

  107.

  Phẫu thuật sửa sẹo co nách bằng vạt da có sử dụng vi phẫu thuật

  108.

  Phẫu thuật sửa sẹo co khuỷu bằng vạt da có sử dụng vi phẫu thuật

  109.

  Phẫu thuật sửa sẹo co cổ bàn tay bằng tạo hình chữ Z

  110.

  Phẫu thuật sửa sẹo co ngón tay bằng tạo hình chữ Z

  111.

  Phẫu thuật sửa sẹo co cổ bàn tay bằng ghép da tự thân

  112.

  Phẫu thuật sa sẹo co ngón tay bng ghép da tự thân

  113.

  Phẫu thuật vi phẫu tích làm mỏng vạt tạo hình bàn ngón tay

  114.

  Phu thuật tạo vạt trì hoãn cho bàn ngón tay

  115.

  Phẫu thuật tạo vạt tĩnh mạch cho khuyết phần mềm bàn ngón tay

  116.

  Phu thuật ghép móng

  117.

  Phẫu thuật giãn da cho vùng cánh cẳng tay

  118.

  Phẫu thuật giãn da điều trị dính ngón bẩm sinh

  119.

  Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng đùi bng ghép da tự thân

  120.

  Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng khoeo bằng ghép da tự thân

  121.

  Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng cẳng bng ghép da tự thân

  122.

  Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng cổ chân bằng ghép da tự thân

  123.

  Phu thuật tạo hình các khuyết da vùng bàn chân bằng ghép da tự thân

  124.

  Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng đùi bằng vạt da tại chỗ

  125.

  Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng khoeo bằng vạt da tại chỗ

  126.

  Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng cẳng chân bng vạt da tại chỗ

  127.

  Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng đùi bng vạt da lân cận

  128.

  Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng khoeo bằng vạt da lân cận

  129.

  Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng cẳng chân bằng vạt da lân cận

  130.

  Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng bàn chân bằng ghép da lân cận

  131.

  Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng cẳng chân bằng vạt da có sử dụng kỹ thuật vi phẫu

  132.

  Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng bàn chân bằng ghép da có sử dụng kỹ thuật vi phẫu

  133.

  Kỹ thuật Khâu nối thần kinh ngoại biên vùng cổ

  134.

  Kỹ thuật khâu vết thương thấu má

  135.

  Điều trị gãy xương chỉnh mũi bng nn chỉnh

  136.

  Điều trị gãy xương chnh mũi bằng nắn chỉnh

  137.

  Phẫu thuật chnh sửa góc hàm xương hàm dưới

  138.

  Phẫu thuật chnh sửa góc hàm xương hàm dưới

  139.

  Phẫu thuật cắt chnh cằm

  140.

  Phẫu thuật chỉnh sửa thân xương hàm dưới

  141.

  Phẫu thuật tạo hình thiểu sản bẩm sinh nửa mặt bằng chất làm đy

  142.

  Phẫu thuật tạo hình thiểu sản bẩm sinh na mặt bằng chất làm đy

  143.

  Phẫu thuật ct b u da mặt lành tính

  144.

  Phẫu thuật khâu đóng trực tiếp sẹo vùng cổ, mặt (dưới 3cm)

  145.

  Phẫu thuật khâu đóng trực tiếp sẹo vùng cổ, mặt (trên 3cm)

  146.

  Phẫu thuật sửa sẹo vùng cổ, mặt bằng vạt da từ xa

  147.

  Phẫu thuật ghép xương tự thân tức thì sau đoạn xương hàm trên

  148.

  Phẫu thuật ghép xương bằng vật liệu thay thế tức thì sau ct đoạn xương hàm trên

  149.

  Phẫu thuật Tạo hình hộp sọ trong dị tật hẹp hộp sọ

  150.

  Phẫu thuật Tạo hình không âm đạo bng (tạo khoang và) nong giãn

  151.

  Phẫu thuật Tạo hình dị tật ngắn âm đạo bằng nong giãn

  152.

  Phẫu thuật cắt bỏ tổ chức hoại t trong ổ loét tỳ đè

  153.

  Phẫu thuật ghép sụn mi mắt

  154.

  Phu thuật ghép da tự thân vùng mi mt

  155.

  Kỹ thuật tạo hình mi mắt kết hợp các bộ phận xung quanh

  156.

  Phẫu thuật ghép m tự thân coleman điều trị lõm mắt

  157.

  Phẫu thuật ghép m trung bì tự thân điều trị lõm mắt

  158.

  Phẫu thuật Đặt sụn sườn vào dưới màng xương điều trị lõm mắt

  159.

  Kỹ thuật Đặt bản silicon trong điều trị lõm mắt

  160.

  Phẫu thuật Nâng sàn hốc mắt

  161.

  Phẫu thuật Tạo hình hốc mắt trong tật không nhãn cầu để lắp mắt giả

  162.

  Phẫu thuật Tái tạo toàn bộ mi bng vạt có cuống mạch

  163.

  Phẫu thuật Tái tạo toàn bộ mi và cùng đồ bằng vạt có cuống mạch

  164.

  Phẫu thuật Tái tạo toàn bộ mi và cùng đồ bng vạt tự do

  165.

  Điều trị chứng co giật mi trên bằng botox

  166.

  Phẫu thuật Tái tạo cung mày bằng vật có cuống mạch nuôi

  167.

  Phẫu thuật Tái tạo cung mày bằng ghép da đầu mang tóc

  168.

  Phẫu thuật Khâu và cắt lọc vết thương vùng mũi

  169.

  Phẫu thuật tạo hình mũi toàn bộ

  170.

  Phẫu thuật tạo hình mũi một phần

  171.

  Phẫu thuật tạo hình tháp mũi bằng vạt có cuống mạch nuôi

  172.

  Phẫu thuật tạo hình tháp mũi bằng vạt da kế cận

  173.

  Phẫu thuật tạo hình tháp mũi bằng vạt da từ xa

  174.

  Phẫu thuật tạo hình cánh mũi bằng các vạt có cung mạch nuôi

  175.

  Phẫu thuật tạo hình cánh mũi bằng ghép phức hợp vành tai

  176.

  Phẫu thuật cắt bỏ u lành tính vùng mũi (dưới 2cm)

  177.

  Phẫu thuật cắt bỏ u lành tính vùng mũi (trên 2cm)

  178.

  Phẫu thuật tạo hình mũi sư tử

  179.

  Phẫu thuật sa cánh mũi trong sẹo khe h môi đơn

  180.

  Phẫu thuật treo cung mày bng ch

  181.

  Phẫu thuật tạo hình thiểu năng vòm hầu bằng tiêm chất làm đy

  182.

  Kỹ thuật Hút mỡ vùng hông

  183.

  Kỹ thuật Hút mỡ vùng lưng

  184.

  Kỹ thuật Hút mỡ tạo bụng 6 múi

  185.

  Phẫu thuật chnh sửa các biến chứng sau hút mỡ

  186.

  Phẫu thuật cấy mỡ tạo dáng cơ thể

  187.

  Phẫu thuật cấy mỡ nâng mũi

  188.

  Phẫu thuật cấy mỡ làm đầy vùng mặt

  189.

  Phẫu thuật cấy mỡ bàn tay

  190.

  Phẫu thuật cấy mỡ vùng mông

  191.

  Phẫu thuật làm to mông bằng túi độn mông

  192.

  Phẫu thuật nâng vú bằng túi độn ngực

  193.

  Phẫu thuật nâng vú bằng chất làm đầy

  194.

  Phẫu thuật chnh sửa các biến chứng sau mổ nâng vú

  195.

  Phẫu thuật căng da bụng không cắt rời và di chuyển rốn

  196.

  Phẫu thuật căng da bụng có cắt rời và di chuyển rốn

  197.

  Phẫu thuật tái tạo thành bụng đơn giản

  198.

  Phẫu thuật tái tạo thành bụng phức tạp

  199.

  Phẫu thuật tạo hình thành bụng toàn phần kết hợp hút mỡ bụng

  200.

  Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ tạo hình thẩm mỹ bụng

  201.

  Phẫu thuật độn cằm

  202.

  Phẫu thuật chnh hình cm bằng cấy mỡ

  203.

  Phẫu thuật chnh hình cằm bng tiêm chất làm đy

  204.

  Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ chỉnh hình cằm

  205.

  Phẫu thuật thẩm m cơ quan sinh dục ngoài nữ

  206.

  Phẫu thuật thu nhỏ âm đạo

  207.

  Laser điều trị u da

  208.

  Laser điều trị nám da

  209.

  Laser điều trị đồi mồi

  210.

  Laser điều trị nếp nhăn                      

  211.

  Tiêm botulium điều trị nếp nhăn

  212.

  Tiêm chất làm đy xóa nếp nhăn

  213.

  Tiêm chất làm đầy nâng mũi

  214.

  Tiêm chất làm đầy độn mô

  215.

  Phẫu thuật ct xương điều trị nhô cằm

  216.

  Phẫu thuật điều trị hoại tử mô do tia xạ bằng vạt có cuống mạch nuôi

  217.

  Phẫu thuật điều trị hoại tử xương hàm do tia xạ

  218.

  Phẫu thuật điều trị hoại tử xương và phần mềm vùng hàm mặt do tia xạ

  219.

  Phẫu thuật đặt túi bơm giãn da

  220.

  Kỹ thuật Nút động mạch dị dạng động tĩnh mạch ở vùng đu và hàm mặt

  221.

  Phẫu thuật Cắt u phần mềm vùng cổ

  222.

  Phẫu thuật Cắt nơvi sắc tố vùng hàm mặt

  223.

  Phẫu thuật ghép lại mảnh da mặt đứt rời bằng vi phẫu

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Khám bệnh, chữa bệnh của Quốc hội, số 40/2009/QH12
  Ban hành: 23/11/2009 Hiệu lực: 01/01/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 75/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
  Ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực: 20/06/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X