hieuluat

Quyết định 4128/QĐ-BYT bổ sung danh mục kỹ thuật trong hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:4128/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Trường Sơn
  Ngày ban hành:30/09/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:30/09/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ
  ______

  Số: 4128/QĐ-BYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc ban hành tạm thời bổ sung danh mục kỹ thuật áp dụng trong hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa

  ___________

  BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

   

  Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

  Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 năm 2006;

  Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Thông tư 49/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về hoạt động y tế từ xa;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bổ sung danh mục kỹ thuật áp dụng trong hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa.

  Điều 2. Danh mục kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng tạm thời tại tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đăng ký thực hiện hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

  Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Q. Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
  - Các Thứ trưởng BYT;
  - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (để phối hợp);
  - Cổng thông tin điện tử BYT;
  - Website Cục QLKCB;
  - Lưu VT, KCB.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG


   
  Nguyễn Trường Sơn

   

   

   

   

  BỔ SUNG DANH MỤC KỸ THUẬT ÁP DỤNG TRONG HỘI CHẨN, TƯ VẤN KHÁM, CHỮA BỆNH TỪ XA

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  1. Tổng hợp danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh từ xa

  Số TT

  CHUYÊN KHOA/ CHUYÊN NGÀNH

  BỆNH VIỆN ĐỀ XUẤT

  Số lượng DMKT

  7

  Nội tiết

  BV Nội tiết TW

  99

  13

  Phụ sản

  BV Phụ sản TW

  249

  14

  Mắt

  BV Mắt TW

  248

   

  Tổng số kỹ thuật

   

  596

   

  2. Chuyên khoa Nội tiết

  STT

  STT Theo thông tư 43, 21

  Tên Kỹ Thuật

   

   

  Kỹ thuật chung

  1.

  7

  Cắt bán phần 1 thùy tuyến giáp trong bướu giáp nhân

  2.

  8

  Cắt 1 thùy tuyến giáp trong bướu giáp nhân

  3.

  9

  Cắt bán phần 1 thùy tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân

  4.

  10

  Cắt 1 thùy tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân

  5.

  11

  Cắt bán phần 2 thủy tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân

  6.

  12

  Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân

  7.

  13

  Cắt 1 thùy tuyến giáp trong bướu giáp nhân độc

  8.

  14

  Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc

  9.

  15

  Cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong Basedow

  10.

  16

  Cắt 1 thùy tuyến giáp và cắt bán phần thùy còn lại trong Basedow

  11.

  17

  Cắt toàn bộ tuyến giáp trong Basedow

  12.

  18

  Cắt 1 thùy tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp

  13.

  19

  cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp

  14.

  20

  Cắt 1 thùy tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp

  15.

  21

  Cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp

  16.

  22

  Cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 2 bên trong ung thư tuyến giáp

  17.

  24

  Cắt 1 thùy tuyến giáp lấy bướu thòng trong bướu giáp thòng

  18.

  25

  Cắt 1 thùy tuyến giáp lấy bướu thòng và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp thòng

  19.

  26

  Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp thòng

  20.

  27

  Cắt 1 thùy tuyến giáp trong bướu giáp khổng lồ

  21.

  28

  Cắt 1 thùy tuyến giáp và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp khổng lồ

  22.

  29

  Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp khổng lồ

  23.

  30

  Phẫu thuật cầm máu lại sau mổ tuyến giáp

  24.

  31

  Cắt tuyến cận giáp trong cường tuyến cận giáp nguyên phát do quá sản tuyến hoặc u tuyến hoặc ung thư tuyến cận giáp

  25.

  32

  Cắt tuyến cận giáp trong quá sản thứ phát sau suy thận mãn tính

  26.

  70

  PTNS cắt bán phần 1 thùy tuyến giáp trong bướu giáp nhân bằng dao siêu âm

  27.

  71

  PTNS cắt 1 thùy tuyến giáp trong bướu giáp nhân bàng dao siêu âm

  28.

  72

  PTNS cắt bán phần 1 thùy tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân bằng dao siêu âm

  29.

  73

  PTNS cắt 1 thùy tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân bằng dao siêu âm

  30.

  74

  PTNS cắt bán phần 2 thùy tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân bằng dao siêu âm

  31.

  76

  PTNS cắt 1 thùy tuyến giáp trong bướu giáp nhân độc bằng dao siêu âm

  32.

  79

  PTNS cắt 1 thùy tuyến giáp và cắt bán phần thùy còn lại trong Basedow bằng dao siêu âm

  33.

  93

  PTNS cắt tuyến cận giáp trong cường tuyến cận giáp nguyên phát do quá sản tuyến hoặc u tuyến hoặc ung thư tuyến cận giáp bằng dao siêu âm

   

   

  CÁC KỸ THUẬT TRÊN NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

  34.

  220

  Tháo khớp ngón chân trên người bệnh đái tháo đường

  35.

  225

  Thay băng trên người bệnh đái tháo đường

  36.

  226

  Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét khu trú ở ngón chân trên người bệnh đái tháo đường

  37.

  227

  Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng < ¼ bàn chân trên người bệnh đái tháo đường

  38.

  228

  Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng < ½ bàn chân trên người bệnh đái tháo đường

  39.

  229

  Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại từ cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng lan tỏa cả bàn chân trên người bệnh đái tháo đường

  40.

  230

  Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại từ cho các nhiễm trùng phần mềm trên người bệnh đái tháo đường

  41.

  231

  Chích rạch, dẫn lưu ổ áp xe trên người bệnh đái tháo đường

  42.

  232

  Tháo móng quặp trên người bệnh đái tháo đường

  43.

  233

  Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường

  44.

  234

  Cắt móng chân, chăm sóc móng trên người bệnh đái tháo đường

  45.

  236

  Các tiểu phẫu ở người bệnh ĐTĐ (kiểm soát đường huyết tốt)

  46.

  239

  Hướng dẫn kỹ thuật tiêm Insulin

  47.

  240

  Hướng dẫn tự chăm sóc bàn chân

  48.

  241

  Tư vấn chế độ dinh dưỡng và tập luyện

   

   

  Các kỹ thuật khác

  49.

  242

  Chọc hút dịch điều trị u nang giáp

  50

  243

  Chọc hút dịch điều trị u nang giáp có hướng dẫn của siêu âm

  51

  244

  Chọc hút lấy tế bào tuyến giáp

  52

  245

  Chọc hút lấy tế bào u giáp có hướng dẫn của siêu âm

   53

  246

  Áp tế bào tức thì trong phẫu thuật tuyến nội tiết

  54.

  247

  Sinh thiết tức thì trong phẫu thuật tuyến nội tiết

  55.

   

  * Hỗ trợ điều trị vết loét bằng tia plasma lạnh

  56.

   

  * Điều trị hỗ trợ liền loét bằng tế bào gốc

  57.

   

  * Điều trị liền loét bằng huyết tương tươi giàu tiểu cầu tự thân đã hoạt hóa

  58.

   

  * Hỗ trợ điều trị vét loét bằng dịch chiết nguyên bào sợi

  59.

   

  * Hỗ trợ điều trị vét loét bằng máy hút áp lực âm (giảm áp vết loét) trên người bệnh đái tháo đường

  60.

   

  Làm khuôn tiếp xúc toàn bộ bằng thạch cao cho người bệnh đái tháo đường loét chân

  61.

   

  Đo áp lực bàn chân đái tháo đường

  62.

   

  Bó bột tiếp xúc điều trị loét gan bàn chân ở người bệnh đái tháo đường

  63.

   

  Khám bàn chân người bệnh đái tháo đường

  64.

   

  Cắt gân gấp ngón chân người bệnh đái tháo đường có biến chứng bàn chân

  65.

   

  * Tiêm thuốc trưởng thành phổi cho thai nhi của phụ nữ mang thai mắc đái tháo đường

  66.

   

  * Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống 2 mẫu có định lượng Insulin

  67.

   

  * Nghiệm pháp dung nạp Glucose đường uống 2 mẫu không định lượng Insulin

  68.

   

  * Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống 2 mẫu có định trạng C-peptide

  69.

   

  * Nghiệm pháp dung nạp Glucose đường uống (75g Glucose) 3 mẫu cho phụ nữ mang thai

  70.

   

  * Nghiệm pháp dưng nạp glucose đường uống 3 mẫu có định lượng Insulin

  71.

   

  * Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống 3 mẫu không định lượng Insulin

  72.

   

  * Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống 3 mẫu có định lượng C-peptide

  73.

   

  * Theo dõi đường máu liên tục 6 - 14 ngày bảng cảm biến glucose

  74.

   

  * Nghiệm pháp hạ đường huyết bằng insulin

  75

   

  * Nghiệm pháp kích thích bằng gonadotropins

  76.

   

  * Nghiệm pháp nhịn đói 72h

  77.

   

  * Nghiệm pháp kích thích Synacthen nhanh

  78.

   

  * Nghiêm pháp kích thích Synacthen chậm

  79.

   

  * Nghiêm pháp ức chế bằng Dexamethason liều thấp qua đêm

  80.

   

  * Nghiệm pháp ức chế bằng Dexamethason liều thấp trong 2 ngày

  81.

   

  * Nghiệm pháp ức chế bằng Dexamethason liều cao qua đêm

  82.

   

  * Nghiệm pháp ức chế bằng Dexamethason liều cao kéo dài

  83.

   

  * Nghiệm pháp nhịn nước

  84.

   

  Đo đường máu 24h có định lượng Insulin

  85.

   

  Đo đường máu 24h không định lượng Insulin

  86.

   

  Nghiệm pháp kích thích GH bằng gắng sức

  87.

   

  * Nghiệm pháp kích thích HCG 3 ngày

  88.

   

  Đo giãn mạch qua trung gian dòng chảy

  89.

   

  * Test thần kinh tự động đối giao cảm tim mạch nghiệm pháp hít thở sâu

  90.

   

  * Test thần kinh tự động đối giao cảm tim mạch nghiệm pháp đứng

  91.

   

  * Test đánh giá chức năng thần kinh tự động đối giao cảm tim mạch bằng nghiệm pháp valsalva

  92.

   

  * Test thần kinh tự động giao cảm tim mạch nghiệm pháp bóp tay

  93.

   

  * Test thần kinh tự động giao cảm tim mạch hạ huyết áp tư thế

  94.

   

  * Test truyền dung dịch NaCl đẳng trương khẳng định cường aldosteron nguyên phát

  95.

   

  Chụp CLVT tuyến giáp và/ hoặc phần mềm vùng cổ có tiêm thuốc cản quang

  96.

   

  Chụp CLVT tuyến giáp và/ hoặc vùng cổ không tiêm thuốc cản quang

  97.

   

  Chụp CLVT tuyến cận giáp có tiêm thuốc cản quang

  98.

   

  Chụp CLVT tuyến cận giáp không tiêm thuốc cản quang

  99.

   

  Siêu âm doppler màu mạch máu tuyến giáp

   

  2. Chuyên khoa Phụ sản

  STT

  STT theo TT số 43, TT số 21

  Tên kỹ thuật

   

   

  A. SẢN KHOA

  1.

  1

  Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược

  2.

  2

  Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên

  3.

  3

  Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp

  4.

  4

  Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh mắc bệnh toàn thân (tim, thận, gan, huyết học, nội tiết...)

  5.

  5

  Phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa (rau tiền đạo, rau bong non, tiền sản giật, sản giật...)

  6.

  6

  Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có bệnh truyền nhiễm (viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1, tiêu chảy cấp.,.)

  7.

  7

  Phẫu thuật lấy thai lần đầu

  8.

  8

  Phẫu thuật lẫy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch...)

  9.

  9

  Phẫu thuật cắt tử cung tình trạng người bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm vỡ tạng trong tiểu khung, vỡ tử cung phức tạp

  10.

  10

  Phẫu thuật cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị do chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa

  11.

  11

  Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ khoa

  12.

  12

  Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa

  13.

  13

  Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung

  14.

  14

  Phẫu thuật tổn thương đường tiêu hoá do tai biến phẫu thuật sản phụ khoa

  15.

  15

  Phẫu thuật tổn thương đường tiết niệu do tai biến phẫu thuật sản phụ khoa

  16.

  16

  Phẫu thuật tổn thương mạch máu do tai biến phẫu thuật sản phụ khoa

  17.

  17

  Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai

  18.

  18

  Khâu tử cung do nao thủng

  19.

  19

  Giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng

  20.

  20

  Gây chuyển dạ bằng thuốc

  21.

  21

  Nghiệm pháp lọt ngôi chỏm

  22.

  22

  Đẻ chỉ huy bằng truyền oxytocin tĩnh mạch

  23.

  23

  Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa

  24.

  24

  Đỡ đẻ ngôi ngược (*)

  25.

  25

  Nội xoay thai

  26.

  26

  Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên

  27.

  27

  Forceps

  28.

  28

  Giác hút

  29.

  29

  Soi ối

  30.

  30

  Khâu phục hồi rách cả tử cung, âm đạo

  31.

  31

  Thủ thuật cặp, kéo cổ tử cung xử trí băng huyết sau đẻ, sau sảy, sau nạo (*)

  32.

  32

  Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn

  33.

  33

  Đỡ đẻ thường ngôi chỏm

  34.

  34

  Cắt và khâu tầng sinh môn

  35.

  35

  Xử trí tích cực giai đoạn 3 cuộc chuyển dạ đẻ

  36.

  36

  Nghiệm pháp bong rau, đỡ rau, kiểm tra bánh rau

  37.

  37

  Kiểm soát tử cung

  38.

  38

  Bóc rau nhân tạo

  39.

  39

  Kỹ thuật bấm ối

  40.

  40

  Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn

  41.

  41

  Khám thai

  42.

  42

  Nút mạch cầm máu trong sản khoa

  43.

  43

  Sinh thiết gai rau

  44.

  44

  Hủy thai: cắt thai nhi trong ngôi nhang

  45.

  45

  Hủy thai: chọc óc, kẹp sọ, kéo thai

  46.

  46

  Chọc ối điều trị đa ối

  47.

  47

  Chọc ối làm xét nghiệm tế bào

  48.

  48

  Nong cổ tử cung do bể sản dịch

  49.

  49

  Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ

  50.

  50

  Điều trị tắc tia sữa bằng máy hút

  51.

  51

  Điều trị tắc tia sữa bằng sóng ngắn, hồng ngoại

  52.

  52

  Khâu vòng cổ tử cung

  53.

  53

  Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung

  54.

  54

  Chích áp xe tầng sinh môn

   

   

  Các kỹ thuật Hội đồng chuyên môn bệnh viện Phụ Sản Trung ương đề nghị bổ sung

  55.

   

  Thủ thuật đỡ đẻ trên người bệnh nhiễm khuẩn nặng, HPV, HIV, viêm gan nặng, ...

  56.

   

  Thủ thuật đặt bóng cổ tử cung gây chuyển dạ

  57.

   

  Thủ thuật đặt bóng buồng tử cung cầm máu sau đẻ

  58.

   

  Thủ thuật đặt bóng âm đạo cầm máu sau đẻ

  59.

   

  Thủ thuật đặt bóng ống cổ tử cung trong cầm máu chửa ống cổ tử cung

  60.

   

  Bơm dịch vào buồng tử cung điều trị thiếu ối

   

   

  B. PHỤ KHOA

  61

  55

  Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu

  62.

  56

  Phẫu thuật mở bung cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu

  63.

  57

  Phẫu thuật nội soi vét hạch tiểu khung

  64.

  58

  Phẫu thuật nội soi cắt ung thư buồng trứng kèm cắt tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn

  65.

  59

  Phẫu thuật cắt ung thư buồng trứng + tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn

  66.

  60

  Phẫu thuật Second Look trong ung thư buồng trứng

  67.

  61

  Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm sâu trong tiểu khung

  68.

  62

  Phẫu thuật Wertheim (cắt tử cung tận gốc + vét hạch)

  69.

  63

  Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn

  70.

  64

  Phẫu thuật nội soi cắt tử cung bán phần

  71.

  65

  Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung

  72.

  66

  Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo có sự hỗ trợ của nội soi

  73.

  67

  Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo

  74.

  68

  Phẫu thuật mở bung cắt tử cung hoàn toàn

  75.

  69

  Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn cả khối

  76.

  70

  Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần

  77.

  71

  Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung

  78.

  72

  Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ

  79.

  73

  Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng

  80.

  74

  Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng

  81.

  75

  Phẫu thuật khối viêm dính tiểu khung

  82.

  76

  Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ

  83.

  77

  Phẫu thuật nội soi bóc u lạc nội mạc tử cung

  84.

  78

  Phẫu thuật nội soi treo buồng trứng

  85.

  79

  Phẫu thuật nội soi cắt u nang hoặc cắt buồng trứng trên bệnh nhân có thai

  86.

  80

  Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng xoắn

  87.

  81

  Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng, nang cạnh vòi tử cung

  88.

  82

  Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng kèm triệt sản

  89.

  83

  Phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng và phần phụ

  90.

  84

  Chọc nang buồng trứng đường âm đạo dưới siêu âm

  91.

  85

  Phẫu thuật nội soi cắt góc tử cung

  92.

  86

  Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung

  93.

  87

  Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang

  94.

  88

  Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung vỡ

  95.

  89

  Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán + tiêm MTX tại chỗ điều trị thai ngoài tử cung

  96.

  90

  Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung chưa vỡ

  97.

  91

  Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng

  98.

  92

  Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng

  99.

  93

  Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang

  100.

  94

  Phẫu thuật nội soi tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng

  101.

  95

  Phẫu thuật mở bụng tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng

  102.

  96

  Vi phẫu thuật tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng

  103.

  97

  Phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh (soi buồng tử cung + nội soi ổ bụng)

  104.

  98

  Phẫu thuật treo bàng quang và trực tràng sau mổ sa sinh dục

  105.

  99

  Phẫu thuật nội soi sa sinh dục n

  106.

  100

  Đặt mảnh ghép tổng hợp điều trị sa tạng vùng chậu

  107.

  101

  Phẫu thuật Crossen

  108.

  102

  Phẫu thuật Manchester

  109.

  103

  Phẫu thuật Lefort

  110.

  104

  Phẫu thuật Labhart

  111.

  105

  Phẫu thuật treo tử cung

  112.

  106

  Phẫu thuật tạo hình tử cung (Strassman. Jones)

  113.

  107

  Phẫu thuật tạo hình âm đạo (nội soi kết hợp đường dưới)

  114.

  108

  Phẫu thuật tạo hình âm đạo do dị dạng (đường dưới)

  115.

  109

  Phẫu thuật cắt vách ngăn âm đạo, mở thông âm đạo

  116.

  110

  Phẫu thuật cắt âm vật phì đại

  117.

  111

  Phẫu thuật cắt tinh hoàn lạc chỗ

  118.

  112

  Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp

  119.

  113

  Mở bụng bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi bảo tồn tử cung

  120.

  114

  Bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi di căn âm đạo

  121.

  115

  Phẫu thuật bóc khối lạc nội mạc tử cung ở tầng sinh môn thành bụng

  12 2.

  116

  Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn

  123.

  117

  Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường bụng

  124.

  118

  Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường âm đạo

  125.

  119

  Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường âm đạo kết hợp nội soi

  126.

  120

  Đóng rò trực tràng - âm đạo hoặc rò tiết niệu - sinh dục

  127.

  121

  Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt nhân xơ tử cung dưới niêm mạc

  128.

  122

  Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt polip buồng tử cung

  129.

  123

  Phẫu thuật cắt polip buồng tử cung (đường bụng, đường âm đạo)

  130.

  124

  Phẫu thuật nội soi buồng tử cung tách dính buồng tử cung

  131.

  125

  Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt vách ngăn tử cung

  132.

  126

  Phẫu thuật nội soi buồng tử cung lấy dị vật buồng tử cung

  133.

  127

  Nội soi buồng tử cung chẩn đoán

  134.

  128

  Nội soi buồng tử cung can thiệp

  135.

  129

  Nội soi buồng tử cung + sinh thiết buồng tử cung

  136.

  130

  Nội soi buồng tử cung + nạo buồng tử cung

  137.

  131

  Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán các bệnh lý phụ khoa

  138.

  132

  Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh lý phụ khoa

  139.

  133

  Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng tử cung

  140.

  134

  Phẫu thuật TOT điều trị són tiểu

  141.

  135

  Phẫu thuật TVT điều trị són tiểu

  142.

  136

  Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa

  143.

  137

  Chọc hút dịch màng bụng, màng phổi do quá kích buồng trứng

  144.

  138

  Tiêm hoá chất tại chỗ điều trị chửa ở cổ tử cung

  145.

  139

  Tiêm nhân Chorio

  146.

  140

  Khoét chóp cổ tử cung

  147,

  141

  Cắt cụt cổ tử cung

  148.

  142

  Thủ thuật LEEP (cắt cổ tử cung bằng vòng nhiệt điện)

  149.

  143

  Phẫu thuật cắt polype cổ tử cung

  150.

  144

  Thủ thuật xoắn polype cổ tử cung, âm đạo

  151.

  145

  Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt đốt laser, áp lạnh ...

  152.

  146

  Điều trị viêm dính tiểu khung bằng hồng ngoại, song ngắn

  153.

  147

  Cắt u thành âm đạo

  154.

  148

  Lấy dị vật âm đạo

  155.

  149

  Khâu rách cùng đồ âm đạo

  156.

  150

  Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn

  157.

  151

  Chích áp xe tuyến Bartholin

  158.

  152

  Bóc nang tuyến Bartholin

  159.

  153

  Trích rạch màng trinh do ứ máu kinh

  160.

  154

  Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo

  161.

  155

  Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn

  162.

  156

  Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính

  163.

  157

  Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết

  164.

  158

  Nạo hút thai trứng

  165.

  159

  Dẫn lưu cùng do Douglas

  166.

  160

  Chọc dò túi cùng Douglas

  167.

  161

  Chọc hút dịch do máu tụ sau mổ

  168.

  162

  Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư buồng trứng

  169.

  163

  Chích áp xe vú

  170.

  164

  Khám nam khoa

  171.

  165

  Khám phụ khoa

  172.

  166

  Soi cổ tử cung

  173.

  167

  Làm thuốc âm đạo

  174.

  168

  Cắt vú theo phương pháp Patey + vét hạch nách

  175.

  169

  Phẫu thuật cắt khối u vú ác tính + vét hạch nách

  176.

  170

  Cắt ung thư vú tiết kiệm da - tạo hình ngay

  177.

  171

  Tái tạo tuyến vú sau cắt ung thư vú

  178.

  172

  Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú

  179.

  173

  Sinh thiết hạch gác (cửa) trong ung thư vú

  180.

  174

  Cắt u vú lành tính

  181.

  175

  Bóc nhân xơ vú

  182.

  176

  Cắt âm hộ + vét hạch bẹn hai bên

  183.

  177

  Cắt bỏ âm hộ đơn thuần

   

   

  Các kỹ thuật Hội đồng chuyên môn bệnh viện Phụ Sản Trung ương đề nghị bổ sung

  184.

   

  Chọc hút dịch nang tồn dư

   

   

  C. SƠ SINH

  185.

  178

  Thay máu sơ sinh

  186.

  179

  Khám mắt sơ sinh non tháng để tầm soát bệnh lý võng mạc

  187.

  180

  Bơm Surfactant thay thế qua nội khí quản

  188.

  181

  Nuôi dưỡng sơ sinh qua đường tĩnh mạch

  189.

  182

  Laser điều trị bệnh lý võng mạc sơ sinh (ROP)

  190.

  183

  Đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm sơ sinh

  191.

  184

  Chọc dò màng bụng sơ sinh

  192.

  185

  Đặt ống thông tĩnh mạch rốn sơ sinh

  193.

  186

  Đặt nội khí quản cấp cứu sơ sinh + thở máy

  194.

  187

  Hô hấp áp lực dương liên tục (CPAP) không xâm nhập ở trẻ sơ sinh (thở CPAP qua mũi)

  195.

  188

  Chọc dò tủy sống sơ sinh

  196.

  189

  Điều trị vàng da ở trẻ sơ sinh bằng phương pháp chiếu đèn

  197.

  190

  Truyền máu sơ sinh

  198.

  191

  Chọc hút dịch, khí màng phổi sơ sinh

  199.

  192

  Đặt ống thông dạ dày (hút dịch hoặc nuôi dưỡng) sơ sinh

  200.

  193

  Rửa dạ dày sơ sinh

  201.

  194

  Ép tim ngoài lồng ngực

  202.

  195

  Dẫn lưu màng phổi sơ sinh

  203.

  196

  Khám sơ sinh

  204.

  197

  Chăm sóc rốn sơ sinh

  205.

  198

  Tắm sơ sinh

  206.

  199

  Đặt sonde hậu môn sơ sinh

  207.

  200

  Bóp bóng Ambu, thổi ngạt sơ sinh

  208.

  201

  Hồi sức sơ sinh ngạt sau sinh

  209.

  202

  Cố định tạm thời gãy xương sơ sinh

   

   

  D. HỖ TRỢ SINH SẢN

  210.

  203

  Hỗ trợ phôi nở

  211.

  204

  Chọc hút noãn

  212.

  205

  Chuyển phôi

  213.

  206

  Nuôi cấy noãn chưa trưởng thành

  214.

  207

  Nuôi cấy phôi

  215.

  208

  Trữ lạnh phôi, noãn

  216.

  209

  Rã đông phôi, noãn

  217.

  210

  Trữ lạnh tinh trùng

  218.

  211

  Rã đông tinh trùng

  219.

  212

  Chọc hút tính hoàn, mào tinh hoàn lấy tinh trùng

  220.

  213

  Phẫu thuật lấy tinh trùng

  221.

  214

  Tiêm tinh trùng vào bào tương cửa noãn (ICSI)

  222.

  215

  Chuyển phôi, giao tử vào vòi tử cung (ZIFT, GIFT)

  223.

  216

  Sinh thiết phôi chẩn đoán di truyền

  224.

  217

  Sinh thiết tinh hoàn, mào tinh

  225.

  218

  Giảm thiểu phôi

  226.

  219

  Lọc rửa tinh trùng

  227.

  220

  Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)

   

   

  Các kỹ thuật Hội đồng chuyên môn bệnh viện Phụ Sản Trung ương đề nghị bổ sung

  228.

   

  Cấy tinh trùng vào noãn (IVF)

   

   

  Đ. KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

  229.

  221

  Phẫu thuật nội soi lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng

  230.

  222

  Lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng qua đường rạch nhỏ

  231.

  223

  Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ

  232.

  224

  Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ

  233.

  225

  Cấy - tháo thuốc tránh thai (loại nhiều nang)

  234.

  226

  Cấy - tháo thuốc tránh thai (loại một nang)

  235.

  227

  Triệt sản nam (bằng dao hoặc không bằng dao)

  236.

  228

  Đặt và tháo dụng cụ tử cung

   

   

  E. PHÁ THAI

  237.

  229

  Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 9 tuần

  238.

  230

  Phá thai to từ 13 tuần đến 22 tuần bằng phương pháp đặt túi nước

  239.

  231

  Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 8 tuần

  240.

  232

  Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 13 tuần đến hết tuần 22

  241.

  233

  Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 18

  242.

  234

  Phá thai bệnh lý (bệnh lý mẹ, bệnh lý thai)

  243.

  235

  Phá thai người bệnh có sẹo mổ lấy thai cũ

  244.

  236

  Hút thai có kiểm soát bằng nội soi

  245.

  237

  Hút thai dưới siêu âm

  246.

  238

  Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không

  247.

  239

  Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần

  248.

  240

  Hút thai + Triệt sản qua đường rạch nhỏ

  249.

  241

  Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không

   

  3. Chuyên khoa Mắt

  SỐ

  TT

  TT

  Theo 43

  Tên kỹ thuật

  1

  1

  Phẫu thuật mổ bong võng mạc trên mắt độc nhất, gần mù

  2

  2

  Phẫu thuật giảm áp hốc mắt (phá thành hốc mắt, mở rộng lỗ thị giác.,.)

  3

  3

  Vá vỡ xương hốc mắt (thành dưới, thành trong có hoặc không dùng sụn sườn)

  4

  4

  Phẫu thuật lấy thể thủy tinh (trong bao, ngoài bao, Phaco ) có hoặc không đặt IOL trên mắt độc nhất

  6

  6

  Phẫu thuật glôcôm lần hai trở lên

  7

  7

  Phẫu thuật bong võng mạc tái phát

  8

  8

  Phẫu thuật ghép giác mạc lần hai trở lên

  10

  10

  Phẫu thuật glôcôm ác tính trên mắt độc nhất, gần mù

  13

  13

  Bơm dầu Silicon, khí bổ sung sau PT cắt DK điều trị BVM

  15

  15

  Cắt dịch kính, bóc màng trước võng mạc

  16

  16

  Cắt dịch kính, khí nội nhãn điều trị lỗ hoàng điểm

  17

  17

  Cắt dịch kính + laser nội nhãn + lấy dị vật nội nhãn

  20

  20

  Cắt dịch kính điều trị tổ chức hóa dịch kính

  21

  21

  Cắt dịch kính điều trị tồn lưu dịch kính nguyên thủy

  24

  24

  Tháo đai độn củng mạc

  25

  25

  Điều trị glôcôm bằng laser mống mắt chu biên

  26

  26

  Điều trị glôcôm bằng tạo hình mống mắt (Iridoplastv)

  27

  27

  Điều trị glôcôm bằng tạo hình vùng bè (Trabeculoplasty)

  28

  28

  Điều trị glôcôm bằng quang đông thể mi

  29

  29

  Điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường, cao huyết áp, trẻ đẻ non…)

  30

  30

  Laser điều trị U nguyên bào võng mạc

  31

  31

  Lạnh đông điều trị ung thư võng mạc

  32

  32

  Mở bao sau đục bằng laser

  35

  35

  Laser femtosecond điều trị tật khúc xạ

  36

  36

  Laser femtosecond điều trị lão thị (PT: INTRACOR)

  37

  37

  Bóc biểu mô giác mạc (xâm nhập dưới vạt) sau phẫu thuật Lasik

  38

  38

  Điều trị sẹo giác mạc bằng laser

  39

  39

  Phẫu thuật độn củng mạc bằng collagen điều trị cận thị

  40

  40

  Rạch giác mạc điều chỉnh loạn thị

  41

  41

  Lấy thể thủy tinh sa, lệch bằng phương pháp phaco, phối hợp cắt dịch kính có hoặc không đặt IOL

  43

  43

  Cắt thể thủy tinh, dịch kính có hoặc không cố định IOL

  44

  44

  Phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao có hoặc không đặt IOL

  45

  45

  Phẫu thuật thể thủy tinh bằng phaco và femtosecond có hoặc không đặt IOL

  46

  46

  Phẫu thuật đặt thể thủy tinh nhân tạo (IOL) thì 2 (không cắt dịch kính)

  47

  47

  Phẫu thuật chỉnh, xoay, lấy IOL có hoặc không cắt DK

  48

  48

  Đặt IOL trên mắt cận thị (Phakic)

  49

  49

  Phẫu thuật cố định IOL thì hai + cắt dịch kính

  52

  52

  Cắt chỉ bằng laser

  54

  54

  Ghép giác mạc lớp

  56

  56

  Ghép giác mạc tự thân

  57

  57

  Ghép nội mô giác mạc

  58

  58

  Ghép củng mạc

  59

  59

  Ghép giác mạc nhân tạo

  60

  60

  Ghép vòng căng/ hoặc thấu kính trong như mô giác mạc

  62

  62

  Nối thông lệ mũi nội soi

  63

  63

  Phẫu thuật mở rộng điểm lệ

  64

  64

  Phẫu thuật đặt ống Silicon lệ quản - ống lệ mũi

  67

  67

  Phẫu thuật ghép mảng sinh học bề mặt nhãn cầu

  68

  68

  Gọt giác mạc đơn thuần

  72

  72

  Lấy dị vật trong củng mạc

  73

  73

  Lấy dị vật tiền phòng

  74

  74

  Lấy dị vật nội nhãn bằng nam châm

  77

  77

  Cố định màng xương tạo cùng đồ

  78

  78

  Cố định bao Tenon tạo cùng đồ dưới

  80

  80

  Sinh thiết tổ chức mi

  81

  81

  Sinh thiết tổ chức hốc mắt

  82

  82

  Sinh thiết tổ chức kết mạc

  84

  84

  Cắt u mi cả bề dày không ghép

  85

  85

  Cắt u da mi có trượt lông mi, vạt da, hay ghép da

  86

  86

  Cắt u mi cả bề dày ghép sụn kết mạc và chuyển vạt da

  87

  87

  Cắt u mi cả bề dày ghép niêm mạc cứng của vòm miệng và chuyển vạt da

  89

  89

  Cắt u kết mạc, giác mạc có ghép kết mạc, màng ối hoặc giác mạc

  90

  90

  Cắt u tiền phòng

  91

  91

  Cắt u hậu phòng

  92

  92

  Tiêm coctison điều trị u máu

  93

  93

  Điều trị u máu bằng hóa chất

  94

  94

  Áp lạnh điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt

  95

  95

  Laser điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt

  96

  96

  Cắt u hốc mắt có hoặc không mở xương hốc mắt

  97

  97

  Nạo vét tổ chức hốc mắt

  99

  99

  Ghép mỡ điều trị lõm mắt

  100

  100

  Đặt sụn sườn vào dưới màng xương điều trị lõm mắt

  101

  101

  Đặt bản Silicon điều trị lõm mắt

  102

  102

  Nâng sàn hốc mắt

  103

  103

  Tạo hình hốc mắt trong tật không nhãn cầu để lắp mắt giả

  104

  104

  Tái tạo cùng đồ

  105

  105

  Cố định tuyến lệ chỉnh điều trị sa tuyến lệ chính

  106

  106

  Đóng lỗ dò đường lệ

  107

  107

  Tạo hình đường lệ có hoặc không tạo hình điểm lệ

  110

  110

  Phẫu thuật lác có chỉnh chỉ

  111

  111

  Cắt chỉ sau phẫu thuật lác

  112

  112

  Cắt chỉ sau phẫu thuật sụp mi

  113

  113

  Chỉnh chỉ sau mổ lác

  114

  114

  Phẫu thuật đính chỗ bám cơ vào dây chằng mi điều trị lác liệt

  115

  115

  Sửa sẹo sau mổ lác

  116

  116

  Cắt chỉ sau phẫu thuật lác, sụp mi

  117

  117

  Điều trị lác bằng thuốc (botox, dysport.,.)

  121

  121

  Phẫu thuật hạ mi trên (chỉnh chỉ, lùi cơ nâng mi...)

  122

  122

  Cắt cơ Muller

  123

  123

  Lùi cơ nâng mi

  124

  124

  Vá da tạo hình mi

  127

  127

  Phẫu thuật lấy mỡ dưới da mi (trên, dưới, 2 mi)

  128

  128

  Kéo dài cân cơ nâng mi

  129

  129

  Ghép da hay vạt da điều trị hở mi do sẹo

  130

  130

  Phẫu thuật làm hẹp khe mi, rút ngắn dây chằng mi ngoài, mi trong điều trị hở mi do liệt dây VII

  131

  131

  Phẫu thuật cắt cơ Muller có hoặc không cắt cân cơ nâng mi điều trị hở mi

  133

  133

  Sửa sẹo xấu vùng quanh mi

  134

  134

  Di thực hàng lông mi

  136

  136

  Phẫu thuật mở rộng khe mi

  137

  137

  Phẫu thuật hẹp khe mi

  138

  138

  Lấy da mi sa (mi trên, mi dưới, 2 mi) có hoặc không lấy mỡ dưới da mi

  139

  139

  Điều trị co giật mi, co quắp mi, cau mày, nếp nhăn da mi bằng thuốc (botox, dysport..,), laser

  140

  140

  Rút ngắn góc trong mắt (phẫu thuật Y-V có hoặc không rút ngắn dây chằng mi trong)

  141

  141

  Điều trị di lệch góc mắt

  145

  145

  Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên

  146

  146

  Tạo hình mống mắt (khâu mống mắt, chân mống mắt..,)

  147

  147

  Cắt bè sử dụng thuốc chống chuyển hóa hoặc chất antiVEGF

  148

  148

  Cắt củng mạc sâu có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa

  149

  149

  Mở góc tiền phòng

  150

  150

  Mở bè có hoặc không cắt bè

  152

  152

  Đặt ống tiền phòng điều trị glôcôm (Đặt shunt mini Express)

  153

  153

  Đặt van dẫn lưu tiền phòng điều trị glôcôm

  154

  154

  Rút van dẫn lưu,ống Silicon tiền phòng

  155

  155

  Sửa vá sẹo bọng bằng kết mạc, màng ối, củng mạc

  156

  156

  Sửa sẹo bọng bằng kim (phẫu thuật needling)

  157

  157

  Chọc hút dịch kính, tiền phòng lấy bệnh phẩm

  158

  158

  Tiêm nội nhãn (Kháng sinh, antiVEGF, corticoid...)

  159

  159

  Tiêm nhu mô giác mạc

  161

  161

  Tập nhược thị

  163

  163

  Rửa chất nhân tiền phòng

  169

  169

  Chích dẫn lưu túi lệ

  173

  173

  Ghép da dị loại

  179

  179

  Khâu lại mép mổ giác mạc, củng mạc

  182

  182

  Điện đông thể mi

  186

  186

  Cắt thị thần kinh

  188

  188

  Phẫu thuật quặm tái phát

  189

  189

  Phẫu thuật quặm bằng ghép niêm mạc môi (Sapejko)

  192

  192

  Cắt chỉ khâu giác mạc

  194

  194

  Tiêm cạnh nhãn cầu

  195

  195

  Tiêm hậu nhãn cầu

  196

  196

  Tiêm nội mô giác mạc

  197

  197

  Bơm thông lệ đạo

  198

  198

  Lấy máu làm huyết thanh

  204

  204

  Cắt chỉ khâu kết mạc

  208

  208

  Thay băng khuẩn

  209

  209

  Tra thuốc nhỏ mắt

  213

  213

  Bóc sợi giác mạc (Viêm GM sợi)

  214

  214

  Bóc giả mạc

  215

  215

  Rạch áp xe mi

  216

  216

  Rạch áp xe túi lệ

  217

  217

  Đặt kính áp tròng điều trị: tật khúc xạ, GM hình chóp, bệnh lí bề mặt GM

  219

  219

  Soi đáy mắt bằng kính 3 mặt gương

  220

  220

  Soi đáy mắt bằng Schepens

  222

  222

  Theo dõi nhãn áp 3 ngày

  223

  223

  Khám lâm sàng mắt

  224

  224

  Đo thị giác tương phản

  225

  225

  Gây mê để khám

   

   

  Ung bướu

  226

  226

  Cắt u hốc mắt bằng đường xuyên sọ

  227

  227

  Cắt ung th da vùng mi mắt trên và tạo hình

   

   

  Tạo hình

  232

  232

  Lắp mắt giả trong bộ phận giả tái tạo khuyết hổng hàm mặt

  233

  233

  Phẫu thuật tạo nếp mi

  234

  234

  Phẫu thuật điều trị hở mi

  235

  235

  Phẫu thuật tạo cùng đồ để lắp mắt giả

  236

  236

  Phẫu thuật tạo hình mi

  237

  237

  Phẫu thuật tạo mí 2 mắt (xẻ đôi mí)

   

   

  Chẩn đoán hình ảnh

  245

  245

  Chụp đáy mắt retcam

  246

  246

  Chụp mạch với ICG

  247

  247

  Đo lưu huyết mạch máu đáy mắt bằng dople màu

  248

  248

  Chụp đĩa thị 3D

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 29/06/2006 Hiệu lực: 01/01/2007 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Khám bệnh, chữa bệnh của Quốc hội, số 40/2009/QH12
  Ban hành: 23/11/2009 Hiệu lực: 01/01/2011 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 75/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
  Ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực: 20/06/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư 49/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về hoạt động y tế từ xa
  Ban hành: 28/12/2017 Hiệu lực: 15/02/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 4128/QĐ-BYT bổ sung danh mục kỹ thuật trong hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Y tế
  Số hiệu:4128/QĐ-BYT
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:30/09/2020
  Hiệu lực:30/09/2020
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Trường Sơn
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X