hieuluat

Quyết định 4682/QĐ-BYT Danh mục trang thiết bị sử dụng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:4682/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Trường Sơn
  Ngày ban hành:10/11/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:10/11/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ

  ____

  Số: 4682/QĐ-BYT

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2020

   

                                                                       

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc ban hành danh mục trang thiết bị sử dụng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền

  __________

  BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

   

  Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế;

  Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục trang thiết bị sử dụng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền,

   

  QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục trang thiết bị sử dụng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền.

  Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền bao gồm: Bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện Y, Dược cổ truyền, Bệnh viện Châm cứu, Viện Y Dược học dân tộc, Khoa Y, Dược cổ truyền trong bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, Viện nghiên cứu có giường bệnh, bộ phận khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền trong Trạm y tế xã.

  Điều 2. Danh mục trang thiết bị ban hành kèm theo Quyết định này, gồm 04 (bốn) danh mục sau:

  1. Danh mục trang thiết bị các Khoa lâm sàng (Phụ lục I);

  2. Danh mục trang thiết bị Khoa cận lâm sàng (Phụ lục II): Xét nghiệm, Thăm dò chức năng, Chẩn đoán hình ảnh;

  3. Danh mục thiết bị Khoa dược (Phụ lục III);

  4. Danh mục trang thiết bị khác (Phụ lục IV).

  Danh mục trang thiết bị ban hành kèm theo Quyết định này là danh mục thiết bị sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và phục vụ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền. Một trang thiết bị có thể được nhiều khoa hoặc bộ phận khám bệnh, chữa bệnh thực hiện, trong Quyết định này được sắp xếp ở khoa hoặc bộ phận khám bệnh, chữa bệnh phù hợp nhất.

  Điều 3. Căn cứ danh mục trang thiết bị ban hành kèm theo Quyết định này và mô hình bệnh tật tại đơn vị, nhu cầu bào chế, sản xuất thuốc và năng lực nghiên cứu khoa học của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc bệnh viện, Viện trực thuộc các Bộ, Ngành xây dựng kế hoạch mua sắm, nâng cấp các trang thiết bị cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

  Tùy tình hình thực tiễn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có nhu cầu mua sắm trang thiết bị ngoài danh mục trang thiết bị ban hành kèm theo Quyết định này thì Thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch mua sắm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền làm đầu mối sửa đổi, bổ sung danh mục trang thiết bị tại quyết định này phù hợp với thực tiễn của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền.

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  Bãi bỏ Quyết định số 1509/QĐ-BYT ngày 07/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục trang thiết bị thiết yếu của bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh và danh mục trang thiết bị y học cổ truyền trạm y tế xã có bác sĩ quy định tại mục II Quyết định số 1020/QĐ-BYT ngày 22/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

  Điều 5. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị công trình y tế, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Chánh thanh tra Bộ, các Vụ, Cục của Bộ Y tế; Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 5;

  - Bộ trưởng (để báo cáo);

  - Các đ/c Thứ trưởng (để biết);

  - Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, cổng thông tin Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  - Lưu: VT, YDCT (03b).

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

  Nguyễn Trường Sơn

   

   

   

   
   
   

  PHỤ LỤC I

  DANH MỤC

  TRANG THIẾT BỊ CÁC KHOA LÂM SÀNG SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Y HỌC CỔ TRUYỀN

  (Kèm theo Quyết định 4682/QĐ-BYT ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  TT

  DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ

  ĐƠN VỊ TÍNH

  1

  Ambu bóp bóng người lớn, trẻ em

  Cái

  2

  Bàn căng tay

  Cái

  3

  Bàn đạp thủy lực dành cho trẻ em

  Cái

  4

  Bàn đẻ đa năng

  Cái

  5

  Bàn kéo nắn chỉnh hình

  Cái

  6

  Bàn khám ngoại khoa

  Cái

  7

  Bàn khám sản phụ khoa

  Cái

  8

  Bàn mổ chấn thương, chỉnh hình

  Cái

  9

  Bàn mổ đa năng

  Cái

  10

  Bàn soi trực tràng

  Cái

  11

  Bàn tập nắn chỉnh phục hồi chức năng

  Cái

  12

  Bàn tập phục hồi chức năng các loại

  Cái

  13

  Bàn tập phục hồi chức năng chi trên chi dưới

  Cái

  14

  Bàn tít

  Cái

  15

  Bàn xoay cổ tay

  Cái

  16

  Bảng thị lực các loại

  Cái

  17

  Bao tạ thẻ 4 ngăn

  Cái

  18

  Bập bênh chữ nhật

  Cái

  19

  Bình oxy các loại

  Cái

  20

  Bình xịt cao thuốc

  Cái

  21

  Bộ bàn ghế khám tai mũi họng

  Bộ

  22

  Bộ đo nhãn áp

  Bộ

  23

  Bộ dụng cụ chích chắp

  Bộ

  24

  Bộ dụng cụ đại phẫu

  Bộ

  25

  Bộ dụng cụ đặt nội khí quản các loại

  Bộ

  26

  Bộ dụng cụ hoạt động trị liệu

  Bộ

  27

  Bộ dụng cụ khám sản khoa

  Bộ

  28

  Bộ dụng cụ khám và điều trị răng hàm mặt

  Bộ

  29

  Bộ dụng cụ khám và điều trị tai, mũi, họng

  Bộ

  30

  Bộ dụng cụ lấy dị vật mắt

  Bộ

  31

  Bộ dụng cụ lấy tế bào âm đạo theo các phương pháp

  Bộ

  32

  Bộ dụng cụ mổ cắt tử cung đường âm đạo

  Bộ

  33

  Bộ dụng cụ mổ đẻ

  Bộ

  34

  Bộ dụng cụ mở khí quản

  Bộ

  35

  Bộ dụng cụ mổ mộng

  Bộ

  36

  Bộ dụng cụ mổ quặm

  Bộ

  37

  Bộ dụng cụ phẫu thuật

  Bộ

  38

  Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống

  Bộ

  39

  Bộ dụng cụ phẫu thuật gắp dị vật Tai Mũi Họng

  Bộ

  40

  Bộ dụng cụ phẫu thuật khớp gối

  Bộ

  41

  Bộ dụng cụ phẫu thuật khớp háng

  Bộ

  42

  Bộ dụng cụ phẫu thuật sản khoa

  Bộ

  43

  Bộ dụng cụ phẫu thuật tuyến tiền liệt

  Bộ

  44

  Bộ dụng cụ phẫu thuật xương

  Bộ

  45

  Bộ dụng cụ tập phục hồi chức năng

  Bộ

  46

  Bộ dụng cụ thông lệ đạo

  Bộ

  47

  Bộ dụng cụ tiểu phẫu

  Bộ

  48

  Bộ dụng cụ trung phẫu

  Bộ

  49

  Bộ giác hơi

  Bộ

  50

  Bộ hóa chất dùng cho soi đốt cổ tử cung

  Bộ

  51

  Bộ kính thử thị lực

  Bộ

  52

  Bộ nong cổ tử cung các loại

  Bộ

  53

  Bộ phẫu thuật nội soi

  Bộ

  54

  Bộ phẫu thuật răng miệng

  Bộ

  55

  Bộ ròng rọc trợ giúp

  Bộ

  56

  Bộ tập khớp cổ chân có thanh chống

  Bộ

  57

  Bộ tập quay khớp vai

  Bộ

  58

  Bộ thiết bị chỉnh hình

  Bộ

  59

  Bộ thiết bị đốt cổ tử cung các loại

  Bộ

  60

  Bộ thước đo tầm vận động các khớp

  Bộ

  61

  Bộ xếp bảng nhiều hình tập khéo tay

  Bộ

  62

  Bơm tiêm điện

  Cái

  63

  Bơm tiêm điện PCA (giảm đau)

  Cái

  64

  Bồn đun parafin trị liệu

  Cái

  65

  Bồn mát xa toàn thân

  Cái

  66

  Bồn rửa tay cho phẫu thuật viên

  Cái

  67

  Bóng tập bại não

  Cái

  68

  Buồng điều trị ô xy cao áp

  Hệ thống

  69

  Cân có thước đo chiều cao

  Cái

  70

  Cầu thang tập bước phục hồi chức năng

  Cái

  71

  Cầu thang xếp

  Cái

  72

  Dàn tập đa năng toàn thân kèm theo ghế ngồi tập

  Bộ

  73

  Dao mổ điện cao tần

  Cái

  74

  Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/Dao hàn mô

  Cái

  75

  Đệm chống loét

  Cái

  76

  Đệm luyện tập

  Cái

  77

  Đèn đặt nội khí quản có camera

  Bộ

  78

  Đèn đặt nội khí quản ống mềm có camera

  Bộ

  79

  Đèn hồng ngoại

  Cái

  80

  Đèn khám sản khoa

  Cái

  81

  Đèn khám Tai Mũi Họng

  Cái

  82

  Đèn mổ di động

  Cái

  83

  Đèn mổ treo trần

  Cái

  84

  Đèn quang trùng hợp

  Cái

  85

  Đèn sinh học tiệt khuẩn

  Cái

  86

  Đèn soi bóng đồng tử

  Cái

  87

  Đèn soi da

  Cái

  88

  Đèn soi đáy mắt

  Cái

  89

  Đèn soi tĩnh mạch

  Cái

  90

  Đèn tần phổ

  Cái

  91

  Đèn tiểu phẫu

  Cái

  92

  Đèn tử ngoại các loại

  Cái

  93

  Đồng hồ áp suất các loại sử dụng cho bình oxy

  Cái

  94

  Dụng cụ tập bơi thuyền

  Bộ

  95

  Dụng cụ tập cơ bàn/ngón tay

  Bộ

  96

  Dụng cụ tập cổ chân

  Bộ

  97

  Dụng cụ tập cổ chân lò xo

  Bộ

  98

  Dụng cụ tập cổ tay

  Bộ

  99

  Dụng cụ tập kéo giãn gân gót

  Bộ

  100

  Ghế khám tai mũi họng

  Cái

  101

  Ghế nha khoa

  Bộ

  102

  Ghế tập co dãn

  Cái

  103

  Ghế tập cơ tứ đầu đùi

  Cái

  104

  Ghế tập đa năng

  Cái

  105

  Ghế tập phục hồi chức năng tay, chân

  Cái

  106

  Giá truyền dịch

  Cái

  107

  Giàn tập phục hồi chức năng

  Cái

  108

  Giường bệnh nhân điều khiển bằng điện

  Cái

  109

  Giường bệnh nhân tay quay các loại

  Cái

  110

  Giường bệnh nhân thường các loại

  Cái

  111

  Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt

  Cái

  112

  Giường hồi sức tích cực (ICU)

  Cái

  113

  Giường mát xa điều trị bằng điện

  Cái

  114

  Giường nghiêng, xoay

  Cái

  115

  Giường/buồng xông thuốc

  Cái

  116

  Hệ thống chụp ảnh màu đáy mắt không nhỏ thuốc giãn

  Hệ thống

  117

  Hệ thống đo điện tim gắng sức

  Hệ thống

  118

  Hệ thống dụng cụ nội soi bàng quang chẩn đoán ung thư sớm

  Hệ thống

  119

  Hệ thống giường tập phục hồi chức năng đa năng

  Hệ thống

  120

  Hệ thống kéo dãn cột sống cổ và cột sống kèm giường

  Hệ thống

  121

  Hệ thống khám và điều trị Tai Mũi Họng

  Hệ thống

  122

  Hệ thống khí y tế các loại

  Hệ thống

  123

  Hệ thống mổ nội soi tiết niệu

  Hệ thống

  124

  Hệ thống nội soi bàng quang chẩn đoán ung thư sớm kèm bộ dụng cụ phẫu thuật u bàng quang, u tiền liệt tuyến, u xơ cổ tử cung lưỡng cực

  Hệ thống

  125

  Hệ thống nội soi Tai Mũi Họng

  Hệ thống

  126

  Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng các loại

  Hệ thống

  127

  Hệ thống robot tập phục hồi chức năng toàn thân tạo lực trợ kháng bằng điện tự động điều chỉnh vị trí tập

  Hệ thống

  128

  Hệ thống rửa quả lọc

  Hệ thống

  129

  Hệ thống rửa tay tự động các loại

  Hệ thống

  130

  Hệ thống tán sỏi laser công suất lớn

  Hệ thống

  131

  Hệ thống tán sỏi niệu quản các loại

  Hệ thống

  132

  Hệ thống tán sỏi thận qua da

  Hệ thống

  133

  Hệ thống tập phục hồi chức năng các loại

  Hệ thống

  134

  Hệ thống tập thăng bằng

  Hệ thống

  135

  Hệ thống thuỷ trị liệu các loại

  Hệ thống

  136

  Hệ thống xử lý nước RO

  Hệ thống

  137

  Holter điện tim

  Cái

  138

  Holter huyết áp

  Cái

  139

  Hộp chia thuốc cho bệnh nhân

  Cái

  140

  Hộp chứa thu gom chất thải lây nhiễm

  Cái

  141

  Hộp chứa thu gom chất thải nguy hại

  Cái

  142

  Hộp đựng bông cồn

  Cái

  143

  Hộp đựng dụng cụ y tế

  Cái

  144

  Hộp đựng thuốc chống phản vệ

  Cái

  145

  Hộp hấp bông gạc các loại

  Cái

  146

  Hộp hấp đồ vải các loại

  Cái

  147

  Hộp thử kính

  Cái

  148

  Huyết áp kế các loại

  Cái

  149

  Kéo các loại

  Cái

  150

  Kẹp các loại

  Cái

  151

  Khay đựng dụng cụ các loại

  Cái

  152

  Khung quay khớp vai

  Cái

  153

  Khung tập đi các loại

  Cái

  154

  Khung tập đứng

  Cái

  155

  Kính soi đáy mắt thị trường rộng

  Cái

  156

  Kính volk các loại

  Cái

  157

  Lồng ấp sơ sinh

  Cái

  158

  Lồng tập đa năng các loại

  Cái

  159

  Lực kế lưng điện tử

  Cái

  160

  Lực kế tay điện tử

  Cái

  161

  Mask thanh quản

  Cái

  162

  Máy áp lạnh sản phụ khoa

  Cái

  163

  Máy cấy ghép Implant

  Cái

  164

  Máy chăm sóc da các loại

  Cái

  165

  Máy chiếu thử thị lực

  Cái

  166

  Máy chụp cắt lớp quang học (OCT) mắt

  Cái

  167

  Máy cưa xương ức

  Cái

  168

  Máy đếm giọt nuôi ăn qua sonde

  Cái

  169

  Máy điện châm các loại

  Cái

  170

  Máy điện phân thuốc

  Cái

  171

  Máy điện xung đa năng kết hợp siêu âm

  Cái

  172

  Máy điều trị bằng sóng xung kích

  Cái

  173

  Máy điều trị bằng sóng xung kích kết hợp điện xung điện phân

  Cái

  174

  Máy điều trị chứng khó nuốt

  Cái

  175

  Máy điều trị điện phân 2 kênh

  Cái

  176

  Máy điều trị điện trường cao

  Cái

  177

  Máy điều trị điện từ trường

  Cái

  178

  Máy điều trị điện xung

  Cái

  179

  Máy điều trị điện xung kết hợp siêu âm, giác hút chân không.

  Cái

  180

  Máy điều trị dòng TENS

  Cái

  181

  Máy điều trị giác hút chân không

  Cái

  182

  Máy điều trị Ion

  Cái

  183

  Máy điều trị khí áp lạnh

  Cái

  184

  Máy điều trị kích thích phát âm

  Cái

  185

  Máy điều trị laser châm chiếu ngoài

  Cái

  186

  Máy điều trị laser công suất cao

  Cái

  187

  Máy điều trị luyện tập phát âm cho bệnh nhân mất khả năng nói

  Cái

  188

  Máy điều trị nhiệt

  Cái

  189

  Máy điều trị nội nha

  Cái

  190

  Máy điều trị rung mát xa

  Cái

  191

  Máy điều trị siêu âm đa tần

  Cái

  192

  Máy điều trị siêu âm đa tần kết hợp điện trị liệu và điện phân thuốc

  Cái

  193

  Máy điều trị sóng giao thoa

  Cái

  194

  Máy điều trị sóng ngắn

  Cái

  195

  Máy điều trị sóng siêu âm các loại

  Cái

  196

  Máy điều trị suy tĩnh mạch bằng laser

  Cái

  197

  Máy điều trị tần số thấp

  Cái

  198

  Máy điều trị từ trường toàn thân

  Cái

  199

  Máy điều trị viêm khớp

  Cái

  200

  Máy điều trị xung kích cho chứng liệt dương

  Cái

  201

  Máy đo huyết áp tự động

  Cái

  202

  Máy dò huyệt châm cứu

  Cái

  203

  Máy đo huyết động và chức năng tim

  Cái

  204

  Máy đo khúc xạ

  Cái

  205

  Máy đo khúc xạ mắt

  Cái

  206

  Máy đo kích thích ngoại biên

  Cái

  207

  Máy đo nhiệt độ hồng ngoại các loại

  Cái

  208

  Máy đo niệu động học

  Cái

  209

  Máy đo nồng độ oxy trong máu các loại (SPO2)

  Cái

  210

  Máy đo tỉ lệ thành phần cơ thể

  Cái

  211

  Máy đo tròng kính tự động

  Cái

  212

  Máy Doppler động mạch búi trĩ

  Cái

  213

  Máy đốt điện

  Cái

  214

  Máy đốt điện cổ tử cung

  Cái

  215

  Máy đốt Laser cổ tử cung

  Cái

  216

  Máy ép tim tự động

  Cái

  217

  Máy gây mê kèm thở các loại

  Cái

  218

  Máy gây mê kèm thở có Modul theo dõi khí mê

  Cái

  219

  Máy hàn tủy

  Cái

  220

  Máy hiệu ứng nhiệt

  Cái

  221

  Máy hút dịch các loại

  Cái

  222

  Máy hút mùi

  Cái

  223

  Máy hút mụn - chăm sóc da đa chức năng

  Cái

  224

  Máy hút thai

  Cái

  225

  Máy kéo giãn cột sống các loại

  Cái

  226

  Máy khí dung các loại

  Cái

  227

  Máy khoan xương

  Cái

  228

  Máy kích thích liền xương bằng siêu âm

  Cái

  229

  Máy kích thích thần kinh

  Cái

  230

  Máy làm ấm dịch truyền

  Cái

  231

  Máy làm ấm máu, dịch truyền

  Cái

  232

  Máy laser các loại

  Cái

  233

  Máy laser điều trị nội mạch

  Cái

  234

  Máy lấy cao răng bằng siêu âm

  Cái

  235

  Máy mài răng giả

  Cái

  236

  Máy mổ trĩ bằng phương pháp khâu treo triệt mạch dưới hướng dẫn siêu âm Doopler

  Cái

  237

  Máy mổ trĩ ZZIID

  Cái

  238

  Máy nén - tạo Oxy

  Cái

  239

  Máy ngâm chân

  Cái

  240

  Máy nghe tim thai

  Cái

  241

  Máy nhổ Răng 8

  Cái

  242

  Máy nội soi thanh quản

  Cái

  243

  Máy phá rung tim

  Cái

  244

  Máy phá rung tim và tạo nhịp tim

  Cái

  245

  Máy phân tích chỉ số cơ thể

  Cái

  246

  Máy phân tích da

  Cái

  247

  Máy phục hồi chức năng chi trên, chi dưới

  Cái

  248

  Máy phục hồi chức năng chủ động, thụ động chi tại giường

  Cái

  249

  Máy phun oxy Jet Pcce

  Cái

  250

  Máy Plasma các loại

  Cái

  251

  Máy siêu âm điều trị

  Cái

  252

  Máy sinh hiển vi khám mắt có tích hợp camera

  Cái

  253

  Máy sinh hiển vi phẫu thuật mắt

  Cái

  254

  Máy sốc điện

  Cái

  255

  Máy soi cổ tử cung

  Cái

  256

  Máy tán sỏi Lazer

  Cái

  257

  Máy tạo ôxy

  Cái

  258

  Máy tập đi bộ

  Cái

  259

  Máy tập đứng và giữ thăng bằng với phần mềm luyện tập

  Cái

  260

  Máy tập phục hồi chức năng sàn chậu

  Cái

  261

  Máy thăm dò huyết động có xâm lấn PICCO

  Cái

  262

  Máy thăm dò huyết động không xâm lấn USCOM

  Cái

  263

  Máy thận nhân tạo các loại

  Cái

  264

  Máy theo dõi bệnh nhân các loại

  Cái

  265

  Máy theo dõi độ sâu của gây mê

  Cái

  266

  Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng

  Cái

  267

  Máy thở các loại

  Cái

  268

  Máy trung tần

  Cái

  269

  Máy truyền dịch tự động

  Cái

  270

  Máy từ rung nhiệt

  Cái

  271

  Máy từ trường siêu dẫn

  Cái

  272

  Máy vi dòng

  Cái

  273

  Máy xét nghiệm Glucose máu cầm tay

  Cái

  274

  Máy xoa bóp

  Cái

  275

  Máy xoa bóp trị liệu bằng áp lực khí

  Cái

  276

  Máy xông nóng lạnh

  Cái

  277

  Máy xông thuốc các loại

  Cái

  278

  Micromoto Răng hàm mặt

  Cái

  279

  Monitor phòng mổ có kiểm soát CO2

  Máy

  280

  Nạng tập đi

  Cái

  281

  Nẹp tay, chân các loại

  Cái

  282

  Nhiệt kế các loại

  Cái

  283

  Ống nghe các loại

  Cái

  284

  Tạ tay các loại

  Cái

  285

  Thang tường

  Cái

  286

  Thanh tập đi song song

  Cái

  287

  Thiết bị tập đi cho trẻ em

  Cái

  288

  Tủ có khử trùng bằng tia cực tím

  Cái

  289

  Tủ đầu giường bệnh nhân

  Cái

  290

  Tủ đựng thuốc cấp cứu

  Cái

  291

  Tủ sấy dụng cụ các loại

  Cái

  292

  Xà đơn nhiều tầng

  Cái

  293

  Xe đạp tập phục hồi chức năng các loại

  Cái

  294

  Xe đẩy cấp phát thuốc các loại

  Cái

  295

  Xe đẩy dụng cụ

  Cái

  296

  Xe đẩy thức ăn các loại

  Cái

  297

  Xe đẩy tiêm

  Cái

  298

  Xe lăn các loại

  Cái

  299

  Xoay eo

  Cái

   

   

  PHỤ LỤC II

  DANH MỤC

  TRANG THIẾT BỊ CÁC KHOA CẬN LÂM SÀNG SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Y HỌC CỔ TRUYỀN

   (Kèm theo Quyết định số: 4682/QĐ-BYT ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  STT

  TT

  DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ

  ĐƠN VỊ TÍNH

   

  A

  XÉT NGHIỆM

   

  1

  1

  Bộ hóa chất dùng cho nhuộm tế bào (soi nhanh)

  Bộ

  2

  2

  Bộ phết tế bào soi nhanh

  Bộ

  3

  3

  Bộ xét nghiệm nhanh Clamydia

  Bộ

  4

  4

  Buồng nuôi cấy vi sinh

  Buồng

  5

  5

  Hệ thống đúc bệnh phẩm

  Hệ thống

  6

  6

  Hệ thống ELISA

  Hệ thống

  7

  7

  Hệ thống vận chuyển mẫu tự động

  Hệ thống

  8

  8

  Hộp vận chuyển sinh phẩm đi xét nghiệm

  Cái

  9

  9

  Kính hiển vi các loại

  Cái

  10

  10

  Kính lúp các loại

  Cái

  11

  11

  Máy cấy đĩa petri

  Cái

  12

  12

  Máy đếm khuẩn lạc và đo vòng vô khuẩn tự động

  Bộ

  13

  13

  Máy đếm tế bào

  Cái

  14

  14

  Máy điện giải các loại

  Cái

  15

  15

  Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động

  Cái

  16

  16

  Máy định lượng HbA1C

  Cái

  17

  17

  Máy định nhóm máu

  Cái

  18

  18

  Máy đo độ đông máu bán tự động

  Cái

  19

  19

  Máy đo độ đông máu tự động

  Cái

  20

  20

  Máy đo độ ngưng tập tiểu cầu

  Cái

  21

  21

  Máy đo Hematocrit

  Cái

  22

  22

  Máy đo tốc độ máu lắng

  Cái

  23

  23

  Máy đọc khay tự động Eliza

  Cái

  24

  24

  Máy đọc nhóm máu tự động

  Cái

  25

  25

  Máy ly tâm các loại

  Cái

  26

  26

  Máy phân tích huyết học bán tự động

  Cái

  27

  27

  Máy phân tích huyết học tự động

  Cái

  28

  28

  Máy phân tích khí máu

  Cái

  29

  29

  Máy phân tích miễn dịch Eliza

  Cái

  30

  30

  Máy phân tích nhóm máu

  Cái

  31

  31

  Máy phân tích nước tiểu tự động

  Cái

  32

  32

  Máy phân tích sinh hoá bán tự động

  Cái

  33

  33

  Máy phân tích sinh hoá tự động

  Cái

  34

  34

  Máy xét nghiệm khí máu + điện giải

  Cái

  35

  35

  Máy xét nghiệm khí máu, Troponi, PNP, CKMB, DGD

  Cái

  36

  36

  Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

  Hệ thống

  37

  37

  Máy Xét nghiệm PCR bán tự động

  Cái

  38

  38

  Máy xét nghiệm PCT cầm tay

  Cái

  39

  39

  Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

  Hệ thống

  40

  40

  Nồi hấp tiệt trùng các loại

  Cái

  41

  41

  Thiết bị PCR

  Cái

  42

  42

  Tủ ấm

  Cái

  43

  43

  Tủ ấm áo ướt

  Cái

  44

  44

  Tủ bảo quản hoá chất

  Cái

  45

  45

  Tủ bảo quản máu

  Cái

  46

  46

  Tủ hốt các loại

  Cái

   

  B

  THĂM DÒ CHỨC NĂNG

   

  47

  1

  Bộ cắt đốt nội soi tiêu hóa

  Bộ

  48

  2

  Bộ thiết bị soi cổ tử cung

  Bộ

  49

  3

  Buồng đo thính lực đồ

  Buồng

  50

  4

  Dụng cụ nội soi tiết niệu u

  Bộ

  51

  5

  Hệ thống nội soi dạ dày, tá tràng

  Hệ thống

  52

  6

  Hệ thống nội soi đại tràng

  Hệ thống

  53

  7

  Hệ thống nội soi phế khí quản

  Hệ thống

  54

  8

  Máy chẩn đoán HP qua hơi thở

  Cái

  55

  9

  Máy đánh giá trí nhớ ngắn và dài hạn

  Cái

  56

  10

  Máy điện cơ

  Cái

  57

  11

  Máy điện não vi tính các loại

  Cái

  58

  12

  Máy điện tim các loại

  Cái

  59

  13

  Máy đo áp lực hậu môn

  Cái

  60

  14

  Máy đo áp lực sọ não

  Cái

  61

  15

  Máy đo chức năng hô hấp

  Cái

  62

  16

  Máy đo độ dãn cơ

  Cái

  63

  17

  Máy đo độ dẫn điện

  Cái

  64

  18

  Máy đo độ loãng xương các loại

  Cái

  65

  19

  Máy đo lưu huyết não

  Cái

  66

  20

  Máy đo mạch động học

  Cái

  67

  21

  Máy đo ngưỡng đau

  Cái

  68

  22

  Máy đo nhãn áp không tiếp xúc

  Cái

  69

  23

  Máy đo nhĩ lượng

  Cái

  70

  24

  Máy đo sức cản đường thở

  Cái

  71

  25

  Máy đo thính lực

  Cái

  72

  26

  Máy đo xơ vữa động mạch

  Cái

  73

  27

  Máy nội soi khớp

  Cái

  74

  28

  Máy nội soi phế khí quản ống mềm

  Cái

  75

  29

  Máy soi hút phế khí quản

  Cái

  76

  30

  Thiết bị đo bức xạ

  Cái

  77

  31

  Thiết bị đo điện não

  Cái

   

  C

  CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

   

  78

  1

  Áo chì

  Cái

  79

  2

  Bộ dụng cụ cắt Polip

  Bộ

  80

  3

  Bộ máy in kết quả soi cổ tử cung màu/ Kết quả soi nhuộm nhanh

  Bộ

  81

  4

  Đèn đọc phim

  Cái

  82

  5

  Găng tay cao su chì

  Cái

  83

  6

  Hệ thống chụp cộng hưởng từ

  Hệ thống

  84

  7

  Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA)

  Hệ thống

  85

  8

  Hệ thống CT - Scanner

  Hệ thống

  86

  9

  Máy in phim khô

  Cái

  87

  10

  Máy in phim X quang

  Cái

  88

  11

  Máy siêu âm chẩn đoán các loại

  Cái

  89

  12

  Máy X quang C Arm

  Máy

  90

  13

  Máy X quang di động

  Máy

  91

  14

  Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

  Máy

  92

  15

  Máy X quang răng các loại

  Máy

  93

  16

  Máy X quang

  Máy

  94

  17

  Hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh y tế PACS

  Hệ thống

  95

  18

  Liều xạ kế cá nhân

  Cái

   
   

  PHỤ LỤC III

  DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ KHOA DƯỢC SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Y HỌC CỔ TRUYỀN

  (Kèm theo Quyết định số: 4682/QĐ-BYT ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  TT

  DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ

  ĐƠN VỊ TÍNH

  1

  Bàn chia thuốc thang

  Cái

  2

  Bàn làm ấm chuột

  Bộ

  3

  Bàn pha chế các loại

  Cái

  4

  Bảng kiểm tra vận động

  Bộ

  5

  Bể cách thủy các loại

  Bộ

  6

  Bể ổn nhiệt

  Cái

  7

  Bể siêu âm đuổi khí

  Cái

  8

  Bếp đun bình cầu các loại

  Cái

  9

  Bếp nung Nabetherm 30-3000oC

  Bộ

  10

  Bình hút ẩm có Silicagel

  Bộ

  11

  Block gia nhiệt và làm lạnh

  Cái

  12

  Bộ cất tinh dầu

  Bộ

  13

  Bộ chưng cất đạm (nito) --> (nitơ)

  Cái

  14

  Bộ chuyển đổi đẳng cự

  Bộ

  15

  Bộ chuyển đổi đẳng trương

  Bộ

  16

  Bộ cố định hộp sọ chuột

  Bộ

  17

  Bộ đo độ cồn (cồn kế)

  Cái

  18

  Bộ đo tỷ trọng (tỷ trọng kế)

  Bộ

  19

  Bộ dụng cụ rây dược liệu các loại

  Bộ

  20

  Bộ hỗ trợ pipet

  Bộ

  21

  Bộ khung cố định ngoại vi chuột Durham

  Bộ

  22

  Bộ máy gây mê động vật

  Bộ

  23

  Bộ pipet đơn kênh thay đổi thể tích

  Bộ

  24

  Bộ Soxhlet các loại

  Bộ

  25

  Bồn chứa thuốc nước

  Cái

  26

  Bồn ngấm kiệt

  Cái

  27

  Bồn pha chế thuốc nước

  Cái

  28

  Camera kết nối máy vi tính

  Bộ

  29

  Cân điện tử các loại

  Cái

  30

  Cân phân tích điện tử các loại

  Cái

  31

  Cồn kế các loại

  Cái

  32

  Dao cầu

  Cái

  33

  Đèn UV soi bản sắc ký lớp mỏng

  Cái

  34

  Đĩa quay

  Bộ

  35

  Đồng hồ bấm giây

  Cái

  36

  Dụng cụ định lượng tinh dầu

  Bộ

  37

  Dụng cụ sơ chế, chế biến thuốc cổ truyền

  Bộ

  38

  Giá để dược liệu

  Cái

  39

  Giá để ống nghiệm các loại

  Cái

  40

  Hệ thống bơi

  Bộ

  41

  Hệ thống cất nước các loại

  Hệ thống

  42

  Hệ thống chiết xuất dược liệu

  Hệ thống

  43

  Hệ thống chiết xuất và cô cao dược liệu

  Hệ thống

  44

  Hệ thống chưng cất cồn

  Hệ thống

  45

  Hệ thống chưng cất tinh dầu các loại

  Hệ thống

  46

  Hệ thống chuyển vi mẫu

  Hệ thống

  47

  Hệ thống đánh giá hành vi hoà đồng

  Bộ

  48

  Hệ thống đánh giá hành vi trong đám đông

  Bộ

  49

  Hệ thống đánh giá tránh né chủ động

  Bộ

  50

  Hệ thống đánh giá tránh né thụ động - bước dọc

  Bộ

  51

  Hệ thống đánh giá tránh né thụ động - bước ngang

  Bộ

  52

  Hệ thống đánh giá vô vọng

  Bộ

  53

  Hệ thống đo hàm lượng nước bằng phương pháp cất với dung môi

  Hệ thống

  54

  Hệ thống đo phản ứng giật mình

  Bộ

  55

  Hệ thống đóng thuốc nước, dán nhãn các loại

  Hệ thống

  56

  Hệ thống gây sợ hãi

  Bộ

  57

  Hệ thống Kjeldahl

  Hệ thống

  58

  Hệ thống làm mát cho bồn chứa thuốc

  Hệ thống

  59

  Hệ thống lên men vi sinh, tế bào động, thực vật

  Hệ thống

  60

  Hệ thống lọc cao thuốc

  Hệ thống

  61

  Hệ thống lọc hút chân không

  Hệ thống

  62

  Hệ thống lọc khí

  Hệ thống

  63

  Hệ thống lọc môi trường

  Hệ thống

  64

  Hệ thống sắc ký khí

  Hệ thống

  65

  Hệ thống sắc ký khối phổ

  Hệ thống

  66

  Hệ thống sinh hàn

  Hệ thống

  67

  Hệ thống Soxlet

  Hệ thống

  68

  Hệ thống xử lý mô tự động

  Hệ thống

  69

  Hệ thống xử lý nước

  Hệ thống

  70

  Hộp ổn nhiệt lưu động

  Cái

  71

  Hộp sáng tối

  Bộ

  72

  Khúc xạ kế các loại

  Cái

  73

  Lò hơi các loại

  Cái

  74

  nung các loại

  Cái

  75

  Lồng đo vận động

  Bộ

  76

  Mâm nóng lạnh

  Cái

  77

  Máy bào dược liệu

  Cái

  78

  Máy bao đường

  Cái

  79

  Máy bao phim

  Cái

  80

  Máy bao phim, bao đường tự động

  Cái

  81

  Máy bao viên hoàn các loại

  Cái

  82

  Máy bơm hóa chất phòng thí nghiệm

  Bộ

  83

  Máy cắt dược liệu

  Cái

  84

  Máy cất nước

  Cái

  85

  Máy cất nước 2 lần

  Bộ

  86

  Máy cất quay chân không

  Cái

  87

  Máy cắt tiêu bản

  Bộ

  88

  Máy cấy (dùng đề cấy vi khuẩn lên đĩa môi trường)

  Cái

  89

  Máy chạy kiểm tra vận động chủ động

  Bộ

  90

  Máy chiết rót và đóng nắp chai thuốc dạng nước

  Cái

  91

  Máy chiết thuốc dạng kem tự động

  Cái

  92

  Máy chiết xuất CO2 siêu tới hạn

  Cái

  93

  Máy cô quay giảm áp

  Cái

  94

  Máy dán miệng túi ni lông liên tục

  Cái

  95

  Máy dán nhãn

  Cái

  96

  Máy đánh giá mức độ ô nhiễm trong nhà

  Cái

  97

  Máy dập mẫu vi sinh

  Cái

  98

  Máy dập viên thuốc tự động

  Cái

  99

  Máy đếm khuẩn lạc

  Cái

  100

  Máy đếm máu động vật

  Bộ

  101

  Máy đếm viên thuốc tự động

  Cái

  102

  Máy điện di các loại

  Cái

  103

  Máy đo đau bàn chân chuột

  Bộ

  104

  Máy đo đau bản nóng

  Bộ

  105

  Máy đo độ ẩm

  Cái

  106

  Máy đo độ cứng của viên

  Cái

  107

  Máy đo độ đau nhiệt đuôi chuột

  Bộ

  108

  Máy đo độ hòa tan của thuốc

  Cái

  109

  Máy đo độ kín của vỉ thuốc

  Cái

  110

  Máy đo độ mài mòn thuốc viên

  Cái

  111

  Máy đo độ nén của viên

  Cái

  112

  Máy đo độ nhớt

  Cái

  113

  Máy đo độ pH

  Cái

  114

  Máy đo độ rã thuốc

  Cái

  115

  Máy đo độ tê chân chuột

  Cái

  116

  Máy đo hành vi chuột (Máy né tránh thụ động)

  Cái

  117

  Máy đo hô hấp động vật

  Bộ

  118

  Máy đo hoạt độ nước

  Cái

  119

  Máy đo hoạt động chuột các loại

  Cái

  120

  Máy đo huyết áp không xâm lấn

  Bộ

  121

  Máy đo kích thích mặt

  Bộ

  122

  Máy đo lực bám của chân

  Bộ

  123

  Máy đổ môi trường tự động

  Cái

  124

  Máy đo ngưỡng đau cơ học trên khớp

  Bộ

  125

  Máy đo nồng độ thuốc trong máu

  Cái

  126

  Máy đo pH

  Bộ

  127

  Máy đo sức chịu đựng của chuột

  (New Electronic Von Frey- Dedicated For Mice)

  Cái

  128

  Máy đo sức kéo của chuột

  Cái

  129

  Máy đo thể tích chân chuột

  Cái

  130

  Máy đo thể tích phù bàn chân chuột

  Bộ

  131

  Máy đo tính vận động và khả năng thăng bằng Rota-Rod

  Cái

  132

  Máy đo tỷ lệ thành phần cơ thể

  Cái

  133

  Máy đo tỷ trọng

  Bộ

  134

  Máy đọc đĩa ELISA

  Bộ

  135

  Máy đóng chè nhúng

  Cái

  136

  Máy đóng chè túi lọc tự động

  Cái

  137

  Máy đóng gói định lượng tự động

  Cái

  138

  Máy đóng gói thuốc dạng cốm

  Cái

  139

  Máy đóng gói viên hoàn

  Cái

  140

  Máy đồng hóa mẫu

  Cái

  141

  Máy đông khô

  Cái

  142

  Máy đóng nang các loại

  Cái

  143

  Máy đóng nắp chai (Máy vặn nút chai)

  Cái

  144

  Máy đóng nắp chai các loại

  Cái

  145

  Máy đóng thuốc nước

  Cái

  146

  Máy đóng túi các loại

  Cái

  147

  Máy đóng túi thuốc sắc tự động

  Cái

  148

  Máy đóng viên nang tự động

  Cái

  149

  Máy ép tinh dầu

  Cái

  150

  Máy ép túi nylon

  Cái

  151

  Máy ép vỉ

  Cái

  152

  Máy HPLC Waters

  Hệ thống

  153

  Máy hút ẩm

  Cái

  154

  Máy hút chân không

  Cái

  155

  Máy hút chân không (không dầu)

  Bộ

  156

  Máy hút chân không và hàn miệng túi

  Cái

  157

  Máy in Hạn dùng

  Cái

  158

  Máy khuấy đũa

  Cái

  159

  Máy khuấy đũa các loại

  Bộ

  160

  Máy khuấy nghiền mô

  Cái

  161

  Máy khuấy siêu âm

  Cái

  162

  Máy khuấy từ gia nhiệt

  Cái

  163

  Máy khuấy từ gia nhiệt

  Bộ

  164

  Máy khuấy từ gia nhiệt và làm lạnh

  Cái

  165

  Máy lắc các loại

  Cái

  166

  Máy lắc ngang SO2

  Cái

  167

  Máy lắc siêu âm

  Cái

  168

  Máy lắc siêu âm

  Bộ

  169

  Máy lắc tạo hạt

  Cái

  170

  Máy lắc ủ đĩa ELISA

  Bộ

  171

  Máy lắc Vortex

  Cái

  172

  Máy làm cao dán

  Cái

  173

  Máy làm cốm

  Cái

  174

  Máy làm viên hoàn cứng

  Cái

  175

  Máy làm viên hoàn mềm

  Cái

  176

  Máy lấy mẫu thể tích nhỏ, lớn

  Bộ

  177

  Máy lấy mẫu vi khuẩn

  Cái

  178

  Máy lọc nước siêu sạch

  Cái

  179

  Máy ly tâm cao thuốc

  Cái

  180

  Máy ly tâm lắng mẫu kèm vortex

  Bộ

  181

  Máy ly tâm lạnh

  Cái

  182

  Máy ly tâm mẫu ống 15/50 mL

  Bộ

  183

  Máy nghiền dược liệu

  Cái

  184

  Máy nghiền mẫu phân tích

  Bộ

  185

  Máy nghiền siêu mịn

  Cái

  186

  Máy nghiền, trộn dịch

  Cái

  187

  Máy nhào trộn các loại

  Cái

  188

  Máy nuôi cấy cơ quan cô lập.

  Bộ

  189

  Máy pha hóa chất

  Cái

  190

  Máy pha loãng mẫu trọng lượng

  Cái

  191

  Máy phân chia môi trường

  Bộ

  192

  Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử ASS

  Cái

  193

  Máy quang phổ UV - VIS

  Cái

  194

  Máy quay trục ngang

  Bộ

  195

  Máy rây bột các loại

  Cái

  196

  Máy rây rung 3 tầng

  Cái

  197

  Máy rửa chai lọ

  Cái

  198

  Máy rửa đĩa ELISA

  Bộ

  199

  Máy rửa dược liệu

  Cái

  200

  Máy rửa khay vi thể

  Cái

  201

  Máy rửa khử khuẩn

  Cái

  202

  Máy rửa siêu âm

  Cái

  203

  Máy rửa tế bào

  Cái

  204

  Máy sắc ký khí

  Cái

  205

  Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao

  Cái

  206

  Máy sắc thuốc các loại

  Cái

  207

  Máy sàng thuốc phiến

  Cái

  208

  Máy sàng viên

  Cái

  209

  Máy sao - đổ thuốc phiến

  Cái

  210

  Máy sao thuốc

  Cái

  211

  Máy sát hạt khô

  Cái

  212

  Máy sát hạt ướt

  Cái

  213

  Máy sấy cầm tay

  Cái

  214

  Máy sấy phun sương tạo hạt

  Cái

  215

  Máy sấy tầng sôi

  Cái

  216

  Máy sửa hạt ướt

  Cái

  217

  Máy tạo hạt thuốc dạng cốm

  Cái

  218

  Máy thái dược liệu các loại

  Cái

  219

  Máy thử độ mài mòn viên

  Cái

  220

  Máy thử độ nén viên

  Cái

  221

  Máy tính

  Bộ

  222

  Máy trợ thở chuột cống

  Bộ

  223

  Máy trợ thở chuột nhắt

  Bộ

  224

  Máy trộn cao dán

  Cái

  225

  Máy trôn chữ V

  Cái

  226

  Máy trộn kem có cánh khuấy

  Cái

  227

  Máy trộn siêu tốc

  Cái

  228

  Máy trộn thuốc tự động các loại

  Cái

  229

  Máy vắt vẩy ly tâm

  Cái

  230

  Máy Vortex

  Cái

  231

  Máy xát hạt các loại

  Cái

  232

  Máy xay 600W

  Bộ

  233

  Máy xay dược liệu các loại

  Cái

  234

  Máy xếp giấy/ máy xếp toa thuốc

  Cái

  235

  Máy xét nghiệm điện giải đồ

  Bộ

  236

  Máy xét nghiệm sinh hóa động vật

  Bộ

  237

  cung nước

  Bộ

  238

  Nhiệt ẩm kế

  Cái

  239

  Nhiệt kế thủy ngân các loại

  Cái

  240

  Nồi áp suất

  Cái

  241

  Nồi cách thuỷ

  Cái

  242

  Nồi cất quay

  Cái

  243

  Nồi hấp

  Cái

  244

  Nồi nấu cô thuốc các loại

  Cái

  245

  Nồi/Ấm sắc thuốc các loại

  Cái

  246

  Phân cực kế

  Cái

  247

  Phần mềm đọc cử động chuột (Smart 3.0 Video tracking system)

  Cái

  248

  Phần mềm phân tích hành vi

  Bộ

  249

  Pipet 8 kênh thay đổi thể tích

  Bộ

  250

  Thiết bị nâng hàng

  Cái

  251

  Thiết bị rửa dụng cụ thí nghiệm

  Cái

  252

  Thiết bị sắc ký lớp mỏng

  Cái

  253

  Thiết bị soi UV

  Cái

  254

  Thiết bị theo dõi điều kiện bảo quản thuốc

  Cái

  255

  Thuyền tán các loại

  Cái

  256

  Tủ ấm các loại

  Cái

  257

  Tủ ấm CO2

  Cái

  258

  Tủ an toàn sinh học cấp II

  Cái

  259

  Tủ bảo quản

  Cái

  260

  Tủ bảo quản dụng cụ

  Cái

  261

  Tủ cấy vi sinh

  Cái

  262

  Tủ đựng dược liệu độc

  Cái

  263

  Tủ đựng hóa chất

  Cái

  264

  Tủ đựng thành phẩm thuốc cổ truyền

  Cái

  265

  Tủ đựng thuốc độc

  Cái

  266

  Tủ đựng thuốc hóa dược

  Cái

  267

  Tủ đựng vị thuốc cổ truyền

  Cái

  268

  Tủ inox

  Cái

  269

  Tủ nhôm kính

  Cái

  270

  Tủ sấy chai lọ đựng thuốc

  Cái

  271

  Tủ sấy dược liệu các loại

  Cái

  272

  Tủ sấy thuốc dạng cốm

  Cái

  273

  Tủ vi khí hậu

  Cái

  274

  Tỷ trọng kế các loại

  Cái

   
   

  PHỤ LỤC IV

  TRANG THIẾT BỊ KHÁC SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Y HỌC CỔ TRUYỀN

  (Kèm theo Quyết định số: 4682/QĐ-BYT ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  TT

  DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ

  ĐƠN VỊ TÍNH

  1

  Ẩm kế các loại

  Cái

  2

  Bàn là hơi nước

  Cái

  3

  Camera giám sát bệnh nhân

  Cái

  4

  Cân các loại

  Cái

  5

  Giá để đồ vải các loại

  Cái

  6

  Hệ thống báo gọi y tá

  Hệ thống

  7

  Hệ thống chữa cháy

  Hệ thống

  8

  Hệ thống điện thoại

  Hệ thống

  9

  Hệ thống kiểm soát không khí, độ ẩm

  Hệ thống

  10

  Hệ thống lọc nước và xử lý nước

  Hệ thống

  11

  Hệ thống mạng tin học bệnh viện

  Hệ thống

  12

  Hệ thống xếp hàng tự động

  Hệ thống

  13

  Hệ thống xử lý chất thải rắn, lỏng

  Hệ thống

  14

  Hộp chứa thu gom chất thải y tế thông thường

  Cái

  15

  Máy giặt vắt tự động các loại

  Cái

  16

  Máy hấp sấy tiệt trùng các loại

  Cái

  17

  Máy hấp tiệt trùng Etylenoxid

  Cái

  18

  Máy hấp túi chườm lạnh

  Cái

  19

  Máy hấp túi chườm nóng

  Cái

  20

  Máy huỷ bơm kim tiêm nhựa

  Cái

  21

  Máy khử khuẩn không khí

  Cái

  22

  Máy là đồ vải các loại

  Cái

  23

  Máy phát điện dự phòng

  Cái

  24

  Máy phun dịch khử trùng phòng mổ

  Cái

  25

  Máy phun dung dịch khử khuẩn

  Cái

  26

  Máy rửa dụng cụ

  Cái

  27

  Máy sấy công nghiệp các loại

  Cái

  28

  Máy siêu lọc

  Cái

  29

  Máy tiệt trùng nhiệt các loại

  Cái

  30

  Ô tô cứu thương

  Cái

  31

  Tủ lạnh các loại

  Cái

  32

  Tủ mát

  Cái

  33

  Tủ bảo quản xác

  Cái

  34

  Van giảm áp các loại

  Cái

  35

  Xe đẩy hàng

  Cái

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X