hieuluat

Quyết định 4710/QĐ-BYT điều chỉnh Kế hoạch uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:4710/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Xuân Tuyên
  Ngày ban hành:12/11/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:12/11/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ
  ______

  Số: 4710/QĐ-BYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi tại vùng nguy cơ cao năm 2020

  ____________

  BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

  Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Căn cứ Quyết định số 2545/QĐ-BYT ngày 17/6/2020 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi tại vùng nguy cơ cao năm 2020;

  Căn cứ công văn số 1540/VSDTTƯ-TCQG ngày 20/10/2020 của Dự án TCMR- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc Điều chỉnh số lượng và nhu cầu vắc xin uống bổ sung vắc xin bOPV vùng nguy cơ cao trong năm 2020.

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh “Kế hoạch uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi tại vùng nguy cơ cao năm 2020” đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt tại Quyết định số 2545/QĐ-BYT ngày 17/6/2020 từ 2.667.000 liều thành 2.683.060 liều với số trẻ uống bổ sung là 1.057.468 trẻ. (Phụ lục danh sách các tỉnh kèm theo)

  Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 2545/QĐ-BYT ngày 17/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi tại vùng nguy cơ cao năm 2020 không thay đổi.

  Điều 3. Dự án tiêm chủng mở rộng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phối hợp với các Viện Vệ sinh dịch tễ. Viện Pasteur và các tỉnh, thành phố căn cứ Điều 1 Quyết định này và Quyết định số 2545/QĐ-BYT ngày 17/6/2020 để triển khai thực hiện đảm bảo an toàn, hiệu quả.

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 5. Các ông (Bà): Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng các Cục: Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia và khu vực, Thứ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:
  - Như Điều 5;
  - Đ/c Q. Bộ trưởng (để báo cáo);
  - Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
  - UBND 25 tỉnh, thành phố;
  - Các Viện VSDT, Viện Pasteur (để thực hiện);
  - Sở Y tế 25 tỉnh/thành phố (để thực hiện);
  - TTYTDP/TTKSBT 25 tỉnh/thành phố (để thực hiện);
  - Lưu: VT, DP.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

  Đỗ Xuân Tuyên

   

  DANH SÁCH GỬI

  (Kèm theo Quyết định số 4710/QĐ-BYT ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  Ủy ban nhân dân, Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng/Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố:

  1. Lai Châu

  2. Lạng Sơn

  3. Yên Bái

  4. Điện Biên

  5. Quảng Nam

  6. Kon Tum

  7. Gia Lai

  8. Đắc Lắc

  9. Đắc Nông

  10. TP. Hồ Chi Minh

  11. Vũng Tàu

  12. Đồng Nai

  13. Tiền Giang

  14. Long An

  15. Lâm Đồng

  16. Tây Ninh

  17. Sóc Trăng

  18. An Giang

  19. Trà Vinh

  20. Vĩnh Long

  21. Đồng Tháp

  22. Bình Dương

  23. Bình Phước

  24. Kiên Giang

  25. Cà Mau

   

  PHỤ LỤC

  DANH SÁCH HUYỆN TRIỂN KHAI VÀ SỐ ĐỐI TƯỢNG UỐNG BỔ SUNG VẮC XIN BẠI LIỆT (bOPV) NĂM 2020

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 4710/QĐ-BYT ngày 12/11/2020)

   

  TT

  Tỉnh

  Huyện

  Số xã

  Số trẻ <5 tuổi theo QĐ 2545/QĐ-BYT

  Số lượng vắc xin 2545/QĐ- BYT

  Kế hoạch điều chỉnh tăng (+), giảm (-)

  Kế hoạch sau điều chỉnh

  Số trẻ <5 tuổi

  Số lượng vắc xin

  Số trẻ <5 tuổi uống

  Số lượng vắc xin

  1

  Lai Châu

  1

  Sìn Hồ

  17

  2.201

  6.700

  0

  0

  2.201

  6.700

  2

  Tam Đường

  14

  2.950

  9.000

  0

  0

  2.950

  9.000

  3

  Tân Uyên

  5

  1.706

  5.200

  0

  0

  1.706

  5.200

  2

  Lạng Sơn

  4

  TP. Lạng Sơn

  8

  964

  3.000

  + 1.046

  +3.000

  2.010

  6.000

  3

  Yên Bái

  5

  TP. Yên Bái

  6

  140

  500

  +3.547

  +7.900

  3.687

  8.400

  6

  TX. Nghĩa Lộ

  4

  0

  0

  + 1.762

  +4.000

  1.762

  4.000

  7

  Lục Yên

  18

  600

  1.900

  +5.850

  +12.780

  6.450

  14.680

  8

  Mù Căng Chải

  12

  580

  1.800

  +6.812

  + 15.000

  7.392

  16.800

  9

  Trấn Yên

  8

  140

  500

  +3.118

  +6.900

  3.258

  7.400

  10

  Trạm Tấu

  7

  320

  1.000

  +3.551

  +7.800

  3.871

  8.800

  11

  Văn Chấn

  8

  260

  800

  + 1.767

  +3.800

  2.027

  4.600

  12

  Yên Bình

  21

  740

  2.300

  +7.741

  + 17.020

  8.481

  19.320

  4

  Điện Biên

  13

  Tua Chùa

  12

  6.348

  19.200

  0

  0

  6.348

  19.200

  14

  Tuần Giáo

  19

  8.003

  24.400

  0

  0

  8.003

  24.400

  15

  Mường Nhé

  11

  6.293

  19.200

  0

  0

  6.293

  19.200

  16

  Mường Chà

  12

  6.375

  19.400

  0

  0

  6.375

  19.400

  17

  Nậm Pồ

  15

  7.633

  23.300

  0

  0

  7.633

  23.300

  18

  Điện Biên

  21

  10.296

  31.300

  -1.300

  0

  8.996

  31.300

  5

  Quảng Nam

  19

  Đông Giang

  11

  1.815

  4.900

  +905

  +2.170

  2.720

  7.070

  20

  Tây Giang

  10

  1.554

  4.200

  +776

  +1.860

  2.330

  6.060

  21

  Nam Giang

  12

  1.821

  4.900

  +909

  +2.200

  2.730

  7.100

  22

  Bắc Trà My

  13

  2.835

  7.600

  + 1.415

  +3.450

  4.250

  11.050

  6

  Kon Tum

  23

  Đăk Tô

  9

  6.850

  20.900

  0

  -3.900

  6.850

  17.000

  24

  Tu Mơ Rông

  11

  3.645

  11.100

  0

  -2.100

  3.645

  9.000

  25

  Sa Thầy

  11

  6.040

  18.400

  0

  -3.400

  6.040

  15.000

  26

  Kon Rẫy

  7

  3.585

  10.900

  0

  -2.000

  3.585

  8.900

  7

  Gia Lai

  27

  Đăk Đoa

  17

  11.600

  35.300

  0

  0

  11.600

  35.300

  28

  Krông Pa

  14

  9.800

  29.800

  0

  0

  9.800

  29.800

  29

  Tp.Pleiku

  22

  15.000

  45.600

  0

  0

  15.000

  45.600

  30

  Ia Pa

  9

  4.427

  13.500

  0

  0

  4.427

  13.500

  31

  Ayun Pa

  8

  3.000

  9.200

  0

  0

  3.000

  9.200

  8

  Đắc Lắc

  32

  Lăk

  8

  6.475

  19.700

  0

  -300

  6.475

  19.400

  33

  M'Drak

  8

  4.330

  13.200

  0

  -200

  4.330

  13.000

  34

  EaKar

  11

  9.510

  29.000

  0

  -500

  9.510

  28.500

  35

  Buôn Hồ

  6

  6.265

  19.100

  0

  -300

  6.265

  18.800

  9

  Đắc Nông

  36

  Đăk G'Long

  7

  7.872

  24.000

  0

  -4.600

  7.872

  19.400

  37

  Cư Jut

  8

  8.941

  27.200

  0

  -5.200

  8.941

  22.000

  38

  Đăk Mil

  10

  10.878

  33.100

  0

  -6.400

  10.878

  26.700

  39

  Tuy Đức

  6

  6.956

  21.200

  0

  -4.200

  6.956

  17.000

  40

  Đăk R'Lấp

  11

  10.326

  31.400

  0

  -5.900

  10.326

  25.500

  41

  TX Gia Nghĩa

  8

  6.905

  21.000

  0

  -4.000

  6.905

  17.000

  10

  TP Hồ Chí Minh

  42

  Quận 8

  16

  27.400

  62.500

  0

  0

  27.400

  62.500

  43

  Quận 10

  15

  10.680

  24.400

  0

  0

  10.680

  24.400

  44

  Quận 12

  11

  45.295

  103.300

  0

  0

  45.295

  103.300

  45

  Bình Thạnh

  20

  29.940

  68.300

  0

  0

  29.940

  68.300

  46

  Phú Nhuận

  15

  10.390

  23.700

  0

  0

  10.390

  23.700

  11

  Bà Rịa Vũng Tàu

  47

  Vũng Tàu

  17

  30.810

  82.000

  0

  0

  30.810

  82.000

  48

  Châu Đức

  16

  12.695

  33.800

  0

  0

  12.695

  33.800

  49

  Bà Rịa

  11

  8.335

  22.200

  0

  0

  8.335

  22.200

  50

  Đất Đỏ

  8

  6.025

  16.100

  0

  0

  6.025

  16.100

  12

  Đồng Nai

  51

  TP. Biên Hòa

  28

  81.955

  218.100

  0

  0

  81.955

  218.100

  52

  Xuân Lộc

  6

  19.635

  52.300

  0

  0

  19.635

  52.300

  53

  Long Thành

  9

  17.530

  46.700

  0

  0

  17.530

  46.700

  54

  Cẩm Mỹ

  9

  10.455

  27.900

  0

  0

  10.455

  27.900

  55

  Thống Nhất

  7

  14.100

  37.600

  0

  0

  14.100

  37.600

  56

  Định Quán

  12

  16.845

  44.900

  0

  0

  16.845

  44.900

  57

  Vĩnh Cửu

  5

  11.425

  30.400

  0

  0

  11.425

  30.400

  58

  Tân Phú

  8

  11.840

  31.500

  0

  0

  11.840

  31.500

  59

  TP. Long Khánh

  6

  8.930

  23.800

  0

  0

  8.930

  23.800

  60

  Nhơn Trạch

  5

  19.585

  52.100

  0

  0

  19.585

  52.100

  13

  Tiền Giang

  61

  Cái Bè

  25

  21.000

  47.900

  0

  0

  21.000

  47.900

  62

  Mỹ Tho

  17

  14.000

  32.000

  0

  0

  14.000

  32.000

  14

  Long An

  63

  Thủ Thừa

  12

  6.940

  15.900

  -42

  700

  6.898

  16.600

  64

  Cần Đước

  17

  14.075

  32.100

  -1.034

  -900

  13.041

  31.200

  65

  Đức Huệ

  11

  5.609

  12.800

  -509

  -600

  5.100

  12.200

  66

  Thạnh Hóa

  11

  4.690

  10.700

  -451

  -500

  4.239

  10.200

  67

  Tân Thạnh

  13

  6.202

  14.200

  -836

  -1.400

  5.366

  12.800

  68

  Mộc Hóa

  7

  2.465

  5.700

  -351

  -700

  2.114

  5.000

  69

  Kiến Tường

  8

  3.340

  7.700

  -464

  -700

  2.876

  7.000

  70

  Vĩnh Hưng

  10

  4.239

  9.700

  -735

  -1.300

  3.504

  8.400

  71

  Tân Hưng

  12

  4.609

  10.600

  -752

  -1.400

  3.857

  9.200

  15

  Tây Ninh

  72

  Bến Cầu

  9

  5.945

  15.900

  0

  0

  5.945

  15.900

  73

  Châu Thành

  15

  11.345

  30.200

  0

  0

  11.345

  30.200

  74

  Tân Biên

  10

  6.635

  17.700

  0

  0

  6.635

  17.700

  16

  An Giang

  75

  Long Xuyên

  10

  17.278

  39.400

  -1.790

  -2.980

  15.488

  36.420

  76

  Tịnh Biên

  10

  7.373

  16.900

  -507

  -760

  6.866

  16.140

  77

  Thoại Sơn

  16

  12.471

  28.500

  -2.760

  -5.660

  9.711

  22.840

  78

  Phú Tân

  17

  12.682

  29.000

  -785

  -1.020

  11.897

  27.980

  79

  Tân Châu

  13

  10.830

  24.700

  -2.249

  -4.520

  8.581

  20.180

  80

  An Phú

  13

  13.928

  31.800

  -2.763

  -5.540

  11.165

  26.260

  81

  Tri Tôn

  15

  10.324

  23.600

  -997

  -1.660

  9.327

  21.940

  17

  Trà Vinh

  82

  Càng Long

  2

  1.410

  3.300

  0

  0

  1.410

  3.300

  83

  Cầu Kè

  3

  2.193

  5.100

  0

  0

  2.193

  5.100

  84

  Châu Thành

  3

  2.024

  4.700

  0

  0

  2.024

  4.700

  85

  Trà Cú

  3

  2.164

  5.000

  0

  0

  2.164

  5.000

  86

  Cầu Ngang

  2

  1.077

  2.500

  0

  0

  1.077

  2.500

  18

  Vĩnh Long

  87

  Trà Ôn

  14

  9.900

  22.600

  0

  +400

  9.900

  23.000

  19

  Bình Dương

  88

  Thủ Dầu Một

  14

  27.000

  71.900

  0

  0

  27.000

  71.900

  89

  Bắc Tân Uyên

  10

  6.000

  16.000

  0

  0

  6.000

  16.000

  90

  Dầu Tiếng

  12

  9.000

  24.000

  0

  0

  9.000

  24.000

  20

  Kiên Giang

  91

  Phú Quốc

  10

  10.370

  23.700

  0

  0

  10.370

  23.700

  92

  Giang Thành

  6

  2.539

  5.800

  0

  0

  2.539

  5.800

  93

  Hà Tiên

  7

  3.852

  8.800

  0

  0

  3.852

  8.800

  94

  An Biên

  11

  9.186

  21.000

  0

  0

  9.186

  21.000

  21

  Cà Mau

  95

  Thới Bình

  12

  10.855

  24.800

  0

  0

  10.855

  24.800

   

   

  96

  Trần Văn Thời

  13

  16.880

  38.500

  0

  0

  16.880

  38.500

  97

  Đầm Dơi

  16

  12.995

  29.700

  0

  -100

  12.995

  29.600

  98

  Ngọc Hiển

  7

  5.745

  13.100

  0

  -100

  5.745

  13.000

  22

  Sóc Trăng

  99

  Tp. Sóc Trăng

  10

  5.540

  12.700

  0

  0

  5.540

  12.700

  100

  Kế Sách

  13

  7.176

  16.400

  0

  0

  7.176

  16.400

  101

  Châu Thành

  8

  5.035

  11.500

  0

  0

  5.035

  11.500

  102

  Trần Đề

  11

  5.967

  13.700

  0

  0

  5.967

  13.700

  103

  Vĩnh Châu

  10

  7.571

  17.300

  0

  0

  7.571

  17.300

  104

  Thạnh Trị

  10

  4.250

  9.700

  0

  0

  4.250

  9.700

  23

  Lâm Đồng

  105

  Đam Rông

  8

  7.750

  23.600

  -400

  -80

  7.350

  23.520

  24

  Bình Phước

  106

  Phú Riềng

  10

  5.600

  14.900

  0

  0

  5.600

  14.900

  107

  Chơn Thành

  9

  8.013

  21.400

  0

  0

  8.013

  21.400

  108

  Đồng Xoài

  8

  9.010

  24.000

  0

  0

  9.010

  24.000

  109

  Phước Long

  7

  4.700

  12.600

  0

  0

  4.700

  12.600

  25

  Đồng Tháp

  110

  Tam Nông

  12

  8.743

  20.000

  0

  0

  8.743

  20.000

  111

  Hồng Ngự

  11

  9.634

  22.000

  0

  0

  9.634

  22.000

  112

  Lai Vung

  12

  11.226

  25.600

  0

  0

  11.226

  25.600

  113

  Tân Hồng

  9

  7.760

  17.700

  0

  0

  7.760

  17.700

  Miền Bắc (4 tỉnh, 18 huyện)

  218

  55.549

  169.600

  +33.894

  +78.200

  89.443

  247.800

  Miền Trung (1 tỉnh, 4 huyện)

  46

  8.025

  21.600

  +4.005

  +9.680

  12.030

  31.280

  Tây Nguyên (4 tỉnh, 19 huyện)

  191

  142.405

  433.600

  0

  -43.000

  142.405

  390.600

  Miền Nam (16 tỉnh, 72 huyện)

  779

  831.015

  2.042.200

  -17.425

  -28.820

  813.590

  2.013.380

  TOÀN QUỐC (25 tỉnh, 113 huyện)

  1.234

  1.036.994

  2.667.000

  +20.474

  +16.060

  1.057.468

  2.683.060

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 4710/QĐ-BYT điều chỉnh Kế hoạch uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Y tế
  Số hiệu:4710/QĐ-BYT
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:12/11/2020
  Hiệu lực:12/11/2020
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Đỗ Xuân Tuyên
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X