hieuluat

TCVN 11921-6:2017 Phụ gia thực phẩm-Các hợp chất cellulose-Phần 6: Hydroxypropylmethyl cellulose

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 3902/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Phụ gia thực phẩm
  Ban hành: 29/12/2017 Hiệu lực: 29/12/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản công bố, ban hành
  02
  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11921-5:2017 Phụ gia thực phẩm-Các hợp chất cellulose-Phần 5: Hydroxypropyl cellulose
  Ban hành: 2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Tiêu chuẩn dẫn chiếu
  03
  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11921-4:2017 Phụ gia thực phẩm-Các hợp chất cellulose-Phần 4: Ethyl cellulose
  Ban hành: 2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Tiêu chuẩn dẫn chiếu
  04
  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11921-3:2017 Phụ gia thực phẩm-Các hợp chất cellulose-Phần 3: Methyl cellulose
  Ban hành: 2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Tiêu chuẩn dẫn chiếu
  05
  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11921-2:2017 Phụ gia thực phẩm-Các hợp chất cellulose-Phần 2: Cellulose bột
  Ban hành: 2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Tiêu chuẩn dẫn chiếu
  06
  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11921-7:2017 Phụ gia thực phẩm-Các hợp chất cellulose-Phần 7: Methyl ethyl cellulose
  Ban hành: 2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Tiêu chuẩn được dẫn chiếu
  07
  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6469:2010 Phụ gia thực phẩm-Phương pháp đánh giá ngoại quan và xác định các chỉ tiêu vật lý
  Ban hành: 2010 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Tiêu chuẩn được dẫn chiếu

Văn bản mới

X