hieuluat

TCVN 11923:2017 ISO/TS 17728:2015 Kỹ thuật lấy mẫu phân tích vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 3976/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
  Ban hành: 29/12/2017 Hiệu lực: 29/12/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản công bố, ban hành
  02
  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4886:1989 ST SEV 3013-6 Sản phẩm thực phẩm và gia vị-Trình tự lấy mẫu để phân tích vi sinh vật
  Ban hành: 1989 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Tiêu chuẩn bị thay thế

Văn bản mới

X