hieuluat

TCVN 7746:2017 EN 13751:2009 Thực phẩm-Phát hiện thực phẩm chiếu xạ sử dụng quang phát quang

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 3972/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
  Ban hành: 29/12/2017 Hiệu lực: 29/12/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản công bố, ban hành
  02
  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7746:2007 Thực phẩm-Phát hiện chiếu xạ bằng phương pháp đo cường độ phát quang do kích thích ánh sáng
  Ban hành: 2007 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Tiêu chuẩn bị thay thế

Văn bản mới

X