hieuluat

TCVN 8157:2017 CODEX STAN 89-1981, Rev.3-2015 Thịt xay nhuyễn đã xử lý nhiệt

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 3974/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
  Ban hành: 29/12/2017 Hiệu lực: 29/12/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản công bố, ban hành
  02
  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8157:2009 CODEX STAN 89-1981, Rev. 1-1991 Thịt xay nhuyễn chế biến sẵn
  Ban hành: 2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Tiêu chuẩn bị thay thế
  03
  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6711:2010 CAC/MRL 2-2009 Giới hạn dư lượng tối đa thuốc thú y trong thực phẩm
  Ban hành: 2010 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Tiêu chuẩn được dẫn chiếu
  04
  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6417:2010 CAC/GL 66-2008 Hướng dẫn sử dụng hương liệu
  Ban hành: 2010 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Tiêu chuẩn được dẫn chiếu

Văn bản mới

X