hieuluat

Thông báo 851/TB-UBND Hà Nội về đánh giá cấp độ dịch

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 851/TB-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông báo Người ký: Chử Xuân Dũng
  Ngày ban hành: 24/12/2021 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 24/12/2021 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số: 851/TB-UBND

  Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021

   

   

   

  THÔNG BÁO

  ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  (Cập nhật 10 giờ 00 ngày 24/12/2021)

  ______________

   

  Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 , Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

  Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 23287/TTr-SYT ngày 24/12/2021 về việc xem xét công bố mức độ dịch trên địa bàn thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông báo cấp độ dịch trên địa bàn Thành phố với các tiêu chí 1 (về tỷ lệ mắc mới tại cộng đồng/dân số/thời gian) và tiêu chí 2 (về Độ bao phủ vắc xin) như sau:

  Bảng phân độ cấp độ dịch thành phố Hà Nội

  Quy mô

  Cấp độ dịch

  Cấp độ 1

  Cấp độ 2

  Cấp độ 3

  Cấp độ 4

  Cấp Thành phố

   

  x

   

   

  Cấp quận, huyện, thị xã

  1

  21

  8

  0

  Cấp xã, phường

  396

  116

  67

  0

   

  ính kèm phụ lục đánh giá chi tiết)

   

  Nơi nhận:
  - Đồng chí Bí thư Thành ủy;
  -
  Bộ Y tế;
  - Chủ tịch UBND Thành phố;
  - Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
  - Ban Tuyên giáo Thành ủy;
  - Các Sở, ngành Thành phố;
  - UBND các quận, huyện, thị xã;
  - Đài PT&THHN, Báo: HNM, KT&ĐT, ANTĐ, TTXVN-Phân
  Hà Nội;
  - Cổng Thông tin điện tử Thành phố;
  - VPUB: CVP, các PCVP, Phòng KGVX, KT, ĐT, NC, TKBT;
  - Lưu: VT, KGVX
  AN.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH

  Chử Xuân Dũng

   

   

   

  PHỤ LỤC

  ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  (Ban hành kèm theo Thông báo số 851/TB-UBND ngày 24/12/2021 của Ủy ban dân Thành phố)

   

  * Tiêu chí 2: Độ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 tại Hà Nội:

  - Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 01 liều vắc xin phòng COVID-19: 98,2% (Đã đạt tỷ lệ tối thiểu là 70%).

  - Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19: 95,1% (Đã đạt tỷ lệ tối thiểu là 80%).

  - Trong thời gian 02 tuần trên địa bàn đã ghi nhận 17.832 trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng.

  1. Cấp độ dịch theo thành phố, quận, huyện, thị xã

  Số quận/huyện/thị xã cấp độ 4: 00.

  Số quận/huyện/thị xã cấp độ 3: 08.

  Số quận/huyện/thị xã cấp độ 2: 21.

  Số quận/huyện/thị xã cấp độ 1: 01.

  Bảng 1: Phân độ cấp độ dịch trên quy mô quận, huyện, thị xã

  STT

  Quận, huyện, thành phố

  Dân số

  Số ca mắc trong cộng đồng 14 ngày qua

  Số ca mắc cộng đồng/100.000 dân/tuần

  Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vắc xin (%)

  Cấp độ dịch theo QĐ 4800

  1

  Ba Đình

  226.300

  1.172

  259

  91,9

  3

  2

  Ba Vì

  306.500

  141

  23

  96,0

  2

  3

  Bắc Từ Liêm

  358.700

  770

  107

  96,8

  2

  4

  Cầu Giấy

  294.700

  463

  79

  97,2

  2

  5

  Chương Mỹ

  347.200

  347

  50

  91,9

  2

  6

  Đan Phượng

  183.300

  165

  45

  97,3

  2

  7

  Đông Anh

  411.700

  601

  73

  90,9

  2

  8

  Đống Đa

  378.100

  1.726

  228

  96,3

  3

  9

  Gia Lâm

  293.100

  690

  118

  93,2

  2

  10

  Hà Đông

  425.900

  865

  102

  97,3

  2

  11

  Hai Bà Trưng

  298.700

  1.630

  273

  93,7

  3

  12

  Hoài Đức

  275.200

  275

  50

  96,4

  2

  13

  Hoàn Kiếm

  140.600

  495

  176

  96,1

  3

  14

  Hoàng Mai

  534.600

  2.212

  207

  97,3

  3

  15

  Long Biên

  338.600

  1.303

  192

  88,8

  3

  16

  Mê Linh

  253.800

  175

  34

  97,1

  2

  17

  Mỹ Đức

  207.100

  104

  25

  93,5

  2

  18

  Nam Từ Liêm

  283.700

  1.142

  201

  98,7

  3

  19

  Phú Xuyên

  229.900

  100

  22

  95,1

  2

  20

  Phúc Thọ

  192.900

  40

  10

  92,5

  1

  21

  Quốc Oai

  202.200

  181

  45

  96,8

  2

  22

  Sóc Sơn

  356.700

  266

  37

  98,2

  2

  23

  Sơn Tây

  154.700

  61

  20

  94,8

  2

  24

  Tây Hồ

  166.700

  523

  157

  98,9

  3

  25

  Thạch Thất

  224.600

  102

  23

  94,9

  2

  26

  Thanh Oai

  223.300

  246

  55

  95,6

  2

  27

  Thanh Trì

  289.500

  775

  134

  86,5

  2

  28

  Thanh Xuân

  291.900

  670

  115

  98,1

  2

  29

  Thường Tín

  262.400

  419

  80

  95,2

  2

  30

  ng Hòa

  214.700

  173

  40

  96,6

  2

  Toàn thành phố

  8.367.300

  17.832

  107

  95,1

  2

   

  2. Cấp độ dịch theo xã, phường, thị trấn

  Trong vòng 14 ngày gần đây có 67 xã, phường ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng, phân bố theo các quận, huyện, thị xã như sau: Ba Đình 9 đơn vị, Đống Đa 11 đơn vị, Gia Lâm 1 đơn vị, Hà Đông 3 đơn vị, Hai Bà Trưng 12 đơn vị, Hoàn Kiếm 4 đơn vị, Hoàng  Mai 12 đơn vị, Long Biên 3 đơn vị, Nam Từ Liêm 2 đơn vị, Tây Hồ 5 đơn vị, Thanh Trì 5 đơn vị. Đánh giá cấp độ dịch cụ thể như sau:

  Bảng 2: Phân cấp độ dịch các xã, phường, thị trấn có diễn biến phức tạp

  STT

  Xã, phường, thị trấn

  Quận, huyện, thị xã

  Dân số

  Số ca mắc trong cộng đồng 14 ngày qua

  Số ca mắc cộng đồng/100.000 dân/tuần

  Cấp độ dịch

  1

  Quán Thánh

  Ba Đình

  7.971

  51

  320

  3

  2

  Đội Cấn

  Ba Đình

  14.312

  87

  304

  3

  3

  Cống Vị

  Ba Đình

  16.330

  95

  291

  3

  4

  Trúc Bạch

  Ba Đình

  7.675

  40

  261

  3

  5

  Phúc Xá

  Ba Đình

  21.606

  91

  211

  3

  6

  Kim Mã

  Ba Đình

  14.945

  59

  197

  3

  7

  Liễu Giai

  Ba Đình

  21.029

  79

  188

  3

  8

  Thành Công

  Ba Đình

  24.081

  85

  176

  3

  9

  Giảng

  Ba Đình

  18.718

  56

  150

  3

  10

  Văn Miếu

  Đống Đa

  9.546

  93

  487

  3

  11

  Khâm Thiên

  Đống Đa

  9.552

  89

  466

  3

  12

  Trung Phụng

  Đống Đa

  16.659

  136

  408

  3

  13

  Quốc Tử Giám

  Đống Đa

  8.029

  42

  262

  3

  14

  Khương Thượng

  Đống Đa

  15.712

  70

  223

  3

  15

  Kim Liên

  Đống Đa

  14.255

  61

  214

  3

  16

  Ô Chợ Dừa

  Đống Đa

  34.354

  147

  214

  3

  17

  Hàng Bột

  Đống Đa

  18.364

  67

  182

  3

  18

  Phương Liên

  Đống Đa

  17.076

  61

  179

  3

  19

  Quang Trung

  Đống Đa

  14.489

  51

  176

  3

  20

  Thổ Quan

  Đống Đa

  17.458

  61

  175

  3

  21

  Đa Tốn

  Gia Lâm

  15.985

  50

  156

  3

  22

  Yên Nghĩa

  Hà Đông

  23.320

  97

  208

  3

  23

  Dương Nội

  Hà Đông

  25.794

  100

  194

  3

  24

  Biên Giang

  Hà Đông

  8.350

  26

  156

  3

  25

  Đống Mác

  Hai Bà Trưng

  8.356

  70

  419

  3

  26

  Phố Huế

  Hai Bà Trưng

  8.896

  58

  326

  3

  27

  Vĩnh Tuy

  Hai Bà Trưng

  39.122

  164

  210

  3

  28

  Cầu Dền

  Hai Bà Trưng

  11.946

  49

  205

  3

  29

  Thanh Lương

  Hai Bà Trưng

  22.892

  88

  192

  3

  30

  Phạm Đình Hổ

  Hai Bà Trưng

  11.342

  40

  176

  3

  31

  Trương Định

  Hai Bà Trưng

  22.087

  77

  174

  3

  32

  Thanh Nhàn

  Hai Bà Trưng

  20.836

  72

  173

  3

  33

  Bạch Đằng

  Hai Bà Trưng

  18.855

  62

  164

  3

  34

  Lê Đại Hành

  Hai Bà Trưng

  9.493

  29

  153

  3

  35

  Minh Khai

  Hai Bà Trưng

  19.108

  58

  152

  3

  36

  Đồng Nhân

  Hai Bà Trưng

  9.986

  30

  150

  3

  37

  Hàng Đào

  Hoàn Kiếm

  5.339

  20

  187

  3

  38

  Cửa Đông

  Hoàn Kiếm

  6.652

  26

  195

  3

  39

  Cửa Nam

  Hoàn Kiếm

  6.354

  21

  165

  3

  40

  Phúc Tân

  Hoàn Kiếm

  18.541

  59

  159

  3

  41

  Thanh Trì

  Hoàng Mai

  25.600

  128

  250

  3

  42

  Tân Mai

  Hoàng Mai

  26.664

  132

  248

  3

  43

  Tương Mai

  Hoàng Mai

  30.005

  141

  235

  3

  44

  Lĩnh Nam

  Hoàng Mai

  30.095

  134

  223

  3

  45

  Trần Phú

  Hoàng Mai

  14.072

  61

  217

  3

  46

  Vĩnh Hưng

  Hoàng Mai

  39.873

  171

  214

  3

  47

  Mai Động

  Hoàng Mai

  48.476

  179

  185

  3

  48

  Yên Sở

  Hoàng Mai

  24.226

  89

  184

  3

  49

  Đại Kim

  Hoàng Mai

  52.926

  176

  166

  3

  50

  Thịnh Liệt

  Hoàng Mai

  38.738

  126

  163

  3

  51

  Giáp Bát

  Hoàng Mai

  18.474

  60

  162

  3

  52

  Định Công

  Hoàng Mai

  47.847

  151

  158

  3

  53

  Ngọc Lâm

  Long Biên

  25.298

  105

  208

  3

  54

  Gia Thụy

  Long Biên

  15.679

  62

  198

  3

  55

  Phúc Đồng

  Long Biên

  14.912

  55

  184

  3

  56

  Tây Mỗ

  Nam Từ Liêm

  26.404

  94

  178

  3

  57

  Mễ Trì

  Nam Từ Liêm

  31.059

  100

  161

  3

  58

  Quảng An

  Tây Hồ

  10.015

  49

  245

  3

  59

  Thụy Khuê

  Tây Hồ

  14.063

  53

  188

  3

  60

  Xuân La

  Tây Hồ

  26.160

  92

  176

  3

  61

  Yên Phụ

  Tây Hồ

  23.504

  82

  174

  3

  62

  Bưởi

  Tây Hồ

  24.377

  85

  174

  3

  63

  Đại Áng

  Thanh Trì

  11.695

  45

  192

  3

  64

  Tứ Hiệp

  Thanh Trì

  20.678

  78

  189

  3

  65

  Tân Triều

  Thanh Trì

  36.839

  136

  185

  3

  66

  Văn Bình

  Thường Tín

  11.836

  39

  165

  3

  67

  Sơn Công

  ng Hòa

  6.217

  45

  362

  3

   

  Bảng đánh giá cấp độ dịch của toàn bộ 579 xã, phường, thị trấn của thành phố Hà Nội cụ thể như sau:

  Số xã/phường/thị trấn cấp độ 4: 00.

  Số xã/phường/thị trấn cấp độ 3: 67.

  Số xã/phường/thị trấn cấp độ 2: 116.

  Số xã/phường/thị trấn cấp độ 1: 396.

  Bảng 3: Phân cấp độ dịch trên quy mô xã, phường, thị trấn

  STT

  Quận, huyện

  Xã, phường

  Cấp độ

  1

  Ba Đình

  Cng Vị

  3

  2

  Ba Đình

  Điện Biên

  2

  3

  Ba Đình

  Đội Cấn

  3

  4

  Ba Đình

  Giảng Võ

  3

  5

  Ba Đình

  Kim Mã

  3

  6

  Ba Đình

  Liễu Giai

  3

  7

  Ba Đình

  Ngọc Hà

  2

  8

  Ba Đình

  Ngọc Khánh

  2

  9

  Ba Đình

  Nguyễn Trung Trực

  2

  10

  Ba Đình

  Phúc Xá

  3

  11

  Ba Đình

  Quán Thánh

  3

  12

  Ba Đình

  Thành Công

  3

  13

  Ba Đình

  Trúc Bạch

  3

  14

  Ba Đình

  Vĩnh Phúc

  2

  15

  Ba Vì

  Ba Trại

  1

  16

  Ba Vì

  Ba Vì

  1

  17

  Ba Vì

  Cẩm Lĩnh

  1

  18

  Ba Vì

  Cam Thượng

  1

  19

  Ba Vì

  Châu Sơn

  1

  20

  Ba Vì

  Chu Minh

  1

  21

  Ba Vì

  Cổ Đô

  1

  22

  Ba Vì

  Đông Quang

  1

  23

  Ba Vì

  Đồng Thái

  1

  24

  Ba Vì

  Khánh Thượng

  1

  25

  Ba Vì

  Minh Châu

  1

  26

  Ba Vì

  Minh Quang

  1

  27

  Ba Vì

  Phong Vân

  1

  28

  Ba Vì

  Phú Châu

  1

  29

  Ba Vì

  Phú Cường

  1

  30

  Ba Vì

  Phú Đông

  1

  31

  Ba Vì

  Phú Phương

  1

  32

  Ba Vì

  Phú Sơn

  1

  33

  Ba Vì

  Sơn Đà

  1

  34

  Ba Vì

  Tản Hồng

  1

  35

  Ba Vì

  Tản Lĩnh

  1

  36

  Ba Vì

  Tây Đằng

  1

  37

  Ba Vì

  Thái Hòa

  1

  38

  Ba Vì

  Thuần Mỹ

  1

  39

  Ba Vì

  Thụy An

  1

  40

  Ba Vì

  Tiên Phong

  1

  41

  Ba Vì

  Tòng Bạt

  1

  42

  Ba Vì

  Vân Hòa

  1

  43

  Ba Vì

  Vạn Thắng

  2

  44

  Ba Vì

  Vt Lại

  1

  45

  Ba Vì

  Yên Bài

  1

  46

  Bắc Từ Liêm

  Cổ Nhuế 1

  2

  47

  Bắc Từ Liêm

  Cổ Nhuế 2

  2

  48

  Bắc Từ Liêm

  Đông Ngạc

  2

  49

  Bắc Từ Liêm

  Đức Thng

  2

  50

  Bắc Từ Liêm

  Liên Mạc

  2

  51

  Bắc Từ Liêm

  Minh Khai

  2

  52

  Bắc Từ Liêm

  Phú Diễn

  2

  53

  Bắc Từ Liêm

  Phúc Diễn

  2

  54

  Bắc Từ Liêm

  Tây Tựu

  2

  55

  Bắc Từ Liêm

  Thượng Cát

  1

  56

  Bắc Từ Liêm

  Thụy Phương

  1

  57

  Bắc Từ Liêm

  Xuân Đỉnh

  2

  58

  Bắc Từ Liêm

  Xuân Tảo

  2

  59

  Cầu Giấy

  Dịch Vọng

  2

  60

  Cầu Giấy

  Dịch Vọng Hậu

  2

  61

  Cầu Giấy

  Mai Dịch

  2

  62

  Cầu Giấy

  Nghĩa Đô

  2

  63

  Cầu Giấy

  Nghĩa Tân

  2

  64

  Cầu Giấy

  Quan Hoa

  2

  65

  Cầu Giấy

  Trung Hòa

  2

  66

  Cầu Giấy

  Yên Hòa

  2

  67

  Chương Mỹ

  Chúc Sơn

  1

  68

  Chương Mỹ

  Đại Yên

  1

  69

  Chương Mỹ

  Đồng Lạc

  1

  70

  Chương Mỹ

  Đồng Phú

  1

  71

  Chương Mỹ

  Đông Phương Yên

  1

  72

  Chương Mỹ

  Đông Sơn

  1

  73

  Chương Mỹ

  Hòa Chính

  1

  74

  Chương Mỹ

  Hoàng Diệu

  1

  75

  Chương Mỹ

  Hoàng Văn Thụ

  1

  76

  Chương Mỹ

  Hồng Phong

  1

  77

  Chương Mỹ

  Hợp Đồng

  1

  78

  Chương Mỹ

  Hữu Văn

  1

  79

  Chương Mỹ

  Lam Điền

  1

  80

  Chương Mỹ

  Mỹ Lương

  1

  81

  Chương Mỹ

  Nam Phương Tiến

  1

  82

  Chương Mỹ

  Ngọc Hòa

  1

  83

  Chương Mỹ

  Phú Nam An

  1

  84

  Chương Mỹ

  Phú Nghĩa

  1

  85

  Chương Mỹ

  Phụng Châu

  1

  86

  Chương Mỹ

  Quảng Bị

  1

  87

  Chương Mỹ

  Tân Tiến

  1

  88

  Chương Mỹ

  Thanh Bình

  1

  89

  Chương Mỹ

  Thượng Vực

  1

  90

  Chương Mỹ

  Thụy Hương

  1

  91

  Chương Mỹ

  Thủy Xuân Tiên

  2

  92

  Chương Mỹ

  Tiên Phương

  1

  93

  Chương Mỹ

  Tốt Động

  1

  94

  Chương Mỹ

  Trần Phú

  1

  95

  Chương Mỹ

  Trung Hòa

  1

  96

  Chương Mỹ

  Trường Yên

  1

  97

  Chương Mỹ

  Văn

  1

  98

  Chương Mỹ

  Xuân Mai

  1

  99

  Đan Phượng

  Đan Phượng

  1

  100

  Đan Phượng

  Đồng Tháp

  1

  101

  Đan Phượng

  Hạ Mỗ

  1

  102

  Đan Phượng

  Hng Hà

  1

  103

  Đan Phượng

  Liên Hà

  1

  104

  Đan Phượng

  Liên Hồng

  1

  105

  Đan Phượng

  Liên Trung

  1

  106

  Đan Phượng

  Phùng

  1

  107

  Đan Phượng

  Phương Đình

  1

  108

  Đan Phượng

  Song Phượng

  1

  109

  Đan Phượng

  Tân Hội

  1

  110

  Đan Phượng

  Tân Lập

  1

  111

  Đan Phượng

  Thọ An

  1

  112

  Đan Phượng

  Thọ Xuân

  1

  113

  Đan Phượng

  Thượng Mỗ

  1

  114

  Đan Phượng

  Trung Châu

  1

  115

  Đông Anh

  Bắc Hồng

  1

  116

  Đông Anh

  Cổ Loa

  2

  117

  Đông Anh

  Đại Mạch

  1

  118

  Đông Anh

  TT Đông Anh

  2

  119

  Đông Anh

  Đông Hội

  1

  120

  Đông Anh

  Dục Tú

  2

  121

  Đông Anh

  Hi Bối

  1

  122

  Đông Anh

  Kim Chung

  1

  123

  Đông Anh

  Kim N

  1

  124

  Đông Anh

  Liên Hà

  1

  125

  Đông Anh

  Mai Lâm

  2

  126

  Đông Anh

  Nam Hồng

  1

  127

  Đông Anh

  Nguyên Khê

  1

  128

  Đông Anh

  Tam Xá

  1

  129

  Đông Anh

  Thụy Lâm

  1

  130

  Đông Anh

  Tiên Dương

  2

  131

  Đông Anh

  Uy Nỗ

  1

  132

  Đông Anh

  Vân Hà

  1

  133

  Đông Anh

  Vân Nội

  2

  134

  Đông Anh

  Việt Hùng

  2

  135

  Đông Anh

  Vĩnh Ngọc

  1

  136

  Đông Anh

  Võng La

  2

  137

  Đông Anh

  Xuân Canh

  1

  138

  Đông Anh

  Xuân Nộn

  1

  139

  Đống Đa

  Cát Linh

  2

  140

  Đống Đa

  Hàng Bột

  3

  141

  Đống Đa

  Khâm Thiên

  3

  142

  Đống Đa

  Khương Thượng

  3

  143

  Đống Đa

  Kim Liên

  3

  144

  Đống Đa

  Láng Hạ

  2

  145

  Đống Đa

  Láng Thượng

  2

  146

  Đống Đa

  Nam Đồng

  2

  147

  Đống Đa

  Ngã Tư Sở

  2

  148

  Đống Đa

  Ô Chợ Dừa

  3

  149

  Đống Đa

  Phương Liên

  3

  150

  Đống Đa

  Phương Mai

  2

  151

  Đống Đa

  Quang Trung

  3

  152

  Đống Đa

  Quốc Tử Giám

  3

  153

  Đống Đa

  Thịnh Quang

  2

  154

  Đống Đa

  Thổ Quan

  3

  155

  Đống Đa

  Trung Liệt

  2

  156

  Đống Đa

  Trung Phụng

  3

  157

  Đông Đa

  Trung Tự

  2

  158

  Đống Đa

  Văn Chương

  2

  159

  Đng Đa

  Văn Miếu

  3

  160

  Gia Lâm

  Bát Tràng

  1

  161

  Gia Lâm

  Cổ Bi

  2

  162

  Gia Lâm

  Đa Tốn

  3

  163

  Gia Lâm

  Đặng Xá

  2

  164

  Gia Lâm

  Đình Xuyên

  1

  165

  Gia Lâm

  Đông Dư

  1

  166

  Gia Lâm

  Dương Hà

  1

  167

  Gia Lâm

  Dương Quang

  2

  168

  Gia Lâm

  Dương Xá

  1

  169

  Gia Lâm

  Kiêu Kỵ

  2

  170

  Gia Lâm

  Kim Lan

  1

  171

  Gia Lâm

  Kim Sơn

  1

  172

  Gia Lâm

  Lệ Chi

  1

  173

  Gia Lâm

  Ninh Hiệp

  1

  174

  Gia Lâm

  Phù Đổng

  1

  175

  Gia Lâm

  Phú Thị

  1

  176

  Gia Lâm

  Trâu Quỳ

  2

  177

  Gia Lâm

  Trung Mầu

  1

  178

  Gia Lâm

  TT Yên Viên

  2

  179

  Gia Lâm

  Văn Đức

  1

  180

  Gia Lâm

  Xã Yên Viên

  2

  181

  Gia Lâm

  Yên Thường

  2

  182

  Hà Đông

  Biên Giang

  3

  183

  Hà Đông

  Đồng Mai

  2

  184

  Hà Đông

  Dương Nội

  3

  185

  Hà Đông

  Hà Cầu

  2

  186

  Hà Đông

  Kiến Hưng

  2

  187

  Hà Đông

  La Khê

  2

  188

  Hà Đông

  Mộ Lao

  2

  189

  Hà Đông

  Nguyễn Trãi

  1

  190

  Hà Đông

  Phú La

  2

  191

  Hà Đông

  Phú Lãm

  2

  192

  Hà Đông

  Phú Lương

  2

  193

  Hà Đông

  Phúc La

  2

  194

  Hà Đông

  Quang Trung

  1

  195

  Hà Đông

  Vạn Phúc

  2

  196

  Hà Đông

  Văn Quán

  1

  197

  Hà Đông

  Yên Nghĩa

  3

  198

  Hà Đông

  Yết Kiêu

  1

  199

  Hai Bà Trưng

  Bạch Đng

  3

  200

  Hai Bà Trưng

  Bách Khoa

  1

  201

  Hai Bà Trưng

  Bạch Mai

  2

  202

  Hai Bà Trưng

  Cu Dền

  3

  203

  Hai Bà Trưng

  Đng Mác

  3

  204

  Hai Bà Trưng

  Đồng Nhân

  3

  205

  Hai Bà Trưng

  Đồng Tâm

  2

  206

  Hai Bà Trưng

  Lê Đại Hành

  3

  207

  Hai Bà Trưng

  Minh Khai

  3

  208

  Hai Bà Trưng

  Nguyễn Du

  2

  209

  Hai Bà Trưng

  Phạm Đình Hổ

  3

  210

  Hai Bà Trưng

  PhHuế

  3

  211

  Hai Bà Trưng

  Quỳnh Lôi

  2

  212

  Hai Bà Trưng

  Quỳnh Mai

  2

  213

  Hai Bà Trưng

  Thanh Lương

  3

  214

  Hai Bà Trưng

  Thanh Nhàn

  3

  215

  Hai Bà Trưng

  Trương Định

  3

  216

  Hai Bà Trưng

  Vĩnh Tuy

  3

  217

  Hoài Đức

  An Khánh

  2

  218

  Hoài Đức

  An Thượng

  1

  219

  Hoài Đức

  Cát Quế

  1

  220

  Hoài Đức

  Đắc Sở

  1

  221

  Hoài Đức

  Di Trạch

  1

  222

  Hoài Đức

  Đông La

  1

  223

  Hoài Đức

  Đức Giang

  1

  224

  Hoài Đức

  Đức Thượng

  2

  225

  Hoài Đức

  Dương Liễu

  1

  226

  Hoài Đức

  Kim Chung

  1

  227

  Hoài Đức

  La Phù

  1

  228

  Hoài Đức

  Lại Yên

  1

  229

  Hoài Đức

  Minh Khai

  1

  230

  Hoài Đức

  Sơn Đồng

  1

  231

  Hoài Đức

  Song Phương

  1

  232

  Hoài Đức

  Thị Trấn Trôi

  1

  233

  Hoài Đức

  Tiền Yên

  1

  234

  Hoài Đức

  Vân Canh

  1

  235

  Hoài Đức

  Vân Côn

  1

  236

  Hoài Đức

  Yên Sở

  1

  237

  Hoàn Kiếm

  Chương Dương

  2

  238

  Hoàn Kiếm

  Cửa Đông

  3

  239

  Hoàn Kiếm

  Cửa Nam

  3

  240

  Hoàn Kiếm

  Đông Xuân

  2

  241

  Hoàn Kiềm

  Hàng Bạc

  1

  242

  Hoàn Kiếm

  Hàng Bài

  1

  243

  Hoàn Kiếm

  Hàng B

  1

  244

  Hoàn Kiếm

  Hàng Bông

  1

  245

  Hoàn Kiếm

  Hàng Buồm

  1

  246

  Hoàn Kiếm

  Hàng Đào

  3

  247

  Hoàn Kiếm

  Hàng Gai

  1

  248

  Hoàn Kiếm

  Hàng Mã

  1

  249

  Hoàn Kiếm

  Hàng Trống

  1

  250

  Hoàn Kiếm

  Lý Thái Tổ

  1

  251

  Hoàn Kiếm

  Phan Chu Trinh

  1

  252

  Hoàn Kiếm

  Phúc Tân

  3

  253

  Hoàn Kiếm

  Trần Hưng Đạo

  1

  254

  Hoàn Kiếm

  Tràng Tiền

  1

  255

  Hoàng Mai

  Đại Kim

  3

  256

  Hoàng Mai

  Định Công

  3

  257

  Hoàng Mai

  Giáp Bát

  3

  258

  Hoàng Mai

  Hoàng Liệt

  2

  259

  Hoàng Mai

  Hoàng Văn Thụ

  2

  260

  Hoàng Mai

  Lĩnh Nam

  3

  261

  Hoàng Mai

  Mai Động

  3

  262

  Hoàng Mai

  Tân Mai

  3

  263

  Hoàng Mai

  Thanh Trì

  3

  264

  Hoàng Mai

  Thịnh Liệt

  3

  265

  Hoàng Mai

  Trn Phú

  3

  266

  Hoàng Mai

  Tương Mai

  3

  267

  Hoàng Mai

  Vĩnh Hưng

  3

  268

  Hoàng Mai

  Yên Sở

  3

  269

  Long Biên

  Bồ Đề

  2

  270

  Long Biên

  Cự Khối

  1

  271

  Long Biên

  Đức Giang

  2

  272

  Long Biên

  Gia Thụy

  3

  273

  Long Biên

  Giang Biên

  2

  274

  Long Biên

  Long Biên

  2

  275

  Long Biên

  Ngọc Lâm

  3

  276

  Long Biên

  Ngọc Thụy

  2

  277

  Long Biên

  Phúc Đồng

  3

  278

  Long Biên

  Phúc Lợi

  2

  279

  Long Biên

  Sài Đồng

  2

  280

  Long Biên

  Thạch Bàn

  2

  281

  Long Biên

  Thượng Thanh

  2

  282

  Long Biên

  Việt Hưng

  2

  283

  Mê Linh

  Chi Đông

  1

  284

  Mê Linh

  Chu Phan

  1

  285

  Mê Linh

  Đại Thịnh

  2

  286

  Mê Linh

  Hoàng Kim

  1

  287

  Mê Linh

  Kim Hoa

  1

  288

  Mê Linh

  Liên Mạc

  1

  289

  Mê Linh

  Mê Linh

  1

  290

  Mê Linh

  Quang Minh

  1

  291

  Mê Linh

  Tam Đồng

  1

  292

  Mê Linh

  Thạch Đà

  1

  293

  Mê Linh

  Thanh Lâm

  1

  294

  Mê Linh

  Tiền Phong

  1

  295

  Mê Linh

  Tiến Thắng

  1

  296

  Mê Linh

  Tiến Thịnh

  1

  297

  Mê Linh

  Tráng Việt

  1

  298

  Mê Linh

  Tự Lập

  1

  299

  Mê Linh

  Văn Khê

  1

  300

  Mê Linh

  Vạn Yên

  1

  301

  Mỹ Đức

  An Mỹ

  1

  302

  Mỹ Đức

  An Phú

  1

  303

  Mỹ Đức

  An Tiến

  1

  304

  Mỹ Đức

  Bột Xuyên

  1

  305

  Mỹ Đức

  Đại Hưng

  1

  306

  Mỹ Đức

  Đại Nghĩa

  1

  307

  Mỹ Đức

  Đốc Tín

  1

  308

  Mỹ Đức

  Đồng Tâm

  1

  309

  Mỹ Đức

  Hồng Sơn

  1

  310

  My Đức

  Hợp Thanh

  1

  311

  Mỹ Đức

  Hợp Tiến

  1

  312

  Mỹ Đức

  Hùng Tiến

  1

  313

  Mỹ Đức

  Hương Sơn

  1

  314

  Mỹ Đức

  Lê Thanh

  1

  315

  Mỹ Đức

  Mỹ Thành

  1

  316

  Mỹ Đức

  Phù Lưu Tế

  1

  317

  Mỹ Đức

  Phúc Lâm

  2

  318

  Mỹ Đức

  Phùng Xá

  1

  319

  Mỹ Đức

  Thượng Lâm

  1

  320

  Mỹ Đức

  Tuy Lai

  1

  321

  Mỹ Đức

  Vạn Kim

  1

  322

  Mỹ Đức

  Xuy Xá

  1

  323

  Nam Từ Liêm

  Cầu Diễn

  2

  324

  Nam Từ Liêm

  Đại Mỗ

  2

  325

  Nam Từ Liêm

  Mễ Trì

  3

  326

  Nam Từ Liêm

  Mỹ Đình 1

  2

  327

  Nam Từ Liêm

  Mỹ Đình 2

  2

  328

  Nam Từ Liêm

  Phú Đô

  2

  329

  Nam Từ Liêm

  Phương Canh

  2

  330

  Nam Từ Liêm

  Tây M

  3

  331

  Nam Từ Liêm

  Trung Văn

  2

  332

  Nam Từ Liêm

  Xuân Phương

  2

  333

  Phú Xuyên

  Bạch Hạ

  1

  334

  Phú Xuyên

  Châu Can

  1

  335

  Phú Xuyên

  Chuyên Mỹ

  1

  336

  Phú Xuyên

  Đại Thắng

  1

  337

  Phú Xuyên

  Đại Xuyên

  1

  338

  Phú Xuyên

  Hoàng Long

  1

  339

  Phú Xuyên

  Hồng Minh

  1

  340

  Phú Xuyên

  Hồng Thái

  1

  341

  Phú Xuyên

  Khai Thái

  1

  342

  Phú Xuyên

  Minh Tân

  1

  343

  Phú Xuyên

  Nam Phong

  1

  344

  Phú Xuyên

  Nam Tiến

  1

  345

  Phú Xuyên

  Nam Triều

  1

  346

  Phú Xuyên

  Phú Minh

  1

  347

  Phú Xuyên

  Phú Túc

  2

  348

  Phú Xuyên

  Phú Xuyên

  1

  349

  Phú Xuyên

  Phú Yên

  1

  350

  Phú Xuyên

  Phúc Tiến

  1

  351

  Phú Xuyên

  Phượng Dực

  1

  352

  Phú Xuyên

  Quang Lãng

  1

  353

  Phú Xuyên

  Quang Trung

  1

  354

  Phú Xuyên

  Sơn Hà

  1

  355

  Phú Xuyên

  Tân Dân

  1

  356

  Phú Xuyên

  Tri Thủy

  1

  357

  Phú Xuyên

  Tri Trung

  1

  358

  Phú Xuyên

  Văn Hoàng

  1

  359

  Phú Xuyên

  Vân Từ

  1

  360

  Phúc Thọ

  Hát Môn

  1

  361

  Phúc Thọ

  Hiệp Thuận

  1

  362

  Phúc Thọ

  Liên Hiệp

  1

  363

  Phúc Thọ

  Long Xuyên

  1

  364

  Phúc Thọ

  Ngọc Tảo

  1

  365

  Phúc Thọ

  Phúc Hòa

  1

  366

  Phúc Thọ

  Thị Trấn Phúc Thọ

  1

  367

  Phúc Thọ

  Phụng Thượng

  1

  368

  Phúc Thọ

  Sen Phương

  1

  369

  Phúc Thọ

  Tam Hiệp

  1

  370

  Phúc Thọ

  Tam Thuấn

  1

  371

  Phúc Thọ

  Thanh Đa

  1

  372

  Phúc Thọ

  Thọ Lộc

  1

  373

  Phúc Thọ

  Thượng Cốc

  1

  374

  Phúc Thọ

  Tích Giang

  1

  375

  Phúc Thọ

  Trạch Mỹ Lộc

  1

  376

  Phúc Thọ

  Vân Hà

  1

  377

  Phúc Thọ

  Vân Nam

  1

  378

  Phúc Thọ

  Vân Phúc

  1

  379

  Phúc Thọ

  Võng Xuyên

  1

  380

  Phúc Thọ

  Xuân Đình

  1

  381

  Quốc Oai

  Cấn Hữu

  1

  382

  Quốc Oai

  Cộng Hòa

  1

  383

  Quốc Oai

  Đại Thành

  1

  384

  Quốc Oai

  Đồng Quang

  1

  385

  Quốc Oai

  Đông Xuân

  1

  386

  Quốc Oai

  Đông Yên

  1

  387

  Quốc Oai

  Hòa Thạch

  1

  388

  Quốc Oai

  Liệp Tuyết

  1

  389

  Quốc Oai

  Nghĩa Hương

  1

  390

  Quốc Oai

  Ngọc Liệp

  1

  391

  Quốc Oai

  Ngọc Mỹ

  1

  392

  Quốc Oai

  Phú Cát

  1

  393

  Quốc Oai

  Phú Mãn

  1

  394

  Quốc Oai

  Phượng Cách

  1

  395

  Quốc Oai

  Quốc Oai

  1

  396

  Quốc Oai

  Sài Sơn

  1

  397

  Quốc Oai

  Tân Hòa

  1

  398

  Quốc Oai

  Tân Phú

  1

  399

  Quốc Oai

  Thạch Thán

  1

  400

  Quốc Oai

  Tuyết Nghĩa

  1

  401

  Quốc Oai

  Yên Sơn

  1

  402

  Sóc Sơn

  Bắc Phú

  1

  403

  Sóc Sơn

  Bắc Sơn

  1

  404

  Sóc Sơn

  Đông Xuân

  1

  405

  Sóc Sơn

  Đức Hòa

  1

  406

  Sóc Sơn

  Hiền Ninh

  1

  407

  Sóc Sơn

  Hồng Kỳ

  1

  408

  Sóc Sơn

  Kim Lũ

  1

  409

  Sóc Sơn

  Mai Đình

  1

  410

  Sóc Sơn

  Minh Phú

  1

  411

  Sóc Sơn

  Minh Trí

  1

  412

  Sóc Sơn

  Nam Sơn

  1

  413

  Sóc Sơn

  Phú Cường

  2

  414

  Sóc Sơn

  Phù Linh

  1

  415

  Sóc Sơn

  Phù Lỗ

  1

  416

  Sóc Sơn

  Phú Minh

  1

  417

  Sóc Sơn

  Quang Tiến

  1

  418

  Sóc Sơn

  Sóc Sơn

  1

  419

  Sóc Sơn

  Tân Dân

  1

  420

  Sóc Sơn

  Tân Hưng

  1

  421

  Sóc Sơn

  Tân Minh

  1

  422

  Sóc Sơn

  Thanh Xuân

  1

  423

  Sóc Sơn

  Tiên Dược

  1

  424

  Sóc Sơn

  Trung Giã

  2

  425

  Sóc Sơn

  Việt Long

  1

  426

  Sóc Sơn

  Xuân Giang

  1

  427

  Sóc Sơn

  Xuân Thu

  1

  428

  Sơn Tây

  C Đông

  1

  429

  Sơn Tây

  Đường Lâm

  1

  430

  Sơn Tây

  Kim Sơn

  1

  431

  Sơn Tây

  Lê Lợi

  1

  432

  Sơn Tây

  Ngô Quyền

  1

  433

  Sơn Tây

  Phú Thịnh

  1

  434

  Sơn Tây

  Quang Trung

  1

  435

  Sơn Tây

  Sơn Đông

  1

  436

  Sơn Tây

  Sơn Lộc

  1

  437

  Sơn Tây

  Thanh Mỹ

  1

  438

  Sơn Tây

  Trung Hưng

  1

  439

  Sơn Tây

  Trung Sơn Trầm

  1

  440

  Sơn Tây

  Viên Sơn

  1

  441

  Sơn Tây

  Xuân Khanh

  1

  442

  Sơn Tây

  Xuân Sơn

  1

  443

  Tây Hồ

  Bưởi

  3

  444

  Tây Hồ

  Nhật Tân

  1

  445

  Tây Hồ

  Phú Thượng

  2

  446

  Tây Hồ

  Quảng An

  3

  447

  Tây Hồ

  Thụy Khuê

  3

  448

  Tây Hồ

  Tứ Liên

  2

  449

  Tây Hồ

  Xuân La

  3

  450

  Tây Hồ

  Yên Phụ

  3

  451

  Thạch Thất

  Bình Phú

  1

  452

  Thạch Thất

  Bình Yên

  1

  453

  Thạch Thất

  Cẩm Yên

  1

  454

  Thạch Thất

  Cần Kiệm

  1

  455

  Thạch Thất

  Canh Nậu

  1

  456

  Thạch Thất

  Chàng Sơn

  1

  457

  Thạch Thất

  Đại Đồng

  1

  458

  Thạch Thất

  Dị Nậu

  1

  459

  Thạch Thất

  Đồng Trúc

  1

  460

  Thạch Thất

  Hạ Bng

  1

  461

  Thạch Thất

  Hương Ngải

  1

  462

  Thạch Thất

  Hữu Bằng

  1

  463

  Thạch Thất

  Kim Quan

  1

  464

  Thạch Thất

  Lại Thượng

  1

  465

  Thạch Thất

  Liên Quan

  1

  466

  Thạch Thất

  Phú Kim

  1

  467

  Thạch Thất

  Phùng Xá

  1

  468

  Thạch Thất

  Tân Xã

  1

  469

  Thạch Thất

  Thạch Hòa

  1

  470

  Thạch Thất

  Thạch Xá

  1

  471

  Thạch Thất

  Tiến Xuân

  1

  472

  Thạch Thất

  Yên Bình

  1

  473

  Thạch Thất

  Yên Trung

  1

  474

  Thanh Oai

  Bích Hòa

  1

  475

  Thanh Oai

  Bình Minh

  1

  476

  Thanh Oai

  Cao Dương

  1

  477

  Thanh Oai

  Cao Viên

  1

  478

  Thanh Oai

  Cự Khê

  2

  479

  Thanh Oai

  Dân Hòa

  1

  480

  Thanh Oai

  Đỗ Động

  1

  481

  Thanh Oai

  Hồng Dương

  1

  482

  Thanh Oai

  Kim An

  1

  483

  Thanh Oai

  Kim Bài

  1

  484

  Thanh Oai

  Kim Thư

  1

  485

  Thanh Oai

  Liên Châu

  1

  486

  Thanh Oai

  Mỹ Hưng

  1

  487

  Thanh Oai

  Phương Trung

  1

  488

  Thanh Oai

  Tam Hưng

  1

  489

  Thanh Oai

  Tân Ước

  1

  490

  Thanh Oai

  Thanh Cao

  1

  491

  Thanh Oai

  Thanh Mai

  1

  492

  Thanh Oai

  Thanh Thùy

  2

  493

  Thanh Oai

  Thanh Văn

  1

  494

  Thanh Oai

  Xuân Dương

  1

  495

  Thanh Trì

  Đại Áng

  3

  496

  Thanh Trì

  Đông Mỹ

  1

  497

  Thanh Trì

  Duyên

  1

  498

  Thanh Trì

  Hữu Hòa

  1

  499

  Thanh Trì

  Liên Ninh

  1

  500

  Thanh Trì

  Ngọc Hồi

  1

  501

  Thanh Trì

  Ngũ Hiệp

  1

  502

  Thanh Trì

  Tả Thanh Oai

  2

  503

  Thanh Trì

  Tam Hiệp

  2

  504

  Thanh Trì

  Tân Triều

  3

  505

  Thanh Trì

  Thanh Liệt

  2

  506

  Thanh Trì

  Tứ Hiệp

  3

  507

  Thanh Trì

  Văn Điển

  2

  508

  Thanh Trì

  Vạn Phúc

  1

  509

  Thanh Trì

  Vĩnh Quỳnh

  2

  510

  Thanh Trì

  Yên Mỹ

  1

  511

  Thanh Xuân

  Hạ Đình

  2

  512

  Thanh Xuân

  Khương Đình

  2

  513

  Thanh Xuân

  Khương Mai

  2

  514

  Thanh Xuân

  Khương Trung

  2

  515

  Thanh Xuân

  Kim Giang

  1

  516

  Thanh Xuân

  Nhân Chính

  2

  517

  Thanh Xuân

  Phương Liệt

  2

  518

  Thanh Xuân

  Thanh Xuân Bắc

  2

  519

  Thanh Xuân

  Thanh Xuân Nam

  1

  520

  Thanh Xuân

  Thanh Xuân Trung

  2

  521

  Thanh Xuân

  Thượng Đình

  2

  522

  Thường Tín

  Chương Dương

  1

  523

  Thường Tín

  Dũng Tiến

  1

  524

  Thường Tín

  Duyên Thái

  1

  525

  Thường Tín

  Hà Hồi

  1

  526

  Thường Tín

  Hiền Giang

  1

  527

  Thường Tín

  Hòa Bình

  1

  528

  Thường Tín

  Hồng Vân

  1

  529

  Thường Tín

  Khánh Hà

  1

  530

  Thường Tín

  Lê Lợi

  1

  531

  Thường Tín

  Liên Phương

  2

  532

  Thường Tín

  Minh Cường

  1

  533

  Thường Tín

  Nghiêm Xuyên

  1

  534

  Thường Tín

  Nguyễn Trãi

  1

  535

  Thường Tín

  Nhị K

  1

  536

  Thường Tín

  Ninh Sở

  1

  537

  Thường Tín

  Quất Động

  1

  538

  Thường Tín

  Tân Minh

  1

  539

  Thường Tín

  Thng Lợi

  1

  540

  Thường Tín

  Thống Nhất

  1

  541

  Thường Tín

  Thư Phú

  1

  542

  Thường Tín

  Thường Tín

  1

  543

  Thường Tín

  Tiền Phong

  1

  544

  Thường Tín

  Tô Hiệu

  1

  545

  Thường Tín

  Tự Nhiên

  1

  546

  Thường Tín

  Văn Bình

  3

  547

  Thường Tín

  Vạn Điểm

  1

  548

  Thường Tín

  Văn Phú

  2

  549

  Thường Tín

  Vân Tảo

  1