Thông tư 39/2018/TT-BYT thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Y tếSố công báo:25&28-01/2019
  Số hiệu:39/2018/TT-BYTNgày đăng công báo: 07/01/2019
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Trường Sơn
  Ngày ban hành:30/11/2018Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 15/01/2019Tình trạng hiệu lực:Đã sửa đổi
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm

  Tóm tắt văn bản

  Ngày 30/11/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 39/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh nhân cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

  Theo Thông tư này, việc xác định số ngày giường giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở y tế như sau:

  - Người bệnh vào viện và ra viện trong cùng 1 ngày hoặc vào hôm trước ra hôm sau có thời gian điều trị từ 4 đến 24 giờ được tính là 1 ngày điều trị;

  Người bệnh vào khoa cấp cứu, không qua khoa khám bệnh, có thời gian cấp cứu điều trị từ 4 giờ trở xuống được thanh toán tiền khám bệnh, tiền thuốc, vật tư y tế và các dịch vụ kỹ thuật, không thanh toán tiền ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu;

  - Trường hợp người bệnh vào viện và ra viện có thời gian điều trị từ 4 giờ trở xuống được thanh toán tiền khám bệnh, tiền huốc, vật tư y tế và các dịch vụ kỹ thuật mà người bệnh đã sử dụng, không được tính tiền giường điều trị nội trú…

  Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/1/2019.

 • BỘ Y TẾ
  -------

  Số: 39/2018/TT-BYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018

   

   

  THÔNG TƯ

  QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP

   

  Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

  Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

  Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

  Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

  Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

  Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Căn cứ Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

  Căn cứ Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2018;

  Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 14818/BTC-QLG ngày 27 tháng 11 năm 2018;

  Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp.

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Thông tư này quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp cụ thể.

  2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở y tế, đơn vị, tổ chức và cá nhân có tham gia vào quá trình khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế.

  3. Các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thanh toán từ quỹ bảo hiểm y tế thì khung giá và thẩm quyền quy định mức giá thực hiện theo Luật giá, Luật khám bệnh, chữa bệnh, Luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Điều 2. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

  1. Giá dịch vụ khám bệnh, hội chẩn quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

  2. Giá dịch vụ ngày giường bệnh quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

  3. Giá dịch vụ kỹ thuật y tế quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

  4. Bổ sung ghi chú của một số dịch vụ kỹ thuật đã được Bộ Y tế xếp tương đương tại các Quyết định của Bộ Y tế tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

  Điều 3. Cơ cấu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

  Giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Thông tư này được xây dựng trên cơ sở chi phí trực tiếp và tiền lương để bảo đảm cho việc khám bệnh, chăm sóc, điều trị người bệnh và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật y tế; cụ thể như sau:

  1. Các chi phí trực tiếp tính trong mức giá khám bệnh

  a) Chi phí về quần áo, mũ, khẩu trang, ga, gối, đệm, chiếu, văn phòng phẩm, găng tay, bông, băng, cồn, gạc, nước muối rửa và các vật tư tiêu hao khác phục vụ công tác khám bệnh;

  b) Chi phí về điện; nước; nhiên liệu; xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế (rắn, lỏng); giặt, là, hấp, sấy, rửa, tiệt trùng đồ vải, dụng cụ thăm khám; chi phí vệ sinh và bảo đảm vệ sinh môi trường; vật tư, hóa chất khử khuẩn, chống nhiễm khuẩn trong quá trình khám bệnh;

  c) Chi phí duy tu, bảo dưỡng nhà cửa, trang thiết bị, mua sắm thay thế các tài sản, công cụ, dụng cụ như: điều hòa, máy tính, máy in, máy hút ẩm, quạt, bàn, ghế, giường, tủ, đèn chiếu sáng, các bộ dụng cụ, công cụ cần thiết khác trong quá trình khám bệnh.

  2. Các chi phí trực tiếp tính trong giá dịch vụ ngày giường điều trị

  a) Chi phí về quần áo, mũ, khẩu trang, chăn, ga, gối, đệm, màn, chiếu; văn phòng phẩm; găng tay sử dụng trong thăm khám, tiêm, truyền, bông, băng, cồn, gạc, nước muối rửa và các vật tư tiêu hao khác phục vụ công tác chăm sóc và điều trị hằng ngày (kể cả các chi phí để thay băng vết thương hoặc vết mổ đối với người bệnh nội trú, trừ các trường hợp được thanh toán ngoài mức giá ngày giường bệnh quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 7 Thông tư này); điện cực, cáp điện tim, băng đo huyết áp, dây cáp SPO2 trong quá trình sử dụng máy theo dõi bệnh nhân đối với giường hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực.

  Riêng chi phí về thuốc, máu, dịch truyền, một số vật tư y tế (ngoài các vật tư nêu trên); các loại bơm tiêm, kim tiêm, kim lấy thuốc dùng trong tiêm, truyền; dây truyền dịch, ống nối, dây nối bơm tiêm điện, máy truyền dịch dùng trong tiêm, truyền; khí ôxy, dây thở ôxy, mask thở ôxy (trừ các trường hợp người bệnh được chỉ định sử dụng dịch vụ thở máy) chưa tính trong cơ cấu giá tiền giường bệnh, được thanh toán theo thực tế sử dụng cho người bệnh.

  b) Các chi phí quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều này phục vụ việc chăm sóc và điều trị người bệnh theo yêu cầu chuyên môn.

  3. Các chi phí trực tiếp tính trong giá dịch vụ kỹ thuật y tế

  a) Chi phí về quần áo, mũ, khẩu trang, ga, gối, đệm, chiếu, đồ vải; văn phòng phẩm; thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế sử dụng trong quá trình thực hiện các dịch vụ, kỹ thuật y tế;

  b) Các chi phí quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều này phục vụ cho việc thực hiện các dịch vụ kỹ thuật y tế theo yêu cầu chuyên môn.

  4. Chi phí tiền lương tính trong giá khám bệnh, ngày giường bệnh và các dịch vụ kỹ thuật y tế, gồm:

  a) Tiền lương ngạch bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập và mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

  b) Phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch.

  5. Chi phí tiền lương trong giá dịch vụ quy định tại khoản 4 Điều này không bao gồm các khoản chi theo chế độ do ngân sách nhà nước bảo đảm quy định tại các văn bản sau đây:

  a) Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

  b) Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương thuộc lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

  c) Quyết định số 46/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc Bộ Y tế, các Phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 5, Khoa A11 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Khoa A11 Viện Y học cổ truyền Quân đội (sau đây gọi tắt là Quyết định số 46/2009/QĐ-TTg) và Quyết định số 20/2015/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 46/2009/QĐ-TTg;

  d) Điểm a khoản 8 Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

  6. Việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở y tế theo giá dịch vụ quy định tại Thông tư này và chi phí về thuốc, hóa chất, vật tư y tế chưa được kết cấu trong giá dịch vụ (được ghi chú cụ thể tại các dịch vụ), máu và chế phẩm máu theo đúng nguyên tắc quy định tại Điều 24 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

  7. Các chi phí quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này được xác định trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành, giá của các yếu tố chi phí, mặt bằng chi phí thực tế, hợp lý theo chế độ, chính sách hiện hành, bảo đảm tính trung bình, tiên tiến, đáp ứng yêu cầu về chất lượng dịch vụ. Định mức kinh tế kỹ thuật là cơ sở để xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, không sử dụng làm căn cứ để thanh toán đối với từng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cụ thể (trừ một số trường hợp đặc thù quy định tại khoản 6 Điều 5, khoản 16 Điều 6, khoản 8 Điều 7 Thông tư này). Trong quá trình thực hiện, nếu có các định mức chưa phù hợp, các đơn vị, địa phương phản ánh về Bộ Y tế để xem xét, điều chỉnh định mức và giá cho phù hợp.

  Điều 4. Nguyên tắc áp dụng giá dịch vụ đối với các cơ sở y tế có ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

  1. Viện có giường bệnh, trung tâm y tế có chức năng khám bệnh, chữa bệnh, được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện; trung tâm y tế huyện có chức năng khám, chữa bệnh, được xếp hạng bệnh viện: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng tương đương.

  2. Phòng khám Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố không trực thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố: áp dụng mức giá khám bệnh của bệnh viện hạng II.

  3. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được phân hạng; phòng khám quân y, phòng khám quân dân y, bệnh xá quân y, bệnh xá; phòng khám đa khoa, chuyên khoa tư nhân: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV.

  4. Đối với phòng khám đa khoa khu vực:

  a) Trường hợp được cấp giấy phép hoạt động bệnh viện hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 12 Điều 11 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV;

  b) Trường hợp chỉ làm nhiệm vụ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV. Đối với trường hợp được Sở Y tế quyết định có giường lưu: áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV. Số ngày được thanh toán tối đa 03 ngày/người/đợt điều trị. Không thanh toán tiền khám bệnh trong trường hợp đã thanh toán tiền giường lưu.

  5. Trạm y tế xã, phường, thị trấn, trạm y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường học, trạm y tế kết hợp quân dân y:

  a) Mức giá khám bệnh: áp dụng mức giá của trạm y tế xã. Mức giá các dịch vụ kỹ thuật bằng 70% mức giá của các dịch vụ tại Phụ lục III.

  b) Đối với các trạm y tế được Sở Y tế quyết định có giường lưu: được áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV. Số ngày được thanh toán tối đa 03 ngày/người/đợt điều trị. Không thanh toán tiền khám bệnh trong trường hợp đã thanh toán tiền giường lưu tại trạm y tế tuyến xã.

  6. Trường hợp người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng có sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu thì việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

  Điều 5. Xác định số lần, mức giá và thanh toán tiền khám bệnh trong một số trường hợp cụ thể

  1. Trường hợp người bệnh đến khám bệnh tại khoa khám bệnh sau đó được chỉ định vào điều trị nội trú theo yêu cầu chuyên môn thì việc thanh toán tiền khám bệnh thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không đăng ký khám bệnh tại khoa khám bệnh nhưng đến khám và vào điều trị nội trú tại các khoa lâm sàng theo yêu cầu chuyên môn thì không thanh toán tiền khám bệnh.

  2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tổ chức khám chuyên khoa tại khoa lâm sàng, người đăng ký khám bệnh tại khoa khám bệnh và khám chuyên khoa tại khoa lâm sàng thì được tính như khám bệnh tại khoa khám bệnh. Việc tính số lần khám bệnh, mức giá thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này.

  3. Trong cùng một lần đến khám bệnh tại cùng một cơ sở y tế (có thể trong cùng một ngày hoặc do điều kiện khách quan hoặc yêu cầu chuyên môn nên chưa hoàn thành được quá trình khám bệnh trong ngày đầu tiên, phải tiếp tục khám trong ngày tiếp theo), người bệnh sau khi khám một chuyên khoa cần phải khám thêm các chuyên khoa khác thì từ lần khám thứ 02 trở đi chỉ tính 30% mức giá của 01 lần khám bệnh và mức thanh toán tối đa chi phí khám bệnh của người đó không quá 02 lần mức giá của 01 lần khám bệnh.

  4. Người bệnh đến khám bệnh tại cơ sở y tế, đã được khám bệnh, cấp thuốc về điều trị nhưng sau đó có biểu hiện bất thường, đến cơ sở y tế đó để khám lại ngay trong ngày hôm đó và được tiếp tục thăm khám thì lần khám này được coi như là lần khám thứ 02 trở đi trong một ngày. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này.

  5. Người bệnh đến khám bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực sau đó được chuyển lên khám bệnh tại bệnh viện hoặc trung tâm y tế tuyến huyện thì lần khám này được coi là một lần khám bệnh mới.

  6. Các cơ sở y tế phải điều phối, bố trí nhân lực, số bàn khám theo yêu cầu để bảo đảm chất lượng khám bệnh. Đối với các bàn khám khám trên 65 lượt khám/01 ngày: cơ quan bảo hiểm xã hội chỉ thanh toán bằng 50% mức giá khám bệnh từ lượt khám thứ 66 trở lên của bàn khám đó. Trong thời gian tối đa 01 quý, cơ sở y tế vẫn còn có bàn khám khám trên 65 lượt/ngày thì cơ quan bảo hiểm xã hội không thanh toán tiền khám bệnh từ lượt khám thứ 66 trở lên của bàn khám đó.

  Điều 6. Xác định số ngày giường, áp dụng mức giá và thanh toán tiền ngày giường giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở y tế

  1. Xác định số ngày giường điều trị nội trú để thanh toán tiền giường bệnh:

  a) Số ngày điều trị nội trú bằng ngày ra viện trừ (-) ngày vào viện cộng (+) 1: áp dụng đối với các trường hợp:

  - Người bệnh nặng đang điều trị nội trú mà tình trạng bệnh chưa thuyên giảm, tử vong hoặc diễn biến nặng lên nhưng gia đình xin về hoặc chuyển viện lên tuyến trên;

  - Người bệnh đã được điều trị tại tuyến trên qua giai đoạn cấp cứu nhưng vẫn cần tiếp tục điều trị nội trú được chuyển về tuyến dưới hoặc sang cơ sở y tế khác;

  b) Số ngày điều trị nội trú bằng ngày ra viện trừ (-) ngày vào viện: áp dụng đối với các trường hợp còn lại.

  c) Riêng trường hợp người bệnh vào viện và ra viện trong cùng một ngày (hoặc vào viện ngày hôm trước, ra ngày hôm sau) có thời gian điều trị trên 04 giờ đến dưới 24 giờ thì được tính là 01 ngày điều trị. Trường hợp người bệnh vào khoa cấp cứu, không qua khoa khám bệnh, có thời gian cấp cứu, điều trị từ 04 giờ trở xuống (kể cả trường hợp ra viện, vào viện hoặc chuyển viện, tử vong) được thanh toán tiền khám bệnh, tiền thuốc, vật tư y tế và các dịch vụ kỹ thuật, không thanh toán tiền ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu.

  d) Trường hợp người bệnh vào viện và ra viện có thời gian điều trị từ 04 giờ trở xuống thì được thanh toán tiền khám bệnh, tiền thuốc, vật tư y tế và các dịch vụ kỹ thuật mà người bệnh đã sử dụng, không được tính tiền giường điều trị nội trú.

  2. Trường hợp trong cùng một ngày người bệnh chuyển 02 khoa thì mỗi khoa chỉ được tính 1/2 ngày. Trường hợp trong cùng một ngày người bệnh chuyển từ 3 khoa trở lên thì giá ngày giường bệnh hôm đó được tính bằng trung bình cộng tiền ngày giường tại khoa có thời gian nằm điều trị trên 04 giờ có mức giá tiền giường cao nhất và tại khoa có thời gian nằm điều trị trên 04 giờ có mức giá tiền giường thấp nhất.

  3. Giá ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng: áp dụng tối đa không quá 10 ngày sau một lần phẫu thuật. Từ ngày thứ 11 sau phẫu thuật trở đi thì áp dụng mức giá ngày giường nội khoa theo các khoa tương ứng quy định tại mục 3 của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

  4. Giá ngày giường bệnh được tính cho 01 người/01 giường. Trường hợp ở cùng một thời điểm phải nằm ghép 02 người/01 giường thì chỉ được thanh toán 1/2 mức giá, trường hợp nằm ghép từ 03 người trở lên thì chỉ được thanh toán 1/3 mức giá ngày giường điều trị tương ứng.

  5. Giá ngày giường điều trị Hồi sức tích cực (ICU) chỉ được áp dụng trong các trường hợp sau:

  a) Đối với bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I hoặc hạng II đã thành lập khoa Hồi sức tích cực, khoa hoặc trung tâm chống độc, khoa Hồi sức tích cực - chống độc và các khoa, trung tâm này có đầy đủ các điều kiện để hoạt động theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc (sau đây gọi tắt là Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT).

  b) Trường hợp cơ sở y tế chưa thành lập khoa Hồi sức tích cực nhưng trong khoa Cấp cứu hoặc khoa Gây mê hồi sức có một số giường được sử dụng để điều trị tích cực; giường bệnh sau hậu phẫu của các phẫu thuật loại đặc biệt và các giường bệnh này đáp ứng được yêu cầu về trang bị cho giường hồi sức tích cực quy định tại Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT.

  c) Người bệnh nằm tại các giường này với các bệnh lý phải được chăm sóc, điều trị và theo dõi theo quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc. Các trường hợp còn lại chỉ được áp dụng mức giá ngày giường hồi sức cấp cứu và các loại giường khác quy định Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

  6. Đối với các khoa điều trị lâm sàng có giường hồi sức cấp cứu (ví dụ khoa Nhi có giường hồi sức cấp cứu nhi, các khoa sơ sinh hoặc chăm sóc đặc biệt đối với trẻ sơ sinh thiếu tháng): được áp dụng giá ngày giường hồi sức cấp cứu quy định tại dịch vụ số 2 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

  7. Bệnh viện hạng III, hạng IV hoặc chưa xếp hạng nhưng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện phẫu thuật loại đặc biệt thì áp dụng mức giá tiền giường ngoại khoa cao nhất của bệnh viện nơi thực hiện dịch vụ đó.

  Ví dụ: Tại Bệnh viện A được phê duyệt thực hiện phẫu thuật loại đặc biệt: Nếu Bệnh viện được xếp hạng III thì được áp dụng mức giá ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại I của bệnh viện hạng III; nếu Bệnh viện được xếp hạng IV hoặc chưa xếp hạng thì được áp dụng mức giá ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại I của bệnh viện hạng IV.

  8. Trường hợp một phẫu thuật nhưng được phân loại khác nhau theo các chuyên khoa (trừ chuyên khoa nhi) tại Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật (sau đây gọi tắt là Thông tư số 50): áp dụng mức giá ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng theo phân loại phẫu thuật thấp nhất.

  9. Các phẫu thuật được Bộ Y tế xếp tương đương với một phẫu thuật quy định tại Thông tư này nhưng có phân loại phẫu thuật khác nhau theo từng chuyên khoa tại Thông tư số 50 thì áp dụng mức giá ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng theo phân loại của phẫu thuật đó đã quy định tại Thông tư số 50.

  10. Các phẫu thuật chưa được phân loại phẫu thuật quy định tại Thông tư số 50 thì áp dụng mức giá ngày giường ngoại khoa loại 4 của hạng bệnh viện tương ứng.

  11. Đối với các bệnh viện y học cổ truyền hạng I trực thuộc Bộ Y tế: giá ngày giường bệnh áp dụng theo các khoa tương ứng với các loại giường của bệnh viện hạng I, không áp dụng giá của các bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

  12. Đối với các khoa thuộc bệnh viện y học cổ truyền (trừ các bệnh viện quy định tại khoản 11 Điều này), bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng:

  a) Giường Hồi sức tích cực (ICU): theo quy định tại khoản 5 Điều này;

  b) Giường Hồi sức Cấp cứu: theo quy định tại khoản 6 Điều này;

  c) Người bệnh điều trị tại các khoa ung thư, nhi: áp dụng giá ngày giường nội khoa loại 1;

  d) Người bệnh điều trị một trong các bệnh: tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não: áp dụng giá ngày giường nội khoa loại 2;

  đ) Người bệnh điều trị tại các khoa còn lại: áp dụng giá ngày giường nội khoa loại 3.

  13. Đối với các cơ sở y tế tổ chức các khoa theo hình thức liên khoa: áp dụng mức giá ngày giường nội khoa của chuyên khoa thấp nhất trong các khoa tương ứng với hạng bệnh viện.

  14. Chỉ trong trường hợp quá tải, cơ sở y tế mới được kê thêm giường bệnh ngoài số giường kế hoạch được giao để phục vụ người bệnh và được tổng hợp để thanh toán với cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 16 Điều này.

  15. Trường hợp người bệnh nằm trên băng ca, giường gấp: áp dụng mức giá bằng 50% giá ngày giường theo từng loại chuyên khoa quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

  16. Việc thanh, quyết toán tiền ngày giường bệnh hàng quý giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở y tế thực hiện như sau:

  a) Xác định số giường thực tế sử dụng trong quý (năm) = Tổng số ngày điều trị nội trú trong quý (năm) chia (:) số ngày thực tế trong quý (năm là 365 ngày), trong đó số ngày điều trị nội trú được quy đổi theo nguyên tắc: giường băng ca, giường gấp, giường ghép 02 người: 02 ngày giường quy đổi bằng 01 ngày; giường ghép từ 03 người trở lên: 03 ngày giường quy đổi bằng 01 ngày.

  b) Trường hợp cơ sở y tế có số giường thực tế sử dụng trong quý thấp hơn hoặc bằng 120% số giường kế hoạch được giao: thanh toán 100% tổng số tiền theo số ngày giường thực tế và mức giá quy định.

  c) Trường hợp cơ sở y tế có số giường thực tế sử dụng cao hơn 120% số giường kế hoạch được giao trong năm, cơ sở y tế và cơ quan bảo hiểm xã hội xác định để thống nhất việc thanh toán như sau:

  - Xác định tỷ lệ sử dụng giường thực tế hàng quý (sau đây gọi tắt là tỷ lệ sử dụng giường bệnh), bằng (=) số giường thực tế sử dụng của quý chia (:) cho số giường thực tế sử dụng năm 2015 (năm trước khi thông tuyến) nhân (X) với 100%. Trường hợp tỷ lệ sử dụng giường thực tế theo cách tính nêu trên:

  + Nhỏ hơn hoặc bằng 130%: cơ quan bảo hiểm y tế thanh toán cho cơ sở y tế bằng 100% tổng số tiền theo số ngày giường thực tế và mức giá quy định;

  + Lớn hơn 130% đến 140%: cơ quan bảo hiểm y tế thanh toán cho cơ sở y tế bằng 97% tổng số tiền theo số ngày giường thực tế và mức giá quy định;

  + Lớn hơn 140% đến 150%: cơ quan bảo hiểm y tế thanh toán cho cơ sở y tế bằng 95% tổng số tiền theo số ngày giường thực tế và mức giá quy định;

  + Lớn hơn 150%: cơ quan bảo hiểm y tế thanh toán cho cơ sở y tế bằng 90% tổng số tiền theo số ngày giường thực tế và mức giá quy định.

  d) Trường hợp cơ sở y tế luôn trong tình trạng quá tải do nguyên nhân khách quan như: mở rộng địa giới hành chính, số thẻ đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tăng: Sở Y tế có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, giao tăng giường bệnh và số lượng vị trí việc làm để bảo đảm chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh.

  đ) Trường hợp cơ sở y tế đưa công trình, hạng mục cải tạo, mở rộng, nâng cấp hoặc xây dựng mới vào sử dụng nhưng chưa được cấp có thẩm quyền giao tăng giường bệnh thì Sở Y tế và cơ quan bảo hiểm xã hội thống nhất số giường bệnh tăng thêm của khu vực này được cộng (+) vào số giường kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền giao trước đó để thực hiện thanh toán theo quy định tại khoản này.

  Điều 7. Áp dụng giá và điều kiện, mức thanh toán của một số dịch vụ kỹ thuật đặc thù

  1. Các dịch vụ kỹ thuật y tế được áp dụng theo thứ tự như sau:

  a) Đối với các dịch vụ cụ thể đã được quy định mức giá tại các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này: áp dụng theo mức giá đã được quy định.

  b) Các dịch vụ kỹ thuật chưa được quy định mức giá tại các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này nhưng đã được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện: áp dụng theo mức giá của các dịch vụ được Bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện.

  c) Trường hợp có sự trùng lặp giữa các chuyên khoa khác nhau thì dịch vụ kỹ thuật thực hiện ở chuyên khoa nào sẽ áp dụng mức giá của dịch vụ kỹ thuật ở chuyên khoa đó.

  2. Đối với các dịch vụ kỹ thuật mới quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 69 của Luật khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ kỹ thuật còn lại khác (trừ các dịch vụ đã được Bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện) chưa được quy định mức giá: cơ sở y tế xây dựng định mức, phương án giá, đề xuất mức giá và báo cáo Bộ Y tế để xem xét, quy định mức giá.

  3. Đối với các dịch vụ kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền (các Bộ, cơ quan trung ương đối với đơn vị thuộc trung ương quản lý, Sở Y tế đối với đơn vị thuộc địa phương quản lý) phê duyệt danh mục dịch vụ kỹ thuật (trừ các dịch vụ chăm sóc đã tính trong chi phí ngày giường điều trị, các dịch vụ là một công đoạn đã được tính trong chi phí của dịch vụ khác); các dịch vụ kỹ thuật đã được chỉ định thực hiện nhưng vì nguyên nhân diễn biến bệnh hoặc thể trạng người bệnh nên không thể tiếp tục thực hiện được kỹ thuật đã chỉ định: thanh toán theo số lượng thực tế các loại thuốc, vật tư đã sử dụng cho người bệnh và giá mua theo quy định của pháp luật.

  4. Trường hợp thực hiện nhiều can thiệp trong cùng một lần phẫu thuật: thanh toán theo giá của phẫu thuật phức tạp nhất, có mức giá cao nhất, các dịch vụ kỹ thuật khác phát sinh ngoài quy trình kỹ thuật của phẫu thuật nêu trên được thanh toán như sau:

  a) Bằng 50% giá của các phẫu thuật phát sinh nếu kỹ thuật đó vẫn do một kíp phẫu thuật thực hiện;

  b) Bằng 80% giá của các phẫu thuật phát sinh nếu kỹ thuật đó phải thay kíp phẫu thuật khác để thực hiện;

  c) Trường hợp thực hiện dịch vụ phát sinh là các thủ thuật thì thanh toán 80% giá của dịch vụ phát sinh.

  5. Đối với dịch vụ “Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài ≤15 cm”: chỉ thanh toán đối với người bệnh điều trị nội trú trong các trường hợp sau: vết thương hoặc vết mổ nhiễm trùng; vết thương có thấm dịch, máu trong các tổn thương lóc da, hở da diện tích trên 6 cm2; vết thương đã có chèn gạc; vết thương chân ống dẫn lưu chảy dịch nhiều; đa vết thương hoặc vết mổ; hoặc sau 1 phẫu thuật nhưng phải thực hiện từ hai đường mổ trở lên; không áp dụng đối với thay băng trong các trường hợp sau: phẫu thuật nội soi, thay băng vết mổ, vết thương thông thường, thay băng rốn sơ sinh.

  6. Đối với dịch vụ “Thay băng vết mổ có chiều dài trên 15 cm đến 30 cm” trong điều trị nội trú chỉ áp dụng đối với một số trường hợp sau:

  a) Vết mổ nhiễm trùng, rò tiêu hóa, rò mật, rò nước tiểu;

  b) Vết mổ sau phẫu thuật nhiễm khuẩn (viêm phúc mạc bụng hoặc viêm xương hoặc áp xe), vết mổ sau phẫu thuật ống tiêu hóa hoặc hệ tiết niệu hoặc đường mật hoặc bụng cổ chướng;

  c) Vết mổ sau một phẫu thuật nhưng phải thực hiện từ hai đường mổ trở lên;

  d) Trường hợp phẫu thuật mổ lấy thai: được áp dụng mức giá này nhưng tối đa không quá 03 lần.

  7. Đối với xét nghiệm hòa hợp miễn dịch ở nhiệt độ 37ºC và có sử dụng huyết thanh kháng globulin (nghiệm pháp Coombs gián tiếp) trong truyền máu: Thanh toán theo giá của dịch vụ “Phản ứng hòa hợp có sử dụng kháng globulin người” có số thứ tự 1340 hoặc 1341 tại Phụ lục III.

  8. Việc thanh, quyết toán một số dịch vụ kỹ thuật như: Chụp X-quang thường, Chụp X-quang số hóa (để chẩn đoán), Chụp CT Scanner đến 32 dãy (để chẩn đoán, dịch vụ có số thứ tự 42, 43 tại Phụ lục III), Siêu âm (dịch vụ có số thứ tự 1, 2 tại Phụ lục III), Chụp cộng hưởng từ (MRI), dịch vụ có số thứ tự 67, 68 tại Phụ lục III) hàng quý giữa cơ quan bảo hiểm y tế và cơ sở y tế được thực hiện như sau:

  a) Xác định số ca tối đa được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán theo mức giá quy định tại Thông tư này bằng (=) số ca trung bình theo định mức tính giá chia (:) cho 8, lấy kết quả này nhân (X) với số giờ làm việc thực tế của đơn vị, sau đó nhân (X) số ngày làm việc thực tế trong quý, lấy kết quả này nhân (X) với số máy thực tế hoạt động của cơ sở y tế trong quý và nhân (X) với 120%.

  b) Định mức tính giá (số ca/máy/ngày làm việc 8 giờ): Dịch vụ siêu âm là 48 ca; Chụp X-quang thường, Chụp X-quang số hóa là 58 ca, Chụp CT Scanner đến 32 dãy là 29 ca; Chụp cộng hưởng từ (MRI) là 19 ca.

  c) Trường hợp số ca đề nghị thanh toán nhỏ hơn hoặc bằng số ca tối đa theo cách tính tại điểm a khoản này: cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán theo số ca thực tế và mức giá quy định tại Thông tư này.

  d) Trường hợp số ca đề nghị thanh toán cao hơn số ca tối đa theo cách tính tại điểm a khoản này: Đối với số ca bằng số ca tối đa theo cách tính tại điểm a khoản này, cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán theo mức giá quy định tại Thông tư này. Đối với số ca lớn hơn số ca tối đa theo cách tính tại điểm a khoản này, cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán theo mức giá không bao gồm chi phí tiền lương, mức giá thanh toán cụ thể như sau:

  - Dịch vụ Siêu âm (chẩn đoán): bằng 55% mức giá quy định.

  - Chụp X-quang thường; Chụp X-quang số hóa: bằng 85% mức giá quy định.

  - Dịch vụ Chụp CT Scanner đến 32 dãy: bằng 95% mức giá quy định.

  - Dịch vụ Chụp cộng hưởng từ (MRI): bằng 97% mức giá quy định.

  Ví dụ: Cơ sở y tế A có 3 máy X-quang thực tế hoạt động, số giờ làm việc thực tế là 9 giờ (làm thêm 01 giờ/ngày); cơ sở y tế có tổ chức khám bệnh vào thứ 7, quý III/2018 có 92 ngày, số ngày làm việc của quý là 78 ngày;

  Số ca tối đa được cơ quan bảo hiểm y tế thanh toán theo mức giá Chụp X-quang quy định tại Thông tư này là: (58:8) X 9 X 3 X 78 X 120% = 18.322,2 ca.

  Tổng số ca chụp X-quang đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán trong quý III/2018 nhỏ hơn hoặc bằng 18.322 ca thì được cơ quan bảo hiểm y tế thanh toán theo mức giá quy định tại Thông tư này.

  Trường hợp số ca cơ sở y tế đề nghị thanh toán lớn hơn 18.322 ca, giả sử là 20.000 ca, cơ quan bảo hiểm y tế thanh toán 18.322 ca theo mức giá quy định tại Thông tư này; còn lại 1.678 ca (=20.000 ca - 18.322 ca) cơ quan bảo hiểm y tế thanh toán với mức giá bằng 85% mức giá quy định tại Thông tư này.

  9. Các quy định tại khoản 8 Điều này, khoản 6 Điều 5 và khoản 16 Điều 6 Thông tư này chỉ áp dụng để thanh toán giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở y tế, không áp dụng để tính chi phí đồng chi trả của người bệnh.

  10. Trong thời gian có thiên tai, dịch bệnh: cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán cho cơ sở y tế theo mức giá và số lượng dịch vụ thực tế, không áp dụng quy định thanh toán tại khoản 8 Điều này, khoản 6 Điều 5 và khoản 16 Điều 6 Thông tư này.

  Điều 8. Ngân sách nhà nước bảo đảm đối với các chi phí chưa tính trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

  1. Các Bộ, cơ quan trung ương tổng hợp, báo cáo với Bộ Tài chính, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, báo cáo với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục bảo đảm ngân sách theo phân cấp ngân sách và các quy định hiện hành về nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với:

  a) Các khoản chi theo chế độ quy định tại các văn bản nêu tại khoản 5 Điều 3 Thông tư này.

  b) Ngân sách nhà nước bảo đảm để thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo các quy định hiện hành của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

  2. Trường hợp nguồn thu của đơn vị không đảm bảo hoạt động thường xuyên, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền phân loại là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp công do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: đơn vị tiếp tục được ngân sách nhà nước bảo đảm phần chi thường xuyên còn thiếu để bảo đảm chế độ cho người lao động và hoạt động bình thường của đơn vị theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

  Điều 9. Tổ chức thực hiện

  1. Trách nhiệm của Bộ Y tế:

  a) Vụ Kế hoạch Tài chính:

  - Làm đầu mối thống nhất với các vụ, cục có liên quan của Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh, bổ sung kịp thời giá của các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi bổ sung các yếu tố hình thành giá theo lộ trình, nhà nước điều chỉnh chính sách tiền lương, điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật hoặc chi phí của các yếu tố hình thành giá thay đổi.

  - Làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Thông tư này trên phạm vi toàn quốc.

  b) Cục Quản lý khám bệnh, chữa bệnh làm đầu mối, phối hợp với các vụ, cục và đơn vị có liên quan chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về chuyên môn, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ; tổ chức việc kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động chuyên môn liên quan đến việc chỉ định sử dụng dịch vụ, thuốc, vật tư, chỉ định người bệnh vào điều trị nội trú và các hoạt động chuyên môn khác.

  c) Vụ Bảo hiểm Y tế làm đầu mối, phối hợp với các vụ, cục, Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát hoặc chỉ đạo Sở Y tế, cơ quan quản lý y tế của các bộ, ngành tổ chức việc kiểm tra, giám sát các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện quy định của Thông tư này.

  d) Thanh tra Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các vụ, cục, đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra hoặc chỉ đạo Sở Y tế, cơ quan quản lý y tế các bộ, ngành tổ chức việc thanh tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện quy định của Thông tư này.

  2. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

  a) Tổ chức thực hiện Thông tư này, chỉ đạo bảo hiểm xã hội các cấp thực hiện thanh toán kịp thời, theo các quy định hiện hành và Thông tư này cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện các mức giá chưa phù hợp, có văn bản đề nghị Bộ Y tế để xem xét, điều chỉnh.

  b) Định kỳ (1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng) thông báo cho Bộ Y tế, chỉ đạo bảo hiểm xã hội các cấp thông báo cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Sở Y tế, cơ quan quản lý y tế các bộ, ngành về những trường hợp sử dụng dịch vụ, thuốc, vật tư quá mức cần thiết, chỉ định người bệnh vào điều trị nội trú chưa đúng quy định.

  3. Trách nhiệm của Sở Y tế:

  a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Thông tư này trên địa bàn quản lý.

  b) Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc địa phương quản lý tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về chuyên môn, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ.

  c) Báo cáo cấp có thẩm quyền giao giường bệnh, quyết định số lượng người làm việc cho các cơ sở y tế thuộc địa phương quản lý để các cơ sở y tế có đủ giường bệnh, nhân lực đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân.

  4. Trách nhiệm của các cơ sở khám, chữa bệnh:

  a) Phải sử dụng số kinh phí tương đương với chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ đã kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, ngày giường điều trị (bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, hạng II tương đương với 5% mức giá, bệnh viện hạng III, hạng IV, chưa phân hạng tương đương với 3% mức giá) để sửa chữa, nâng cấp, mở rộng khu vực khám bệnh, các khoa điều trị; mua bổ sung, thay thế: bàn, ghế, giường, tủ, xe đẩy, điều hòa nhiệt độ, quạt, đèn sưởi, quạt sưởi, máy tính, các bộ dụng cụ khám bệnh đa khoa, chuyên khoa; chăn, ga, gối, đệm, chiếu; … để bảo đảm điều kiện chuyên môn, vệ sinh, an toàn người bệnh và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

  b) Thực hiện nghiêm các quy định về chuyên môn y tế, đặc biệt là việc chỉ định người bệnh vào điều trị nội trú; chuyển tuyến, chỉ định sử dụng dịch vụ, thuốc, vật tư theo đúng quy định.

  Điều 10. Điều khoản tham chiếu

  Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Thông tư này bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo văn bản đã thay thế hoặc văn bản đã được sửa đổi, bổ sung đó.

  Điều 11. Điều khoản thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2019. Riêng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên tại Phụ lục I, II, III của Thông tư này được áp dụng kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2018.

  2. Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

  Điều 12. Điều khoản chuyển tiếp

  Đối với người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước thời điểm thực hiện mức giá theo quy định tại Thông tư này và ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú sau thời điểm thực hiện mức giá quy định tại Thông tư này: tiếp tục được áp dụng mức giá theo quy định của cấp có thẩm quyền trước thời điểm thực hiện mức giá theo quy định tại Thông tư này cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú.

  Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./.

   

  Nơi nhận:
  - Thủ tướng Chính phủ,
  - Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
  - Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - Toà án nhân dân tối cao;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
  - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Cổng TTĐT Bộ Y tế;
  - Sở Y tế, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
  - Lưu: VT, KHTC(02), PC(02).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Trường Sơn

   

  PHỤ LỤC I

  GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế)

   

  Đơn vị: đồng

  STT

  Cơ sở y tế

  Giá bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương

  Ghi chú

  1

  2

  3

  4

  1

  Bệnh viện hạng đặc biệt

  37.000

   

  2

  Bệnh viện hạng I

  37.000

   

  3

  Bệnh viện hạng II

  33.000

   

  4

  Bệnh viện hạng III

  29.000

   

  5

  Bệnh viện hạng IV

  26.000

   

  6

  Trạm y tế xã

  26.000

   

  7

  Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh).

  200.000

   

   

  PHỤ LỤC II

  GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế)

   

  Đơn vị: đồng

  Số TT

  Các loại dịch vụ

  Bệnh viện hạng Đặc biệt

  Bệnh viện hạng I

  Bệnh viện hạng II

  Bệnh viện hạng III

  Bệnh vện hạng IV

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng hoặc ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc

  753.000

  678.000

  578.000

   

   

  2

  Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu

  441.000

  411.000

  314.000

  272.000

  242.000

  3

  Ngày giường bệnh Nội khoa:

   

   

   

   

   

  3.1

  Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson hoặc Lyell)

  232.000

  217.000

  178.000

  162.000

  144.000

   

  Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

   

  232.000

   

   

   

  3.2

  Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT hoặc PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não.

  210.000

  195.000

  152.000

  141.000

  126.000

   

  Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

   

  210.000

   

   

   

  3.3

  Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng

  177.000

  164.000

  125.000

  115.000

  106.000

  4

  Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng:

   

   

   

   

   

  4.1

  Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể

  324.000

  292.000

  246.000

   

   

   

  Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

   

  324.000

   

   

   

  4.2

  Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể

  289.000

  266.000

  214.000

  189.000

  170.000

   

  Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

   

  289.000

   

   

   

  4.3

  Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể

  250.000

  232.000

  191.000

  167.000

  148.000

   

  Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

   

  250.000

   

   

   

  4.4

  Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể

  225.000

  208.000

  163.000

  142.000

  128.000

  5

  Ngày giường trạm y tế xã

  53.000

  6

  Ngày giường bệnh ban ngày

  Được tính bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng.

  Ghi chú: Giá ngày giường điều trị nội trú chưa bao gồm chi phí máy thở và khí y tế.

   

  PHỤ LỤC III

  GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM ÁP DỤNG CHO CÁC HẠNG BỆNH VIỆN
  (Ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế)

   

  Đơn vị: đồng

  STT

  STT TT 37

  Mã dịch vụ

  Tên dịch vụ

  Giá bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương

  Ghi chú

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  A

  A

   

  CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH

   

   

  I

  I

   

  Siêu âm

   

   

  1

  1

  04C1.1.3

  Siêu âm

  42.100

   

  2

  2

  03C4.1.3

  Siêu âm + đo trục nhãn cầu

  74.500

   

  3

  3

   

  Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng

  179.000

   

  4

  4

  03C4.1.1

  Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu

  219.000

   

  5

  5

  03C4.1.6

  Siêu âm Doppler màu tim + cản âm

  254.000

   

  6

  6

  03C4.1.5

  Siêu âm tim gắng sức

  584.000

   

  7

  7

  04C1.1.4

  Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME)

  454.000

  Chỉ áp dụng trong trường hợp chỉ định để thực hiện các phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch.

  8

  8

  04C1.1.5

  Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu qua thực quản

  802.000

   

  9

  9

  04C1.1.6

  Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR

  1.989.000

  Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch.

  II

  II

   

  Chụp X-quang thường

   

   

  10

  10

   

  Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)

  49.200

  Áp dụng cho 01 vị trí

  11

  11

   

  Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)

  55.200

  Áp dụng cho 01 vị trí

  12

  12

   

  Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư thế)

  55.200

  Áp dụng cho 01 vị trí

  13

  13

   

  Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư thế)

  68.200

  Áp dụng cho 01 vị trí

  14

   

   

  Chụp X-quang ổ răng hoặc cận chóp

  12.800

   

  15

  14

  03C4.2.2.1

  Chụp sọ mặt chỉnh nha thường (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu)

  63.200

   

  16

  15

  03C4.2.1.7

  Chụp Angiography mắt

  213.000

   

  17

  16

  04C1.2.5.33

  Chụp thực quản có uống thuốc cản quang

  100.000

   

  18

  17

  04C1.2.5.34

  Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang

  115.000

   

  19

  18

  04C1.2.5.35

  Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang

  155.000

   

  20

  19

  03C4.2.5.10

  Chụp mật qua Kehr

  236.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang.

  21

  20

  04C1.2.5.30

  Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV)

  535.000

   

  22

  21

  04C1.2.5.31

  Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang

  525.000

   

  23

  22

  03C4.2.5.11

  Chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang

  202.000

   

  24

  23

  04C1.2.6.36

  Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc)

  367.000

   

  25

  24

  03C4.2.5.12

  Chụp X - quang vú định vị kim dây

  382.000

  Chưa bao gồm kim định vị.

  26

  25

  03C4.2.5.13

  Lỗ dò cản quang

  402.000

   

  27

  26

  03C4.2.5.15

  Mammography (1 bên)

  93.200

   

  28

  27

  04C1.2.6.37

  Chụp tủy sống có tiêm thuốc

  397.000

   

  III

  III

   

  Chụp X-quang số hóa

   

   

  29

  28

  04C1.2.6.51

  Chụp X-quang số hóa 1 phim

  64.200

  Áp dụng cho 01 vị trí

  30

  29

  04C1.2.6.52

  Chụp X-quang số hóa 2 phim

  96.200

  Áp dụng cho 01 vị trí

  31

  30

  04C1.2.6.53

  Chụp X-quang số hóa 3 phim

  121.000

  Áp dụng cho 01 vị trí

  32

   

   

  Chụp Xquang số hóa ổ răng hoặc cận chóp

  18.300

   

  33

  31

  04C1.2.6.54

  Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa

  407.000

   

  34

  32

  04C1.2.6.55

  Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa

  605.000

   

  35

  33

  04C1.2.6.56

  Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) số hóa

  560.000

   

  36

  34

  04C1.2.6.57

  Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa

  220.000

   

  37

  35

  04C1.2.6.58

  Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa

  220.000

   

  38

  36

  04C1.2.6.59

  Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa

  260.000

   

  39

  37

  04C1.2.6.60

  Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hóa

  517.000

   

  40

  38

   

  Chụp X-quang số hóa cắt lớp tuyến vú 1 bên (tomosynthesis)

  940.000

   

  41

  39

   

  Chụp X-quang số hóa đường dò, các tuyến có bơm thuốc cản quang trực tiếp

  382.000

  Chưa bao gồm ống thông, kim chọc chuyên dụng.

  IV

  IV

   

  Chụp cắt lớp vi tính, chụp mạch, cộng hưởng từ

   

   

  42

  40

  04C1.2.6.41

  Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang

  519.000

   

  43

  41

  04C1.2.6.42

  Chụp CT Scanner đến 32 dãy có thuốc cản quang

  628.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang.

  44

  42

  04C1.2.6.63

  Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy có thuốc cản quang

  1.697.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang.

  45

  43

  04C1.2.63

  Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy không có thuốc cản quang

  1.442.000

   

  46

  44

   

  Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy - 128 dãy có thuốc cản quang

  3.446.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang.

  47

  45

   

  Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy - 128 dãy không có thuốc cản quang

  3.119.000

   

  48

  46

  04C1.2.6.64

  Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên có thuốc cản quang

  2.980.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang.

  49

  47

   

  Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên không có thuốc cản quang

  2.725.000

   

  50

  48

   

  Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy có thuốc cản quang

  6.667.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang.

  51

  49

   

  Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy không thuốc cản quang

  6.628.000

   

  52

  50

  04C1.2.6.61

  Chụp PET/CT

  19.724.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang

  53

  51

  04C1.2.6.62

  Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị

  20.478.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang

  54

  52

  04C1.2.6.43

  Chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA)

  5.570.000

   

  55

  53

  04C1.2.6.44

  Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA

  5.881.000

   

  56

  54

  04C1.2.6.45

  Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành) dưới DSA

  6.781.000

  Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các loại ống thông hoặc vi ống thông, các loại dây dẫn hoặc vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, lưới lọc tĩnh mạch, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối, bộ dụng cụ bít (bộ thả dù, dù các loại).

  57

  55

  04C1.2.6.46

  Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới DSA

  9.031.000

  Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, keo nút mạch, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, lưới lọc tĩnh mạch.

  58

  56

   

  Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới C-Arm

  7.781.000

  Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối, bóng bơm ngược dòng động mạch chủ.

  59

  57

  04C1.2.6.48

  Chụp, nút dị dạng và can thiệp các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA

  9.631.000

  Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, keo nút mạch, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, hút huyết khối.

  60

  58

  04C1.2.6.47

  Can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA

  9.081.000

  Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại.

  61

  59

  04C1.2.6.50

  Can thiệp vào lòng mạch trực tiếp qua da (đặt cổng truyền hóa chất, đốt giãn tĩnh mạch, sinh thiết trong lòng mạch) hoặc mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng dưới DSA.

  2.068.000

  Chưa bao gồm kim chọc, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, dây đốt, ống thông, buồng truyền hóa chất, rọ lấy sỏi.

  62

  60

   

  Can thiệp khác dưới hướng dẫn của CT Scanner

  1.176.000

  Chưa bao gồm ống dẫn lưu.

  63

  61

  04C1.2.6.50

  Dẫn lưu, nong đặt Stent, lấy dị vật đường mật hoặc đặt sonde JJ qua da dưới DSA

  3.581.000

  Chưa bao gồm kim chọc, bóng nong, bộ nong, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, ống thông, rọ lấy dị vật.

  64

  62

  03C2.1.56

  Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của CT scanner

  1.718.000

  Chưa bao gồm đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu.

  65

  63

  03C2.1.57

  Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của siêu âm

  1.218.000

  Chưa bao gồm kim đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu.

  66

  64

  04C1.2.6.49

  Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương...)

  3.081.000

  Chưa bao gồm vật tư tiêu hao: kim chọc, xi măng, các vật liệu bơm, chất gây tắc.

  67

  65

  03C4.2.5.2

  Chụp cộng hưởng từ (MRI) có thuốc cản quang

  2.210.000

   

  68

  66

  03C4.2.5.1

  Chụp cộng hưởng từ (MRI) không có thuốc cản quang

  1.308.000

   

  69

  67

   

  Chụp cộng hưởng từ gan với chất tương phản đặc hiệu mô

  8.656.000

   

  70

  68

   

  Chụp cộng hưởng từ tưới máu - phổ - chức năng

  3.156.000

   

  V

  V

   

  Một số kỹ thuật khác

   

   

  71

  69

   

  Đo mật độ xương 1 vị trí

  81.400

  Bằng phương pháp DEXA

  72

  70

   

  Đo mật độ xương 2 vị trí

  140.000

  Bằng phương pháp DEXA

  73

   

   

  Đo mật độ xương

  21.000

  Bằng phương pháp siêu âm

  B

  B

   

  CÁC THỦ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NỘI SOI

   

   

  74

  71

   

  Bơm rửa khoang màng phổi

  212.000

   

  75

  72

  03C1.51

  Bơm rửa niệu quản sau tán sỏi (ngoài cơ thể)

  463.000

   

  76

  73

   

  Bơm streptokinase vào khoang màng phổi

  1.012.000

   

  77

  74

  04C2.108

  Cấp cứu ngừng tuần hoàn

  473.000

  Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần.

  78

  75

  04C3.1.142

  Cắt chỉ

  32.000

  Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú.

  79

  76

   

  Chăm sóc da cho người bệnh dị ứng thuốc nặng

  156.000

  Áp dụng với người bệnh hội chứng Lyell, Steven Johnson.

  80

  77

  04C2.69

  Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi

  135.000

   

  81

  78

  04C2.112

  Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm

  174.000

   

  82

  79

  04C2.71

  Chọc hút khí màng phổi

  141.000

   

  83

  80

  04C2.70

  Chọc rửa màng phổi

  204.000

   

  84

  81

  03C1.4

  Chọc dò màng tim

  243.000

   

  85

  82

  03C1.74

  Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm

  175.000

  Áp dụng với trường hợp dùng bơm kim thông thường để chọc hút.

  86

  83

  03C1.1

  Chọc dò tuỷ sống

  105.000

  Chưa bao gồm kim chọc dò.

  87

  84

   

  Chọc hút dịch điều trị u nang giáp

  164.000

   

  88

  85

   

  Chọc hút dịch điều trị u nang giáp dưới hướng dẫn của siêu âm

  219.000

   

  89

  86

  04C2.67

  Chọc hút hạch hoặc u

  108.000

   

  90

  87

  04C2.121

  Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm

  150.000

   

  91

  88

  04C2.122

  Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính

  728.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang nếu có sử dụng.

  92

  89

  04C2.68

  Chọc hút tế bào tuyến giáp

  108.000

   

  93

  90

  04C2.111

  Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm

  149.000

   

  94

  91

  04C2.115

  Chọc hút tủy làm tủy đồ

  528.000

  Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần.

  95

  92

  04C2.114

  Chọc hút tủy làm tủy đồ

  126.000

  Chưa bao gồm kim chọc hút tủy. Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng.

  96

  93

   

  Chọc hút tủy làm tủy đồ (sử dụng máy khoan cầm tay)

  2.358.000

   

  97

  94

  04C2.98

  Dẫn lưu màng phổi tối thiểu

  592.000

   

  98

  95

   

  Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm

  672.000

   

  99

  96

   

  Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính

  1.193.000

   

  100

  97

  03C1.58

  Đặt catheter động mạch quay

  542.000

   

  101

  98

  03C1.59

  Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục

  1.363.000

   

  102

  99

  03C1.57

  Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng

  649.000

   

  103

  100

  04C2.104

  Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng

  1.122.000

   

  104

  101

  04C2.103

  Đặt ống thông tĩnh mạch bằng catheter 2 nòng

  1.122.000

  Chỉ áp dụng với trường hợp lọc máu.

  105

  102

   

  Đặt catheter hai nòng có cuff, tạo đường hầm để lọc máu

  6.800.000

   

  106

  101

  04C2.106

  Đặt nội khí quản

  564.000

   

  107

  103

   

  Đặt sonde dạ dày

  88.700

   

  108

  104

  03C1.52

  Đặt sonde JJ niệu quản

  913.000

  Chưa bao gồm Sonde JJ.

  109

  105

  03C1.32

  Đặt stent thực quản qua nội soi

  1.133.000

  Chưa bao gồm stent.

  110

  106

   

  Điều trị rung nhĩ bằng năng lượng sóng tần số radio sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim

  2.965.000

  Chưa bao gồm bộ dụng cụ điều trị rối loạn nhịp tim có sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim.

  111

  107

   

  Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch

  2.010.000

  Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị laser.

  112

  108

   

  Điều trị suy tĩnh mạch bằng năng lượng sóng tần số radio

  1.910.000

  Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị RF.

  113

  109

   

  Gây dính màng phổi bằng thuốc hoặc hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi

  192.000

  Chưa bao gồm thuốc hoặc hóa chất gây dính màng phổi.

  114

  110

  03C1.56

  Hấp thụ phân tử liên tục điều trị suy gan cấp nặng

  2.317.000

  Chưa bao gồm hệ thống quả lọc và dịch lọc.

  115

  111

   

  Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục

  184.000

   

  116

  112

   

  Hút dịch khớp

  113.000

   

  117

  113

   

  Hút dịch khớp dưới hướng dẫn của siêu âm

  123.000

   

  118

  114

   

  Hút đờm

  10.800

   

  119

  115

  04C2.119

  Lấy sỏi niệu quản qua nội soi

  936.000

  Chưa bao gồm sonde niệu quản và dây dẫn Guide wire.

  120

  116

  04C2.79

  Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD)

  558.000

   

  121

  117

  04C2.78

  Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc)

  956.000

   

  122

  118

  03C1.71

  Lọc máu liên tục (01 lần)

  2.200.000

  Chưa bao gồm quả lọc, bộ dây dẫn và dịch lọc.

  123

  119

  03C1.72

  Lọc tách huyết tương (01 lần)

  1.624.000

  Chưa bao gồm quả lọc tách huyết tương, bộ dây dẫn và huyết tương đông lạnh hoặc dung dịch albumin.

  124

  120

  04C2.99

  Mở khí quản

  715.000

   

  125

  121

  04C2.120

  Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ)

  369.000

   

  126

  122

   

  Nghiệm pháp hồi phục phế quản với thuốc giãn phế quản

  92.900

   

  127

  123

  03C1.39

  Nội soi lồng ngực

  963.000

   

  128

  124

   

  Nội soi màng phổi, gây dính bằng thuốc hoặc hóa chất

  5.002.000

  Đã bao gồm thuốc gây mê

  129

  125

   

  Nội soi màng phổi, sinh thiết màng phổi

  5.780.000

  Đã bao gồm thuốc gây mê

  130

  126

  03C1.45

  Niệu dòng đồ

  58.200

   

  131

  127

   

  Nội soi phế quản dưới gây mê có sinh thiết

  1.756.000

   

  132

  128

   

  Nội soi phế quản dưới gây mê không sinh thiết

  1.456.000

   

  133

  129

   

  Nội soi phế quản dưới gây mê lấy dị vật phế quản

  3.256.000

   

  134

  130

  04C2.96

  Nội soi phế quản ống mềm gây tê

  749.000

   

  135

  131

  04C2.116

  Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết

  1.125.000

   

  136

  132

  04C2.117

  Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật

  2.573.000

   

  137

  133

   

  Nội soi phế quản ống mềm: cắt đốt u, sẹo nội phế quản bằng điện đông cao tần

  2.833.000

   

  138

  134

  04C2.88

  Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng ống mềm có sinh thiết

  426.000

  Đã bao gồm chi phí Test HP

  139

   

   

  Nội soi dạ dày làm Clo test

  291.000

   

  140

  135

   

  Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết

  240.000

   

  141

  136

  04C2.90

  Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết

  401.000

   

  142

  137

  04C2.89

  Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết

  300.000

   

  143

  138

  04C2.92

  Nội soi trực tràng có sinh thiết

  287.000

   

  144

  139

  04C2.91

  Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết

  186.000

   

  145

  140

  03C1.25

  Nội soi dạ dày can thiệp

  719.000

  Chưa bao gồm thuốc cầm máu, dụng cụ cầm máu (clip, bộ thắt tĩnh mạch thực quản...)

  146

  141

  03C4.2.4.2

  Nội soi mật tuỵ ngược dòng (ERCP)

  2.674.000

  Chưa bao gồm dụng cụ can thiệp: stent, bộ tán sỏi cơ học, rọ lấy dị vật, dao cắt, bóng kéo, bóng nong.

  147

  142

  04C2.85

  Nội soi ổ bụng

  815.000

   

  148

  143

  04C2.86

  Nội soi ổ bụng có sinh thiết

  968.000

   

  149

  144

  03C1.36

  Nội soi ống mật chủ

  163.000

   

  150

  145

   

  Nội soi siêu âm chẩn đoán

  1.160.000

   

  151

  146

   

  Nội soi siêu âm can thiệp - chọc hút tế bào khối u gan, tụy, u ổ bụng bằng kim nhỏ

  2.889.000

   

  152

  147

  03C1.40

  Nội soi tiết niệu có gây mê

  841.000

   

  153

  148

  04C2.101

  Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản

  919.000

  Chưa bao gồm sonde JJ.

  154

  149

  04C2.94

  Nội soi bàng quang có sinh thiết

  641.000

   

  155

  150

  04C2.93

  Nội soi bàng quang không sinh thiết

  519.000

   

  156

  151

  04C2.118

  Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp

  688.000

   

  157

  152

  04C2.95

  Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục

  886.000

   

  158

  153

   

  Nối thông động - tĩnh mạch có dịch chuyển mạch

  1.348.000

   

  159

  154

   

  Nối thông động - tĩnh mạch sử dụng mạch nhân tạo

  1.367.000

  Chưa bao gồm mạch nhân tạo.

  160

  155

   

  Nối thông động- tĩnh mạch

  1.148.000

   

  161

  156

  04C2.74

  Nong niệu đạo và đặt thông đái

  237.000

   

  162

  157

  03C1.31

  Nong thực quản qua nội soi

  2.266.000

   

  163

  158

  04C2.73

  Rửa bàng quang

  194.000

  Chưa bao gồm hóa chất.

  164

  159

  03C1.5

  Rửa dạ dày

  115.000

   

  165

  160

  03C1.54

  Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín

  585.000

   

  166

  161

   

  Rửa phổi toàn bộ

  8.101.000

  Đã bao gồm thuốc gây mê

  167

  162

  03C1.55

  Rửa ruột non toàn bộ loại bỏ chất độc qua đường tiêu hoá

  825.000

   

  168

  163

   

  Rút máu để điều trị

  230.000

   

  169

  164

   

  Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe

  176.000

   

  170

  165

   

  Siêu âm can thiệp - Đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe

  590.000

  Chưa bao gồm ống thông.

  171

  166

   

  Siêu âm can thiệp điều trị áp xe hoặc u hoặc nang trong ổ bụng

  554.000

   

  172

  167

  03C1.21

  Sinh thiết cơ tim

  1.746.000

  Chưa bao gồm bộ dụng cụ thông tim và chụp buồng tim, kim sinh thiết cơ tim.

  173

  168

  04C2.80

  Sinh thiết da hoặc niêm mạc

  124.000

   

  174

  169

   

  Sinh thiết gan hoặc thận dưới hướng dẫn của siêu âm

  995.000

   

  175

  170

   

  Sinh thiết vú hoặc tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm

  822.000

   

  176

  171

   

  Sinh thiết phổi hoặc gan dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính

  1.892.000

   

  177

  172

   

  Sinh thiết thận hoặc vú hoặc vị trí khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính

  1.692.000

   

  178

  173

  04C2.81

  Sinh thiết hạch hoặc u

  258.000

   

  179

  174

  04C2.110

  Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm

  1.096.000

   

  180

  175

  04C2.83

  Sinh thiết màng phổi

  427.000

   

  181

  176

   

  Sinh thiết móng

  303.000

   

  182

  177

  04C2.84

  Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng

  603.000

   

  183

  178

  04C2.82

  Sinh thiết tủy xương

  238.000

  Chưa bao gồm kim sinh thiết.

  184

  179

  04C2.113

  Sinh thiết tủy xương có kim sinh thiết

  1.368.000

  Bao gồm kim sinh thiết dùng nhiều lần.

  185

  180

   

  Sinh thiết tủy xương (sử dụng máy khoan cầm tay).

  2.673.000

   

  186

  181

  03C1.20

  Sinh thiết vú

  153.000

   

  187

  182

   

  Sinh thiết tuyến vú dưới hướng dẫn của Xquang có hệ thống định vị stereostatic

  1.554.000

   

  188

  183

  03C1.30

  Soi bàng quang, chụp thận ngược dòng

  639.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang.

  189

  184

  03C1.28

  Soi đại tràng, tiêm hoặc kẹp cầm máu

  566.000

  Chưa bao gồm dụng cụ kẹp và clip cầm máu.

  190

  185

  03C1.22

  Soi khớp có sinh thiết

  494.000

   

  191

  186

  03C1.23

  Soi màng phổi

  429.000

   

  192

  187

  03C1.67

  Soi phế quản điều trị sặc phổi ở bệnh nhân ngộ độc cấp

  876.000

   

  193

  188

  03C1.27

  Soi ruột non, tiêm (hoặc kẹp cầm máu) hoặc cắt polyp

  737.000

   

  194

  189

  03C1.26

  Soi ruột non

  630.000

   

  195

  190

  03C1.24

  Soi thực quản hoặc dạ dày gắp giun

  418.000

  Chưa bao gồm dụng cụ gắp giun.

  196

  191

  03C1.29

  Soi trực tràng, tiêm hoặc thắt trĩ

  239.000

   

  197

  192

  03C1.62

  Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực

  983.000

   

  198

  193

  03C1.61

  Tạo nhịp cấp cứu trong buồng tim

  493.000

   

  199

  194

  04C2.107

  Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration offline: HDF ON - LINE)

  1.496.000

  Chưa bao gồm catheter.

  200

  195

  04C2.123

  Thận nhân tạo cấp cứu

  1.533.000

  Quả lọc dây máu dùng 1 lần; đã bao gồm catheter 2 nòng được tính bình quân là 0,25 lần cho 1 lần chạy thận.

  201

  196

  04C2.76

  Thận nhân tạo chu kỳ

  552.000

  Quả lọc dây máu dùng 6 lần.

  202

  197

  04C3.1.149

  Tháo bột: cột sống hoặc lưng hoặc khớp háng hoặc xương đùi hoặc xương chậu

  62.400

   

  203

   

   

  Kỹ thuật phối hợp thận nhân tạo và hấp phụ máu bằng quả hấp phụ máu

  833.000

  Chưa bao gồm quả lọc hấp phụ, (đã bao gồm quả lọc dây máu dùng 6 lần)

  204

  198

  04C3.1.150

  Tháo bột khác

  51.900

  Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú

  205

  199

   

  Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính

  242.000

  Áp dụng đối với bệnh Pemphigus hoặc Pemphigoid hoặc ly thượng bì bọng nước bẩm sinh hoặc vết loét bàn chân do đái tháo đường hoặc vết loét, hoại tử ở bệnh nhân phong hoặc vết loét, hoại tử do tỳ đè.

  206

  200

  04C3.1.143

  Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm

  56.800

  Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế.

  207

  201

  04C3.1.144

  Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm

  81.600

   

  208

  201

  04C3.1.145

  Thay băng vết mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm

  81.600

  Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế.

  209

  202

  04C3.1.145

  Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm

  111.000

   

  210

  203

  04C3.1.146

  Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng

  132.000

   

  211

  204

  04C3.1.147

  Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng

  177.000

   

  212

  205

  04C3.1.148

  Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng

  236.000

   

  213

  206

   

  Thay canuyn mở khí quản

  245.000

   

  214

  207

  04C2.72

  Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi

  91.900

   

  215

  208

   

  Thay transfer set ở bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú

  501.000

   

  216

  209

  04C2.105

  Thở máy (01 ngày điều trị)

  551.000

   

  217

  210

  04C2.65

  Thông đái

  88.700

   

  218

  211

  04C2.66

  Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn

  80.900

   

  219

  212

   

  Tiêm (bắp hoặc dưới da hoặc tĩnh mạch)

  11.000

  Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc tiêm.

  220

  213

   

  Tiêm khớp

  90.000

  Chưa bao gồm thuốc tiêm.

  221

  214

   

  Tiêm khớp dưới hướng dẫn của siêu âm

  130.000

  Chưa bao gồm thuốc tiêm.

  222

  215

   

  Truyền tĩnh mạch

  21.000

  Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc và dịch truyền.

  223

  216

  04C3.1.151

  Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < 10="" cm="">

  176.000

   

  224

  217

  04C3.1.152

  Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ 10 cm

  233.000

   

  225

  218

  04C3.1.153

  Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < 10="" cm="">

  253.000

   

  226

  219

  04C3.1.154

  Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ 10 cm

  299.000

   

  C

  C

   

  Y HỌC DÂN TỘC - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

   

   

  227

  220

  03C1DY.2

  Bàn kéo

  45.200

   

  228

  221

  04C2.DY139

  Bó Farafin

  42.000

   

  229

  222

   

  Bó thuốc

  49.700

   

  230

  223

  03C1DY.3

  Bồn xoáy

  15.800

   

  231

  224

  04C2.DY125

  Châm (có kim dài)

  71.100

   

  232

   

   

  Châm (kim ngắn)

  64.100

   

  233

  225

  03C1DY.8

  Chẩn đoán điện

  35.400

   

  234

  226

  03C1DY.29

  Chẩn đoán điện thần kinh cơ

  56.900

   

  235

  227

  04C2.DY124

  Chôn chỉ (cấy chỉ)

  141.000

   

  236

  228

  04C2.DY140

  Cứu (Ngải cứu, túi chườm)

  35.400

   

  237

  229

   

  Đặt thuốc y học cổ truyền

  44.800

   

  238

  230

  04C2.DY126

  Điện châm (có kim dài)

  73.100

   

  239

   

   

  Điện châm (kim ngắn)

  66.100

   

  240

  231

  04C2.DY130

  Điện phân

  45.000

   

  241

  232

  04C2.DY138

  Điện từ trường

  38.000

   

  242

  233

  03C1DY.20

  Điện vi dòng giảm đau

  28.500

   

  243

  234

  04C2.DY134

  Điện xung

  41.000

   

  244

  235

  03C1DY.25

  Giác hơi

  32.800

   

  245

  236

  03C1DY.1

  Giao thoa

  28.500

   

  246

  237

  04C2.DY129

  Hồng ngoại

  34.600

   

  247

  238

  04C2.DY141

  Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp

  44.100

   

  248

  239

   

  Kỹ thuật can thiệp rối loạn đại tiện bằng phản hồi sinh học (Biofeedback)

  333.000

   

  249

  240

   

  Kỹ thuật tập đường ruột cho người bệnh tổn thương tủy sống

  201.000

   

  250

  241

   

  Kỹ thuật tập luyện với dụng cụ chỉnh hình

  47.400

   

  251

  242

   

  Kỹ thuật thông tiểu ngắt quãng trong phục hồi chức năng tủy sống

  144.000

   

  252

  243

  04C2.DY132

  Laser châm

  46.800

   

  253

  244

  03C1DY.32

  Laser chiếu ngoài

  33.700

   

  254

  245

  03C1DY.33

  Laser nội mạch

  53.000

   

  255

  246

   

  Nắn, bó gẫy xương cẳng chân bằng phương pháp y học cổ truyền

  103.000

   

  256

  247

   

  Nắn, bó gẫy xương cẳng tay bằng phương pháp y học cổ truyền

  103.000

   

  257

  248

   

  Nắn, bó gẫy xương cánh tay bằng phương pháp y học cổ truyền

  103.000

   

  258

  249

   

  Ngâm thuốc y học cổ truyền

  48.800

   

  259

  250

   

  Phong bế thần kinh bằng Phenol để điều trị co cứng cơ

  1.038.000

  Chưa bao gồm thuốc

  260

  251

  03C1DY.17

  Phục hồi chức năng xương chậu của sản phụ sau sinh đẻ

  31.700

   

  261

  252

   

  Sắc thuốc thang (1 thang)

  12.400

  Đã bao gồm chi phí đóng gói thuốc, chưa bao gồm tiền thuốc.

  262

  253

  04C2.DY137

  Siêu âm điều trị

  45.200

   

  263

  254

  04C2.DY131

  Sóng ngắn

  34.200

   

  264

  255

  03C1DY.35

  Sóng xung kích điều trị

  60.600

   

  265

  256

  03C1DY.5

  Tập do cứng khớp

  44.400

   

  266

  257

  03C1DY.6

  Tập do liệt ngoại biên

  27.200

   

  267

  258

  03C1DY.4

  Tập do liệt thần kinh trung ương

  40.700

   

  268

  259

  03C1DY.19

  Tập dưỡng sinh

  22.700

   

  269

  260

   

  Tập giao tiếp (ngôn ngữ, ký hiệu, hình ảnh...)

  57.400

   

  270

  261

  03C1DY.11

  Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi

  10.800

   

  271

  262

   

  Tập mạnh cơ đáy chậu (cơ sản chậu, Pelvis floor)

  300.000

   

  272

  263

   

  Tập nuốt (có sử dụng máy)

  156.000

   

  273

  264

   

  Tập nuốt (không sử dụng máy)

  126.000

   

  274

  265

   

  Tập sửa lỗi phát âm

  103.000

   

  275

  266

  04C2.DY136

  Tập vận động đoạn chi

  41.100

   

  276

  267

  04C2.DY135

  Tập vận động toàn thân

  45.400

   

  277

  268

   

  Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp

  28.500

   

  278

  269

  03C1DY.13

  Tập với hệ thống ròng rọc

  10.800

   

  279

  270

  03C1DY.12

  Tập với xe đạp tập

  10.800

   

  280

  271

  04C2.DY127

  Thuỷ châm

  64.800

  Chưa bao gồm thuốc.

  281

  272

  03C1DY.14

  Thuỷ trị liệu

  60.600

   

  282

  273

   

  Tiêm Botulinum toxine vào cơ thành bàng quang để điều trị bàng quang tăng hoạt động

  2.750.000

  Chưa bao gồm thuốc

  283

  274

   

  Tiêm Botulinum toxine vào điểm vận động đề điều trị co cứng cơ

  1.145.000

  Chưa bao gồm thuốc

  284

  275

  04C2.DY133

  Tử ngoại

  33.400

   

  285

  276

  03C1DY.16

  Vật lý trị liệu chỉnh hình

  29.700

   

  286

  277

  03C1DY.15

  Vật lý trị liệu hô hấp

  29.700

   

  287

  278

  03C1DY.18

  Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động

  29.700

   

  288

  279

  03C1DY.30

  Xoa bóp áp lực hơi

  29.700

   

  289

  280

  04C2.DY128

  Xoa bóp bấm huyệt

  64.200

   

  290

  281

  03C1DY.21

  Xoa bóp bằng máy

  27.200

   

  291

  282

  03C1DY.22

  Xoa bóp cục bộ bằng tay

  40.600

   

  292

  283

  03C1DY.23

  Xoa bóp toàn thân

  49.000

   

  293

  284

   

  Xông hơi thuốc

  42.000

   

  294

  285

   

  Xông khói thuốc

  37.000

   

  295

  286

   

  Xông thuốc bằng máy

  42.000

   

   

   

   

  Các thủ thuật Y học cổ truyền hoặc Phục hồi chức năng còn lại khác

   

   

  296

  287

   

  Thủ thuật loại I

  128.000

   

  297

  288

   

  Thủ thuật loại II

  68.300

   

  298

  289

   

  Thủ thuật loại III

  39.900

   

  D

  D

   

  PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA

   

   

  I

  I

   

  HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC

   

   

  299

  290

   

  Phẫu thuật đặt hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO)

  5.149.000

  Chưa bao gồm bộ tim phổi, dây dẫn và canuyn chạy ECMO.

  300

  291

   

  Thay dây, thay tim phổi (ECMO)  

  1.476.000

  Chưa bao gồm bộ tim phổi, dây dẫn và canuyn chạy ECMO.

  301

  292

   

  Theo dõi, chạy tim phổi nhân tạo (ECMO) mỗi 8 giờ 

  1.258.000

  Áp dụng thanh toán cho mỗi 8 giờ thực hiện.

  302

  293

   

  Kết thúc và rút hệ thống ECMO

  2.414.000

   

   

   

   

  Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

   

   

  303

  294

   

  Phẫu thuật loại đặc biệt

  3.162.000

   

  304

  295

   

  Phẫu thuật loại I

  2.136.000

   

  305

  296

   

  Phẫu thuật loại II

  1.270.000

   

  306

  297

   

  Thủ thuật loại đặc biệt

  1.208.000

   

  307

  298

   

  Thủ thuật loại I

  747.000

   

  308

  299

   

  Thủ thuật loại II

  450.000

   

  309

  300

   

  Thủ thuật loại III

  310.000

   

  II

  II

   

  NỘI KHOA

   

   

  310

  301

  DƯ-MDLS

  Giảm mẫn cảm nhanh với thuốc 72 giờ

  1.376.000

   

  311

  302

  DƯ-MDLS

  Giảm mẫn cảm với thuốc hoặc sữa hoặc thức ăn

  874.000

   

  312

  303

  DƯ-MDLS

  Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đường dưới lưỡi với dị nguyên (Giai đoạn ban đầu - liệu pháp trung bình 15 ngày)

  2.363.000

   

  313

  304

  DƯ-MDLS

  Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đường dưới lưỡi với dị nguyên (Giai đoạn duy trì - liệu pháp trung bình 3 tháng)

  5.079.000

   

  314

  305

  DƯ-MDLS

  Phản ứng phân hủy Mastocyte (Đối với 6 loại dị nguyên)

  288.000

   

  315

  306

  DƯ-MDLS

  Phản ứng tiêu bạch cầu đặc hiệu.

  158.000

   

  316

  307

  DƯ-MDLS

  Test áp bì (Patch test) đặc hiệu với thuốc (Đối với 6 loại thuốc) hoặc mỹ phẩm

  518.000

   

  317

  308

  DƯ-MDLS

  Test hồi phục phế quản

  170.000

   

  318

  309

  DƯ-MDLS

  Test huyết thanh tự thân

  662.000

   

  319

  310

  DƯ-MDLS

  Test kích thích phế quản không đặc hiệu với Methacholine

  874.000

   

  320

  311

  DƯ-MDLS

  Test kích thích với thuốc hoặc sữa hoặc thức ăn

  832.000

   

  321

  312

  DƯ-MDLS

  Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các dị nguyên hô hấp hoặc thức ăn hoặc sữa

  332.000

   

  322

  313

  DƯ-MDLS

  Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các loại thuốc (Đối với 6 loại thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh)

  375.000

   

  323

  314

  DƯ-MDLS

  Test nội bì chậm đặc hiệu với thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh

  473.000

   

  324

  315

  DƯ-MDLS

  Test nội bì nhanh đặc hiệu với thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh

  387.000

   

   

   

   

  Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

   

   

  325

  316

   

  Phẫu thuật loại I

  1.551.000

   

  326

  317

   

  Phẫu thuật loại II

  1.078.000

   

  327

  318

   

  Thủ thuật loại đặc biệt

  814.000

   

  328

  319

   

  Thủ thuật loại I

  568.000

   

  329

  320

   

  Thủ thuật loại II

  313.000

   

  330

  321

   

  Thủ thuật loại III

  160.000

   

  III

  III

   

  DA LIỄU

   

   

  331

  322

   

  Chụp và phân tích da bằng máy

  203.000

   

  332

  323

   

  Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da

  191.000

   

  333

  324

   

  Điều trị một số bệnh da bằng Ni tơ lỏng, nạo thương tổn

  327.000

   

  334

  325

   

  Điều trị các bệnh lý của da bằng PUVA hoặc UBV toàn thân

  232.000

   

  335

  326

   

  Điều trị hạt cơm bằng Plasma

  350.000

   

  336

  327

   

  Điều trị một số bệnh da bằng Fractional, Intracell

  1.231.000

   

  337

  328

   

  Điều trị một số bệnh da bằng IPL

  445.000

   

  338

  329

   

  Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Plasma, đốt điện, ni tơ lỏng

  325.000

   

  339

  330

   

  Điều trị một số bệnh da bằng Laser mầu

  1.025.000

   

  340

  331

   

  Điều trị một số bệnh da bằng Laser YAG, Laser Ruby

  1.180.000

   

  341

  332

   

  Điều trị một số bệnh da bằng Laser, Ánh sáng chiếu ngoài

  205.000

   

  342

  333

   

  Điều trị một số bệnh da bằng tiêm tại chỗ, chấm thuốc

  277.000

   

  343

  334

   

  Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2, cắt bỏ thương tổn

  658.000

   

  344

  335

   

  Điều trị u mạch máu bằng IPL (Intense Pulsed Light)

  720.000

   

  345

  336

   

  Điều trị viêm da cơ địa bằng máy

  1.100.000

   

  346

  337

   

  Phẫu thuật chuyển gân điều trị hở mi

  2.148.000

   

  347

  338

   

  Phẫu thuật điều trị hẹp hố khẩu cái

  2.424.000

   

  348

  339

   

  Phẫu thuật điều trị lỗ đáo có viêm xương

  620.000

   

  349

  340

   

  Phẫu thuật điều trị lỗ đáo không viêm xương

  534.000

   

  350

  341

   

  Phẫu thuật điều trị sa trễ mi dưới

  1.868.000

   

  351

  342

   

  Phẫu thuật điều trị sập cầu mũi

  1.508.000

   

  352

  343

   

  Phẫu thuật điều trị u dưới móng

  735.000

   

  353

  344

   

  Phẫu thuật giải áp thần kinh

  2.274.000

   

  354

  345

   

  Phẫu thuật Mohs điều trị ung thư da

  3.251.000

   

   

   

   

  Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

   

   

  355

  346

   

  Phẫu thuật loại đặc biệt

  3.198.000

   

  356

  347

   

  Phẫu thuật loại I

  1.793.000

   

  357

  348

   

  Phẫu thuật loại II

  1.039.000

   

  358

  349

   

  Phẫu thuật loại III

  783.000

   

  359

  350

   

  Thủ thuật loại đặc biệt

  747.000

   

  360

  351

   

  Thủ thuật loại I

  379.000

   

  361

  352

   

  Thủ thuật loại II

  245.000

   

  362

  353

   

  Thủ thuật loại III

  146.000

   

  IV

  IV

   

  NỘI TIẾT

   

   

  363

  354

  03C2.1.5

  Dẫn lưu áp xe tuyến giáp

  227.000

   

  364

  355

   

  Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường

  254.000

   

  365

  356

   

  Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

  6.513.000

   

  366

  357

   

  Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

  4.119.000

   

  367

  358

   

  Phẫu thuật loại 1 mổ nội soi tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

  5.725.000

   

  368

  359

   

  Phẫu thuật loại 2 mổ mở tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

  4.436.000

   

  369

  360

   

  Phẫu thuật loại 2 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

  3.313.000

   

  370

  361

   

  Phẫu thuật loại 3 mổ mở tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

  4.259.000

   

  371

  362

   

  Phẫu thuật loại 3 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

  2.750.000

   

  372

  363

   

  Phẫu thuật loại đặc biệt mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

  5.421.000

   

  373

  364

   

  Phẫu thuật loại đặc biệt tuyến nội tiết mổ mở có dùng dao siêu âm

  7.697.000

   

  374

  365

   

  Phẫu thuật loại đặc biệt tuyến nội tiết mổ nội soi dùng dao siêu âm

  7.588.000

   

   

   

   

  Các thủ thuật còn lại khác

   

   

  375

  366

   

  Thủ thuật loại I

  604.000

   

  376

  367

   

  Thủ thuật loại II

  385.000

   

  377

  368

   

  Thủ thuật loại III

  210.000

   

  V

  V

   

  NGOẠI KHOA

   

   

   

   

   

  Ngoại Thần kinh

   

   

  378

  369

   

  Phẫu thuật giải ép thần kinh hoặc khoan thăm dò sọ

  4.442.000

   

  379

  370

   

  Phẫu thuật lấy máu tụ trong sọ hoặc ngoài màng cứng hoặc dưới màng cứng hoặc trong não

  5.012.000

  Chưa bao gồm nẹp, ghim, vít, ốc, miếng vá khuyết sọ.

  380

  371

   

  Phẫu thuật u hố mắt

  5.461.000

  Chưa bao gồm nẹp, ghim, ốc, vít, miếng vá khuyết sọ

  381

  372

   

  Phẫu thuật áp xe não

  6.746.000

  Chưa bao gồm bộ dẫn lưu kín, miếng vá khuyết sọ.

  382

  373

  03C2.1.39

  Phẫu thuật dẫn lưu não thất - màng bụng

  4.080.000

  Chưa bao gồm van dẫn lưu nhân tạo.

  383

  374

  03C2.1.45

  Phẫu thuật nội soi não hoặc tuỷ sống

  4.918.000

  Chưa bao gồm miếng vá khuyết sọ, dao siêu âm (trong phẫu thuật u não)

  384

  375

  03C2.1.38

  Phẫu thuật nội soi u tuyến yên

  5.386.000

  Chưa bao gồm miếng vá khuyết sọ, dao siêu âm.

  385

  376

   

  Phẫu thuật tạo hình màng não

  5.630.000

  Chưa bao gồm màng não nhân tạo, miếng vá khuyết sọ, bộ van dẫn lưu.

  386

  377

   

  Phẫu thuật thoát vị não, màng não

  5.331.000

  Chưa bao gồm màng não nhân tạo, miếng vá khuyết sọ, bộ van dẫn lưu.

  387

  378

   

  Phẫu thuật vi phẫu lấy u tủy

  7.129.000

  Chưa bao gồm mạch nhân tạo, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít, kinh vi phẫu.

  388

  379

  03C2.1.43

  Phẫu thuật vi phẫu u não đường giữa

  7.350.000

  Chưa bao gồm miếng vá nhân tạo, ghim, ốc, vít.

  389

  380

  03C2.1.41

  Phẫu thuật vi phẫu u não nền sọ

  6.542.000

  Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, vật liệu cầm máu sinh học, màng não nhân tạo, dao siêu âm.

  390

  381

  03C2.1.42

  Phẫu thuật vi phẫu u não thất

  6.542.000

  Chưa bao gồm dụng cụ dẫn đường, ghim, ốc, vít, dao siêu âm, bộ dẫn lưu não thất, miếng vá khuyết sọ.

  391

  382

   

  Phẫu thuật vi phẫu u não tuyến yên

  7.029.000

  Chưa bao gồm mạch nhân tạo, miếng vá khuyết sọ, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít, dao siêu âm.

  392

  383

   

  Phẫu thuật điều trị viêm xương sọ hoặc hàm mặt

  5.306.000

  Chưa bao gồm nẹp, ghim, ốc, vít.

  393

  384

   

  Phẫu thuật ghép khuyết sọ

  4.496.000

  Chưa bao gồm xương nhân tạo, vật liệu tạo hình hộp sọ, đinh, nẹp, vít, lưới tital, ghim, ốc, màng não nhân tạo, vật liệu cầm máu sinh học.

  394

  385

   

  Phẫu thuật u xương sọ

  4.951.000

  Chưa bao gồm đinh, ghim, nẹp, vít, ốc, vật liệu tạo hình hộp sọ, màng não nhân tạo.

  395

  386

   

  Phẫu thuật vết thương sọ não hở

  5.315.000

  Chưa bao gồm đinh, ghim, nẹp, vít, ốc, màng não nhân tạo, vật liệu tạo hình hộp sọ.

  396

  387

  03C2.1.44

  Phẫu thuật vi phẫu dị dạng mạch não

  6.658.000

  Chưa bao gồm kẹp mạch máu, miếng vá khuyết sọ, van dẫn lưu, ghim, ốc, vít.

  397

  388

   

  Phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu trong và ngoài hộp sọ

  7.005.000

  Chưa bao gồm mạch nhân tạo, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít.

  398

  389

  03C2.1.40

  Phẫu thuật thần kinh có dẫn đường

  6.350.000

   

  399

  390

  03C2.1.46

  Quang động học (PTD) trong điều trị u não ác tính

  6.826.000

  Chưa bao gồm dụng cụ dẫn đường

   

   

   

  Ngoại Lồng ngực - mạch máu

   

   

  400

  391

  03C2.1.31

  Cấy hoặc đặt máy tạo nhịp hoặc cấy máy tạo nhịp phá rung

  1.595.000

  Chưa bao gồm máy tạo nhịp, máy phá rung.

  401

  392

  03C2.1.24

  Phẫu thuật bắc cầu mạch vành

  17.967.000

  Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, vòng van, van tim nhân tạo, miếng vá siêu mỏng, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ tạng, dụng cụ cố định mạch vành.

  402

  393

  03C2.1.25

  Phẫu thuật các mạch máu lớn (động mạch chủ ngực hoặc bụng hoặc cảnh hoặc thận)

  14.468.000

  Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ tạng.

  403

  394

  03C2.1.18

  Phẫu thuật cắt màng tim rộng

  14.228.000

   

  404

  395

  03C2.1.15

  Phẫu thuật cắt ống động mạch

  12.741.000

  Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.

  405

  396

  03C2.1.17

  Phẫu thuật nong van động mạch chủ

  7.728.000

   

  406

  397

  03C2.1.16

  Phẫu thuật tạo hình eo động mạch

  14.228.000

  Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.

  407

  398

   

  Phẫu thuật đặt Catheter ổ bụng để lọc màng bụng

  7.210.000

   

  408

  399

   

  Phẫu thuật tạo thông động tĩnh mạch AVF

  3.701.000

  Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo.

  409

  400

   

  Phẫu thuật thăm dò ngoài màng tim hoặc thăm dò lồng ngực

  3.249.000

   

  410

  401

  03C2.1.19

  Phẫu thuật thay đoạn mạch nhân tạo

  12.542.000

  Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.

  411

  402

  03C2.1.21

  Phẫu thuật thay động mạch chủ

  18.474.000

  Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, động mạch chủ nhân tạo, van động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân tạo, ống van động mạch, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, bộ dây truyền dung dịch liệt tim.

  412

  403

  03C2.1.20

  Phẫu thuật tim các loại (tim bẩm sinh hoặc sửa van tim hoặc thay van tim…)

  16.967.000

  Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, vòng van và van tim nhân tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, ống van động mạch, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ tạng.

  413

  404

   

  Phẫu thuật tim kín khác

  13.725.000

  Chưa bao gồm động mạch chủ nhân tạo, van động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.

  414

  405

  03C2.1.14

  Phẫu thuật tim loại Blalock

  14.228.000

  Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo hoặc động mạch chủ nhân tạo.

  415

  406

  03C2.1.26

  Phẫu thuật tim, mạch khác có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể

  16.317.000

  Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, bộ dây truyền dung dịch liệt tim, đầu đốt.

  416

  407

   

  Phẫu thuật u máu các vị trí

  2.979.000

   

  417

  408

   

  Phẫu thuật cắt phổi

  8.530.000

  Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy hoặc stapler

  418

  409

   

  Phẫu thuật cắt u trung thất

  10.195.000

   

  419

  410

   

  Phẫu thuật dẫn lưu màng phổi

  1.736.000

   

  420

  411

   

  Phẫu thuật điều trị bệnh lý lồng ngực khác

  6.603.000

  Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít, các loại khung, thanh nâng ngực và đai nẹp ngoài.

  421

  412

   

  Phẫu thuật nội soi cắt u trung thất

  9.866.000

  Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy hoặc stapler, dao siêu âm

  422

  413

   

  Phẫu thuật nội soi ngực bệnh lý hoặc chấn thương

  8.172.000

  Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy hoặc stapler, dao siêu âm.

  423

  414

   

  Phẫu thuật phục hồi thành ngực (do chấn thương hoặc vết thương)

  6.731.000

  Chưa bao gồm các loại đinh, nẹp, vít, các loại khung, thanh nâng ngực và đai nẹp ngoài.

   

   

   

  Ngoại Tiết niệu

   

   

  424

  415

  03C2.1.91

  Ghép thận, niệu quản tự thân có sử dụng vi phẫu

  6.474.000

   

  425

  416

   

  Phẫu thuật cắt thận

  4.176.000

   

  426

  417

   

  Phẫu thuật cắt u thượng thận hoặc cắt nang thận

  6.034.000

   

  427

  418

   

  Phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang

  3.971.000

   

  428

  419

  03C2.1.82

  Phẫu thuật nội soi cắt thận hoặc u sau phúc mạc

  4.261.000

   

  429

  420

  03C2.1.83

  Phẫu thuật nội soi u thượng thận hoặc nang thận

  4.120.000

   

  430

  421

   

  Phẫu thuật lấy sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang

  4.042.000

   

  431

  422

   

  Phẫu thuật cắt niệu quản hoặc tạo hình niệu quản hoặc tạo hình bể thận (do bệnh lý hoặc chấn thương)

  5.274.000

   

  432

  423

  03C2.1.85

  Phẫu thuật cắt túi sa niệu quản bằng nội soi

  3.016.000

   

  433

  424

   

  Phẫu thuật cắt bàng quang

  5.237.000

   

  434

  425

   

  Phẫu thuật cắt u bàng quang

  5.351.000

   

  435

  426

   

  Phẫu thuật nội soi cắt u bàng quang

  4.510.000

   

  436

  427

  03C2.1.84

  Phẫu thuật nội soi cắt bàng quang, tạo hình bàng quang

  5.745.000

   

  437

  428

   

  Phẫu thuật nội soi cắt cổ bàng quang

  4.510.000

   

  438

  429

   

  Phẫu thuật đóng dò bàng quang

  4.359.000

   

  439

  430

  03C2.1.87

  Điều trị u xơ tiền liệt tuyến bằng laser

  2.656.000

  Chưa bao gồm dây cáp quang.

  440

  431

  03C2.1.88

  Nội soi cắt đốt u lành tuyến tiền liệt qua đường niệu đạo (TORP)

  2.656.000

   

  441

  432

   

  Phẫu thuật bóc u xơ tiền liệt tuyến

  4.879.000

   

  442

  433

  03C2.1.86

  Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt qua nội soi

  3.908.000

   

  443

  434

   

  Phẫu thuật điều trị các bệnh lý hoặc chấn thương niệu đạo khác

  4.095.000

   

  444

  435

   

  Phẫu thuật hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chỗ hoặc cắt bỏ tinh hoàn

  2.301.000

   

  445

  436

   

  Phẫu thuật nội soi đặt Sonde JJ

  1.731.000

  Chưa bao gồm sonde JJ.

  446

  437

   

  Phẫu thuật tạo hình dương vật

  4.180.000

   

  447

  438

  03C2.1.89

  Đặt prothese cố định sàn chậu vào mỏm nhô xương cụt

  3.524.000

   

  448

  439

  03C2.1.12

  Tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung (thủy điện lực)

  2.380.000

   

  449

  440

  03C2.1.13

  Tán sỏi qua nội soi (sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang)

  1.271.000

  Chưa bao gồm sonde JJ, rọ lấy sỏi.

   

   

   

  Tiêu hóa

   

   

  450

  441

   

  Phẫu thuật cắt các u lành thực quản

  5.373.000

  Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, Stent.

  451

  442

   

  Phẫu thuật cắt thực quản

  7.172.000

  Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, Stent.

  452

  443

  03C2.1.61

  Phẫu thuật cắt thực quản qua nội soi ngực và bụng

  5.754.000

  Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy.

  453

  444

   

  Phẫu thuật đặt Stent thực quản

  5.100.000

  Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, Stent.

  454

  445

  03C2.1.60

  Phẫu thuật nội soi điều trị trào ngược thực quản, dạ dày

  5.894.000

   

  455

  446

   

  Phẫu thuật tạo hình thực quản

  7.437.000

  Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, Stent.

  456

  447

  03C2.1.59

  Phẫu thuật nội soi tạo hình thực quản

  5.894.000

  Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, Stent.

  457

  448

   

  Phẫu thuật cắt bán phần dạ dày

  4.845.000

  Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, kẹp khóa mạch máu, dao siêu âm.

  458

  449

   

  Phẫu thuật cắt dạ dày

  7.155.000

  Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, kẹp khóa mạch máu, dao siêu âm.

  459

  450

  03C2.1.62

  Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày

  5.030.000

  Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.

  460

  451

   

  Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày

  2.867.000

   

  461

  452

  03C2.1.64

  Phẫu thuật nội soi cắt dây thần kinh X trong điều trị loét dạ dày

  3.191.000

  Chưa bao gồm dao siêu âm.

  462

  453

  03C2.1.81

  Phẫu thuật bệnh phình đại tràng bẩm sinh 1 thì

  2.898.000

  Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

  463

  454

   

  Phẫu thuật cắt đại tràng hoặc phẫu thuật kiểu Harman

  4.414.000

  Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

  464

  455

   

  Phẫu thuật cắt dây chằng gỡ dính ruột

  2.474.000

   

  465

  456

   

  Phẫu thuật cắt nối ruột

  4.237.000

  Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

  466

  457

  03C2.1.63

  Phẫu thuật nội soi cắt nối ruột

  4.191.000

  Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy.

  467

  458

   

  Phẫu thuật cắt ruột non

  4.573.000

  Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

  468

  459

   

  Phẫu thuật cắt ruột thừa

  2.531.000

   

  469

   

   

  Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa

  2.534.000

   

  470

  460

   

  Phẫu thuật cắt trực tràng đường bụng, tầng sinh môn

  6.850.000

  Chưa bao gồm khóa kẹp mạch máu, miếng cầm máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

  471

  461

  03C2.1.80

  Phẫu thuật dị tật teo hậu môn trực tràng 1 thì

  4.578.000

   

  472

  462

   

  Phẫu thuật nội soi cố định trực tràng

  4.220.000

  Chưa bao gồm tấm nâng trực tràng, dao siêu âm.

  473

  463

  03C2.1.65

  Phẫu thuật nội soi ung thư đại hoặc trực tràng

  3.261.000

  Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.

  474

  464

   

  Phẫu thuật dẫn lưu trong (nối tắt) hoặc dẫn lưu ngoài

  2.634.000

  Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, miếng cầm máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

  475

  465

   

  Phẫu thuật khâu lỗ thủng tiêu hóa hoặc lấy dị vật ống tiêu hóa hoặc đẩy bả thức ăn xuống đại tràng

  3.530.000

   

  476

  466

   

  Phẫu thuật cắt gan

  8.022.000

  Chưa bao gồm keo sinh học, đầu dao cắt gan siêu âm, dao cắt hàn mạch, hàn mô.

  477

  467

  03C2.1.78

  Phẫu thuật nội soi cắt gan

  5.532.000

  Chưa bao gồm đầu dao cắt gan siêu âm, keo sinh học, dao cắt hàn mạch, hàn mô.

  478

  468

  03C2.1.77

  Phẫu thuật cắt gan mở có sử dụng thiết bị kỹ thuật cao

  6.612.000

  Chưa bao gồm đầu dao cắt gan siêu âm, keo sinh học, dao cắt hàn mạch, hàn mô.

  479

  469

   

  Phẫu thuật điều trị bệnh lý gan hoặc mật khác

  4.643.000

  Chưa bao gồm keo sinh học, đầu dao cắt gan siêu âm, dao cắt hàn mạch, hàn mô, Stent, chi phí DSA.

  480

  470

  03C2.1.79

  Phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý gan mật khác

  3.261.000

  Chưa bao gồm đầu dao cắt gan siêu âm, keo sinh học, dao cắt hàn mạch, hàn mô.

  481

  471

   

  Phẫu thuật khâu vết thương gan hoặc chèn gạc cầm máu

  5.204.000

  Chưa bao gồm vật liệu cầm máu.

  482

  472

   

  Phẫu thuật cắt túi mật

  4.467.000

   

  483

  473

  03C2.1.73

  Phẫu thuật nội soi cắt túi mật

  3.053.000

   

  484

  474

   

  Phẫu thuật lấy sỏi ống mật chủ

  4.443.000

  Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.

  485

  475

   

  Phẫu thuật lấy sỏi ống mật phức tạp

  6.730.000

  Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.

  486

  476

  03C2.1.76

  Phẫu thuật nội soi cắt túi mật - mở ống mật chủ lấy sỏi và nối mật - ruột

  3.761.000

  Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.

  487

  477

  03C2.1.67

  Phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ

  4.394.000

   

  488

  478

  03C2.1.72

  Phẫu thuật nội soi lấy sỏi mật hay dị vật đường mật

  3.261.000

  Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.

  489

  479

  03C2.1.75

  Tán sỏi trong mổ nội soi đường mật và tán sỏi qua đường hầm Kehr

  4.083.000

  Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.

  490

  480

  03C2.1.74

  Phẫu thuật cắt cơ Oddi và nong đường mật qua ERCP

  3.400.000

  Chưa bao gồm stent.

  491

  481

   

  Phẫu thuật nối mật ruột

  4.343.000

   

  492

  482

   

  Phẫu thuật cắt khối tá tụy

  10.701.000

  Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm và đoạn mạch nhân tạo.

  493

  483

   

  Phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy có sử dụng máy cắt nối

  10.031.000

  Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.

  494

  484

   

  Phẫu thuật cắt lách

  4.416.000

  Chưa bao gồm khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm.

  495

  485

  03C2.1.70

  Phẫu thuật nội soi cắt lách

  4.330.000

  Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.