hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 10/03/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Điều kiện, thủ tục chuyển mục đích đất thực hiện dự án đầu tư thế nào?

Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải đảm bảo những điều kiện gì? Thủ tục thực hiện chuyển mục đích để thực hiện dự án đầu tư được tiến hành ra sao? Cùng giải đáp trong bài viết sau đây.

 

Câu hỏi: Chào Luật sư, xin hỏi điều kiện và thủ tục để chuyển mục đích sử dụng đất sang thực hiện dự án đầu tư được pháp luật hiện hành quy định như thế nào?

Có phải việc chuyển mục đích sử dụng loại đất nào sang đất thực hiện dự án đầu tư cũng giống nhau không?

Xin được giải đáp cụ thể.

Chào bạn, việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải được thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai.

Theo đó, ngoài các điều kiện thông thường, người sử dụng có đất xin chuyển mục đích sử dụng trong dự án đầu tư còn phải đáp ứng các điều kiện riêng biệt, chi tiết như sau:

Điều kiện được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư là gì?

Điều kiện chung để chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được quy định tại Điều 52, Điều 57 Luật Đất đai 2013, Thông tư 09/2021/TT-BTNMT như sau:

 • Phải được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích (nếu thuộc trường hợp phải xin phép trước khi chuyển mục đích sử dụng);

 • Phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước (trừ các trường hợp được miễn, giảm);

 • Thực hiện theo trình tự, thủ tục luật định về việc chuyển mục đích sử dụng đất;

 • Nhu cầu chuyển mục đích để thực hiện dự án đầu tư phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện nơi có đất;

 • Dự án đầu tư phải được cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư;

 • Phải có hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng hợp lệ;

Ngoài ra, để được chuyển mục đích sử dụng đất thì chủ đầu tư còn phải thỏa mãn các điều kiện được quy định tại Điều 58 Luật Đất đai 2013 như sau:

 • Là nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư;

 • Phải thực hiện ký quỹ theo quy định của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 cùng các văn bản khác có liên quan;

 • Không vi phạm pháp luật đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao/cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác;

Như vậy, để được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, chủ đầu tư phải đảm bảo các điều kiện như chúng tôi đã trình bày ở trên.

Trong trường hợp không thỏa mãn một trong số các điều kiện này, chủ đầu tư khó có thể được chấp thuận, cho phép được chuyển mục đích sử dụng đất.

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án dầu tư
Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án dầu tư


Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thế nào?

Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được tiến hành theo quy định tại Điều 68, Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP qua các bước như:

 • Nộp hồ sơ xin chuyển mục đích;

 • Xét duyệt hồ sơ và thẩm định yêu cầu xin chuyển mục đích;

 • Trình cơ quan có thẩm quyền thông qua/quyết định chuyển mục đích sử dụng đất;

 • Thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất;

Bước 1: Nộp, tiếp nhận hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất

 • Người xin chuyển mục đích sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT gồm:

 • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, mẫu dùng chung cho mọi trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng (mẫu số 01);

 • Giấy chứng nhận/sổ hồng đã được cấp cho người sử dụng;

 • Biên bản thuyết minh dự án đầu tư (áp dụng đối với dự án không phải trình cấp có thẩm quyền xét duyệt (bản sao);

 • Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của tổ chức sử dụng đất nếu không phải lập dự án đầu tư (bản sao);

 • Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính đối với phần diện tích đất xin chuyển mục đích sử dụng (nếu có);

Bước 2: Kiểm tra, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích

Cơ quan Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận và tiến hành các công việc chuyên môn sau:

 • Thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất theo khoản 2 Điều 68 Nghị định 43/2014/NĐ-CP nếu đất xin chuyển mục đích là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ hoặc đất rừng đặc dụng;

 • Thực hiện thẩm tra hồ sơ, xác minh trên thực địa (nếu cần thiết), thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất theo khoản 2 Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP;

 • Trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét trước khi thực hiện các công việc tiếp theo;

 • Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý, cập nhật biến động thông tin về đất đai vào cơ sở dữ liệu đất đai và hồ sơ địa chính;

 • Hướng dẫn người xin chuyển mục đích sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định;

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư


Bước 3: Trình cơ quan có thẩm quyền quyết định/thông qua yêu cầu xin chuyển mục đích

 • Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền trình Hội đồng nhân dân cùng cấp hoặc Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng;

 • Chuyển hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền để giải quyết theo thủ tục chung;

Bước 4: Tiến hành chuyển mục đích sử dụng đất

 • Sau khi có Nghị quyết hoặc văn bản chấp thuận của Chính phủ/Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định;

 • Chuyển hồ sơ cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường để thực hiện theo quy định chung;

 • Cơ quan Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc chuyên môn, ký hợp đồng thuê đất (nếu có) với chủ đầu tư;

 • Người xin chuyển mục đích sử dụng đất/chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư đã được cấp phép, phê duyệt sau khi được chuyển mục đích sử dụng;

Như vậy, trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được tiến hành theo các bước mà chúng tôi đã nêu ở trên.

Cần lưu ý rằng, việc chuyển mục đích sử dụng đất chỉ được thực hiện nếu như người xin chuyển phải thỏa mãn đầy đủ các điều kiện luật định.

Trên đây là giải đáp về vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Nguyễn Văn Việt

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Việt

Công ty Luật TNHH I&J - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://luatdongduong.com.vn/

Có thể bạn quan tâm

X