Giải đáp pháp luật trực tuyến
Thứ Bảy, 02/07/2022

Cơ quan nào có thẩm quyền hòa giải tranh chấp đất đai?

Hòa giải tranh chấp đất đai là bước đầu tiên để giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của Luật Đất đai 2013. Theo đó, chỉ có những cơ quan có thẩm quyền được pháp luật quy định mới được thực hiện hòa giải tranh chấp đất đai. Đồng thời, việc hòa giải tranh chấp đất đai phải được tiến hành theo trình tự mà pháp luật quy định.

 

Câu hỏi: Chào Luật sư, tôi có tranh chấp về đất đai với nhà hàng xóm muốn giải quyết theo quy định pháp luật vì hai bên không thể tiến hành tự thương lượng, thỏa thuận. Theo tôi được biết, tranh chấp đất đai phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành hòa giải trước khi giải quyết.

Vậy Luật sư cho tôi biết, cơ quan nào có thẩm quyền hòa giải tranh chấp đất đai? Tôi thực hiện việc hòa giải tranh chấp đất đai này như thế nào?

Chào bạn, chúng tôi giải đáp cho bạn về vướng mắc liên quan đến cơ quan có thẩm quyền hòa giải tranh chấp đất đai như sau:

Cơ quan nào có thẩm quyền hòa giải tranh chấp đất đai?

Trước hết, Luật Đất đai 2013 quy định những tranh chấp đất đai bắt buộc phải tiến hành hòa giải trước khi giải quyết còn các tranh chấp khác thì không cần phải tiến hành hòa giải. Theo đó:

- Tranh chấp đất đai là những tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất trong hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai (khoản 24 Điều 3 Luật Đất đai 2013). Một trong số những tranh chấp đất đai dễ thấy nhất như tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất, tranh chấp về ranh giới thửa đất, tranh chấp về mốc giới,...

- Tranh chấp khác có liên quan đến quyền sử dụng đất như tranh chấp về chia thừa kế, tranh chấp về giao dịch/hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp về phân chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất,...thì không được coi là tranh chấp đất đai và không phải hòa giải theo quy định của Luật Đất đai 2013 (khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP).

Do chúng tôi chưa nhận được đầy đủ thông tin về tranh chấp của bạn nên chưa thể giải đáp chính xác cho bạn đó có phải là tranh chấp đất đai buộc phải hòa giải hay không. Nếu không thuộc trường hợp tranh chấp đất đai thì bạn không cần phải thực hiện hòa giải tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

Trường hợp là tranh chấp đất đai thì cần phải thực hiện hòa giải tại cơ quan có thẩm quyền. Căn cứ quy định tại Điều 202 Luật Đất đai 2013:

Điều 202. Hòa giải tranh chấp đất đai

1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.

2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

=> Theo đó, cơ quan có thẩm quyền hòa giải tranh chấp đất đai là Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất. Người trực tiếp có trách nhiệm thực hiện hòa giải tranh chấp đất đai là chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

Như vậy, thẩm quyền hòa giải tranh chấp đất đai thuộc về Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất, người trực tiếp tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

tham quyen hoa giai tranh chap dat dai


Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã thế nào?

Căn cứ Điều 202 Luật Đất đai 2013, Điều 88 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khoản 27 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai có thể thực hiện thông qua những bước sau:

Bước 1: Nộp đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai tới Ủy ban nhân dân cấp xã

Người có yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai gửi đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất (trong đơn cần nêu rõ vụ việc tranh chấp và yêu cầu hòa giải). Hiện nay, pháp luật chưa ban hành mẫu đơn hòa giải tranh chấp đất đai chung nên bạn dựa trên mẫu đơn chung để ghi nội dung hoặc sử dụng mẫu đơn hòa giải tranh chấp đất đai của chúng tôi dưới đây:

Xem thêm: Mẫu đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai

Sau khi đã hoàn thiện mẫu đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai, bạn nộp đơn này cùng với các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình và giấy tờ tùy thân của bạn (chứng minh nhân dân/căn cước công dân)/giấy tờ chứng minh nơi cư trú tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thực hiện các công việc 

- Thẩm tra hồ sơ/vụ việc tranh chấp; Xác minh tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp;

- Tiến hành thu thập giấy tờ, tài liệu có liên quan do các bên cung cấp về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất của các bên tranh chấp;

- Thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai, thành phần gồm:

+ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là Chủ tịch Hội đồng;

+ Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, tổ trưởng tổ dân phố đối với khu vực đô thị/trưởng thôn, ấp đối với khu vực nông thôn;

+ Người có uy tín trong dòng họ/ở nơi sinh sống/nơi làm việc;

+ Người có trình độ pháp lý/có kiến thức xã hội;

+ Già làng/chức sắc tôn giáo, người biết rõ vụ, việc;

+ Đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó;

+ Cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp cấp xã;

+ Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể mời đại diện Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp xã;

- Tổ chức cuộc họp hòa giải tranh chấp đất đai. Cuộc họp hòa giải tranh chấp đất đai cần đảm bảo:

+ Có sự tham gia của các bên tranh chấp, thành viên Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Việc hòa giải chỉ được tiến hành khi có mặt của các bên tranh chấp, nếu một trong các bên tranh chấp vắng mặt đến lần thứ 02 thì được coi là việc hòa giải không thành;

+ Việc hòa giải phải được lập thành biên bản và có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng hòa giải, các bên tranh chấp có mặt tại buổi hòa giải, các thành viên tham gia hòa giải và phải đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải cũng phải được gửi ngay cho các bên tranh chấp và lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất;

Lưu ý: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà các bên tranh chấp có ý kiến bằng văn bản khác với nội dung đã thống nhất trong biên bản hòa giải thành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lại cuộc họp Hội đồng hòa giải để xem xét giải quyết đối với ý kiến bổ sung và phải lập biên bản hòa giải thành hoặc không thành.

Thời gian để Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện mở cuộc họp hòa giải là không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai.

Bước 3: Nhận kết quả

- Nếu hòa giải thành: Hội đồng hòa giải lập biên bản hòa giải thành và các bên thực hiện đăng ký biến động đất đai sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải thành tới Phòng Tài nguyên và Môi trường (áp dụng trong trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi về ranh giới, mốc giới thửa đất)

- Nếu hòa giải không thành: Là trường hợp các bên sau khi đã mở cuộc họp hòa giải tranh chấp đất đai mà không thống nhất được ý kiến hoặc sau khi hòa giải thành mà có ít nhất một trong các bên thay đổi ý kiến về kết quả hòa giải thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản hòa giải không thành và hướng dẫn các bên tranh chấp gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp tiếp theo (giải quyết tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất hoặc Tòa án nhân dân có thẩm quyền).

Như vậy, trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai được thực hiện theo quy định pháp luật như các bước mà chúng tôi đã trình bày ở trên.

Trên đây là giải đáp thắc mắc về thẩm quyền hòa giải tranh chấp đất đai, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

>> Giải quyết tranh chấp đất đai không có sổ đỏ bằng cách nào?

>> Có được ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai không?

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm