hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 22/05/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất 2023 có gì mới?

Câu hỏi: Chào Luật sư, xin hỏi thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất được thực hiện như thế nào?

Gia đình tôi được nhận đền bù bồi thường là đất tái định cư được Nhà nước giao.

Gia đình tôi là hộ nghèo, do đó, cán bộ xã có nói làm hồ sơ ghi nợ tiền sử dụng đất để trả dần cho đỡ khó khăn.

Mong Luật sư hướng dẫn thủ tục thực hiện.

Ngoài ra, xin hỏi Luật sư, trong thời gian ghi nợ tiền sử dụng đất, chúng tôi có bị tính lãi không?

Nếu có tính lãi thì lãi suất là bao nhiêu?

Chào bạn, thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất 2023 được áp dụng, thực hiện theo quy định tại Nghị định 79/2019/NĐ-CP (Nghị định sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về đối tượng, thủ tục ghi nợ, xóa nợ tiền sử dụng đất).

Với câu hỏi của bạn, căn cứ quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi giải đáp như sau:

Thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thế nào?

Căn cứ khoản 5 Điều 1 Nghị định 79/2019/NĐ-CP, kể từ ngày 10/12/2019 (ngày văn bản có hiệu lực), thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân được thực hiện lần lượt theo trình tự dưới đây:

 • Nộp hồ sơ xin ghi nợ tiền sử dụng đất;

 • Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ và thực hiện công việc chuyên môn;

 • Cơ quan thuế thực hiện công việc chuyên môn;

 • Nhận kết quả đã được ghi nợ;

So với quy định cũ đã hết hiệu lực tại Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất không có nhiều khác biệt về các bước thực hiện mà có sự khác biệt trong cách tính tiền sử dụng đất, trách nhiệm của mỗi cơ quan.

Chi tiết công việc của từng đối tượng, cơ quan được thực hiện trong từng bước như chúng tôi liệt kê dưới đây:

Bước 1: Nộp hồ sơ xin ghi nợ tiền sử dụng đất

Gia đình bạn chuẩn bị 01 bộ hồ sơ xin ghi nợ tiền sử dụng đất gồm:

 • Đơn đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất (hay thường được gọi là đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất);

 • Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất như sổ hộ nghèo, xác nhận về nơi đăng ký thường trú tại khu vực địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn...;

 • Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận theo quy định khi được Nhà nước giao đất tái định cư như: Quyết định giao đất tái định cư và phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; đơn xin cấp sổ đỏ lần đầu - mẫu 04/ĐK;

 • Giấy tờ khác như văn bản ủy quyền (nếu có), giấy tờ chứng minh được miễn, giảm tiền sử dụng đất, căn cước công dân...;

Nơi nộp hồ sơ: Văn phòng đăng ký đất đai - chi nhánh cấp huyện nơi có đất/hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường cấp huyện nơi có đất.

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ và giải quyết yêu cầu

 • Văn phòng đăng ký đất đai - chi nhánh cấp huyện nơi có đất tiếp nhận hồ sơ, thực hiện rà soát, kiểm tra hồ sơ;

 • Lập phiếu chuyển thông tin gửi cơ quan thuế có thẩm quyền, trong đó, nội dung của phiếu chuyển phải có thông tin về số tiền hộ gia đình, cá nhân được nhận bồi thường;

 • Trả giấy hẹn cho hộ gia đình, cá nhân;

Bước 3: Cơ quan thuế thực hiện công việc chuyên môn

 • Dựa trên phiếu chuyển thông tin, cơ quan thuế tính toán số tiền sử dụng đất, ban hành Thông báo theo quy định;

 • Trong thông báo phải có các nội dung:

 • Tổng số tiền sử dụng đất mà hộ gia đình, cá nhân phải nộp;

 • Số tiền sử dụng đất không được ghi nợ (là số tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất mà hộ gia đình, cá nhân được nhận);

 • Số tiền sử dụng đất được ghi nợ: Là kết quả của tổng số tiền mà hộ gia đình, cá nhân phải nộp sau khi trừ đi số tiền mà hộ gia đình, cá nhân không được ghi nợ;

 • Thời hạn được ghi nợ;

Bước 4: Nhận kết quả đã được ghi nợ

 • Đối với khoản tiền sử dụng đất không được ghi nợ, hộ gia đình, cá nhân có nghĩa vụ đóng nộp vào kho bạc Nhà nước theo thông báo;

 • Nhận sổ hồng có thông tin về ghi nợ tiền sử dụng đất theo giấy hẹn sau khi đã nộp biên lai xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất không được ghi nợ cho Văn phòng đăng ký đất đai;

Như vậy, thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất được thực hiện theo các bước mà chúng tôi nêu trên.

Theo đó, việc ghi nợ được hoàn thành nếu khi nhận sổ đỏ/sổ hồng, có thông tin về việc ghi nợ tiền sử dụng đất tại trang 2 ở điểm Ghi chú/hoặc được thể hiện tại mục IV. Những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận.

Thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất 2023Thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất 2023

Nợ tiền sử dụng đất có bị tính lãi không?

Đầu tiên, kết quả của thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất là gia đình bạn nhận được sổ hồng có thông tin ghi nợ tại mục Ghi chú/hoặc tại phần IV. Những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận.

Nghị định 79/2019/NĐ-CP quy định, người sử dụng đất được ghi nợ tiền sử dụng đất không phải đóng tiền lãi, thay vào đó, họ phải đóng tiền chậm nộp.

Cụ thể, số tiền sử dụng đất được ghi nợ xác định theo khoản 3, khoản 5 Điều 1 Nghị định 79/2019/NĐ-CP:

 • Trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày có Quyết định giao đất tái định cư (thời hạn được ghi nợ tiền sử dụng đất):

  • Người được ghi nợ tiền sử dụng đất trả dần tiền ghi nợ trong thời hạn ghi nợ theo Thông báo từ cơ quan thuế;

  • Người sử dụng đất không phải nộp tiền chậm nộp trong khoảng thời gian này;

 • Sau thời hạn 5 năm, kể từ ngày có Quyết định giao đất tái định cư:

  • Người sử dụng đất phải trả số tiền sử dụng còn lại chưa thanh toán;

  • Và số tiền chậm nộp đối với khoản tiền sử dụng đất còn lại chưa thanh toán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế từ thời điểm hết thời hạn 5 năm được ghi nợ đến thời điểm trả nợ;

Lưu ý: Số tiền chậm nộp hiện nay được áp dụng tính là 0,03%/ngày đối với số tiền chậm nộp trên tổng thời gian chậm nộp.

Nói cách khác, thông tin mà bạn nhận được là phải nộp tiền lãi khi thanh toán tiền sử dụng đất là không có căn cứ pháp luật.

Như vậy, khi thực hiện thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất, người được ghi nợ cần chú ý tới quy định về cách tính số tiền sử dụng đất phải nộp, số tiền chậm nộp.

Người sử dụng đất được ghi nợ tiền sử dụng đất không phải nộp tiền lãi đối với số tiền được ghi nợ/hay người sử dụng đất không bị tính lãi đối với khoản tiền nợ là tiền sử dụng đất.

Nguyễn Đức Hùng

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Đức Hùng

Công ty TNHH luật TGS - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://congtyluattgs.vn/

Có thể bạn quan tâm

X