hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 09/02/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Cách tính tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2023 thế nào?

Cách tính tuổi nghỉ hưu 2023 là thông tin nhiều người muốn biết, đặc biệt là đối với những người lao động sắp đến tuổi về hưu.

Câu hỏi: Xin chào HieuLuat, tôi muốn hỏi cụ thể cách tính tuổi hưu cụ thể của người lao động năm 2023 cụ thể ra sao? Và trong năm nay tuổi nghỉ hưu của lao động nam, lao động nữ là bao nhiêu?

Cách tính tuổi nghỉ hưu 2023 như thế nào?

Chào bạn, căn cứ theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 về tuổi nghỉ hưu của người lao động

Người lao động đáp ứng được điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Người lao động trong điều kiện lao động bình thường có tuổi nghỉ hưu được điều chỉnh theo lộ trình đến khi:

- Đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028

- Đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là:

- Đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam

- Đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ.

Mỗi năm sau đó sẽ tăng thêm 3 tháng với lao động nam và 4 tháng với lao động nữ.

- Người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu nếu:

+ Bị suy giảm khả năng lao động;

+ Làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

+ Làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

+ Làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

 - Người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu nếu có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt khác.

cách tính tuổi nghỉ hưu 2023 nld có thể nghỉ sớm hoặc muộn hơn
Tùy từng trường hợp người lao động có thể nghỉ hưu sớm hoặc muộn hơn so với độ tuổi quy định.

Tuổi nghỉ hưu năm 2023 là bao nhiêu?

Nội dung trên đã giải đáp vướng mắc về cách tính tuổi nghỉ hưu 2023. Vậy cụ thể tuổi nghỉ hưu năm 2023 của lao động nam và lao động nữ thế nào? Khoản 2 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019. Theo đó, lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động thực hiện theo bảng dưới đây:

Lao động nam

Lao động nữ

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

2021

60 tuổi 3 tháng

2021

55 tuổi 4 tháng

2022

60 tuổi 6 tháng

2022

55 tuổi 8 tháng

2023

60 tuổi 9 tháng

2023

56 tuổi

2024

61 tuổi

2024

56 tuổi 4 tháng

2025

61 tuổi 3 tháng

2025

56 tuổi 8 tháng

2026

61 tuổi 6 tháng

2026

57 tuổi

2027

61 tuổi 9 tháng

2027

57 tuổi 4 tháng

Từ năm 2028 trở đi

62 tuổi

2028

57 tuổi 8 tháng

   

2029

58 tuổi

   

2030

58 tuổi 4 tháng

   

2031

58 tuổi 8 tháng

   

2032

59 tuổi

   

2033

59 tuổi 4 tháng

   

2034

59 tuổi 8 tháng

   

Từ năm 2035 trở đi

60 tuổi

Việc đối chiếu tháng, năm sinh của người lao động tương ứng với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản này theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu dành cho người lao động làm việc trong điều kiện bình thường như sau:

Lao động nam

Lao động nữ

Thời điểm sinh

Tuổi nghỉ hưu

Thời điểm hưởng lương hưu

Thời điểm sinh

Tuổi nghỉ hưu

Thời điểm hưởng lương hưu

Tháng

Năm

Tháng

Năm

Tháng

Năm

Tháng

Nãm

1

1961

60 tuổi 3 tháng

5

2021

1

1966

55 tuổi 4 tháng

6

2021

2

1961

6

2021

2

1966

7

2021

3

1961

7

2021

3

1966

8

2021

4

1961

8

2021

4

1966

9

2021

5

1961

9

2021

5

1966

10

2021

6

1961

10

2021

6

1966

11

2021

7

1961

11

2021

7

1966

12

2021

8

1961

12

2021

8

1966

1

2022

9

1961

1

2022

9

1966

55 tuổi 8 tháng

6

2022

10

1961

60 tuổi 6 tháng

5

2022

10

1966

7

2022

11

1961

6

2022

11

1966

8

2022

12

1961

7

2022

12

1966

9

2022

1

1962

8

2022

1

1967

10

2022

2

1962

9

2022

2

1967

11

2022

3

1962

10

2022

3

1967

12

2022

4

1962

11

2022

4

1967

1

2023

5

1962

12

2022

5

1967

56 tuổi

6

2023

6

1962

1

2023

6

1967

7

2023

7

1962

60 tuổi 9 tháng

5

2023

7

1967

8

2023

8

1962

6

2023

8

1967

9

2023

9

1962

7

2023

9

1967

10

2023

10

1962

8

2023

10

1967

11

2023

11

1962

9

2023

11

1967

12

2023

12

1962

10

2023

12

1967

1

2024

1

1963

11

2023

1

1968

56 tuổi 4 tháng

6

2024

2

1963

12

2023

2

1968

7

2024

3

1963

1

2024

3

1968

8

2024

4

1963

61 tuổi

5

2024

4

1968

9

2024

5

1963

6

2024

5

1968

10

2024

6

1963

7

2024

6

1968

11

2024

7

1963

8

2024

7

1968

12

2024

8

1963

9

2024

8

1968

1

2025

9

1963

10

2024

9

1968

56 tuổi 8 tháng

6

2025

10

1963

11

2024

10

1968

7

2025

11

1963

12

2024

11

1968

8

2025

12

1963

1

2025

12

1968

9

2025

1

1964

61 tuổi 3 tháng

5

2025

1

1969

10

2025

2

1964

6

2025

2

1969

11

2025

3

1964

7

2025

3

1969

12

2025

4

1964

8

2025

4

1969

1

2026

5

1964

9

2025

5

1969

57 tuổi

6

2026

6

1964

10

2025

6

1969

7

2026

7

1964

11

2025

7

1969

8

2026

8

1964

12

2025

8

1969

9

2026

9

1964

1

2026

9

1969

10

2026

10

1964

61 tuổi 6 tháng

5

2026

10

1969

11

2026

11

1964

6

2026

11

1969

12

2026

12

1964

7

2026

12

1969

1

2027

1

1965

8

2026

1

1970

57 tuổi 4 tháng

6

2027

2

1965

9

2026

2

1970

7

2027

3

1965

10

2026

3

1970

8

2027

4

1965

11

2026

4

1970

9

2027

5

1965

12

2026

5

1970

10

2027

6

1965

1

2027

6

1970

11

2027

7

1965

61 tuổi 9 tháng

5

2027

7

1970

12

2027

8

1965

6

2027

8

1970

1

2028

9

1965

7

2027

9

1970

57 tuổi 8 tháng

6

2028

10

1965

8

2027

10

1970

7

2028

11

1965

9

2027

11

1970

8

2028

12

1965

10

2027

12

1970

9

2028

1

1966

11

2027

1

1971

10

2028

2

1966

12

2027

2

1971

11

2028

3

1966

1

2028

3

1971

12

2028

Từ tháng 4/1966 trở đi

62 tuổi

Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 62 tuổi

4

1971

1

2029

         

5

1971

58 tuổi

6

2029

         

6

1971

7

2029

         

7

1971

8

2029

         

8

1971

9

2029

         

9

1971

10

2029

         

10

1971

11

2029

         

11

1971

12

2029

         

12

1971

1

2030

         

1

1972

58 tuổi 4 tháng

6

2030

         

2

1972

7

2030

         

3

1972

8

2030

         

4

1972

9

2030

         

5

1972

10

2030

         

6

1972

11

2030

         

7

1972

12

2030

         

8

1972

1

2031

         

9

1972

58 tuổi 8 tháng

6

2031

         

10

1972

7

2031

         

11

1972

8

2031

         

12

1972

9

2031

         

1

1973

10

2031

         

2

1973

11

2031

         

3

1973

12

2031

         

4

1973

1

2032

         

5

1973

59 tuổi

6

2032

         

6

1973

7

2032

         

7

1973

8

2032

         

8

1973

9

2032

         

9

1973

10

2032

         

10

1973

11

2032

         

11

1973

12

2032

         

12

1973

1

2033

         

1

1974

59 tuổi 4 tháng

6

2033

         

2

1974

7

2033

         

3

1974

8

2033

         

4

1974

9

2033

         

5

1974

10

2033

         

6

1974

11

2033

         

7

1974

12

2033

         

8

1974

1

2034

         

9

1974

59 tuổi 8 tháng

6

2034

         

10

1974

7

2034

         

11

1974

8

2034

         

12

1974

9

2034

         

1

1975

10

2034

         

2

1975

11

2034

         

3

1975

12

2034

         

4

1975

1

2035

         

Từ tháng 5/ 1975 trở đi

60 tuổi

Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 60 tuổi

 

Căn cứ theo lộ trình, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035, thì tuổi nghỉ hưu năm 2023 của lao động nam là 60 tuổi 9 tháng và của lao động nữ là 56 tuổi.

Năm 2023, chính sách về tiền lương hưu cũng có nhiều thay đổi. Theo đó, người lao động sẽ được tăng mức lương hiện hưởng khi lương cơ sở tăng. Để biết cụ thể về chính sách về lương hưu thay đổi thế nào, bạn có thể tham khảo tại đây.

Trên đây HieuLuat đã thông tin về Cách tính tuổi nghỉ hưu 2023​, nếu còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm

X