hieuluat

TCVN 7817-4:2010 ISO/IEC 11770-4:2006 Kỹ thuật an ninh quản lý khoá-Phần 4: Cơ chế dựa trên bí mật yếu

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 3031/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
  Ban hành: 31/12/2010 Hiệu lực: 31/12/2010 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản công bố, ban hành
 • Văn bản đang xem

  TCVN 7817-4:2010 ISO/IEC 11770-4:2006 Kỹ thuật an ninh quản lý khoá-Phần 4: Cơ chế dựa trên bí mật yếu

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  Số hiệu: TCVN 7817-4:2010
  Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
  Năm ban hành: 0
  Hiệu lực: 01/01/2010
  Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ
  Người ký:
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần

Văn bản mới

X