hieuluat

TCVN 6831-2:2010 ISO 11348-2:2007 Xác định ảnh hưởng ức chế của mẫu nước đến sự phát quang của vi khuẩn Vibrio fischeri-Phần 2: Phương pháp sử dụng vi khuẩn khô-lỏng

 • Không có văn bản liên quan.

 • Văn bản đang xem

  TCVN 6831-2:2010 ISO 11348-2:2007 Xác định ảnh hưởng ức chế của mẫu nước đến sự phát quang của vi khuẩn Vibrio fischeri-Phần 2: Phương pháp sử dụng vi khuẩn khô-lỏng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  Số hiệu: TCVN 6831-2:2010
  Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
  Năm ban hành: 0
  Hiệu lực: 01/01/2010
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
  Người ký:
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực

Văn bản mới

X