hieuluat

TCVN 7878-2:2010 ISO 1996-2:2007 Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường-Xác định mức tiếng ồn môi trường

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 4196/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia
  Ban hành: 28/12/2018 Hiệu lực: 28/12/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản thay thế
  02
  Quyết định 4196/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia
  Ban hành: 28/12/2018 Hiệu lực: 28/12/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản hủy bỏ tiêu chuẩn
  03
  Quyết định 3029/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
  Ban hành: 31/12/2010 Hiệu lực: 31/12/2010 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản công bố, ban hành
 • Văn bản đang xem

  TCVN 7878-2:2010 ISO 1996-2:2007 Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường-Xác định mức tiếng ồn môi trường

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  Số hiệu: TCVN 7878-2:2010
  Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
  Năm ban hành: 0
  Hiệu lực: 01/01/2010
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
  Người ký:
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực

Văn bản mới

X