hieuluat

QCVN 118:2018/BTTTT về Tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện-Yêu cầu phát xạ

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 1019/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Extron Electronics - US0190
  Ban hành: 05/07/2019 Hiệu lực: 05/07/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Quyết định 1022/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Compliance Management Group (CMG) - US0155
  Ban hành: 05/07/2019 Hiệu lực: 05/07/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Quyết định 1024/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Oracle America, Inc. - US0073
  Ban hành: 05/07/2019 Hiệu lực: 05/07/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Quyết định 1025/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Apple Inc., RF Laboratory - US0056
  Ban hành: 05/07/2019 Hiệu lực: 05/07/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Quyết định 1050/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - CTK CO., Ltd, - KR0025
  Ban hành: 08/07/2019 Hiệu lực: 08/07/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Quyết định 1300/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm
  Ban hành: 14/08/2019 Hiệu lực: 14/08/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Quyết định 1301/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm
  Ban hành: 14/08/2019 Hiệu lực: 14/08/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Quyết định 1302/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm
  Ban hành: 14/08/2019 Hiệu lực: 14/08/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Quyết định 1306/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm
  Ban hành: 14/08/2019 Hiệu lực: 14/08/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  10
  Quyết định 1298/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm
  Ban hành: 14/08/2019 Hiệu lực: 14/08/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  11
  Quyết định 1297/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm
  Ban hành: 14/08/2019 Hiệu lực: 14/08/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  12
  Quyết định 1299/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm
  Ban hành: 14/08/2019 Hiệu lực: 14/08/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  13
  Công văn 2902/BTTTT-KHCN của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn áp dụng, thực hiện Thông tư 05/2019/TT-BTTTT
  Ban hành: 28/08/2019 Hiệu lực: 28/08/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  14
  Quyết định 1638/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - TUV Rheinland of North America, Inc. - US0192
  Ban hành: 08/10/2019 Hiệu lực: 08/10/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  15
  Quyết định 1640/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - TUV Rheinland of North America, Inc. - US0112
  Ban hành: 08/10/2019 Hiệu lực: 08/10/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  16
  Quyết định 1641/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - UL Verification Services Inc. - US0104
  Ban hành: 08/10/2019 Hiệu lực: 08/10/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  17
  Quyết định 1642/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Apple Inc., RF Laboratory - US0056
  Ban hành: 08/10/2019 Hiệu lực: 08/10/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  18
  Quyết định 1643/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Hewlett Packard Enterprise, Roseville Hardware Test & Compliance - US0008
  Ban hành: 08/10/2019 Hiệu lực: 08/10/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  19
  Quyết định 1646/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Interek ETL SEMKO Korea Ltd. - KR0163
  Ban hành: 08/10/2019 Hiệu lực: 08/10/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  20
  Quyết định 1647/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Lab-T, lnc. - KR0159
  Ban hành: 08/10/2019 Hiệu lực: 08/10/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản đang xem

  QCVN 118:2018/BTTTT về Tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện-Yêu cầu phát xạ

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
  Số hiệu: QCVN 118:2018/BTTTT
  Loại văn bản: Quy chuẩn Việt Nam
  Ngày ban hành: 25/05/2018
  Hiệu lực: 01/07/2019
  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông, Khoa học-Công nghệ
  Người ký:
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X