hieuluat

TCVN 7600:2010 CISPR 13:2009 Đặc tính nhiễu tần số radio-Giới hạn và phương pháp đo

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 1776/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - SIEMIC, INC. dba SIEMIC LABORATORIES - US0160
  Ban hành: 05/11/2018 Hiệu lực: 05/11/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Quyết định 1050/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - CTK CO., Ltd, - KR0025
  Ban hành: 08/07/2019 Hiệu lực: 08/07/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Quyết định 1301/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm
  Ban hành: 14/08/2019 Hiệu lực: 14/08/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Quyết định 1646/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Interek ETL SEMKO Korea Ltd. - KR0163
  Ban hành: 08/10/2019 Hiệu lực: 08/10/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Quyết định 1648/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - SGS KOREA Co., Ltd. - KR0150
  Ban hành: 08/10/2019 Hiệu lực: 08/10/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Quyết định 1033/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm
  Ban hành: 19/06/2020 Hiệu lực: 19/06/2020 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Văn bản đang xem

  TCVN 7600:2010 CISPR 13:2009 Đặc tính nhiễu tần số radio-Giới hạn và phương pháp đo

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  Số hiệu: TCVN 7600:2010
  Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
  Năm ban hành: 0
  Hiệu lực: 01/01/2010
  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
  Người ký:
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực

Văn bản mới

X