hieuluat

TCVN 7761-2:2007 ISO 10245-2:1994 Cần trục-Cơ cấu hạn chế và cơ cấu chỉ báo-Phần 2: Cần trục di động

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 3592/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia - Cần trục
  Ban hành: 18/12/2017 Hiệu lực: 18/12/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản thay thế
  02
  Quyết định 3592/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia - Cần trục
  Ban hành: 18/12/2017 Hiệu lực: 18/12/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản hủy bỏ tiêu chuẩn
 • Văn bản đang xem

  TCVN 7761-2:2007 ISO 10245-2:1994 Cần trục-Cơ cấu hạn chế và cơ cấu chỉ báo-Phần 2: Cần trục di động

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  Số hiệu: TCVN 7761-2:2007
  Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
  Năm ban hành: 0
  Hiệu lực:
  Lĩnh vực: Công nghiệp
  Người ký:
  Ngày hết hiệu lực: 01/01/2007
  Tình trạng: Hết Hiệu lực

Văn bản mới

X