hieuluat

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BYT năm 2018 do Bộ Y tế ban hành quy định nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành y tế

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Thông tư 50/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh
  Ban hành: 29/12/2017 Hiệu lực: 01/03/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hợp nhất (sửa đổi)
  02
  Thông tư 28/2014/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Y tế
  Ban hành: 14/08/2014 Hiệu lực: 01/10/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản được hợp nhất
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • In lược đồ
  arrow
  arrow

  Văn hợp nhất

  Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BYT năm 2018 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành y tế

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X