hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 04/02/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Có thể bạn chưa biết: Cách viết ngày, tháng, năm "đúng chuẩn"

Đa số mọi người đều viết ngày, tháng, năm theo thói quen, tuy nhiên, pháp luật hiện nay có quy định cụ thể về cách viết ngày, tháng, năm (đặc biệt là trong trường hợp soạn thảo văn bản hành chính).

Cách viết ngày, tháng, năm  

Theo điểm b khoản 1 Điều 9 Thông tư số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính yêu cầu ngày, tháng, năm ban hành văn bản phải viết như sau:

- Ngày, tháng, năm ban hành văn bản phải được viết đầy đủ;

- Các số chỉ ngày, tháng, năm dùng chữ số Ả-rập;

- Đối với những số chỉ ngày nhỏ hơn 10 và tháng 1, 2 phải ghi thêm số 0 ở trước, từ tháng 3 trở đi ghi bình thường, cụ thể:

+ Ngày: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12...

+ Tháng: 01, 02, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Ví dụ:

- Ngày 01 tháng 01 năm 2020 (ngày nhỏ hơn 10 và tháng 1 nên phải có số 0 ở trước);

- Ngày 02 tháng 3 năm 2020 (ngày nhỏ hơn 10 nên phải có số 0 ở trước, tháng 3 nên ghi bình thường);

- Ngày 23 tháng 8 năm 2020 (ngày lớn hơn 10, tháng 8 nên ghi bình thường).

cách viết ngày, tháng, năm đúng chuẩn

Cách viết ngày, tháng, năm "đúng chuẩn" (Ảnh minh họa)

 

Lý do ghi thêm số 0 trước ngày nhỏ hơn 10 và tháng 1, 2

Việc ghi thêm số 0 trước những số chỉ ngày nhỏ hơn 10 (từ ngày 01 - 09) và tháng 1, 2 là để hạn chế sai sót do cố ý/vô ý làm sai lệch ngày, tháng ban hành văn bản.

Có thể thấy, nếu thêm số 1, 2 vào trước ngày nhỏ hơn 10 hoặc tháng 1, 2 khi đó sẽ trở thành ngày 11 - 19 hoặc ngày từ 21 - 29 (thay vì ngày từ 01 – 09), tương tự với tháng 11, 12.

Và do không có tháng 13, 14, 15… nên sẽ không phải ghi thêm sô 0 phía trước các số chỉ tháng từ tháng 3 trở đi.

Khi có thay sai khác về ngày, tháng, năm ban hành văn bản sẽ kéo theo những thay đổi về quyền và nghĩa vụ pháp lý cũng như trách nhiệm của các bên.
 

Kỹ thuật trình bày ngày, tháng, năm

Không chỉ phải đáp ứng các yêu cầu về cách viết mà khi trình bày ngày, tháng, năm ban hành văn bản cần tuân thủ kỹ thuật trình bày sau:

- Ngày, tháng, năm và địa danh ban hành văn bản được trình bày trên cùng một dòng với số, ký hiệu văn bản, tại ô số 4;
 

sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản

- Bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 13 - 14, kiểu chữ nghiêng;

- Ngày, tháng, năm và địa danh được đặt canh giữa dưới Quốc hiệu.
 

kỹ thuật trình bày ngày, tháng, năm

hieuluat.vn

Có thể bạn quan tâm

X