hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 27/02/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Làm thủ tục chuyển nhượng đất bao lâu thì có kết quả?

Chuyển nhượng đất mất bao lâu theo quy định 2023? Thời gian đóng thuế đến khi nhận sổ đỏ là bao lâu? Thủ tục công chứng mua đất mất bao nhiêu tiền? Cùng giải đáp trong bài viết sau.

Câu hỏi: Chào Luật sư, chúng tôi đang chuẩn bị mua một căn hộ chung cư từ người gia đình người bạn.

Xin hỏi Luật sư, thời gian thực hiện mua bán căn hộ chung cư là bao lâu?

Kể từ lúc đóng xong thuế thì bao lâu tôi có sổ đỏ?

Việc công chứng mua bán sang tên sổ đỏ căn chung cư mất bao nhiêu tiền?

Cảm ơn Luật sư đã hỗ trợ, giải đáp.

Chào bạn, với câu hỏi chuyển nhượng đất mất bao lâu, công chứng hợp đồng sang tên sổ đỏ mất bao nhiêu tiền, chúng tôi giải đáp như sau:

Chuyển nhượng đất mất bao lâu theo quy định 2023?

Với thông tin bạn cung cấp, trong trường hợp của bạn, thời gian thực hiện giao dịch mua bán, sang tên sổ đỏ căn hộ chung cư gồm tổng thời gian thực hiện 2 thủ tục sau đây:

 • Thời gian ký kết hợp đồng mua bán căn hộ chung cư;

 • Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai;

Căn cứ quy định của pháp luật công chứng, chứng thực và Nghị định 01/2017/NĐ-CP, các khoảng thời gian này như sau:

 • Thời gian ký kết hợp đồng mua bán căn hộ chung cư: Không quá 2 ngày làm việc, trường hợp vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu;

 • Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai:

  • Nếu đăng ký biến động: Không quá 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ;

  • Nếu đăng ký sang tên và yêu cầu cấp đổi sổ đỏ: Không quá 17 ngày, trong đó thời gian cấp đổi sổ đỏ là không quá 7 ngày (bằng tổng thời gian cấp đổi sổ và thời gian thực hiện xác nhận biến động), kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ;

Lưu ý: 

 • Thời gian giải quyết các thủ tục này tại khu vực vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn/hoặc đặc biệt khó khăn thì tính tăng thêm 10 ngày;

 • Thời gian thực hiện cấp đổi sổ đỏ/sang tên sổ đỏ không bao gồm các khoảng thời gian sau đây:

  • Thời gian người yêu cầu sang tên nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã;

  • Thời gian là các ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định;

  • Thời gian thực hiện đóng, nộp, hoàn thành nghĩa vụ tài chính;

  • Thời gian giải quyết khiếu nại/khiếu kiện/tranh chấp/, thời gian xử lý vi phạm pháp luật hành chính về đất đai (nếu có) hoặc thời gian trưng cầu giám định;

Pháp luật đất đai hiện hành không chỉ rõ thời gian thực hiện công việc của từng bộ phận, cơ quan mà chỉ quy định về tổng thời gian kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ đến khi trả kết quả.

Chuyển nhượng đất mất bao lâu theo quy định 2023?Chuyển nhượng đất mất bao lâu theo quy định 2023?


Đóng thuế xong bao lâu có sổ đỏ?

Như chúng tôi đã trình bày, thời gian thực hiện sang tên sổ đỏ căn hộ chung cư nếu như chỉ cần xác nhận biến động thì không quá 7 ngày kể từ ngày bạn nộp hồ sơ hợp lệ;

Nếu như bạn yêu cầu cấp đổi sổ đỏ thì thời hạn này được tính bằng tổng thời gian cấp đổi sổ và thời gian xác nhận biến động và không quá 17 ngày;

Đây là tổng thời gian thực hiện các công việc như kiểm tra hồ sơ, xác nhận biến động, trình ký cấp đổi sổ, chỉnh lý biến động, chuyển thông tin sang cơ quan thuế, ra thông báo thuế… mà không bao gồm các khoảng thời gian như chúng tôi đã nêu ở trên;

Thông thường, kể từ khi bạn đóng nộp xong các khoản thuế, phí thì ngay trong ngày đóng nộp đầy đủ hoặc ngày tiếp theo ngày bạn hoàn thành nghĩa vụ tài chính mà đã đến thời gian hẹn trả kết quả theo phiếu hẹn thì bạn có thể nhận được kết quả là sổ đỏ mang tên của mình;

Để được nhận kết quả, bạn phải mang theo biên lai thuế, phiếu hẹn trả kết quả, căn cước công dân/chứng minh nhân dân của mình, văn bản ủy quyền (nếu có) đến bộ phận tiếp nhận và hẹn trả kết quả để ký nhận kết quả theo quy định;

Lưu ý: Vì việc thực hiện thủ tục sang tên đều có phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, nên bạn cũng có thể đối chiếu với ngày ghi trên phiếu được trả để xác định thời gian nhận sổ đỏ sang tên cụ thể.

Như vậy, câu hỏi chuyển nhượng đất mất bao lâu mà bạn quan tâm đã được chúng tôi giải đáp ở trên. 

Theo đó, thời hạn này là không quá 10 ngày hoặc không quá 17 ngày kể từ ngày bạn nộp hồ sơ sang tên hợp lệ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Nếu quá thời hạn như chúng tôi đã nêu trên và bạn đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì bạn nên liên hệ ngay tới văn phòng đăng ký đất đai để hỏi xin cung cấp thông tin, từ đó có các phương án xử lý phù hợp.

 

Công chứng sang tên sổ đỏ mất bao nhiêu tiền?

Căn cứ khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013, hợp đồng mua bán/chuyển nhượng nhà đất có thể được ký công chứng hoặc chứng thực. Trong đó:

Chứng thực hợp đồng được thực hiện theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP;

Công chứng hợp đồng được thực hiện theo Luật Công chứng 2014 và các văn bản khác có liên quan;

Và mức phí ký công chứng, chứng hợp đồng mua bán/chuyển nhượng nhà đất:
 • Mức phí chứng thực được thu theo Thông tư 226/2016/TT-BTC và tính bằng 50.000 đồng/1 giao dịch, hợp đồng;

 • Mức phí công chứng được thu theo Thông tư 257/2016/TT-BTC và Luật Công chứng 2014 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, và gồm phí ký hợp đồng công chứng và thù lao công chứng;

  • Phí ký hợp đồng công chứng: Được tính theo giá trị của hợp đồng (so sánh giá ghi trên hợp đồng và giá của tài sản chuyển nhượng theo bảng giá nhà, bảng giá đất, giá nào lớn hơn thì tính theo giá đó), cụ thể:

Giá tài sản giao dịch/giá trị hợp

(đơn vị tính: Đồng)

Mức phí công chứng 

(đơn vị tính: Đồng/trường hợp)

< 50="">

50.000 

Từ 50 triệu đến 100 triệu

100.000

Từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ 

0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

Từ trên 1 tỷ đến dưới 3 tỷ

01 triệu + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ

Từ trên 3 tỷ đến dưới 5 tỷ

2,2 triệu + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ 

Từ trên 5 tỷ đến dưới 10 tỷ

3,2 triệu + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ

Từ trên 10 tỷ đến 100 tỷ

5,2 triệu + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ 

> 100 tỷ

32,2 triệu + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp).

Chi phí công chứng hợp đồng mua bán nhà đất 2023Chi phí công chứng hợp đồng mua bán nhà đất 2023

Ví dụ, giá trị mua bán căn hộ chung cư của bạn là 4 tỷ đồng và giá trị này lớn hơn giá theo bảng giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà quy định thì phí ký kết hợp đồng công chứng (phí công chứng) là:

Phí công chứng = 2,2 triệu đồng + 0,05% x (4 tỷ đồng - 3 tỷ đồng) = 2,7 triệu đồng

 • Ngoài phí công chứng, người yêu cầu ký hợp đồng còn phải chịu chi phí thù lao công chứng theo quy định của Luật Công chứng 2014;
  • Mức thù lao này được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở;

  • Thông thường, mức thù lao này là không quá 1 triệu đồng;

Hay, với giá trị nhà chung cư khoảng 4 tỷ đồng thì chi phí phải nộp cho văn phòng công chứng là không quá 3,7 triệu đồng.

Như vậy, chuyển nhượng đất mất bao lâu, công chứng sổ đỏ mất bao nhiêu tiền là hai trong số những vấn đề được đông đảo bạn đọc quan tâm, đặc biệt là những người đang, chuẩn bị mua nhà đất.

Theo quy định pháp luật hiện hành, thời gian thực hiện sang tên/đăng ký biến động đất đai tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền được tính từ thời điểm người yêu cầu nộp hồ sơ hợp lệ.

Chi phí công chứng hợp đồng mua bán/chuyển nhượng nhà đất được tính theo giá trị tài sản mua bán, giá theo bảng giá đất/bảng giá nhà cấp tỉnh nơi có đất.

Trên đây là giải đáp về chuyển nhượng đất mất bao lâu? Nếu còn băn khoăn, bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.

Nguyễn Văn Việt

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Việt

Công ty Luật TNHH I&J - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://luatdongduong.com.vn/

Có thể bạn quan tâm

X