hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 30/03/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Xây chuồng trại trên đất nông nghiệp bị xử phạt không?

Xử lý xây dựng chuồng trại trên đất nông nghiệp như thế nào theo quy định hiện hành? Khi nào việc xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp không bị lập biên bản vi phạm và bị xử phạt? HieuLuat giải đáp vấn đề này trong bài viết sau đây.

Câu hỏi: Chào Luật sư, xung quanh gia đình tôi đang sinh sống có nhiều hộ gia đình thực hiện xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp (chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm).

Hậu quả là nguồn nước thải, phân thải từ hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm từ các trang trại này đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của các hộ gia đình, cá nhân xung quanh như chúng tôi.

Xin hỏi Luật sư, việc xử lý hành vi xây dựng chuồng trại chăn nuôi trên đất nông nghiệp (đất dùng để trồng lúa, trồng cây màu hàng năm) như thế nào?

Trong trường hợp nào việc xây dựng chuồng trại trên đất nông nghiệp không bị xử phạt vi phạm hành chính?

Chào bạn, việc xử lý xây dựng chuồng trại trên đất nông nghiệp được thực hiện theo quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP.

Theo thông tin bạn cung cấp, chúng tôi hiểu rằng việc xây dựng trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm là hành vi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp là:

 • Đất nông nghiệp là đất trồng lúa;

 • Đất nông nghiệp trồng cây hàng năm khác (ví dụ trồng ngô, đậu tương, khoai,...);

Xử lý xây dựng chuồng trại trên đất nông nghiệp như thế nào?

Trước hết, trong phạm vi phần này của bài viết, chúng tôi trình bày về quy trình xử lý xây dựng chuồng trại trên đất nông nghiệp theo hình thức xử phạt vi phạm hành chính.

Nói cách khác, với những hành vi xây dựng chuồng trại trên đất nông nghiệp đúng luật sẽ không được trình bày trong bài viết này.

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, Nghị định 91/2019/NĐ-CP cùng các văn bản khác có liên quan, quy trình xử lý hành vi xây dựng trái phép chuồng trại trên đất nông nghiệp bao gồm các bước sau đây:

 • Bước 1: Lập biên bản vi phạm hành chính

 • Bước 2: Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 • Bước 3: Thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 • Bước 4: Cưỡng chế thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (nếu có)

Chi tiết công việc thực hiện trong từng bước như sau:

Bước 1: Lập biên bản vi phạm hành chính

 • Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 91 lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi xây dựng trái phép chuồng trại chăn nuôi trên đất nông nghiệp trong thời hiệu quy định (02 năm);

 • Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được xác định dựa trên mức độ, diện tích vi phạm…;

 • Mẫu sử dụng là mẫu số MBB01 ban hành kèm theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP;

Bước 2: Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 • Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền quyết định xử phạt vi phạm hành chính ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo mẫu MQĐ02 ban hành kèm theo Nghị định 118 trên;

 • Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được gửi cho người vi phạm 1 bản chính;

 • Trong đó, mức xử phạt hành vi vi phạm xây dựng trái phép trên đất trồng lúa, đất trồng cây trồng hàng năm khác được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 13;

 • Hành vi bị xử phạt được xác định là hành vi chuyển mục đích sử dụng đất giữa các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp thuộc trường hợp phải đăng ký biến động theo Thông tư 09/2021/TT-BTNMT nhưng chủ sử dụng đất không đăng ký như sau:

Diện tích đất chuyển mục đích vi phạm

Mức phạt áp dụng đối với cá nhân, hộ gia đình

Đơn vị: đồng

Biện pháp khắc phục hậu quả

(khoản 5 Điều 13)

Căn cứ pháp luật

< 0,5="">

2 - 5 triệu

 • Buộc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai;

 • Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm;

điểm a khoản 3 Điều 13

Từ 0,5 ha - dưới 1 ha

5 - 10 triệu

điểm b khoản 3 Điều 13

Từ 1 ha - dưới 3 ha

10 - 20 triệu

điểm c khoản 3 Điều 13

Từ 3 ha trở lên

20 - 50 triệu

điểm d khoản 3 Điều 13

Xử lý xây dựng chuồng trại trên đất nông nghiệp mới nhất 2023Xử lý xây dựng chuồng trại trên đất nông nghiệp mới nhất 2023

Bước 3: Thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 • Người vi phạm, cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện theo quyết định vi phạm hành chính;

 • Người vi phạm phải thực hiện nộp phạt, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng quyết định, nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế;

Bước 4: Cưỡng chế thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (nếu có)

Người vi phạm bị buộc thực hiện/cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính nếu không tự nguyện thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Kết luận: Xử lý xây dựng chuồng trại trên đất nông nghiệp theo quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP là việc xử phạt vi phạm hành chính người có hành vi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Trong trường hợp của bạn, việc tự ý chuyển mục đích từ đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng lúa nước sang đất nông nghiệp khác (đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc gia cầm) mà không đăng ký biến động sẽ phải chịu phạt hành chính với số tiền có thể lên đến 50 triệu đồng.

 

Khi nào xây dựng chuồng trại trên đất nông nghiệp không bị xử phạt?

Như chúng tôi đã phân tích ở trên, việc xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm trên đất nông nghiệp là đất trồng lúa nước, đất trồng cây hàng năm khác thuộc trường hợp phải đăng ký biến động theo quy định tại Thông tư 09/2021/TT-BTNMT.

Điều này cũng có nghĩa rằng, người sử dụng đất có thể được xây dựng trên đất nông nghiệp mà không bị phạt nếu đã đăng ký biến động đất đai theo quy định pháp luật.

Cụ thể như sau:

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 11 như sau:

“1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:

a) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;

Từ căn cứ trên, đối chiếu với tình huống của bạn, nếu người hàng xóm của bạn đã đăng ký biến động đất đai và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thì sẽ không bị xử phạt.

Tuy nhiên, nếu việc chăn nuôi gây ảnh hưởng đến môi trường sống, bạn có quyền làm đề nghị các cấp quản lý tại địa phương như Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan thanh tra Tài nguyên và Môi trường… tiến hành thanh kiểm tra để xác định hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về môi trường.

Suy rộng ra, nếu là các trường hợp xây dựng trên đất nông nghiệp khác (tức chuyển mục đích sử dụng đất) mà phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì chủ sử dụng đất phải xin phép cơ quan Nhà nước (Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất) trước khi xây dựng.

Mức xử phạt xây dựng trang trại trái phép trên đất nông nghiệpMức xử phạt xây dựng trang trại trái phép trên đất nông nghiệp

Kết luận: Xử lý xây dựng chuồng trại trên đất nông nghiệp bằng biện pháp xử phạt hành chính có thể sẽ không được áp dụng nếu trước khi xây dựng người sử dụng đất đã thực hiện đăng ký biến động hoặc xin phép chuyển mục đích sử dụng đất theo trình tự luật định.

Nói cách khác, trong trường hợp của bạn, để tránh bị xử phạt, chủ đầu tư công trình xây dựng là chuồng trại chăn nuôi trên đất nông nghiệp phải xin chuyển mục đích sử dụng đất/đăng ký biến động về việc chuyển mục đích, công năng sử dụng đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm thành đất nông nghiệp khác.

Trên đây là giải đáp về vấn đề xử lý xây dựng chuồng trại trên đất nông nghiệp, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp đến tổng đài  19006199 để được tư vấn kịp thời.

Nguyễn Văn Việt

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Việt

Công ty Luật TNHH I&J - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://luatdongduong.com.vn/

Có thể bạn quan tâm

X